NG Kerk Eros Preke
Sondag, 05 Augustus 2018 09:00

HOU AAN 2018: God se seën

Geskryf deur

Sondag 5 Augustus 2018

Dis kort voor sy dood en Jakob het al twaalf sy seuns by hom laat bymekaarkom. En nou’s hy besig om met ’n profetiese kyk in die toekoms in, elkeen van sy seuns te seën.

Maar dit wat Jakob sê raak nie net die seuns as individue nie.  Uit hierdie twaalf seuns sou die twaalf stamme van Israel ontwikkel, sodat Jakob – eintlik met hierdie seën van hom besig is om vir elke stam te wys:

- hoe hulle toekoms lyk;

- watter mooi dinge vir hulle weggelê is - geskenke wat ontgin moet word;

- watter verkeerde dinge sommige voor moet oppas.

Kan jou indink hoe die seuns vol afwagting daar gestaan het: “Wat gaan my pa vir my sê?”

Ook Sebulon, die jongste van die ses seuns van Jakob se vrou Lea, en 10de van Jakob se seuns, staan ook en wag: “Wat gaan my pa vir my sê?”

Maar kom ons kyk eers na hoe hy gebore is.

Sebulon se ma Lea het ‘n "deal" met haar suster Ragel gemaak, ’n uitruiltransaksie deur die liefdesappels wat haar oudste seun Ruben vir haar gebring het en wat Ragel wou gehad het te ruil vir ’n nag by Jakob om by hom te slaap. Dit doen sy met die hoop dat hy nou by haar sal bly – Gen 30: 14-20.

Kan jy jou indink hoe Sebulon moes gevoel het? Om te weet hy is nie beplan nie en dat hy die produk is van ‘n ‘deal cutting’ insident.  Dit moes hom nie baie goed laat voel het nie. Hy het waarskynlik gevoelens van twyfelagtigheid en minderwaardigheid ervaar. Gevoelens van om afgeskeep te wees teenoor sy broers en susters.

En dan kom sy beurt. Terwyl die broers se ore nog tuit van al die wonderlike dinge wat hulle pa van Juda gesê het en wat hulle nie eers alles heeltemal kan verstaan nie (veral die deel van Silo wat gaan kom en wat oor al die volke gaan heers) kom Sebulon se beurt in Gen 49: 1-28

Dink jou in - jy is saam met jou broers en susters by jou pa se sterfbed, en hy sê vir die een broer:

- “Jy sal die vernaamste wees, die sterkste, jy is ‘n leeu, jy sal altyd heers".

– Vir ’n ander een: “Jy sal ryk kos eet, koningskos”.

- Vir nog een: “Jy is takbok met mooi nageslag”.

- Vir ’n laaste een: “Jy is ’n boom wat goeie vrugte dra”.

In ons tyd kan ons dit vertaal met: jy gaan ’n top spesialis word; en vir ’n ander een:  jy’s ’n gebore leier; en vir ’n suster:  jy sal baie suksesvol en ryk wees. En dan kom sy beurt en dan sê sy pa: jy gaan eendag in daardie dorp bly in daardie straat. Dis net ’n adres! “Pa, waar’s my seën? “Ek wil ’n seën ook hê!”

Sebulon sal woon by die strand… Dus is ‘n plek en ‘n adres sy seën. Sal jy nie ook afgeskeep en ongelukkig voel nie? Veral as die adres, die plek wat hy gekry het nie ‘n wonderlike plek was nie.

Die probleme rondom Sebulon se adres is:

- dit was ver van Jerusalem af, daar waar die hart van Israel se kerklike lewe en volkslewe geklop het;

- dit was “bo” in die noorde van die land, so ’n bietjie eenkant. Baie heidense mense van die noorde immigreer daarheen. Dit was selfs gereken as van die meer agterlike deel van die land.

- dit was nie vrugbare grond nie, maar woestyn en strand. Daar was geen boerdery diere of plante nie.

Maar al klink dit na afskeep, is dit nie. Dis ook ’n seën. Vers 28 sê:

Elke seun het ’n seën gekry. Sebulon se blyplek is ’n seën van die Here deur Jakob vir hom om 3 redes:

In die eerste plek omdat dit God se blyplek vir hom is.

Dis mos nie Jakob wat hierdie dinge uitgedink het om vir sy seuns te sê nie. Dis die Here wat vir Sebulon ’n blyplek aanwys. En dis waar die seën lê. Dis nie maar sommer net die geluk of die noodlot of die toeval wat gemaak het dat hy bly waar hy bly nie. Dis God, wat nie net met die groot wêreld ’n plan het nie, maar ook met elke volk en elke familie en elke gesin en elke mens ’n plan het en wat vir Sebulon gesê het:

- Hierdie is jou plek. Jou adres, werk en huwelik is God se plan met jou lewe. Dis nie maar sommer net ’n plek en ’n adres, ’n huis, werk en huwelik nie,  dis ’n seën van die Here.

- Wie jy is is ook ‘n seën van die Here, ongeag hoe jy gebore is. Jy is deur God geseën met onskatbare waarde en rykdom in jou opgesluit. So wees “true to yourself”.

 In die tweede plek was dit ’n seën omdat dit sekere rykdom en voordele gehad het.

Dit was ’n plek met enorme potensiaal wat ontwikkel moes word maar ook daarmee saam ’n plek met ’n verantwoordelikheid en ‘n roeping.

DEUT 33: 18-19

In die plek was daar soveel potensiaal. Dit moes net ontgin word. Sy adres het toegang gehad tot:

- skepe. Die stam Sébulon was altyd waar skepe is - ’n seevarende nasie. Sébulon is die stamvader van die Hollanders. Skepe was die handeldrywende vaartuie van daardie tyd: dit het baie besigheidsgeleenthede gebring. Dit het internasionale handeldryf tot gevolg gehad wat wins en rykdom beteken het.

- ’n magdom sand waarvan glas gemaak is. Dink aan die Murano fabriek in Venesië!

- spesifieke slakke wat ’n pers kleur gehad het. Daarvan is pers ink vervaardig. Dink aan die kleur purper wat gewild was vir koninklike klere

Sebulon het "amazing" goed gedoen met wat hy gekry het. Maar onthou: Daar kom altyd ‘n groot verantwoordelikheid en roeping daarmee saam. Hoor jy die verantwoordelikheid van daardie plek?

Sidon was ’n heidense gebied! Sy roeping was sendingwerk – wat in daardie tyd veral bestaan het in die gehoorsaamheid aan die Here voor die oë van heidene…

Jou adres is dus ’n plek met allerhande geleenthede en potensiaal, MAAR en ook ’n plek met ’n taak.

Jou adres is ’n plek waar jy rykdom kan verwerf MAAR ook ’n plek waar jy ’n Godgegewe roeping het om dit wat jy daarmee maak vir God se eer aan te wend en te gebruik – OM GOD TE VERHEERLIK

Die adres waarmee God ’n mens, ’n stam en ’n volk asook die mense in jou lewe en laastens ook die mens wie en hoe jy geskape is, seën, is met ’n rykdom en ’n roeping nl. Om weer ander te seën. Dit het nie met Sebulon gebeur nie. Alhoewel Sebulon met min dinge baie gemaak het en vir ‘n tyd aan God se roeping gehoorsaam was deur die Kanaäniete uit te dryf en nie met heidense volke te vermeng nie asook om vir beide Gideon en Dawid met soldate te help om oorloë te wen (Rig 4 en 6 + 1 Kon 19:33) en alhoewel die nasate van Sebulon weer die gebied van Josua gekry deur loting, het hulle afvallig geword deur rykdom is, is hulle deur sukses verlei. Hulle het wêrelds geword. Hulle is in sonde verlei deur heidense volke wat hulle nie uit hul gebied gehou het nie (hulle moes die Kanaäniete uitgehou het), maar in gelaat het en met hulle vermeng en getrou het. Dit het veroorsaak dat hulle hul afgode begin gedien het. Hulle het immoreel en afskuwelik soos die heidene geword. Daar waar die lig eens geskyn het, het dit donker geword, omdat hulle nie hulle verantwoordelikheid en roeping nagekom het nie (Jer 2:18 + Jes 58:12).  Ten einde is hulle deur die Assiriërs in ballingskap geneem en het slawe geword. Dit was ‘n baie donker tyd...

Maar die derde rede waarom die blyplek wat God gegee het, ’n seën was, is omdat God ’n plek so anders beoordeel as mense. God het ‘n plan om sleg in goed te verander. Om sleg weer goed te maak. God kies Sebulon se gebied vir Sy Seun om te kom bly - nie in Jerusalem waar die tempel was en die priesters en die Skrifgeleerdes; Nee, Hy laat Sy Seun, die Verlosser van die wêreld, as Mens grootword in hierdie dorpie in Sebulon se gebied, naamlik in Nasaret, in die huis van ’n doodgewone timmerman.

Waarvan gesê was:  “Kan daar uit Nasaret iets goeds wees?”

Hoe anders kyk God nie na ’n blyplek as wat ons daarna kyk nie? Wat vir mense dalk na ’n nikswerd adres lyk, is in die oë van die Here ’n baie belangrike plek. Daar begin Jesus sy werk in die plek. Matt 4:12 – 17.

Die volk wat in donkerte geleef het sal ‘n groot lig sien en weer groot blydskap beleef.  Die blydskap wat beskikbaar sal wees in die Seun wat vir hulle gebore sal word. Jesus se vestiging in die dorp Kapernaum, juis in dié gebied, was vir die evangelieskrywers ‘n duidelike vervulling van die eerste deel van die profesie oor Sebulon en Naftali – Jesus is dus die lig waarna Jesaja in die profesie uitgesien het.  Die nasate van Sebulon het die ligte afgesit. Dit het donker geword van al die sonde en verkeerde dinge, maar God kom en sit die lig in Jesus weer aan as Hy daar met sy bediening begin. In die slegte adres kom skyn die LIG deur Jesus Christus. Die lig van die wêreld. Lig vir Sebulon. Lig vir donker Afrika. Lig vir donker Namibia.

Sebulon se blyplek was nie net ’n adres nie, maar ’n seën van die Here:

  1. dit was die Here se blyplek vir hom; met alles wat hy ontvang het - en wie hy gemaak is
  2. dit was ’n plek met ’n rykdom en potensiaal maar ook met ’n roeping en verantwoordelikheid;
  3. dit was uiteindelik ’n hoofsentrum vir die koninkryk van God…

’n Mens kan so maklik ontevrede raak met wie jy is:

- hoe jy gebore en gemaak is. Dat jy nie goed voel nie, maar juis afgeskeep voel.

- wat jy verkeerd gedoen het, jou foute en mislukkings.

- wat jy gekry het, jou gawes, talente, familie en gesin.

- jou ou plekkie in die lewe: jou blyplek; of jou werkplek; of jou huwelik/kinders, jou plek in die samelewing.

’n Mens kan so gou afgeskeep voel as jy dit wat jy het, vergelyk met dit wat ander mense het:

- my ou huisie teenoor daardie een se paleis van ’n plek;

- my ou werkie teenoor daardie een se groot kantoor en belangrike pos;

- ek speel nie eintlik ’n rol in die gemeente of in die samelewing nie

- my ou gesinnetjie teenoor ander wat so gelukkig is met ’n beter vrou of man of kinders.

Maar hierdie vers waarna ons vanoggend kyk, moedig ons aan om te aanvaar en vrede te maak met

Wie jy is – ‘to be true to yourself’ asook met wat jy aangevang het, en vergifnis te aanvaar.

Hoe jy is - wat jy ontvang het (talente, geleenthede, mense)

Waar jy is – jou adres in hierdie wêreld (huis, skool, ouers, huwelik, dorp, land). Sien dit as ’n seën en geskenk van die Here.

Aanvaar dit – en maak die beste daarvan want dit is God se seën aan jou om ander te seën deur lig te bring. Die Here seën elke mens met WIE JY IS, WAT JY HET/HOE JY IS asook DIE PLEK wat Hy jou gegee het om daarmee tot seën en lig te wees in die donkerte.

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:

https://drive.google.com/file/d/1fOEDN4qxI07f3Bw3JrOcECNEUEnOu5lv/view?usp=sharing 

Sondag, 29 Julie 2018 09:00

HOU AAN: Om altyd eerlik te wees

Geskryf deur

Sondag 29 Julie 2018

Storie van Pinocchio die houtpop – Sy maker het vir hom gesê: “Jy het nie idee wat innerlik in jou opgesluit is nie. Jy weet nie wat jy kan word en wees nie, of wat jy kan bereik en beleef nie. Jy weet nie hoe jy kan verander, verbeter, groei en mooier word nie. Daar is ‘n ander lewe wat wag vir jou.

’n Goeie, mooi en lekker ware mens-wees lewe. ’n Lewe van voel, ervaar, beleef, ruik, proe, huil en liefhê .  As jy eerlik kan wees in woord en daad . .

Hebreers 13:18 “Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons ‘n goeie (eerlike) gewete het, omdat ons in alles goed (eerlik) wil wandel.”

Aanhou om eerlik te wees –– in alle omstandighede.

Eerlikheid het te doen met ‘n verskeidenheid area’s en aspekte in die lewe soos: met jouself (kop, denke, gewete itv dade en woorde), in jou huwelik/teenoorgestelde geslag, gesin, familie, werk, vriende, besigheid, sport, landswette, sosiale media foto’s wys (digi-frenie – digitale skisofrenie) = dis net nie altyd so maklik om 100% eerlik te wees nie.

Dis moeilik want ons lewe in ’n kultuur waar eerlikheid nie nagestreef word nie en ons sien dit in omgewing/konteks: diefstal, omkoop, bedrog, skelm, verneuk. Dis so moeilik om “issues” te hanteer en daaroor te kommunikeer dus vermy ons dit eerder, praat ons nie daaroor nie en sê ons eerder niks. Dis ’n PSEUDO COMMUNITY– jy is  bang jy maak ander seer.

Redes vir oneerlikheid:

Vrees. Vrees vir die gevolge: moeilikheid, probleme, skade lei, bankrotskap, afdankings, egskeiding, ongewildheid... Dan sê ek goed sodat ander van my hou. Jy jok sodat mense ’n hoë dunk van jou sal hê, of jy jok om iets te beskerm of omdat jy bang is vir reaksies soos ontploffing, “lose it”, straf en verlies.

Wat is eerlikheid?

Hebreeus: Yosher=dit is van nature mooi, goed, reg + Emunah=regverdig

Grieks: Alethia=gelyk – skaal + Pistos=geloof, vertroue + kataros= rein, skoon, mooi

Matteus 5:8 “Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien."

Jesaja 29:13 “Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is vêr van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.”

Prakties eerlikheid VS oneerlikheid:

Eksodus 20: Gebooie 7-9:  7Jy mag nie egbreek pleeg nie, 8 jy mag nie steel nie, 9 jy mag nie vals getuienis gee nie.”

Om met integriteit te lewe: Praat en doen die waarheid teenoor leuens, lieg, jok (verloor kontak met realiteit – in jou eie wêreld – ontkenning – breek met jou binnekant.

Om met integriteit te lewe = respek, beskerm, werk, betaal wat jy skuld teenoor steel, diefstal, om iets te vat wat nie aan jou behoort nie, skelm, verneuk, bedrog, omkoop, vervals, betaal nie wat jy skuld/rekeninge, sosiale voyeurisme.

Om met integriteit te lewe = betroubaar, getrou, vertrou teenoor wantrou, onseker, kan nie staatmaak nie.

Om met integriteit te lewe = reg, akkuraat teenoor verkeerd, verneuk, wins, dik aan, vergroot en oordryf (vis – afstand skiet), manipuleer, beïnvloed mark/pryse/posisies en monopolie (in/uit sluit), bevoordeel self en sekeres.

Duiwel vader van die leuens - daarom sê God:

Spreuke 20:17 “Geld wat oneerlik verkry is, bring nie geluk nie. Dit is soos brood wat in jou mond grond word. Dit vernietig jou tande en veroorsaak pyn.”

Spreuke 20:21 “Besittings oneerlik verkry word, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie.”

Levitikus 19:35 “Moenie oneerlik wees wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie.

Eerlikheid is om die waarheid te weet en te erken met en teenoor jouself en met ander. Dit beteken jy is eerlik, opreg, eg teenoor agteraf, vals, oneg, oneerlik, bedrieglik. Die area waarin die meeste mense oneerlik is, is met hulSELF – ons lieg en bedrieg onsself baie maklik deur kontak met die werklikheid te verloor. Jy leef in jou kop en in jou gedagtes, in jou eie wêreld – meestal lewe jy dan in ontkenning:

“Ek is okay. Ek het nie ’n probleem nie. Ek doen niks verkeerd nie. Ek is reg en leef reg, ek is nie so “bad” soos ander my afmaak nie. Almal doen dit, dis nie so erg nie, niemand sal weet nie, niemand sal seerkry nie, ek het nie pyn/seer/woede/wraak/haat/foute/tekortkomings in my oor verwerping, of ’n tekort aan liefde of vertroosting nie”.

Jesaja 29:15 Ellende wag vir die wat dink hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here, hulle wat besig is om dinge In die donker te doen en dink: wie sien ons? Wie weet van ons?

Openbaring 3:15 – 18 “15Ek ken jou handel en wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was jy tog maar net koud of warm. 16 Omdat jy so louwarm is, nie warm nie en ook nie koud nie, is Ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. 17Jy sê: “Ek is ryk; ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie.” Jy besef nie dat jy ellendig en bejammerenswaardig is nie, armlastig, blind en kaal. 18Ek gee jou daarom die raad om by My goud te koop wat deur vuur gesuiwer is sodat jy ryk kan word; en koop vir jou wit klere om aan te trek sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie; en koop ook oogsalf om aan jou oë te smeer sodat jy kan sien.”

Om die rede is dit krities nodig om in die spieël wat onbekende Johari area’s wys – te kyk

Psalm 139:23 “O God, U moet diep binne my hart kyk. Kyk of ek eerlik is. Toets my gesindheid. Help my op die regte pad.”

Rede: Gen 2 Dit gaan oor die self – selfsug/egosentrisme/narsisme.

Dit verblind jou. Jy sien nie dat jy dinge sê en doen om voordeel daaruit te trek nie, om voorspoed te beleef, om te kry, te hê (mag, aanvaarding) en om te wil “score” nie. Jy sê en doen ook soms om goeie goed te verkry of om jouself te beskerm (dis nie my skuld nie) daarom projekteer en blameer jy, doen “damage control”.

Die rede waarom die Bybel so belangrik is, is omdat dit ‘n spieël is wat wys hoe jy lyk.  In die spieël maak jy jouself ook weer mooi.

Jacobus 1:23 “Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël kyk: hy bekyk homself gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het”

Eerlike gedrag en woorde lei tot: Pinocchio . . . .

Jy vind die ware jy (dit wat innerlik in jou opgesluit is, die ware-jy wat deur jou maker geskep is) alleenlik deur ‘n skoon en rein gewete, want eerlikheid bring ‘n gemoedsrus tot gevolg, vol vryheid, selfrespek, energie en groei. Dit bring ’n verdieping in jou verhouding met God.

Om met jouself eerlik te wees en dinge vir jouself te erken, is alleenlik die enigste wyse hoe jy eerlik in woord en daad sal kan optree.  Eerlike gedrag en woorde lei tot Heilsame verhoudings tussen jou en mense (huis, werk, vriende, besigheid).

TROU, diep intieme verhoudings, ‘n lekker klimaat, ‘n ontspannende omgewing, vrede, veiligheid, duidelikheid/grense – kan net gebeur as jou emosionele bankrekening vol is en in ‘n krediet lê. As dit egter in die rooi lê en bankrot is, kan die verhouding nie eerlikheid akkommodeer nie.

Efesiers 4:25 “Moenie vir mekaar lieg nie. Wees eerlik met mekaar, want ons speel mos almal saam in dieselfde span van God.”

Kolossense 4:1 “Behandel julle werkers regverdig en eerlik.”

Teenoor oneerlikheid:

Teenoor jouself. Dis soos om Pinocchio te wees. Dan ervaar jy skuldgevoelens, vrees en veroordeling.

Dit steel jou lewensasem en bind die ware jy vas. Dit verhinder die ware jy om na vore te kom en dus bly jy ’n houtpop wie se neus net aanhou groei. Die gevaar is dat jy jou gewete verloor, jou gewete dood leef, geen “remorse” het nie en hope skuldgevoelens ervaar. Jou siel funksioneer nie soos dit moet nie en jy het geen verhouding met God nie. Oneerlikheid het baie slegte en negatiewe gevolge/effekte op ander, soos: konflik, woede, gespanne omgewings en atmosfeer, onveiligheid, twyfel, onsekerheid, skade, probleme... Alles “blurr” en is onduidelik.

Enige vorm van oneerlikheid kan vergelyk word met die beeld van om ’n modder besmeerde gesig te hê, want jy kan nie die ware jy sien nie. Jy smeer ook jou modder op ander mense af sodat almal later vuil en onherkenbaar is, want oneerlikheid maak alles vol modder.

Dit is die rede hoekom God oneerlikheid haat - want dit WERK NOOIT nie.

Deut. 25:16 “Die Here jou God het ’n afsku van almal wat oneerlik is en ander bedrieg.”

Spreuke 14:2  ’n Mens wat eerlik lewe, respekteer en dien die Here, maar ‘n mens wat nie eerlik is nie, wys dat hy dink die Here is nie belangrik nie.”  

Spreuke 11:1 “Dit walg die Here wanneer besigheidsmense oneerlik is, wanneer produkte swak en pryse buitensporig is. Eerlike transaksies maak Hom gelukkig.”

Titus 1:2 “Want God self is eerlik – kan nie lieg en bedrieg nie”

God kan 100% vertrou en geglo word. God word dan die dryfveer en motivering vir eerlikheid, omdat Hy dit vra en die teenoorgestelde haat, is jy gehoorsaam al is dit moeilik. Omdat jy het Hom lief het, doen wat Hy vra. Dit is hoe jy nader aan God kom en hoe die ware jy na vore kom. Jy doen dit nie net OMDAT DIT ‘N WET IS NIE of vir die VOORDELE wat jy daaruit kan kry nie, want as jy eerlik is verheerlik jy God.

Dan leef jy eerlik, opreg, waarheid, integriteit, respek, betroubaar, openlik, eg, opreg met jouself, jou man/vrou, kinders, ouers, familie, vriende, werk, kollegas, sake/besigheid, sport, sosiale media ens.

Hoe moet ek eerlik wees met myself?

Erken jou oneerlikheid, bely en vra vergifnis dan sal die Heilige Gees jou verander en help om ’n skoon lewe te lei.

Teenoor ANDER: praat die waarheid, maar volgens 'n bepaalde manier: nie om seer te maak, te straf, te verneder, iemand te “downplay” nie, maar om die ander persoon te help, op te bou in plaas van om hom af te breek.

Jy kan dit net doen as die emosionele bankrekening in krediet is. So die “bottom line” is dat jy tyd en kwaliteit met mense moet spandeer sodat die verhouding die kapasiteit vir eerlikheid sal ontwikkel in plaas daarvan dat daar skok, ontsteltenis, woede, seer en haat is, die oomblik as die waarheid gepraat word. Want dan gaan jy eerder jok en vals optree as om eerlik te wees en iemand daardeur seer te maak.

Dan het jy nie lief nie, want liefde is openlik en gevul met waarheid.

Eerlike optrede/gedrag en woorde is net lekker, want dit is so mooi en goed en reg, dis H-EERLIK.  Waarheid en eerlikheid is die weg van ware lewe en dan ontdek en vind jy die ware jy.

Hoekom sal jy vir die nie-lekker, lelik, en sleg, verkeerd en seer pad kies?

Spreuke 16:8 “Dis beter om arm te wees en eerlik, as om ryk en oneerlik te wees.”

Jy en ek Pinocchio?

Om oneerlik te lewe bly jy ’n houtpop en verhinder jy die ware jy om na vore te kom. As jy eerlik, opreg en in die waarheid lewe verander jy in die ware mens wat in jou opgesluit is.

Amen

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:
https://www.dropbox.com/s/djivqhg87nm3pu8/29%20Julie%202018%20Fourie%2001-180729_0909.wav?dl=0

Sondag, 22 Julie 2018 09:00

HOU AAN 2018: Die Wingerdstok

Geskryf deur

Sondag 22 Julie 2018

Johannes 15:1-8

1“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. 2Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. 3Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. 4Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

5“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. 6As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. 7As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. 8My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”

As u na die mooi kuns kyk, die wynvate en druiwetrosse, wat kom by u op? Ja sommige kry sommer lus vir ‘n lekker glas wyn en ander soos ek kry lus om van die druiwe te eet. Soos hulle sê, party eet die vrug en ander drink die vrug.

In die Ou Testament, in Jesaja 5, beskryf God Sy volk, Israel as Sy wingerd.  Israel is God se wingerd wat geplant is op 'n vrugbare heuwel, God het die grond omgespit en die klippe verwyder en die wingerd geplant. Sy verwagting was dat die wingerd heerlik, soet druiwe sal voortbring.

Maar God word teleurgestel. Nadat Hy soveel moeite met die wingerd gedoen het, het die wingerd wel druiwe opgelewer, maar die druiwe was suur. Wat ‘n teleurstelling!

Suur beteken dat Israel van God weggedwaal het, 'n lewe gevoer het sonder God. Israel het nie meer geleef en gedoen wat God van hulle verwag het nie. Hulle het 'n lewe van ongehoorsaamheid aan God begin leef. Hulle het soveel onreg gepleeg en mense verontreg. As jy die gedeelte verder lees dan hoor jy hoe God emosioneel word hieroor wanneer Hy vra:”wat is die rede waarom My wingerd suur druiwe voortbring, Ek het dan Goeie druiwe verwag”. God is so teleurgestel in Sy wingerd dat Hy besluit om die wingerd te vernietig...

Ten diepste, word die metafoor van die wingerd gebruik om aan te dui hoe die verhouding tussen God en Sy kinders verloop. Dit wat goed begin het, is vernietig a.g.v sonde. Sonde het die verhouding verbreek. 'n Verhouding wat veronderstel was om so mooi te wees, het suur geword. Die volk, God se kinders was veronderstel om 'n intieme liefdesverhouding met Hom te hê, veronderstel om naby aan Hom te leef.

Maar hulle toegewing aan hulle eie begeertes, veroorsaak dat hulle weg beweeg van God af. Die gevolg was ‘n vyandige verhouding. Toe Israel probeer het om op hul eie te leef, los van God het dit ‘n invloed gehad op die vrug van hulle lewe. Dit het suur geword, d.w.s. stukkend en gebroke. Dis lewensgevaarlik om los van God te probeer lewe. Jou lewe verloor sy sin, betekenis en krag. Niks loop meer reg nie, jou lewe raak leeg. Dit het met Israel gebeur, die vervalle wingerd van God.

Maar God is die gans andere, Hy WIL in ‘n intieme liefdesverhouding met Sy kinders staan. Hy WIL hê Sy kinders se lewens moet sin en betekenis hê. God is nie in die besigheid van verwerping nie. Hy wil oorbegin met mense, Hy wil nuut begin met Sy kinders.

Wanneer Noag uit die ark kom, plant hy ‘n wingerd.

Die wingerd was ook 'n simbool van ‘n nuwe lewe. Dit was die simbool van God wat oor begin, nuut begin met die wêreld en haar mense. Dis wie en wat God is.

Dis daarom dat God in die Nuwe Testament, Sy Seun Jesus na die wêreld toe laat kom. Jesus, die Nuwe Wingerdstok, die Perfekte Wingerdstok.

Soos in Noag se geval, kom plant God hierdie Nuwe Wingerdstok, as Sy nuwe begin met die mens. Daarom beskryf Jesus Homself in Johannes 15, met die metafoor: “Ek is nou self die wingerdstok, Ek is die perfekte wingerdstok. Anders as die wingerd, Israel, stel Ek nie teleur nie, anders as die suur druiwe wat Israel gelewer het, gee Ek die ware lewe. Daar is geen lewe los en buite My om nie.”

Daarom sê Hy, 'julle is die lote en aan julle wil Ek lewe gee, ‘n lewe in oorvloed'.

God sê, 'Ek voeg waarde toe tot die lote, gee sin en betekenis aan hulle lewe'. Soveel sodat die boer, God, vreugde sal vind in die vrug by oestyd. En met die nuwe orde, 'Ek is die Wingerd en julle die lote', sê God 'Ek wil in 'n intieme liefdesverhouding met julle staan en julle met my dan sal julle goeie vrugte dra'.

Daarom die opdrag: “Bly in My (vers 4)”. Die woord: “bly" (remain), kom van die Griekse woord: "meno”, en dit dra die betekenis van om in 'n huis te woon, d.w.s. jou woonplek daar waar jy tuis is en veilig voel. Daar waar jy alles kry en het wat jy nodig het om te kan bestaan. 

Jy moenie uit die huis uit gaan nie, want dan loop jy die gevaar en die kans om vernietig te word. Terloops het u al gesien hoe lyk die lewe van iemand wat nie ‘n huis het nie en in die bos, onder ‘n brug bly? Ja vervalle en verlore en sonder sorg. "Bly in My", beteken om uit jouself uit te trek en by God in te trek. Hy moet jou huis en tuiste wees, want ons krag lê daarin om by Hom te woon.

Om by Hom te bly, om in Sy huis te woon dui op ‘n lewende verhouding. Om by Hom te woon beteken Hy is bewus van wat in jou lewe aangaan, wat jy dink en voel. Hy voorsien in Sy huis, Hy beskerm diegene in Sy huis, Hy gee ware lewe aan die binne Sy huis, daar kry jy krag om ten spyte van die druk van buite, aan te kan gaan. Daarom, die opdrag "bly in My".

Hoe bly ‘n mens in die Wingerdstok? Dit wil sê, hoe Bly jy in Jesus? Deur Sy Woord te ken. Sy Woord gee lewe, Ps 119:37; Jos 1:8.

Deur 'n lewe van roekelose gehoorsaamheid aan God (John 15:9-10). Deur te doen wat die Woord sê. En wat sê die Woord? Die Woord sê: Jy moet God liefhê, met jou hele hart en siel.

Die Woord sê ook om jou naaste lief te hê. Dit wil sê: Koinonia, gemeenskap met God en anders (Koinonia beteken: community, communion, joint participation, sharing and intimacy).

1 Joh 2:15-17: Moenie die wêreld se dinge liefhê nie. Dit verwyder jou van Jesus. Dit maak die loot los van die Wingerdstok.

As ek nie in Hom bly nie, wat dan?

    Dan sal jy niks van waarde met jou lewe kan doen nie.

    Dan sal jy ongelukkig bly, jy sal nie vreugde, ware vreugde ken nie.

    Jy sal nie vrugte kan dra nie en dus 'n betekenislose lewe lei.

    Jou gebede sal nie verhoor word nie.

    Jy sal nie kan “cope” met moeilike tye nie.

    Jy sal nie kan aangaan en aanhou wanneer moeilike tye en uitdagings voor jou deur kom staan nie.

U sien vriende, "a Life without Jesus, is like a donut, because there is a whole in the middle of your heart" (song: life without Jesus). Daar is sterk tendense te sien in die moderne mens se lewe van om sonder Jesus te lewe, om los van Jesus te lewe. ‘n Tendens van 'ek reël en beplan my eie lewe, niemand regeer en beheer my lewe nie'. ‘n Gesindheid van 'ek maak met my lewe soos ek wil en sal self die gevolge dra'. Ons dink 'Dis my lewe en niemand vertel my hoe ek moet leef nie'. Daar is ‘n heersende “trend” van ‘n selfgesentreerdheid, die lewe gaan oor my en wat ek wil hê. My behoeftes kom eerste.

Hoekom sien ons nie die vrug nie, hoekom is die die vrug suur? Waarom maak die kerk en kerkmense nie meer ‘n impak op die wêreld nie? Hoekom lyk mense se Sondaglewe so anders as hulle Maandag- tot Saterdagaand-lewens? Hoekom is dit so maklik dat juis die kinders van die Here so maklik verlei en gevang word deur die slaggate van die lewe? Hoekom raak ons so vining mismoedig as dinge net verkeerd loop en as die uitdagings te swaar word? Hoekom “quit” ons so maklik as die lewe net ‘n paar skerp draaie maak?

Is dit dalk omdat ons ‘n donut lewe lei?

‘n Lewe sonder die Kern Jesus? Is dit omdat ons los van Jesus lewe?

Is dit omdat ons in ons eie huis bly en weier om volledig by God se huis in te trek? Is dit omdat ons net by God se huis loseer? Dan is Sy huis nes ‘n gastehuis, ‘n hotel, waar ons gaan woon as ons in die nood is.

Hoe lyk die vrug wat ons voortbring?

Israel sin was suur, en joune?

Ons het nodig om onsself her-toe-te-wy aan God, die Wingerdstok.

Miskien is dit nodig vir 'n hertoewyding in jou lewe. Miskien moet die "reset button" gedruk word, die "button: restore to factory settings". Miskien het jy nog altyd in jou eie huis probeer bly en wou jy nog nooit jou huis verlaat om by God in te trek nie. Miskien het jy nou nodig om ‘n totale oorgawe aan God te maak? Hoekom? Sodat jy kan dronk word, maar nie van wyn, van die Heilige Gees!

Het jy ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus?

Remember this morning: A life without Jesus is a disaster. A life without Jesus is like a donut. There is nothing in the center. It is an empty life. A Life without Jesus is like a world without sunshine. A life without Jesus is a life without meaning.

Is dit nie tyd vir ‘n nuwe begin saam met Jesus nie?

Waar is jy nou in jou verhouding met God?

Hier is die goeie nuus: God is nie in die besigheid van verwerping nie. God wil jou in Sy huis hê, want Hy weet jy sal daar ‘n ware lewe hê nie ‘n vals lewe nie. Hy weet jy sal daar ‘n liefde kry wat jou in staat stel om aan te hou. Maak nie saak wat en wie jy is en ook was nie, Hy maak Sy deur oop vir jou: Kom in My kind…

Gaan jy intrek?

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:

https://www.dropbox.com/s/nkld1ftnnpdvpat/Zack%2022%20Julie%202018%20%20%2001-180722_0859.wav?dl=0

Sondag, 15 April 2018 09:00

HOU KOP 2018: Laat Die Lig Wees

Geskryf deur

Sondag 15 April 2018

’n Erediens is soos om by jou vriend se huis te gaan kuier. Hy nooi jou, jy daag op, word ontmoet en gegroet en na binne genooi om diep saam te kuier, te gesels, gemeenskap te hê wat jou versterk en groei voor hy jou groet en in die wêreld instuur.

So groet God jou vandag en nooi jou in om saam Hom te kuier:

Jesaja 60:1-3, 19-20

“Kom Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir jou ‘’n ewige lig wees en jy sal roem in jou God. Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, jou dae van smart is verby.”

Het jy al oor die wonderlike kwaliteite, eienskappe en voordele van fosfor nagedink  . . . Dit is 'n multivalente, nie-metaal chemiese element van die stikstofgroep en word dikwels gevind in anorganiese fosfaatrotse asook in alle lewendige selle. Vanweë sy hoë reaktiwiteit, word dit nooit in die vrye onverbonde vorm in die natuur gevind nie. Dit straal 'n gloed uit wanneer dit aan suurstof blootgestel word en gloei as dit donker is. Fosfor is 'n noodsaaklike element vir alle lewendige organismes.

Dinsdag, 13 Februarie 2018 18:44

HOU KOP 2018: Kop verloor

Geskryf deur

Perikoop    : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tekste         : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tema          : En as jy kop verloor het, hoe kry jy jou kop weer terug?
  (Introspeksie)
Het jy al kop verloor? Ek het al, die dag toe ek my seun se lyk moes optel. Ek het van my kop afgeraak. Ek het kop verloor. Ek was in staat om te moor, dood te maak ongeag die konsekwensies daarvan.

Bladsy 7 van 10

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer