NG Kerk Eros Preke
Sondag, 26 Mei 2019 09:00

Nader 2019: Tweede Asem

Geskryf deur

Sondag 26 Mei 2019

Om te begin oefen is moeilik. Jou asem jaag, jou hart bons vinnig, jy voel angstig en gespanne, jou longe brand, jy raak moeg, jy kry swaar, jy het geen energie en jy voel of jy vasgedruk word. Hoe meer jy aanhou oefen, gebeur daar op ‘n dag iets ... jy kry nuwe krag, want jou hart kom tot bedaring en jy ervaar ‘n kalmte en n rustigheid, want jy het ‘n nuwe asem,’n tweede asem gekry.

Jou tweede asem is wat jy nodig het om nader aan ander mense te kom. Veral die wat die naaste aan ons is. Soos wat jy vryheid gekry het toe jy jou identiteit in Christus ontvang het, so moet jy nou dieselfde vryheid aan ander gee om hulself te kan wees. In ons DNA wil ons God wees.. ons wil self besluit, self beheer en self bepaal en ons hou nie daarvan dat ander vir ons sê wat om te doen en hoe om te wees nie, maar tog doen ons dit. Ons eien ons die reg toe om mense te wil verander en vir hulle te wil vertel hoe hulle moet word, want jy dink jy weet die beste hoe die ander persoon moet wees. Jy dink jy weet wat die beste is vir almal... maar die meeste van die tyd probeer jy iemand soos jy maak.

Dit is asof ons, ons rol as die pottebakker sien wat die klei op sy wiel vorm soos hy dit wil hê. En dan verdedig en regverdig ons onsself boonop uit die Skrif met opmerkings soos: "ek wil net die beste vir hom hê, omdat ek omgee vir hom" of "sonde moet aangespreek word, daarom kan ek nie ‘n blinde oog gooi nie. Buig die boompie terwyl dit nog jonk is". En dit is reg, tensy dit lei tot dieselfde simptome as die van ‘n onfikse atleet wie se asem jaag, hart wat vining bons,  voel asof jy versmoor word, longe wat brand, moegheid, swaarkry, geen energie in die verhouding nie, konflik ervaar, spanning, vrees, angstigheid, onsekerheid, twyfel, en ‘n  moedeloosheid. As jy voel jy word nie aanvaar vir wie jy is nie.

Dit is wat gebeur as een party die heeltyd fout vind, kritiseer, op die negatiewe en verkeerde fokus. Die ander een word veroordeel en verwerp en dit lei daartoe dat so 'n persoon “resent and resist” want jy aanvaar hom nie soos hy is nie. Dit lei tot verwydering en afstand agv. moedeloosheid, onsekerheid, 'n lae selfbeeld, minderwaardigheid, frustrasie en depressie. Dit is hoekom Paulus sê: “Forget about deciding what’s right for each other. Here’s what you need to be concerned about: that you don’t get in the way of someone else, making life more difficult than it already is.” Romans 14:13.

Wat is die oplossing?

Aanvaar mekaar, soos Christus jou aanvaar het. Gee vir mense wat jy ontvang het en wat met jou gebeur het in en deur Christus. Dus vryheid om hulself te ontdek, te vind en te wees. Aanvaarding in Grieks is die woord: proslambano, wat beteken om iemand in hul hart te ontvang. Dis om vir ander toegang tot jou hart te gee en 'n konneksie te bou. Die teenoorgestelde van "aanvaarding" is verwerping, veroordeling, kritisering, foutvinding ens. Hy sê nie om als goed te keur of om met alles saam te stem nie. Hy sê aanvaar wie die persoon is (sy karakter en identietit as God se bloudruk) en onderskei tussen wie die persoon is en wat die persoon doen (sondige, afbrekende gedrag). Spreek hulle aan in liefde en met aanvaarding. Hoe aanvaar jy iemand? Hoe het Christus jou aanvaar? Hy ken jou, want Hy het jou volkome geskape, maar Hy ken ook jou afgode en sonde wat jou gevangene hou en verslaaf maak. Daarom het Jesus self in ons plek "sonde geword" en is Hy gestraf en het Hy gesterf. Alles om jou vry te maak en sodat jy vergewe kan word. Wie dit aanvaar (versoening, vryspraak, vergifnis) word deur God aanvaar, omdat God na jou deur Jesus se liefde kyk. Dit is hoe jy mense aanvaar..met liefde.. dit is die grootste gebod.

Romeine 15:7

"7Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God."

Markus 12:28-30 

"28Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?”
29Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. 30Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag."
 
Hoe het jy lief? Hoe werk liefde? Die woord "luister" staan 444 keer geskryf in die Bybel. Jesus het na mense geluister en vra gevra.
 
Lukas 2:45-46
"45Toe hulle Hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na Hom. 46Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry waar Hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra."
 
Lukas 2:18-19
"18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?”
19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk".
 
Om nader aan iemand te kom, moet jy begin om die persoon werklik te leer ken. Ons dink ons ken mekaar, maar eintlik is ons net bekend met mekaar. Mense se grootste behoefte is om geken te word. Mense soek nie raad en advies nie, hulle wil nie veroordeel word nie. Hulle wil geken wees en aanvaar word.
 
Hoe leer jy regtig iemand ken?
Jy leer iemand ken deur na hom te luister en luister is om waar te neem. Laat die persoon homself openbaar en luister net. Gee aandag en respekteer die persoon. Interpreteer die persoon se gevoelens en dan reageer jy. Liefde is ook om te laat gaan. Gee mense die vryheid om hulle karakter en identiteit te ontdek en te wees wie hul regtig is. Laat hulle toe om te gaan en te doen en drome te jaag. Moenie mense vashou deur alles te wil beheer nie. Jesus het vir Maria gesê: “Moet My nie vashou niewant Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe.” Mat 20:16
Moenie vashou aan kwaad en woede oor wat mense gedoen het nie. Gee mense ruimte en spasie vir selfontdekking en groei. Haal mense van jou pottebakkerswiel af. God alleen kan mense verander en ons moet op Hom vertrou. Stop met kritisering en prys hulle vir die dinge wat hulle reg doen. Vervang foute met genade en vergifnis. “Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.” 1 PET 4:8.
“Die liefde bedek allesglo alles, hoop alles” 1 Kor 13:7 . Weet net dit vra baie geduld en opoffering, want ware liefde het ‘n prys.
“Julle is van julle sondes gereinig toe julle die waarheid van die goeie nuus aanvaar het. Julle kan mekaar dus as medegelowiges regtig liefhê. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte liefhet, al vra dit inspanning.” 1 PET 1:22.
 
Johannes 20:16-17
"16Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester.
17Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.”
 
1 Petrus 4:8
"8 Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes".
 
1 Korintiërs 13:7
"7Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles".
 
1 Petrus 1:22
"22Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê".
 
Hierdie is soos ‘n tweede asem tussen mense. Tussen mense wat verskil, want dit bring ‘n vryheid wat veroorsaak dat jy beter oor die weg met mense kan kom. Aanvaarding is die tweede asem wat jou nader aan mense bring. Met wie moet daar ‘n tweede asem wees? Hoe moet jy ander aanvaar? Deur meer te luister, te laat gaan, die verlede op te gee, ruimte en spasie te gee en alles met liefde te vervang.
 
Amen
 
Klankopname 26 Mei 2019
 
 
Sondag, 19 Mei 2019 09:00

NADER 2019: Wie is ek?

Geskryf deur

Sondag 19 Mei 2019

Fillipense 3: 2-14

2 Pas op vir daardie dwaalleraars;

pas op vir daardie mense wat kwaad stig;

pas op vir daardie betekenislose besnydenis!

3 Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. 4 Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer: 5 ek is op die agste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseër, 6 in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.

7 Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, 8 ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry 9 en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. 10 Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11 in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

12 Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. 13 Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 14 Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.”

Ons tema hierdie termyn is NADER. Nader aan mekaar, nader aan mense en nader in ons verhoudings. Nou daar is baie redes hoekom ons verhoudings moeilik vind...wat is die rede daarvoor?

In die geskiedenis van die mensdom speel drie klein woordjies ‘n ontsaglike rol in verhoudings, nl. “Wie is ek?” Ons wil weet wie ons regtig is.  Wat maak ons elkeen uniek? Hoekom is ons hier op aarde?

As jy die antwoord op die vrae ken, weet jy wie jy is en sal jy jouself verstaan en baie onsekerheid en twyfel sal daardeur uit die weg geruim word. Maar as jy nie weet nie, sal daar baie onsekerheid, twyfel, vrees, en minderwaardigheid wees, omdat jy jouself sal wil beïndruk en bewys. Dit gebeur omdat jy bedreigd voel en in kompetisie met ander is.

Dan word jy iemand wat ander wil hê jy moet wees, of jy word wat jy dink jou die meeste aanvaarbaar gaan maak. Die gevolg is dat jy met, en agter maskers lewe. En dit lei dat jy nie ‘n diep innerlike vrede in jou oor jouself het nie. Dan sal jy sukkel met verhoudings.

Om nader aan mense te kom, moet jy begin om naby aan jouself te wees. Om meer intiemer en dieper verhoudings te hê, moet jy eers met jouself gelukkig wees. En om dit te wees moet jy weet wie jy is, nl. jou identiteit. Die lewe is ‘n vertoning en elke mens speel ‘n bepaalde rol in die toneel- en drama-spel van die lewe. Jou identiteit bepaal jou rol.

Oscar Wilde: “Be yourself (play your role), everyone else (every other role) is taken”

Hoekom is jy hier? Hoe vind en ontdek jy jou identiteit? Dis ‘n lewenslange proses om jou rol in die drama- of toneelspel van die lewe te vind en te vul. Dit is dwaas om iemand anders se rol te wil speel. Tog doen ons dit so baie, dis hoekom ons maskers dra, want ons weet nie wie ons is nie.

Mense soek en vind hulle identiteit in verskillende uiterlike dinge soos ’n beroep, opvoeding, jou liggaam, gesondheid, seksualiteit, kleredrag, wat jy besit soos n huis, motor, status, prestasie en sukses.  Die vraag is egter wat bly oor en wie is jy as jy iets hiervan verloor? Party kyk na binne soos jou temperament, persoonlikheid, wil en emosies, intellek, vaardighede, talente, gawes en godsdiens. Baie mense vind daarin groot hulp om iets meer van hulleself te verstaan. Maar daar kort egter nog dimensies van jou menswees. Ander kyk na dinge soos jou eggenoot/e, gesin, familie, vriende, kollegas of die regte groep.

In ons teksvers sien ons dat Paulus voor Christus hom vind en hy sy identiteit in dit gevind het, nl. die uiterlike afkoms...hy is besny die 8ste dag, hy is ’n Israeliet, uit die stam Benjamin (wat die belangrikste was) hy was ’n Hebreër en hy was ryk. Volgende het hy gekyk na die innerlike...hy was slim gewees, hy was ’n Fariseër (besonders geleerd), hy was gedrewe, hy het gelewe met ywer en hy was suksesvol. Ander aspekte waarna hy gekyk het, was dat hy aansien gehad het, hy was invloedryk en het polities regte mense geken soos die Jode, Romeine en Grieke. Maar toe Paulus op die Damaskus pad in ‘n lig vasloop en dit hom blind maak, sien hy dat die goed (buite, binne, ander) jou nie by jouself en wie jy is, jou identiteit bring nie. In sy blindheid sien hy dat hy sy identiteit op verkeerde plekke gesoek het, en ook dat jy nie jou identiteit kan vind nie. Dit vind jou . . .  as Jesus jou vind . . . vind jou identiteit jou.

Hy gebruik die beeld van 'n balansstaat: Aan die een kant is winste en aan die ander kant is daar laste.  As die laste meer is as die as die bates.....is jou lewe bankrot en is die lewe sinloos en sonder blydskap! Hoe sy lewe was totdat hy Jesus ontmoet, word sy balansstaat omgekeer! Dit wat hy gedink het bates is, is toe eintlik sy laste!  En wat laste was, is nou sy enigste bate nl. Jesus wat hy vervolg het. Want toe hy Jesus ontmoet, het hy besef daar kan niks tot sy bates toegevoeg word nie!

In die tyd en in die samelewing waarin Paulus geleef het, het eer, geleerdheid, afkoms, suksesvolheid, invloedrykheid en rykdom ‘n groot rol gespeel. Dit het jou identiteit bepaal. Elke mens het hard gewerk om dit self te verwerf:  sukses, aansien, uiterlike fokus, mense en netwerke om jou, invloed, populariteit. Maar toe Paulus vir Jesus ontmoet het, het die goed nie meer die rol in sy lewe gespeel om sy identiteit as mens in dit te vind nie. Daarom meet hy homself en ander toe nie meer af volgens hierdie maatstaaf nie. Hy skryf 2 Kor 5:16: “Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie  Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Dit alles is die werk van God.” Met die ontmoeting van Jesus raak hy bewus van die obsessie van vroeër om sy identiteit in dit te vind, en raak hy van dit bevry. Wat ‘n wonderlike bevryding om vry te wees van hoe die wêreld beoordeel en veroordeel. Ken jy die Vryheid? Om te kan sê . . . soos Ken Wilber

 •  "I have a body, but I am not my body. I can see and feel my body, and what can be seen and felt is not the true Seer."
 •  "I have desires, but I am not my desires. I can know my desires, and what can be known is not the true Knower."
 •  "I have emotions, but I am not my emotions. I can feel and sense my emotions, and what can be felt and sensed is not the true Feeler"
 •  I have achievements . . . but I’m not my achievements. I can achieve but it is not who I am
 •  I have possessions, but I am not my possessions – they don’t define me

Pascal ‘n wêreldbekende wetenskaplike het gesê "Not only do we know God through Jesus Christ, but we only know ourselves through Jesus Christ; Apart from Jesus Christ we cannot know the meaning of our life or of our death." (Pensées, 417)

Paulus sê dit ook: “om Jesus te ken oortref alles in waarde!”  Om Jesus as bate te hê is al wat nodig is!  Weet jy hoekom?  Christus word die nuwe identiteit in sy lewe! Ek is wat ek is in en deur Christus. Wat ek het kom van Hom af, wat ek bereik, is deur Hom, Wat ek was en is en word is deur Christus. Al my krag en drome kom van Christus.  Hy bring alles in balans.

Waar vind jy jou ware identiteit? Jy vind dit nie. Dit vind jou deur Jesus. Jou identiteit as mens is nie iets wat jy soek en vind in dit wat jy doen, bewerk en bereik nie, maar iets wat jy ontvang en ontdek nl. dat dit aan jou gegee is in Jesus!  Die uitnodiging is dus om sy goddelike identiteit te aanvaar!  Waarde: v12 “Hy het my reeds syne gemaak!” Paulus het besef hy sal nooit uit sy eie sy identiteit kon vind, ontdek en uitleef nie. Hy het dit probeer verwerf, maar het tekort geskiet. “Ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare . . .” JES 64:6 + Ps 90:11 “Ons beste dade skiet ver te kort”. Todat hy ontdek het dat hy dit net kan ontvang, want dit word vrylik vir hom gegee. Wat hy is, is Hy in Christus.  As die Vader na hom kyk, kyk hy deur Christus. Paulus moes eers blind word om dit te sien. Om te sien dat toe hy Jesus ontmoet, Hy die masker van sy gesig afgehaal het en daar het toe iets baie belangriks gebeur.  Waar hy eers vol vrees en angs was vir dit om te gebeur, gebeur die teenoorgestelde...daar kom toe ‘n diepe vrede in hom toe die masker afgehaal word en hy homself vir die eerste keer sien en ontdek soos God na Hom deur Jesus kyk.

Daarom skryf hy  “Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God.” KOLOSSENSE 3:2-3

Verborge is (He covers me) dit wat ek agter masker wegsteek en my laat wegkruip uit vrees vir straf en skuldgevoelens en angs, onsekerheid, minderwaardig en twyfel. Jesus gee nuwe identiteit deur jou vry te spreek van jou verlede, vir die hede sê Jesus dat die krag waarmee Hy uit die dood uit opgewek is, is tot ons beskikking en vir die toekoms gee Hy vir ons hoop, inspirasie en opstanding uit die dood! Jesus se identiteit beweeg jou na die dieptepunt dat jou identiteit nie bepaal word deur eksterne of interne faktore nie, ook nie jou lys godsdienstige betrokkenheid nie, maar dat die Here Jesus jou wese nuut maak.  Jy sterf in CHRISTUS en Hy STAAN OP in jou. Dit is soos om ‘n nuwe ID dokument te kry. Jou identiteit is nou in Jesus. Jy is wat jy is in Christus.

Hoe kan jy groei in jou identiteit? Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê.  In die Grieks beteken hierdie woord “volmaak”.  Dus almal van julle wat volmaak is, moet streef om volmaak te bly wees. God sien jou as Sy volmaakte Kind deur Sy Seun. In Christus is jy volmaak.  Hieruit vloei alles. As God na saad kyk, sien Hy ‘n boom in die saad!  God sien jou potensiaal! Hy kyk verby die mislukkings en sien wie jy is!  Die blomme van more is in die saad van vandag. Jy het baie potensiaal...al wat oorbly is om jou nou te verwonder oor die avontuur om voortaan jou elke dag los te maak van dit waarin jy jou identiteit gesoek het, en jou uit te strek in die vryheid om te word wat jy reeds in Christus is. . . en groei jy in wie jy is in Jesus . . . DAAGLIKS!

Hierdie is ‘n DAAGLIKSE PROSES en KEUSE wat jy moet maak vir die vryheid om jouself te wees. Vryheid om te sê: Dit is ek - ek is . . wat ek is. . . in Christus en dan eers sal jy nader en beter en dieper met mense en verhoudings kan beweeg omdat jy die rol speel wat joune is in die toneel spel van die lewe.

Amen

Klankopname 19 Mei 2019

https://www.dropbox.com/s/btxw6rt7sbc85w8/Fourie%20preek%2019%20mei%202019%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

Sondag, 14 April 2019 09:00

DIEPER 2019: Volharding

Geskryf deur

Sondag: 14 April 2019

Hoekom sukkel jy so om met goeie en regte goed aan te hou en om met die verkeerde en slegte goed te stop?

Dit is oor een ding. Daar is een ding wat jy nodig het om te verander, een ding wat noodsaaklik is om sukses en resultate te bereik, te vermag, te slaag, te oorwin, en te wen? En daar is ook net een ding wat nodig is om met noodsaaklike goed te stop en op te hou? Dis dieselfde ding. Daar is baie komponente wat belangrik is om suksesvol te wees (intellek, ervaring, vaardighede, gawes, passie, wilskrag, opoffering, dissipline, harde werk). Tog is daar net een ding wat nodig is om altyd goeie resultate te bereik. En as jy hierdie een ding nie het nie, sal jy altyd misluk. Wat is hierdie een ding? Wat is die een ding om te verseker dat jy noodsaaklike voortsettings en noodsaaklike bedienings kan bereik? Een woord: VOLHARDING. Dis die vermoë om aan te hou, om uit te hou en vol te hou tot die einde toe selfs te midde van swaarkry.

As jy ophou, stop, opgee, handdoek ingooi en tou opgooi beteken alles wat jy mee begin het, alles wat jy wou bereik en vermag het, net mooi niks. Maak nie saak hoe goed en mooi dit ook al is nie.

Die redes waarom mense opgee, ophou, stop, handdoek ingooi, tou opgee – is omdat . . .

 • jy voel jy kan nie meer nie, jy is klaar en gaar en dat dit net te moeilik is.
 • die beloning of uitkoms nie is wat jy gedink het dit sal wees nie.
 • die uitkoms of resultaat belangriker is as die proses. As dit swaar en moeilik raak dan “quit” jy.
 • die kool nie sous werd is nie, dus dat dit nie die moeite werd is nie.
 • jy ongeduldig en gefrustreerd raak, omdat jy nie dadelik resultate, vordering, groei sien nie.
 • jy ’n fout gemaak het om daarmee te begin en dit te doen, dit te “engage”.
 • jy twyfel in jouself en oor die wie jy is en kan doen. Jy glo nie in jouself nie.
 • jy terugslae, probleme, moeilikhede, ‘stumbling blocks’ ervaar en moedeloos en moeg word.
 • jy foute, verkeerde besluite en keuses maak en dan gekonfronteer word met die gevolge en konsekwensies daarvan.
 • jy mislukkings ervaar.
 • jy gekritiseer word, probeer jy so hard, maar jy voel jy kan niks reg doen nie.
 • jy iemand anders se siening, plan en wil vir my lewe uitleef in plaas van jou eie.
 • jy skuldgevoelens ervaar vanweë jou aandeel in gemors, seer, moeilikheid en dan is dit makliker om te “quit”.
 • jy ding uitstel, beloftes verbreek, van voorneme afsien, geen aksie toon nie tot jy geheel alles afstel.
 • jy jouself met ander vergelyk wat jou moedeloos en skaam maak en selfs laat opgee.
 • jy nie ondersteuning, hulp het nie en alleen is en geen verantwoording hoef te doen nie of ’n mentor het nie.
 • jy die verkeerde mense in jou oor het en jy na hulle verkeerde raad luister, versterk en verlei hulle jou, moedig jou aan om te “quit”. Dan maak hulle jou negatief en sinies.
 • jy paniekerig en gestres is, ongemak ervaar of ongemaklik is, is dit makliker om te “quit”.
 • die norm vandag is om te “quit”. “Almal doen dit” so raak “tough”.
 • jy klomp skuld het, opponeer jy ander, is in kompetisie met hulle, maak moeilikheid, steek ander in die rug of begin steel.
 • jou lyding, seer, pyn wat mense jou aangedoen het, te veel is dan regverdig jy jouself en jou optrede.
 • jy ongelukkig is, omdat dinge nie uitwerk nie, voel jy asof jy nie goed genoeg is nie.
 • jy uitgevang word en in die moeilikheid kom, “quit” jy eerder voor jy jammer sê of straf as gevolg van die gevolge.
 • alle vrese, bekommernisse, moeilikhede, terugslae vir jou groter word as God, val jy uit jou geloof uit.
 • jy ambisie, innerlike oortuiging en dryfkrag verloor, maar dit begeer word jy met ander woorde die “hoekom dinge skeefloop”, die rede.
 • jy jou visie verloor, die prentjie van ambisie.
 • jy dryfkrag en wilskrag verloor, dus die uiterlike aksies, “commitment”,  “ when the going gets tough”, sweet, vasbyt, volhard, “sacrifice”, selfdissipline, geroetineerdheid, selfbeheersing, opstaan stof/afskud/aangaan.

Maar aan die ander kant is daar goed wat jy moet stop en mee moet ophou. Goed wat vir jou sleg en skadelik is en waarmee jy nie mee moet aangaan nie. Waarmee jy moet stop. Dinge waarmee jy moet volhard sodat jy kan op hou met . . .

 • Goed wat jou gesondheid skade doen – goed waarmee jy moet ophou.
 • Goed wat jou beloftes of “commitments” negatief beïnvloed, wat pyn, seer, moeilikheid bring.
 • Goed wat moreel of eties verkeerd is en jou in die moeilikheid gaan bring.
 • Goed wat jy in die geheim doen wat skuld, vrees en veroordeling tot gevolg het.
 • En wat jou verhouding en saak met God verkeerd beïnvloed en sonde tot gevolg het.
 • Wat jou emosioneel en psigies aftakel en beskadig.

Wat moet jy doen as jy sukkel om met goed op te hou waarmee jy moet ophou, waarmee jy sukkel? En as jy wil handdoek ingooi, ophou, opgee of wil stop met goed waarmee jy moet aanhou en volhard?

Die volgende vier vrae help ons hiermee:

 1. Hoekom het jy dit begin doen waarmee jy nou wil stop? Hoekom moet jy met goed ophou wat nie vir jou goed is nie?Kyk na ambisie, visie, dryf-en wilskrag.
 2. Wat is die redes hoekom jy wil ophou en stop? Wat is die redes hoekom jy wel moet stop en mee moet ophou?
 3. Wat het jy gedoen om te volhard en nie te stop nie? Wat het jy gedoen om op te hou met goed waarmee jy moet stop?
 4. Wat gaan jy wen as jy stop? Wat gaan jy verloor as jy stop met dit waarmee jy moet aanhou en mee moet volhard? Met ander woorde, wat gaan die gevolge wees op jou en op ander? Het jy al kosteberekening gedoen? Wat gaan jy verloor as jy nie stop nie? En wat gaan dit jou baat as jy met jou slegte gewoontes ophou?

Wat help mense om te volhard, deur te druk, deursettingsvermoë te hê, aan te hou, uit te hou, vol te hou (2018), op te staan en stof en sweet met ’n handdoek af te vee in plaas van handdoek ingooi? En wat sal jou help om met die slegte goed en gewoontes op te hou en te stop? Regte ambisie,  innerlike dryfkrag en wilskrag  vir dit waarvoor jy geskep en gemaak is, waarvoor jy hier op aarde is en as jy daarmee stop mis jy jou skeppingsdoel.

Heb. 10:36 “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.”

Duidelike visie – helder eind prentjie van God se wil en doel met jou. Uiterlike aksies soos “commitment”, vasbyt, deur druk, opoffering, harde werk, sweet, selfbeheersing, roetine en selfdissipline. God is by my, ek is nie alleen. God se krag en heerlikheid is teenwoordig in my. Ek glo dit en vertrou daarop en maak daarop staat. Soos met Daniel is die 4de persoon in die oond saam met my as dit “tough” gaan, wanneer dit warm, moeilik, swaar, seer en onuithoudbaar raak in die oond sal die vlamme jou nie skroei en die rivier jou nie meesleur nie – Jes. 43 “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”.

Romeine 8 en Fillipense 4 sê vir ons dat al voel jy jy kan nie meer nie, kan jy!

“Ek is meer as ‘n oorwinnaar deur J se opstandingskrag” Rom 8:37 en “Ek is tot alles instaat deur JX in my wat my krag gee” Fil 4:13.

Die proses is belangriker as die uitkoms, bereiking of belonging, want in die proses en deur die swaarkry en “toughness” lê die geskenk naamlik, geloof en hoop. Ons lees in Romeine 5 daarvan wat jou weerhou daarvan om op te gee:

“Verheug jou in swaarkry, want dit kweek volharding - kweek geloof – kweek hoop” Rom 5:3

 Geloof en hoop op ‘n God maak jou innerlik sterk en vasberade om aan te gaan, want jy glo Hy sal die klippe wegrol dat jy nuwe geleenthede en dinge sal sien. Dan sal jy soos Marta en Maria....

Geduldig en lankmoedig wees omdat jy glo en weet...

Die reis belangriker ag as die einde of voltooiing van die reis, want in dit lê daar groei en verandering. Daarin lê die leer en ontwikkeling van jou karakter en geestelike rypwording

Jak 1: 4 “En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”

Sagaria 13:9 “Ek sal hulle met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal My aanroep, en Ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.” 

Het mense wat jou help, ondersteun, bystaan en optel en behandel soos die Barmhartige Samaritaan. Onthou jy is nie alleen nie.

Die regte mense wat in jou OOR is, jou versterk en bemoedig jou om te volhard.

 Reis lig, vergewe en los wat mense aan jou gedoen het agter jou want jy is nie so belangrik nie en jy het OOR JOUSELF EN DIE EINDE VAN JOU GEKOM – wat ook beteken dat jy God se vergifnis vir jou foute, sonde en gemors vat en vry, skoon en los van die skuldlas van jou gewete lewe. Jy lewe vry van jouself. Jy lewe jou eie lewe, nie wat ander vir jou vertel nie. Jy lewe nie hulle prentjies nie en jy vat verantwoordelikheid vir die keuse wat jy maak van hoekom en waarvoor jy lewe. Al raak dit hoe swaar het Victor Frankel gesê, solank jy ‘n ‘hoekom’ het. dan kan jy dit deur enige ‘hoe’ maak. “You will cope with any HOW’s if you have and know your WHY”.

Om op te hou met die verkeerde en slegte sal jou vry maak van vrees, skuld, skandes en skaamtes. Dit sal jou gesonder maak en nader aan mense en God bring. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus nie gestop het nie, nie handdoek ingegooi het nie en nie opgegee het nie? Hy het geweet wat die vader se wil en begeerte/ambisie vir Hom was.

Joh 6:38 “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Jesus se visie van wat Hy op aarde kom doen het, was helder en duidelik nl. om sondaars te red 

Luk 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”        

Luk 5:31 “Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.”

Hy was gehoorsaam. Sy lyding het Hom gehoorsaamheid geleer inplaas daarvan om moedeloos, negatief en krities soos Elia, Petrus, ens te word.

 “Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.” HEB 5:8 + 2 Tes 3:5 “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!”

Ons lees van die Parfuum van Maria in Johannes 12:

Joh 12: 3 “Toe het Maria 'n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

In Jesus se ergste lyding het Hy haar parfuum geruik en daaraan gedink dat sy alles wat sy gehad het gegee het, sodat Hy alles, selfs Sy laaste asem sou gee om te volhard en deur te druk vir dit waarvoor Hy gekom het nl om te sterf sodat mense vry, vergewe en versoen met God kan lewe. Dat Sy parfuum so op ons lewens en in ons harte sal kom sodat ons ook met die reuk daarvan sal begin vasbyt. Sodat ons in alle lyding, swaarkry, pyniging, spot, verwerping, komplot en afpersing jou  nie op jouself sal laat opgee op jou visie nie en nie sal tou opgooi nie, maar sal handdoek vat,  jou gesig afvee en die reuk van sweet sal ruik saam met die reuk van Sy bloed (wyn) en Sy Liggaam (brood) jou sal laat volhard.

Heb 12 “Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.”

Ek weet nie waarmee jy voel jy mee wil stop nie (beloftes, “commitments”, voornemens, besluite,  alledaagse plig, roetine, verantwoordelikhede, probleme, moeilikheid, lyding, God en geloof of net op die lewe dus selfdood... Hoor God se stem vanoggend wat vir jou sê “moenie quit nie”. . .

Rom 8: 3

Hoekom sukkel jy so om met goeie en regte goed aan te hou en om met die verkeerde en slegte goed te stop?

Dit is oor een ding. Daar is een ding wat jy nodig het om te verander, een ding wat noodsaaklik is om sukses en resultate te bereik, te vermag, te slaag, te oorwin, en te wen? En daar is ook net een ding wat nodig is om met noodsaaklike goed te stop en op te hou? Dis dieselfde ding. Daar is baie komponente wat belangrik is om suksesvol te wees (intellek, ervaring, vaardighede, gawes, passie, wilskrag, opoffering, dissipline, harde werk). Tog is daar net een ding wat nodig is om altyd goeie resultate te bereik. En as jy hierdie een ding nie het nie, sal jy altyd misluk. Wat is hierdie een ding? Wat is die een ding om te verseker dat jy noodsaaklike voortsettings en noodsaaklike bedienings kan bereik? Een woord: VOLHARDING. Dis die vermoë om aan te hou, om uit te hou en vol te hou tot die einde toe selfs te midde van swaarkry.

As jy ophou, stop, opgee, handdoek ingooi en tou opgooi beteken alles wat jy mee begin het, alles wat jy wou bereik en vermag het, net mooi niks. Maak nie saak hoe goed en mooi dit ook al is nie.

Die redes waarom mense opgee, ophou, stop, handdoek ingooi, tou opgee – is omdat . . .

 • jy voel jy kan nie meer nie, jy is klaar en gaar en dat dit net te moeilik is.
 • die beloning of uitkoms nie is wat jy gedink het dit sal wees nie.
 • die uitkoms of resultaat belangriker is as die proses. As dit swaar en moeilik raak dan “quit” jy.
 • die kool nie sous werd is nie, dus dat dit nie die moeite werd is nie.
 • jy ongeduldig en gefrustreerd raak, omdat jy nie dadelik resultate, vordering, groei sien nie.
 • jy ’n fout gemaak het om daarmee te begin en dit te doen, dit te “engage”.
 • jy twyfel in jouself en oor die wie jy is en kan doen. Jy glo nie in jouself nie.
 • jy terugslae, probleme, moeilikhede, ‘stumbling blocks’ ervaar en moedeloos en moeg word.
 • jy foute, verkeerde besluite en keuses maak en dan gekonfronteer word met die gevolge en konsekwensies daarvan.
 • jy mislukkings ervaar.
 • jy gekritiseer word, probeer jy so hard, maar jy voel jy kan niks reg doen nie.
 • jy iemand anders se siening, plan en wil vir my lewe uitleef in plaas van jou eie.
 • jy skuldgevoelens ervaar vanweë jou aandeel in gemors, seer, moeilikheid en dan is dit makliker om te “quit”.
 • jy ding uitstel, beloftes verbreek, van voorneme afsien, geen aksie toon nie tot jy geheel alles afstel.
 • jy jouself met ander vergelyk wat jou moedeloos en skaam maak en selfs laat opgee.
 • jy nie ondersteuning, hulp het nie en alleen is en geen verantwoording hoef te doen nie of ’n mentor het nie.
 • jy die verkeerde mense in jou oor het en jy na hulle verkeerde raad luister, versterk en verlei hulle jou, moedig jou aan om te “quit”. Dan maak hulle jou negatief en sinies.
 • jy paniekerig en gestres is, ongemak ervaar of ongemaklik is, is dit makliker om te “quit”.
 • die norm vandag is om te “quit”. “Almal doen dit” so raak “tough”.
 • jy klomp skuld het, opponeer jy ander, is in kompetisie met hulle, maak moeilikheid, steek ander in die rug of begin steel.
 • jou lyding, seer, pyn wat mense jou aangedoen het, te veel is dan regverdig jy jouself en jou optrede.
 • jy ongelukkig is, omdat dinge nie uitwerk nie, voel jy asof jy nie goed genoeg is nie.
 • jy uitgevang word en in die moeilikheid kom, “quit” jy eerder voor jy jammer sê of straf as gevolg van die gevolge.
 • alle vrese, bekommernisse, moeilikhede, terugslae vir jou groter word as God, val jy uit jou geloof uit.
 • jy ambisie, innerlike oortuiging en dryfkrag verloor, maar dit begeer word jy met ander woorde die “hoekom dinge skeefloop”, die rede.
 • jy jou visie verloor, die prentjie van ambisie.
 • jy dryfkrag en wilskrag verloor, dus die uiterlike aksies, “commitment”,  “ when the going gets tough”, sweet, vasbyt, volhard, “sacrifice”, selfdissipline, geroetineerdheid, selfbeheersing, opstaan stof/afskud/aangaan.

Maar aan die ander kant is daar goed wat jy moet stop en mee moet ophou. Goed wat vir jou sleg en skadelik is en waarmee jy nie mee moet aangaan nie. Waarmee jy moet stop. Dinge waarmee jy moet volhard sodat jy kan op hou met . . .

 • Goed wat jou gesondheid skade doen – goed waarmee jy moet ophou.
 • Goed wat jou beloftes of “commitments” negatief beïnvloed, wat pyn, seer, moeilikheid bring.
 • Goed wat moreel of eties verkeerd is en jou in die moeilikheid gaan bring.
 • Goed wat jy in die geheim doen wat skuld, vrees en veroordeling tot gevolg het.
 • En wat jou verhouding en saak met God verkeerd beïnvloed en sonde tot gevolg het.
 • Wat jou emosioneel en psigies aftakel en beskadig.

Wat moet jy doen as jy sukkel om met goed op te hou waarmee jy moet ophou, waarmee jy sukkel? En as jy wil handdoek ingooi, ophou, opgee of wil stop met goed waarmee jy moet aanhou en volhard?

Die volgende vier vrae help ons hiermee:

 1. Hoekom het jy dit begin doen waarmee jy nou wil stop? Hoekom moet jy met goed ophou wat nie vir jou goed is nie?Kyk na ambisie, visie, dryf-en wilskrag.
 2. Wat is die redes hoekom jy wil ophou en stop? Wat is die redes hoekom jy wel moet stop en mee moet ophou?
 3. Wat het jy gedoen om te volhard en nie te stop nie? Wat het jy gedoen om op te hou met goed waarmee jy moet stop?
 4. Wat gaan jy wen as jy stop? Wat gaan jy verloor as jy stop met dit waarmee jy moet aanhou en mee moet volhard? Met ander woorde, wat gaan die gevolge wees op jou en op ander? Het jy al kosteberekening gedoen? Wat gaan jy verloor as jy nie stop nie? En wat gaan dit jou baat as jy met jou slegte gewoontes ophou?

Wat help mense om te volhard, deur te druk, deursettingsvermoë te hê, aan te hou, uit te hou, vol te hou (2018), op te staan en stof en sweet met ’n handdoek af te vee in plaas van handdoek ingooi? En wat sal jou help om met die slegte goed en gewoontes op te hou en te stop? Regte ambisie,  innerlike dryfkrag en wilskrag  vir dit waarvoor jy geskep en gemaak is, waarvoor jy hier op aarde is en as jy daarmee stop mis jy jou skeppingsdoel.

Heb. 10:36 “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.”

Duidelike visie – helder eind prentjie van God se wil en doel met jou. Uiterlike aksies soos “commitment”, vasbyt, deur druk, opoffering, harde werk, sweet, selfbeheersing, roetine en selfdissipline. God is by my, ek is nie alleen. God se krag en heerlikheid is teenwoordig in my. Ek glo dit en vertrou daarop en maak daarop staat. Soos met Daniel is die 4de persoon in die oond saam met my as dit “tough” gaan, wanneer dit warm, moeilik, swaar, seer en onuithoudbaar raak in die oond sal die vlamme jou nie skroei en die rivier jou nie meesleur nie – Jes. 43 “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”.

Romeine 8 en Fillipense 4 sê vir ons dat al voel jy jy kan nie meer nie, kan jy!

“Ek is meer as ‘n oorwinnaar deur J se opstandingskrag” Rom 8:37 en “Ek is tot alles instaat deur JX in my wat my krag gee” Fil 4:13.

Die proses is belangriker as die uitkoms, bereiking of belonging, want in die proses en deur die swaarkry en “toughness” lê die geskenk naamlik, geloof en hoop. Ons lees in Romeine 5 daarvan wat jou weerhou daarvan om op te gee:

“Verheug jou in swaarkry, want dit kweek volharding - kweek geloof – kweek hoop” Rom 5:3

 Geloof en hoop op ‘n God maak jou innerlik sterk en vasberade om aan te gaan, want jy glo Hy sal die klippe wegrol dat jy nuwe geleenthede en dinge sal sien. Dan sal jy soos Marta en Maria....

Geduldig en lankmoedig wees omdat jy glo en weet...

Die reis belangriker ag as die einde of voltooiing van die reis, want in dit lê daar groei en verandering. Daarin lê die leer en ontwikkeling van jou karakter en geestelike rypwording

Jak 1: 4 “En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”

Sagaria 13:9 “Ek sal hulle met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal My aanroep, en Ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.” 

Het mense wat jou help, ondersteun, bystaan en optel en behandel soos die Barmhartige Samaritaan. Onthou jy is nie alleen nie.

Die regte mense wat in jou OOR is, jou versterk en bemoedig jou om te volhard.

 Reis lig, vergewe en los wat mense aan jou gedoen het agter jou want jy is nie so belangrik nie en jy het OOR JOUSELF EN DIE EINDE VAN JOU GEKOM – wat ook beteken dat jy God se vergifnis vir jou foute, sonde en gemors vat en vry, skoon en los van die skuldlas van jou gewete lewe. Jy lewe vry van jouself. Jy lewe jou eie lewe, nie wat ander vir jou vertel nie. Jy lewe nie hulle prentjies nie en jy vat verantwoordelikheid vir die keuse wat jy maak van hoekom en waarvoor jy lewe. Al raak dit hoe swaar het Victor Frankel gesê, solank jy ‘n ‘hoekom’ het. dan kan jy dit deur enige ‘hoe’ maak. “You will cope with any HOW’s if you have and know your WHY”.

Om op te hou met die verkeerde en slegte sal jou vry maak van vrees, skuld, skandes en skaamtes. Dit sal jou gesonder maak en nader aan mense en God bring. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus nie gestop het nie, nie handdoek ingegooi het nie en nie opgegee het nie? Hy het geweet wat die vader se wil en begeerte/ambisie vir Hom was.

Joh 6:38 “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Jesus se visie van wat Hy op aarde kom doen het, was helder en duidelik nl. om sondaars te red 

Luk 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”        

  Luk 5:31 “Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.”

Hy was gehoorsaam. Sy lyding het Hom gehoorsaamheid geleer inplaas daarvan om moedeloos, negatief en krities soos Elia, Petrus, ens te word.

 “Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.” HEB 5:8 + 2 Tes 3:5 “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!”

Ons lees van die Parfuum van Maria in Johannes 12:

Joh 12: 3 “Toe het Maria 'n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

In Jesus se ergste lyding het Hy haar parfuum geruik en daaraan gedink dat sy alles wat sy gehad het gegee het, sodat Hy alles, selfs Sy laaste asem sou gee om te volhard en deur te druk vir dit waarvoor Hy gekom het nl om te sterf sodat mense vry, vergewe en versoen met God kan lewe. Dat Sy parfuum so op ons lewens en in ons harte sal kom sodat ons ook met die reuk daarvan sal begin vasbyt. Sodat ons in alle lyding, swaarkry, pyniging, spot, verwerping, komplot en afpersing jou  nie op jouself sal laat opgee op jou visie nie en nie sal tou opgooi nie, maar sal handdoek vat,  jou gesig afvee en die reuk van sweet sal ruik saam met die reuk van Sy bloed (wyn) en Sy Liggaam (brood) jou sal laat volhard.

Heb 12 “Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.”

Ek weet nie waarmee jy voel jy mee wil stop nie (beloftes, “commitments”, voornemens, besluite,  alledaagse plig, roetine, verantwoordelikhede, probleme, moeilikheid, lyding, God en geloof of net op die lewe dus selfdood... Hoor God se stem vanoggend wat vir jou sê “moenie quit nie”. . .

Rom 8: 31 “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Moenie tou opgooi nie, want die deurbraak is om die draai. Ruik die volharding in die sweet en parfuum van Jesus in die handdoek. So toe soos die graf was vir die dissipels, soortgelyk aan waarin jy jou bevind, so sal God die klip ook wegrol (soos vir die 2 Maria’s: Maria Magdalena en die ander Maria – Kleopas se vrou of prostituut of een wat Jesus met olie gesalf het) en die lig van Sy Heerlikheid en glans van energie en bonatuurlike besoeke van engele sal nuwe geleenthede vir jou gee. Jy moet aanhou glo dat God uitkoms sal gee, jou sal help om aan te hou. As die 2 Maria’s nie aangehou het om in ‘n baie donker en teleurstellende, krisis tyd te volhard en na die plek te gaan waar hulle Jesus se liggaam gesit het nie, sou hulle nooit die wonder gesien het dat die klip weg is en dat Hy opgestaan het nie. Dit beteken dat die uitkoms, dit waarvoor jy hoop en wag en droom en te bid, daar is as jy aanhou en volhard, Moenie nou stop en dit mis nie – gaan aan – druk deur met God  en met Sy Woord

Ps 119: 92 “As u Woord vir my nie soveel blydskap gebring het nie, het ek al lankal moed opgegee. So lank as wat ek leef, sal ek u voorskrifte in my hart bêre, want hulle het my laat volhard”

“Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Moenie tou opgooi nie, want die deurbraak is om die draai. Ruik die volharding in die sweet en parfuum van Jesus in die handdoek. So toe soos die graf was vir die dissipels, soortgelyk aan waarin jy jou bevind, so sal God die klip ook wegrol (soos vir die 2 Maria’s: Maria Magdalena en die ander Maria – Kleopas se vrou of prostituut of een wat Jesus met olie gesalf het) en die lig van Sy Heerlikheid en glans van energie en bonatuurlike besoeke van engele sal nuwe geleenthede vir jou gee. Jy moet aanhou glo dat God uitkoms sal gee, jou sal help om aan te hou. As die 2 Maria’s nie aangehou het om in ‘n baie donker en teleurstellende, krisis tyd te volhard en na die plek te gaan waar hulle Jesus se liggaam gesit het nie, sou hulle nooit die wonder gesien het dat die klip weg is en dat Hy opgestaan het nie. Dit beteken dat die uitkoms, dit waarvoor jy hoop en wag en droom en te bid, daar is as jy aanhou en volhard, Moenie nou stop en dit mis nie – gaan aan – druk deur met God  en met Sy Woord

Ps 119: 92 “As u Woord vir my nie soveel blydskap gebring het nie, het ek al lankal moed opgegee. So lank as wat ek leef, sal ek u voorskrifte in my hart bêre, want hulle het my laat volhard”

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://www.dropbox.com/s/i9myr5ucpu26jty/01-190414_0909%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

Sondag, 07 April 2019 09:00

DIEPER 2019: Oesfees 2019

Geskryf deur

Sondag 7 April 2019

As jy na die dokter toe gaan, omdat jy aanmekaar siek word en geen energie het nie,  gaan hy/sy vir jou sê: “Vertel my alles, van jou slaapgewoontes, eet- en drinkgewoontes tot werk, stres, familie tot jou oefenprogram, want jy is nie net ‘n fisiese wese nie”. Al die kompartemente in jou lewe is verbind aan mekaar. ‘n Goeie dokter sal jou nie behandel as jy weier en sê “wat het die vrae met my siektetoestand te doen, ek gaan jou nie vertel nie”. As jy jou geestelike lewe wil verander of verbeter en jy met God wil verdiep, dan geld dieselfde. God sal met jou oor al die area’s van jou lewe praat en vrae vra oor jou tyd, werk, geld, verhoudings, jou gesondheid en jou emosionele welstand. Verstaan jy nou hoekom ons verlede Sondag Dr Jekyll en Mr Hyde behandel het? Dit was belangrik, want jou privaat - en geheime lewe, beïnvloed jou publieke lewe. Dan moet jy dat Jesus Christus jou Mr Hyde hanteer en daarmee afreken. Soos ‘n dokter wil God vanoggend met jou oor dié goed praat sodat Hy jou in jou geestelike lewe kan help.

2 Kor 9: 10-13  “10 God is baie goed vir ons almal. Hy verskaf die saad sodat daar elke jaar goeie oeste op die lande is en dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Net so sal Hy ook vir julle die regte soort saad gee om te saai en sorg dat dit baie vrug dra. 11 Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Wat ek bedoel, is dat God sal sorg dat al die goeie dinge wat julle doen ’n reuse-oes oplewer. So sal julle en ander mense selfs nog meer van die Here se goedheid in julle lewe beleef. God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Daarom sal julle geldelike bydraes tot gevolg hê dat daar sommer baie dankgebede na God toe opgestuur word. 12 Weet julle, hierdie geldelike offers waarmee julle die gelowiges in Jerusalem dien, gaan nie net help om hulle armoede te verlig nie. Dit natuurlik ook, maar julle bydraes sal maak dat God regtig gedank word. 13 Wanneer die gelowiges in Jerusalem sien dat julle bereid is om hulle met julle geld te dien, sal hulle God eer omdat julle so gehoorsaam is aan Christus. Hulle sal sien julle geloof is nie net lippetaal nie. Hulle sal God loof omdat julle so ’n groot klomp geld gee aan hulle en aan ander wat swaarkry om te wys dat julle een is voor God. Hulle sal ook vir julle bid, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was”

Die omstandighede waarin Paulus die woorde skryf, is soortgelyk aan dit waarin ons nou is verkeer nl.  droogte en onder ongewilde (Romeinse) beheer wat die volgende tot gevolg gehad het: slawerny, korrupsie, erge mishandeling, onreg, wanbalans, ongelykheid, lyding, vervolging, armoede en nou boonop nog droogte ook. In die vorige hoofstuk skryf hy dat hulle (die gelowiges) moet help met wat hulle het, naamlik hulpverlening en fondsinsameling en dat hulle moet aanhou help die wat gebrek ly sodat soos vers 13 sê “. . .daar ewewig sal wees” m.a.w. dat die gewigsverspreiding gelyk sal wees. Die V wat Hy vanoggend as tema oor met jou wil praat is, VRYGEWIGHEID

Met die aanhoor dink ons natuurlik dat dit oor geld gaan, want vandag is juis Oesfees fondsinsameling. Maar weet dit, Hy gaan jou verras! Alhoewel dit vandag oor die gee van geld gaan om die nood in die gemeenskap op te hef, gaan dit in vrygewigheid om baie meer en is die saak baie dieper. Die kerk moet op 2 terreine help en die ewewig herstel:

Eerstens in hul fisiese en materiële nood en gebrek sodat honger mense kos sal kry om te eet. Tweedens in hul nie-materiële nood en gebrek dus die senter van wat en waaroor menswees gaan, die doel en betekenis van die lewe en dit is God. Dit gaan om Hom te ken as goed, omdat Hy die een is wat ons alles gee soos die lewe, asem, verstand, talente, gawes, geleenthede, gesondheid en belangrik: tyd. Sodat ons Hom daarvoor sal erken, dankbaar sal wees en sal deel met ander sodat hulle ook God sal dien, eer en loof (v13) – wat die einddoel van vrygewigheid is. Dis briljant hoe Paulus geld met vel en tyd  verbind, of anders beskryf hoe hy vrygewigheid met diensbaarheid verbind. Want sien, die kerk is die enigste plek in die wêreld waar almal gelyk is. Hier is niemand hoër of belangriker of beter as die ander een nie. Hier in die kerk, is ons almal gelyk. Ons is almal sondaars wat hulp, redding, vergifnis en genade nodig het. Die kerk is die enigste plek waar mense dit dan verniet en vry ontvang om dan met ‘n nuwe en anderste ingesteldheid en motivering in die wêreld te gaan lewe. Om te dien en te help uit Vryheid en Vrygewigheid uit. Om uit regverdigheid, genadig, vergifnis, gelykheid, respek, mense te dien. Hierdie lewensingesteldheid het die hele Romeinse samelewing verander, want die gelowiges was anders en vreemd, maar baie aantreklik en beautiful dat hulle soveel mense tot God gekeer het, Hom leer ken het, gedien, gevolg en dit voortgesit het in vrygewigheid, dus om alles wat jy het en besit in God se hande te sit en om te gee waar nodig is en so fisiese gebrek te help. Die teenoorgesteld is om dit vas te hou en daaraan te klou. Diensbaarheid is om met vel en tyd mense met liefde en respek, omgee en bystand en hulp te dien. Geen eerste-eeuse gelowige sou ooit die vraag gevra het van “hoeveel moet ek gee?” of “wanneer is dit genoeg?” nie. Die lewensingesteldheid was eenvoudig net een van “soveel soos nodig is” en om in al die terreine van menswees te dien. Ons skema – Oesfees fondsinsameling – is om geld in te samel met ander woorde om Finansiële Vrygewigheid toe te pas. En dis reg, want ons het geld nodig om mense in nood en swaarkry te help, maar wat hulle ook nodig het om die ewewig te herstel is ons tyd en ons velle (onsself). Daarmee moet ons dieper gaan. Nie net met mense daarbuite wat hulp nodig het nie, maar veral en eerstens die in ons huis, familie, vriende, kollegas – in en met ons . . . 

Relasionele Vrygewigheid – leer ken, stel belang, is betrokke, aanvaarding identiteit, werk deur bagasie en vergewe, deel/praat/kommunikeer, luister, deernis, respek, vertroue, vergifnis, erken/belydenis, gesonde konflik, geduldig, respond vs expose, eerlik, vat nie persoonlik/take offence, ruimte, toleransie, geniet / doen moeite vs gewoond – ontplof, manipuleer, misbruik, straf, erken en aanvaar nie, onbetroubaar, ontrou, kannie vertrou word, oneerlik.

Emosionele Vrygewigheid – in touch emosies en gevoelens – wys affeksie, empaties, treur, laat ander goed voel, inspireer, positief, beter oor self, waardevol, NB, waardering, erkenning, komplementering, dankbaarheid.

Intellektuele Vrygewigheid – kennis, vaardighede, wysheid, ervaring.

Geestelike Vrygewigheid – seën, bid, getuig, vergewe, genade.

Ons kyk na 3 verhale in die Bybel: (1) Fariseër en Tollenaar, (2) Priester/Leviet en Samaritaan en (3) Die oudste broer van die verlore seun.

Mens sou dink dat die Fariseër, en die Priester/Leviet se saak met God reg was, maar tog sê Jesus dat die Tollenaar se saak met God reg was en nie die Fariseër nie. Al staan dit nie per sy in Lukas 10 nie, lees jy dit tog in die storie van die Priester en Leviet in die woorde van Jesus aan die wetgeleerde wat vra wat jy moet doen om die ewigheid of hemel te verkry. Die antwoord is “gaan maak jy ook so . . . Dien en gee om en help en gee vry wat jou naaste – naaste aan jou daai punt – nodig het”. Die oudste broer kon en het nie so gemaak nie en aan die einde van die storie bly hy alleen en kwaad buite staan terwyl die feesvieringe van die jonger broer binne die huis aangaan. Hoekom was hul saak nie met God reg nie? Hulle het nie gedoen wat hulle moes nie. Al vier weerhou vel en tyd weg, dus is hulle harte (emosioneel, relasioneel, geestelik) toe vir ander. Al is die Fariseër se beursie met sy 10de dalk tegnies oop en vrygewig maar nie radikaal vrygewig soos die radikale evangelie van Jesus Christus met sy radikale genade, vergifnis, vryspraak en versoening met God nie. Jy sien dit in die verbystap van jou naaste, in die neerkyk op hulle, in die selfsugtige denke waar jy net aan jouself dink, waar jy dink jy is beter, jy goed en ander sleg en waar jy nie tyd het vir ander nie en verseg om jou hande vuil te maak. In wese dien so iemand net homself, soos die Fariseër wat by homself bid: “O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie , sleg, verkeerd . . .” Met ander woorde, al gee hy sy 10de en volg die godsdienstige voorskrifte, en al doen die Priester/Leviet heilige tempeldiens, en al leef die oudste broer korrek en reg – is hulle saak met God is nie reg nie, want hulle gee nie om vir ander nie en help nie in die ander 4 terreine van vrygewigheid nie, van dit wat van hulle gevra word nie. Dit kan beteken dat ek jy kan werk, voorsien, sorg, betaal, reg lewe, vroom en eties korrek optree, maar dat jy in die ander 4 terreine in vrygewigheid nog moet groei in plaas daarvan dat jy die goed van ander verwag.

Relasionele Vrygewigheid – leer ken, stel belang, betrokke, aanvaarding identiteit, deel/kommunikasie, luister, deernis, respek, vertroue, vergifnis, erkenning/belydenis, gesonde konflik, geduldig, respond vs expose, dankbaar, erkenning, waardering, vat nie persoonlik/take offence, ruimte, toleransie, 

Emosionele Vrygewigheid – in touch emosies en gevoelens – deel/kommunikasie, wys affeksie, empaties, treur, laat ander goed voel, inspireer, positief, beter oor self, waardevol, NB

Intellektuele Vrygewigheid – kennis, vaardighede, wysheid, ervaring.

Geestelike Vrygewigheid – seën, bid, getuig, vergewe, genade.

Hoe begin jy hiermee? Dit begin as jy by die punt kom dat die lewe nie om jou gaan nie. Waar jy OOR JOUSELF KOM (daar is iets/goed wat elke mens in sy lewe moet oorkom) dat jy aan die einde van jou kom. Dat jy nie meer bekommerd is oor wat dink mense, of jy belangrik is, of hulle beïndruk is met jou, of dat jy nie so goed en reg is nie. Beide die beroofde Jood op die pad, die Tollenaar (belasting kollekteerder van die Romeine – skelm en korrup en harteloos), en rebelse jong broer kom aan die einde van hulleself. As jy oor jouself kom dan eers kan jy jouself aan God oorlewer en afhanklik van Hom leef soos Saggeüs. Hy het ook besef dat alles wat jy is en het ‘n geskenk is wat aan jou gegee is uit genade. Dit is daarom nie joune nie en maak jou nie belangriker en groter as ander nie. Dit is om ander daarmee te help. As jy hier op die punt  kom verstaan jy eers regtig waaroor die lewe gaan en hoekom jy hier is. Beteken dit jy skeep jouself af, jy let go? Nee, inteendeel, dan begin jy eers lewe!

Lukas 9:25 “As jy net vir jouself leef, kan jy dalk die hele wêreld aan jou voete hê. Maar wat help dit alles? Want uiteindelik beland jy in die hel. Dan het jy regtig alles verloor: vir altyd.” 

Mark 8:35-37 “As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat Ek vra vir My te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. 36 Maar vra eers vir jouself die volgende vraag: Wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 37’n Mens kan nie vir jou ’n plek by God koop met al die geld in die wêreld nie.”  

As jy nie die punt bereik nie, bly jy hoogmoedig.

1 Pet 5:5 “Almal moet teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

Maar jy kan alleenlik op die punt kom, as jy op ‘n plek gekom het waar jy weet dat jy nie die geveg en spanning in jou op jou eie met Mr. Hyde kan hanteer nie. Dat jy hulp nodig het, omdat jy jouself nie kan red nie. As dit gebeur ontvang jy die lewe in oorvloed (geluk, vreugde, vrede, genot, tevrede) en jy kry dit net by God. Dis die hele punt van die Tollenaar se gebed naamlik nederig en afhanklik. Jy sien hulle was gehate mense, omdat hulle verraaiers was wat Romeinse belasting ingevorder het. Hulle was nie geliefd nie, want hulle het ander mense se goed gevat. By die Tollenaar gebeur daar iets: daar kom ’n punt waar hy besef stuff (posisie, geld, besittings, korrek leef) kan jou nie innerlike vul nie en dat hy net op God se genadige vrygewigheid kan staatmaak. Hy het niks om te bied nie, daarom bid hy “wees my arme sondaar genadig”. Lukas gebruik nie die normale Griekse woord vir genadig nie wat ELIOS is nie, maar hy gebruik ‘n baie besonderse woord naamlik HALASTRION wat “atonement” versoening beteken. Om die woord te verstaan moet jy iets van die Ou Testament se allerheiligste verstaan waar die ark was (die Shekinah die heilige teenwoordigheid van God in die 2 kliptafels van die 10 gebooie) bo op die deksel van die ark was daar ‘n goue betonblad, ’n “mercy seal” waarop die Hoëpriester een maal per jaar mag ingegaan het om bloed daarop te sprinkel vir die vergifnis van die volk se sonde. Net een keer per jaar kon die hoë priester daar ingegaan het. Daar bang en vol vrees vir God se heiligheid, tree hy in vir die volk op YOM KIPPUR (die groot versoendag). Die Tollenaar se gebed is ‘n belydenis: Hy sê hy dat hy die dood verdien weens sy sonde en foute. Ten spyte daarvan maak hy staat op genade, op die Een wat in sy plek vir hom sal intree, naamlik die Lam wat geslag sal word as sondebok vir my ongeregtigheid. Hy vertrou dus met sy hele wese op die geskenk van vergifnis en genade wat vry van God ontvang word vir die wat niks het om te bied nie. Met die gebed plaas hy homself op die ‘mercy seal’. Wat gebeur, is dat dit ‘n omkeer teweeg bring in hom. Die ewewig word herstel: as jy voor God kniel en buig uit diep afhanklikheid, kom daar innerlike harmonie, balans, heelheid, geheelheid en gesondheid. Sy gebed om HALASTRION is ‘n bewys dat hy die prys betaal om hom op te gee en nederig te word. Dit is wat ware vrygewigheid is: ‘n prys en koste om jouself op te gee en nederig en afhanklik van Jesus te wees.

En dit kom as jy ontdek dat, net soos jy nie jouself kan red en lewe nie,  jy ook nie net vir jouself moet lewe nie maar met HALASTRION vir die een wat HALASTRION gee as ‘n geskenk vir ander. Soos met Saggeüs wat viervoudig teruggee wat hy van ander gevat het, sê Jesus “vandag het daar vir die huis redding gekom”. Hy kry HALASTRION en bied HALASTRION vrygewig. Hy gee dit vry, want hy het dit vry ontvang. Dit is wat elke christen se plig is om te doen.


LUK 17:10 “Is dit nodig om daardie werker te smeek om elke dag in die tuin te werk of om die kos te maak? Moet julle heeltyd op julle knieë staan en hom soebat? Nee, natuurlik nie. “So gaan dit ook met julle wanneer julle My dien. Wanneer julle alles gedoen het wat Ek vir julle gesê het om te doen, hoef Ek mos nie ’n sertifikaat vir goeie diens aan julle te gee nie. Nee, julle is mos in my diens. Julle moet doen wat Ek sê. Al wat julle van julle kant af hoef te sê, is: ‘Ons is so gelukkig dat Jesus ons gekies het om sy dienaars te wees. Ons verdien dit nie. Daarom is dit ons plig om alles te doen wat Hy sê.’”

“Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen”

As jy in Jesus glo staan jy is Sy diens doen jy wat jy verplig is om te doen nl. om te help en om te dien, soos die Een wat gekom het om te dien en te help oral waar dit nodig is, met geld, tyd en vel in, met alles.

Relasionele Vrygewigheid - Emosionele Vrygewigheid - Intellektuele Vrygewigheid - Geestelike Vrygewigheid

Finansiële Vrygewigheid - Barnabas doen wat die ryk jongman nie wou doen nie - Luk 18:18.  Hy verkoop sy stuk grond en gee die geld vir die kerk – Hand 4:37

Is dit hoe jy lewe? Met HALASTRION?

Jy gee dit vry – relasioneel, emosioneel, geestelik, intellektueel en finansieel-  vrygewig?

Amen

Druk op die skakel indien u na die preek wil luister:

https://www.dropbox.com/s/kos74q63hd765sm/Fourie%207%20April%2001-190407_0828%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

Sondag 31 Maart 2019

Ons praat die termyn oor verandering en om dieper met God te gaan. Die V’s wat ons vandag hanteer is: Voed en Voer. Ons gaan kyk na hoe om in hierdie tye gemotiveerd te bly. Robert Louis Stephenson se ’n klassieke storie The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, gaan oor die gerespekteerde Dr. Jekyll wat ’n middel ontdek wat sy persoonlikheid verander en van hom ’n ander persoon, Mr. Hyde, maak. Deur sy uitvinding geskok en tog ook gefassineer, gee hy toe aan die versoeking om in die nag Mr. Hyde te word, wat allerlei misdade pleeg, selfs moord. Gedurende die dag is hy die sagmoedige Dr. Jekyll en in die nag is hy ’n moordenaar en ’n gewelddadige skurk. So gaan dit ’n tyd lank aan, totdat hy een oggend wakker word en tot sy ontsteltenis bemerk dat hy Mr. Hyde se hande behou het.  Eers was dit moeilik om Mr. Hyde se persoonlikheid aan te neem, maar gaandeweg was dit al moeiliker om weer terug te keer na die goedhartige Dr. Jekyll. Hy het al meer besef dat hy besig was om beheer te verloor oor sy goeie self en dat die slegter self die oorhand begin kry, want Mr. Hyde kruip nie meer weg in Dr. Jekyll nie, hy neem hom oor. Toe hy later verplig was om ’n keuse te maak, het hy besluit om eerder Dr. Jekyll te bly. Hy het so hard probeer om goed te wees, maar ongelukkig het die geneigdheid tot misdaad in hom so sterk geword dat dit by hom die oorhand gekry en hom uiteindelik vernietig het deurdat hy homself dood maak uit vrees dat die polisie hom gaan vang. Vroeër kon die polisie hom nie gevang het nie, omdat Mr. Hyde in Dr. Jekyll weggekruip het. Maar nou is Mr. Hyde Dr. Jekyll en sal die polisie hom kan vang. Die ‘evil’ van Mr. Hyde was so kragtig dat dit Dr. Jekyll vernietig het Toe iemand vir Stevenson vra waar hy die storie en die karakters gekry het, het hy geantwoord: “I found it in Romans 7.”  Hy het eerstehands belewe wat Paulus in Rom 7 bely, naamlik “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.”( vs19)  Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte.” V22 “Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?”

Na wat se doodsbestaan verwys Paulus? Luister eers na die volgende storie oor hondegeveg wat ons hiermee sal help. In ‘n Skandinawiese dorpie het mense hulle vermaak deur op honde wat baklei te dobbel. Die ou man wat buite die dorp gebly het, se eie honde het elke keer in die finaal teen mekaar geveg. Hy het self elke keer op die wen-hond sy geld geplaas. By nadere ondersoek het hulle gevind dat hy ‘n week voor die toernooi een hond vasgebind het en nie nie kos gegee het nie. Die hond wat kos gekry het, het die swakker een wat honger was, dan gewen. Die storie vertel iets van die dilemma van menswees, van die doodsbestaan waarin ons as mense ons bevind nl. dat daar ‘n innerlike stryd, konflik, geveg en spanning in ons is tussen goed en kwaad. Ons is nie net een mens nie, maar twee. Met ander woorde daar is eintlik twee nature in elke mens, ‘n dualiteit en tweeslagtigheid van donker en sleg teenoor die lig en goed. “There are two selves in you that torture you in a constant battle”. Romeine 7 praat van twee oorloë of gevegte waarin jy jou bevind:

Verse 7-13 beskryf die tyd voor Jesus Christus wanneer dit ‘n oorlog is wat jy nie kan wen nie.

Verse 14-25 beskryf weer die tyd na Jesus Christus wanneer dit ‘n oorlog is wat jy  nie kan verloor nie. Die oorlog en geveg wat jy NIE KAN WEN NIE, beroof jou daarvan om die lewe te kan geniet.  Inteendeel dit maak jou moedeloos en moeg, want al probeer jy hoe hard, jy kry dit net nie reg om als wat reg is te doen nie. Baie mense voel asof hulle dan moet opgee en ophou om te probeer, want hulle kan tog nie wen nie. Hulle kry dit in elk geval nie reg om te verander nie, ongeag of hulle by hul beloftes en voornemens bly of nie. Hierdie “aanhou doen wat jy nie wil doen nie”, lei daartoe dat jy jouself verag, verwerp en veroordeel. Dan voel jy of jy jou in ‘n doodsbestaan bevind van lyding, moeilikheid, probleme, konflik, ens. Wat is die oplossing?

Ons moet kyk na die Mr/Mrs Hyde in ons lewens en hoe hulle lyk? En onsself die vraag vra: Hoe gemaak met die Mr/Mrs Hyde in ons lewe? Met die donker “evil Mr Hyde” wat wegkruip in jou?

Vers 25 gee die antwoord en oplossing:  “Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.” Wat doen God? Hy oorwin en gee die oorwinning oor hierdie stryd en geveg. 1 Kor 15:57 “Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus”. Geen Israeliet kon Goliat oorwin het nie. Maar Dawid se oorwinning word elke Israeliet se oorwinning. Dit is soos wanneer die Springbokke wen. Dan voel jy asof jy gewen het. Dan sê ons selfs “ons het gewen” al het ons nie gespeel nie. Maar omdat ons ‘n ondersteuner is, voel dit vir ons asof ons gewen het. Netso as jy ‘n Christen is en Jesus volg, voel Jesus se oorwinning soos jou oorwinning. God kyk na jou deur die oorwinning van Jesus asof jy oorwin het. Sy oorwinning, verlos jou van die stryd en die gevoel van aanhoudende verloor en die dood deur jou vry te spreek.

Hoe? Iewers moet jy op ‘n punt en plek in jou lewe kom waar jy ontdek hoe donker, hoe sleg en hoe ‘evil’ Mr. Hyde in jou is. Hierdie is wel ‘n kritiese punt en plek, want as jy nie by die plek kom nie, en nie weet hoe sleg Mr. Hyde is nie, sal jy aanmekaar die geveg en oorlog verloor.

Maar as jy dit wel besef – bring dit jou op ‘n punt waar jy niks kan doen nie en waar jy hulp nodig het. In Romeine 6 (hoofstuk voor Romeine 7) vertel Paulus van die oplossing vir ons dilemma nl. dat Jesus dood gegaan het om ons vry te maak van die sonde en die geveg. In 2 Kor 5:21 gaan hy so vêr om te sê dat Jesus Mr Hyde word – “Hy word sonde”. Wat beteken dat as jy jou Mr. Hyde na Hom toe bring, Hy jou bevry van Mr. Hyde se houvas in jou lewe, Deur hom te oorwin en hom te bind (Op20:2), haal Christus sy angel uit (wat doodmaak - 1 Kor 15:55).

In Ps 62:8 word daar al gesê dat jy jou toevlug na God moet neem, dat jy jou aan Hom moet oorgee. Dit verwys na vier stede waarheen ‘n moordenaar kon vlug met al sy slegte en verkeerde dade en waar niemand hom daar iets kon aandoen nie. Dit was ‘n veilige plek van amnestie. Wanneer dit gebeur skuif die fokus skuif weg van Mr. Hyde (soos in die in die eerste oorlog waar jy net harder en meer moet probeer) na die tweede oorlog waar die fokus val op Jesus wat oorwin het aan die kruis en Sy opstanding. Dan verander hierdie oorlog wat jy NIE KAN WEN nie na een wat jy NIE KAN VERLOOR nie. Dit is die boodskap in Rom 6 (Dis baie belangrik om te Let dat Rom 6 voor Rom 7 geplaas word) wat handel oor die vryspraak van Christus.  Hy het ons vrygespreek en verlos van die mag van die sonde waarvan die uiteinde, die dood is.  Die sonde se mag oor ons is gebreek, ons is deel van Christus.  Ons is gedoop in sy dood, sodat ons ook kan lewe, soos Hy, vir altyd. Vir beide Dr Jekyll en Mr, Hyde het daar uitkoms gekom, naamlik die vergifnis en genade van Christus. Daarom sê Paulus moet ons rekening hou daarmee, moet ons ons gedagtes daarmee vul. Ons is nou in die domein van God, waar ons vir Hom kan lewe en ons nie net die belofte van ‘n ewige lewe het nie, maar ook die bewussyn van sy nabyheid en sy sorg en sy krag.

Die antwoord op die “Hoe”-vraag, is dus om oor jouself te begin dink as vrygespreekte, iemand wat vry is van die sonde en lewend is vir God. Jesus Christus bring die oorwinning. Jy moet jou gedagtes VOED/VOER wat Paulus in 1 Tm 4:6 sê "... voed jouself met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het.” Voed jou gedagtes met die wonderlike werklikheid van die vryspraak en vergifnis van Christus se genade – Filippense 4:8 gee hulp hoe om die nuwe mens wat jy in Jesus geword het te voed en dit word die motivering om in moeilike en swaar tye nie op te gee nie

Jy sien, mense word nie gemotiveer deur: dreigemente, vrees, skuld, verwerping of straf nie.  Wat mense wel motiveer is: intimiteit, verhouding, liefde, hulp, deernis, hoop, ‘n nuwe prentjie van jouself en die sekuriteit en veiligheid dat jy die geliefde van God is, deur Jesus Christus. Die tweede antwoord op die “Hoe”-vraag, is om te lewe in die kragveld van die Gees. In die volgende hoofstuk, na die dilemma en stryd waarin die mens hom bevind, word vertel dat vir die vrygespreekte en vrygemaakte daar geen veroordeling is nie, dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir diegene wat in die kragveld van God se Gees leef, gemotiveerd deur die liefde. In hoofstuk 7:6, maar meer volledig in hoofstuk 8, skryf Paulus dit reeds naamlik dat die geheim van die lewe is deur te lewe in die kragveld van die Gees. “Die werk van die Gees,” sê Coenie Burger, “is soos ’n kragveld. Dit is ’n dinamiese omgewing waarbinne jy bewus word van ’n ander krag as jou eie”. Een van die hindernisse vir ons om dit raak te sien, is natuurlik dat ons baie keer die Christelike lewe sien as ‘n eindpunt en nie genoeg as ‘n beginpunt nie. Vryspraak is nie die doellyn of die wenstreep nie.  Dit is die wegspringplek. Dit is soos die storie van ’n gradeplegtigheid, waar die studente hulle grade van die kanselier ontvang.  Terwyl hy hulle hande skud, sê hy met ‘n harde stem:  “Veels geluk!” En dan met ’n sagter, maar ferm stem vir elke gegradueerde:  “Hou so aan!” Dis ook God se woorde aan ons “Veels geluk, maar “hou so aan . . .” Die Christelike lewe is ‘n lewenstyl wat doelbewus ingeoefen moet word. Dis soos gholf: hoe meer jy jou gholfswaai oefen en oefen en oefen, hoe meer raak dit deel van jou “spiergeheue”, sodat jy later die gholfswaai uitoefen sonder dat jy bewustelik daaroor dink.  Maar as jy ‘n slegte gholfswaai het, dan raak jy beter met die slegte gholfswaai. As jy ‘n goeie gholfswaai het, dan raak jy al beter met die goeie gholfswaai. Ons moet ons dus inoefen om in die kragveld van die Gees te lewe. Dit is die gholfswaai wat ons moet inoefen! As jy die evangelie regtig verstaan, word dit die motivering om in die spanning en geveg aan te hou om die ligkant van jou lewe te voed deur in die kragveld van die Gees te lewe en Mr. Hyde te oorwin. Wat Jesus aan die kruis gedoen het word die motivering om nie in die spanning en geveg moed op te gee nie of jou geloof te versaak nie, want die feit dat jy jou toevlug tot God neem is nie ‘n versekering dat als nou net sal goed gaan nie, maar wel ‘n versekering dat Hy jou hart verander. Eseg 18 sê dat die OORWINNAAR in jou hart lewe en deur die GEES in jou lewe heers. 2 Kor 5: 17 “Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie – maar onder die liefde  . . . en word die wet die manier hoe jy God lief het”.

Jy kan dan natuurlik oordeel dat as gevolg van dit, jy dan maar kan lewe soos jy wil dus kan lewe uit jou vlees want jy het reeds die genade van Christus se oorwinning en vryspraak ontvang. Maar weet net dat God die bedoeling van jou hart ken en dat die uiteinde van so lewe die dood is, want die loon van die sonde bly die dood soos in die geval van Dr Jekyll. Dis dood in allerlei vorme: lyding, vernietiging, breek, pyn, hartseer ens. Maar aan God die dank – Hy red ons van die dood en gee jou lewe terug as jy na Hom draai met ‘n diep verlange en ’n behoefte na Sy redding en bevryding tot ‘n nuwe lewe in Christus.

Amen

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://www.dropbox.com/s/p3judr4n3wi3o1f/01-190331_0922%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

 

Bladsy 2 van 11

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer