NG Kerk Eros Preke
Dinsdag, 30 Oktober 2018 09:48

HOU UIT 2018: WEES GEDULDIG MET MEKAAR

Geskryf deur

Sondag 21 Oktober 2018

Skriflesing

Kollosense 3:5-17

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Soos verlede week genoem, is daar 3 advertensies vir Christenskap, dus 3 dinge wat Christenskap mooi, aantreklik, goed en bevorderlik maak. Drie dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

  1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 + 1 Pet 1: 7. “As julle My liefhet, sal julle my gebooie uitvoer”.
  2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13: 35 - “As julle My liefhet sal almal sien en weet dat julle my dissipels is”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het. Gaan oor vergifnis, genade, restitusie, herstel – veral as dit skeefloop - teenoor die wêreldse manier van haat, konflik, aggressie, woede, vergelding, dagvaar skei.
  3. Deur mense wat in nood verkeer se behoeftes te ontmoet en te help waar jy kan en in watter vorm ook al.

Daar is 3 advertensies vir Christenskap

Anders gestel, daar is 3 dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

  1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 - "ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis." &  1 Pet 1: 7 - "sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus."
  2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13:35 - as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het.
  3. Deur mense in nood se behoeftes te ontmoet en te help in watter vorm ook al.

Sondag 30 September 2018

Psalm 23:1-6

'n Psalm van Dawid.

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Joh 10:11

11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

 

Gasheer is die Bron wat ons laat aanhou, uithou en volhard in die Reis van die Lewe.

My hart gaan uit na mense wat deur sulke moeilike tye gaan. As ’n mens rondom jou kyk, dan sien jy hoe huise en ontwikkelings leeg staan, besighede toemaak, mense hulle motors verkoop, kinders gesteel en vermoor word. Dis moeilike tye, slegte tye. Dis tye waarin mense hul lewe neem, want alles raak net te veel, die druk raak te kwaai. Baie mense gooi handdoek in, verlaat sommer die kerk en is kwaad vir God.  Baie kom nie by die wenpaal uit nie. Dit laat ’n mens vra: “Onder die omstandighede hoe gaan ‘n mens aan of vorentoe?”.

Sondag, 23 September 2018 09:00

HOU UIT 2018: Selfhelp generasie

Geskryf deur

Sondag, 23 September 2018

 

Psalm 121:1-8

1 'n Pelgrimslied.

Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 3Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. 4Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. 5Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. 6Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. 7Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. 8Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.

Bladsy 5 van 10

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer