NG Kerk Eros Preke
Sondag, 04 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Sonde maak dood

Geskryf deur

Sondag 4 November 2018


Psalm 38:1-12, 19, 22-23

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie. 9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn. 10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie. 11My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. 12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,en my bure kom nie naby my nie.

19Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my.

22Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! 23Maak tog gou om my te help, Here, my Redder!

Sondag, 28 Oktober 2018 09:00

HOU UIT 2018: Tiendemaand

Geskryf deur

Sondag 28 Oktober 2018

‘n Dief vat dit, wat nie aan hom behoort nie. Ons sê mos “optelgoed is “vat” goed, maar dit bly diefstal. Die Here sê in die agtste gebod van die 10 gebooie in Eksodus 20:15: "Jy mag nie steel nie."

Hoekom nie?

Want dit is nie joune nie en as jy iets vat van iemand anders dan maak dit hulle baie seer en ongelukkig.

Dit veroorsaak dat hulle skade ly en as gelowiges is dit nie wat ons aan ander moet doen nie, maar inteendeel word ons geroep om ander se goed te respekteer. Maar steel is ook om dit wat jy het net vir jouself te hou en nie met ander te deel nie.

In Luk. 12 lees ons van die ryk dwaas wat alles net vir homself gehou het en net meer wou gehad het in plaas daarvan om met ander te deel. Die uiteinde is dat hy sterf, omdat hy nie by God ryk was nie. Om alles te hou wat aan ander behoort is ook steel, want sien, God deel ryklik geskenke uit.

Dinsdag, 30 Oktober 2018 09:48

HOU UIT 2018: WEES GEDULDIG MET MEKAAR

Geskryf deur

Sondag 21 Oktober 2018

Skriflesing

Kollosense 3:5-17

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Soos verlede week genoem, is daar 3 advertensies vir Christenskap, dus 3 dinge wat Christenskap mooi, aantreklik, goed en bevorderlik maak. Drie dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

  1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 + 1 Pet 1: 7. “As julle My liefhet, sal julle my gebooie uitvoer”.
  2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13: 35 - “As julle My liefhet sal almal sien en weet dat julle my dissipels is”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het. Gaan oor vergifnis, genade, restitusie, herstel – veral as dit skeefloop - teenoor die wêreldse manier van haat, konflik, aggressie, woede, vergelding, dagvaar skei.
  3. Deur mense wat in nood verkeer se behoeftes te ontmoet en te help waar jy kan en in watter vorm ook al.

Daar is 3 advertensies vir Christenskap

Anders gestel, daar is 3 dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

  1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 - "ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis." &  1 Pet 1: 7 - "sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus."
  2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13:35 - as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het.
  3. Deur mense in nood se behoeftes te ontmoet en te help in watter vorm ook al.
Bladsy 4 van 9

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer