NG Kerk Eros Preke
Sondag, 25 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Lewende Hoop

Geskryf deur

Sondag 25 November 2018

 

1 Pet 1: 3-9, 18-21 

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap.

Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.”

Paulus skryf hier aan mense wat geweldig swaar gekry het onder allerhande vervolgings en martelings in die ergste vorme. In ’n poging om vir hulle hoop te gee, bied hy praktiese en werklike hulpmiddels van hoop. Hy hou hulle dus nie besig met abstrakthede en teologieë nie. Hulle het met hulle optrede die wêreld verstom, omdat hulle alles wat met hulle gebeur het, selfs erge lyding en marteldood met vreugde hanteer het. Dis merkwaardig dat dit niks aan hulle gedoen het nie, naamlik dat daar by hulle ’n gebrek was aan vrees, hysteria, trane en ’n geskreeu en dat hulle alles met styl hanteer het.  Hulle stylvolle optrede was die grootste getuienis vir die skare dat hulle die ergste pyn en marteling ondergaan het, maar dit kon uitstaan ter wille van hulle geloof. Dit het mense tot geloof laat kom.

Wat is dit wat Paulus vir hulle gee?

Ons hoor nie deesdae meer baie preke oor die hemel nie. Dit mag dalk vreemd wees, siende dat elke Christen wil hemel toe gaan om vir ewig met die Here te wees, maar tog wil niemand fisies doodgaan nie. Die belofte van die hemel is die kern van die Evangelie wat ons preek, soos in die teksvers 1 Petrus 3:9 “het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is”. Tog sê die Bybel nie baie oor hoe die hemel is nie. Jesus het nooit gaan sit en aan sy dissipels die roemrykheid en majesteit van die hemel verduidelik nie. Hy het vir die dief aan die kruis gesê, “Vandag sal jy saam met my in die paradys wees,” maar Hy het nie gesê hoe dit sal wees nie. Wanneer die apostel Paulus na die hemel verwys, sê hy dat ons in die paradys opgeneem sal word. Hy sê dat hy dinge daar gesien en gehoor het wat hom so oorbluf het, dat hy dit in geen taal kon beskryf nie. ‘n Mens kry die idee van Paulus sy beskrywing dat, selfs al kon hy beskryf wat hy gesien het, ons menslike verstand dit nie kan verstaan nie. Wat Paulus ook al in die hemel gesien het, het so ’n indruk op hom gemaak dat hy vir die res van sy lewe daarna verlang het om daar te wees en dat die hemel hom gehelp het om die moeilikste, hardste, onregverdigste, ergste dinge (lyding, siekte, finansiële nood, egskeiding, dood, werkloos ens.) in die gesig te staar en dit deur te gaan. 

Hoe help die hemel jou met al hierdie dinge?  Hoe help die hemel jou op aarde?

Eerstens as jy iemand aan die dood afstaan – kry mens soms ’n totaal nuwe perspektief en uitkyk op die lewe. Maar ook op die hemel deurdat dit ’n werklikheid is, dat dit waar is en ’n realiteit is dat jy met die afgestorwene verenig gaan word. Dit verander jou lewe, met hoe jy lewe asook hoe jy die dood hanteer.  Dit verander jou geheel en al.

In 2 Pet. 3:13 lees ons “Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.”

’n Pa wat sy kind aan dood verloor het, skryf vir my: “Ek het die dood nie verstaan nie. Ek besef egter nou dat die dood eintlik baie mooi ook kan wees, nie net sleg nie. Ja, vir ons wat agterbly, is dit nie lekker nie, maar vir my kind wat ons vooruitgegaan het, is dit die beste gebeurtenis in haar lewe. Dit is die einde van dit wat ons ken op aarde, maar die geboorte van ’n nuwe lewe, die ewige lewe. Hier huil ons omdat sy dood is, in die hemel jubel hulle omdat sy nuut gebore is.”

Tweedens leer ons in 1 Petrus 1:3 hoe die hemel ons help om enige sleg ding te hanteer. Paulus sê dat hoe jy nou optree en reageer as gevolg van wat in die hede met jou gebeur het en waarin jy jou nou bevind, hang totaal en al af van hoe en wat jy oor jou toekoms glo en hoop. Mense kan hulle in presies dieselfde situasies bevind en nog steeds op totaal verskillende wyses optree. Hoekom? Oor dit waarop hulle hoop in die toekoms en dit bepaal jou reaksie. By voorbeeld een ou werk vir N$ 30 000 en die ander ou doen presies dieselfde werk, maar vir 30 miljoen. Nou watteer een van die twee gaan nie tou opgooi nie?

Paulus gee hulle ‘n prentjie van die hemel

Jesus, het ons ‘n nuwe lewe geskenk. Nikodemus hoor dat hy deur die opstanding van Jesus, nuutgebore is. En dat Jesus Christus aan die regterhand van God in die hemel gaan sit het, vanwaar Christus se Gees vanuit die hemel op mense uitgestort is. Sodoende het hulle iets van die hemel in hulle lewens ontvang naamlik ’n lewende hoop. Met ander woorde ‘n erfenis wat in die hemel vir jou in bewaring gehou word totdat jy sterf en jy dit in die hemel erf. Die opstanding van Jesus word beskryf in die Bybel as die eerste vrugte, eerste gawe of die eerste paaiement van die nuwe hemel en die nuwe aarde, want met die koms, die sterwe en die opstanding van Jesus kom maak Hy alles nuut: Ons lees van die nuwe gebod in Johannes 13:34, van die nuwe verbond in Hebreërs 8:13 en die nuwe beker in 1 Korintiërs 11:25. Paulus sê dat die regte siening, uitkyk of lens waarmee ons na die hemel kyk (die toekoms en alles waarop jy hoop) jou help om alles waarmee jy in die lewe te doen kry (die seer, moeilikheid, swaar, pyn, onreg, sukkel, sweet) help jou om dit alles te hanteer. En dus nie moedeloos te word, op te gee of toe te laat om negatief, pessimisties, teleurgesteld, sinies en ongelowig te word nie.

Hoe? Jy moet die hemel reg verstaan, reg sien, en reg daaroor dink. Die hemel gaan hier wees. Die Bybel praat van ’n nuwe hemel en nuwe aarde. Dus die herstel daarvan soos dit veronderstel was om te wees naamlik perfek geskep en met geen droogtes, aardbewings, klimaatverwarming, orkane, tornados, tsunamis, tropiese storms, oorstromings, besoedeling ens. nie. Ons gaan mekaar herken en selfs saameet -  Jesus in Johannes 20 eet vis saam met Petrus.

Wat daar nie in die hemel gaan wees – Daar gaan geen:

Horlosies: Tyd, oudword, grysword, stres wees nie.

Drup/Pille: Pyn, siektes, epidemies, kankersoorte.

Sneesdoekies: Dood, trane, seer, leed, smart.

Sonde: haat, woede, oorlog, rusie, konflik, misverstande, rugstekery, diefstal, moord, leuens, bedrog – geen vrees, bekommernis, begeertes

Duiwel: geen boosheid, versoekings en verleidings nie.

Ons lees in Openbaring 21:1-4 “Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

Nuwe gaan kom in terme van:

Woonplek: Tuiste en huis – volkome vrede en vreugde

Verhoudings – herstel, heel, gelukkige: Families

Liefde

Liggame

Lewe – nuwe jy – volkome versadig, vervuld, tevrede, vergenoegd

Jou diepste begeertes en verlange bevredig – soos vrou Johannes 4 – lewende water – sal nooit weer dors kry nie.

Open 21: 5 sê “Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.” Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees.”

Jesus is die lewende water, wat geheel en al, in totaliteit bevredig. Dit beteken dat Hy in jou lewe opstaan en jou bekeer. Hy sterf nie ’n tweede keer nie, maar staan uit die dood van jou ou lewe op en maak dit nuut: 2 Korintiërs 5:17 beskryf dit: “Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” Gal 6:15 sê “Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is”. Jesus Christus maak jou nuut. Dan lewe jy as ‘n nuwe mens wat nuut en anders lewe omdat die opstanding van Jesus in jou lewe lewende hoop bring. Hoop op die toekoms, want onthou ons het gesê dat hoe jy nou optree en reageer op jou huidige omstandighede absoluut sal afhang van hoe en wat jy oor die toekoms – jou toekoms - glo. Die lewende hoop kom wanneer die Gees van Jesus Christus die nuwe van die hemel af in die hede in bring, daar waar jy is. Dit word soos ‘n bril waardeur jy na môre en die toekoms kyk.

Die nuwe gaan kom in die omstandighede van waar jy jou nou bevind. Die nuwe kom terwyl jy in die sleg, seer, swaarkry plekke verkeer, want die hoop is nou meer as net gewone optimisme (wat glo dinge gaan verbeter en beter word). Dis die geloof dat dit geheel en al anders gaan word, nuut gaan wees.

 Hoop word dan ook meer as wat dit was. Dit gaan dan verder as ideologieë, teorieë, abstrakthede en word dit ‘n werklikheid. Dit word ‘n realiteit in ‘n persoon wat dit van binne jou moontlik maak om te glo dat daar uit ‘n dor, droë stomp, ‘n takkie sal spruit (Jesaja 11) en die Here sê vir Jesaja (43:19) “Kyk Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom”. ‘n Takkie van hoop as gevolg van lewende hoop in jou en waardeur jy kyk en dink. Soos ‘n vrou in kraam wat die geboorte van ’n nuwe kind voor oë hou.

Rom 8:18, 22-28 “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.”

Op die hoogtes (goed, reg) van die lewe groei jy nie, dit is net in die valleie (verkeerd, sleg, seer) waar jy groei en nuut word. Dit beteken prakties dat jy sal glo wat ook al die omstandighede en situasie is waarin jy jou bevind – dat die NUWE gaan kom: Nuwe plek, werk, liefde, verhoudings, maat, moontlikhede, geleenthede, kanse, uitdagings, nuwe jy kragtens nuwe gedrag, gewoontes, sienings, opinies en ingesteldheid. Want lewende hoop glo dat al is dinge gebreek, stukkend, uitmekaar, deurmekaar, vuil, besoedel, stink, oud, in onbruik, onvanpas dit weer heel sal word, sal herstel, weer sal werk, skoon, suiwer, vars, weer gebruik/in werking, van pas sal word. Dan sien jy dat lewende hoop as gevolg van opstanding jou ‘n nuwe prentjie gee van die nuwe in die toekoms, want alles wat jy glo van môre impakteer jou in die hier en nou – hetsy positief of negatief. En ek glo en lewe met die verwagting veral in moeilike, swaar, sleg, seer, verwarde en moeilike tye of situasies as gevolg van die lewende hoop dat God na aanleiding van Jakobus 1:16-18 sê hoop:

  • Is Liefde - soos by die doop waar God sê Ek sal jou God wees en bly.
  • Is Goedheid – God sal dit ten goede laat meewerk, sal dit transformer, sal my weer vreugde en blydskap laat ervaar – Ps 51:41 “Hy sal my my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is” en in Job 8:21 “Hy sal jou weer vreugde gee, jou van blydskap laat jubel.”
  • Is genade – dis vergifnis, vryspraak, versoening.

As jy hierdie dinge glo sal jy enige iets kan trotseer, hanteer, deurgaan, uithou, aanhou, volhou, want die moed-hou kom van die lewende hoop wat glo dat God alles wat mooi en goed is, vir my wil hê dus die beste vir my wil hê. Daarom vertrou ek God. Dis die prentjie van môre wat nou vandag in my kop is midde van al die ‘tough’ en ‘bad’ en ‘sad’.

 

Die voorbeeld van ’n lappieskombers word voorgehou. Dis baie mooi aan die bokant maar die onder of agterkant is lelik, deurmekaar en niks maak sin nie. God maak die lappieskombers in die hemel en ons is op aarde die onderkant. Dit is hoekom ons worstel met die sin en doel van alles wat in ons lewens gebeur en worstel met vrae soos waarom en hoekom. Maar lewende hoop sien en glo die mooi bokant waar God ‘n ongeëwenaarde meesterstuk van jou lewe maak. Die dag as jy hemel toe gaan sal jy uiteindelik die bokant van die lappieskombers van jou lewe sien. Intussen lewe jy met ’n lewende geloof in die ry...

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres: 

https://drive.google.com/file/d/11MtBhnNo2ZGeqjYkC0HgrJRIEzzaiDNT/view?usp=sharing

 

Sondag, 18 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Soetheid van God

Geskryf deur

Sondag 18 November 2018

Ons termyntema se metafoor was die van ultra marathon. Ons het gekyk na aspekte hoe om nie tydens die marathon op te hou of te stop nie. Vandag kyk ons na die woord “tapering” wat vertaal kan word met afskaal. As jy goed wil doen die dag van die marathon moet jy reg rus en afskaal. Doen jy dit nie, sal jy ooroefen wees en baie sukkel. Dus is afskaal en voldoende rus belangrik. Die Bybel is baie ernstig oor om te rus.

Genesis 2: “Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.”

Hoekom het God gerus? Die antwoord lê in die herhalende woorde telkens nadat God geskep het, naamlik “En God het gesien dit was goed”. God rus deur dit wat Hy geskep het, te geniet. God rus deur dit wat mooi en goed en reg is, te vier. Om te rus beteken dat jy oomblikke in jou lewe neem waar jy kan terugkyk om die dinge te “sien” wat mooi en goed was, wat reg uitgewerk het, waar vordering en groei plaasgevind het en om die seëninge en hulp te geniet en te waardeer. Jy is dus dankbaar vir al die vordering en groei wat jy vermag, bereik, besit en ontvang het. 

Die tweede aspek rondom rus, kry ons in Eksodus 20: “Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.”

En in Deuteronomium 5 “Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou.” Die volk moes in hulle rus hul vryheid vier. Hulle was slawe en nou is hulle vry. Om te rus beteken dus ook dat jy oomblikke in jou lewe neem waar jy vry kom van alle vorme van verslawing soos werk, prestasie, sukses, tegnologie, sosiale media, ens.  Wanneer jy vry is kan jy suiwer en sober dink. Maar die gevaar is weliswaar ook dat jy in sulke tye van vryheid jou gedagtes vul met alles wat jy MOES en NIE MOES doen nie asook alles wat jy nog MOET doen. Wanneer jy hieraan dink kom daar onomwonde skuldgevoelens, moedeloosheid, veroordeling, vrees en angs, asook bekommernis by jou op. Die S en die T van moeS en moeT is die probleem

As jy die “OE”-klank tussen-in die twee woorde neem en die S en T aansit, kry jy die woord SOET! Volgens die Bybel is God se Woord juis SOET. Johannes skryf dat Jesus die Woord is wat vlees geword het en die Heerlikheid van God verbeeld het. Die heerlikheid van God is dus soet en lekker en dit is dit wat vir ons in die hemel wag. Openbaring 21: 11 sê “Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal.

Dit beteken dat toe Jesus mens kom word het, het Hy iets van die hemel na die aarde toe gebring en dit sigbaar gemaak. Hierdie “iets” is die heerlikheid van God.  Ons lees in Hebreërs 1: “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.”

Jy ervaar dus iets van die hemel naamlik die heerlikheid van God wanneer jy rus. Jy gaan in Sabbatsrus in. Markus 2 lees ons: “Jesus het verder vir hulle gesê: “Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here óók oor die Sabbat.”

Jesus is die Here van die Sabbatsrus en volgens Hebreërs 4 ”. . . gaan die wat glo, in God se rus in”. Wat beteken dit om in God se rus in te gaan? Ons sê mos wanneer ons ‘n persoon begrawe dat hy/sy ter ruste neergelê word en daarmee bedoel ons dat die persoon nou by God in die hemel is. Wanneer jy jou rus vier, dit geniet en vry is, sal jy die soete heerlikheid van God beleef. Dan is Sy vergifnis, vryspraak en versoening in jou gedagtes wanneer jy aan ‘moes’ en ‘moes nie’ dink. En wanneer die lysies van ‘moet nog’ by jou opkom en daarmee saam al die gevoelens van bekommernis en vrees, moet jy die soete heerlikheid van God se beloftes van bystand en hulp jou met geloof en ‘n diep vertroue vul. Almal wat die soete heerlikheid van God beleef, kry ‘n opdrag en ’n taak naamlik: wat ons in 2 Korintiërs 3 lees: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Ons roeping is dus om die soete heerlikheid van God se heerlikheid te weerkaats en te weerspieël op ander. Dit doen ons deur al die dinge waarmee God se heerlikheid in my lewe ingebring word, net so na ander uit te straal. Deur te leef met vergifnis, vryspraak, versoening, vertroue en geloof. Dit kan alleenlik gebeur as die heerlikheid in jou lewe bewerkstellig word deur die Gees. Dit kom as jy rus en ’n diep gemeenskap het en gesprek voer en kontak het met God.

Ten tye toe die volk die goue kalf gemaak het, terwyl Moses op die berg was om die Tien Gebooie van God af te ontvang, het die Here baie kwaad geword en sê dat Hy nie meer verder met die volk gaan trek nie. Hy sal ‘n engel met hulle stuur wat alle goeie goed vir hulle sal bring, maar Hyself gaan nie met hulle saam nie. In Eksodus 34 hoor ons: “Toe het die Here vir Moses gesê: “Trek nou hiervandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het. Trek na die land toe wat Ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob toe Ek gesê het: ‘Ek sal dit aan julle nageslag gee.’ Ek sal my engel voor jou uit stuur en Ek sal die Kanaäniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdryf. Julle is so 'n moedswillige volk dat Ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en heuning nie, want dan verdelg Ek julle op pad daarheen.” Toe het Moses vir Hom gesê:As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.”

Die woord wat gebruik word vir God is “Panin” en verwys na God se gesig, sy teenwoordigheid en sy heerlikheid. Wat Moses dus bedoel is, dat selfs al gaan die engel saam, wil en sal hulle nie sonder God se heerlikheid trek nie. God se heerlikheid is baie meer werd as materiële, sukses, geld, mag en goeie goed wat die engel sou bied. So baie mense lewe met hierdie baie besittings, geld, roem, sukses en materiële dinge, maar sonder God. Dus ervaar hulle nie die soete heerlikheid van God nie.

Die jaar 2018 is op sy rug. Skep tyd om te rus, terug te kyk, die goeie te geniet en te vier. Tweedens om vry te kom van alles wat jou verslaaf maak en slegte gevolge in jou lewe meebring en laat die soete heerlikheid van God eerder jou lewe vul met Vergifnis, Vryspraak, Versoening, Vertroue en Geloof.

Geseënde Kersfees

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres: 

https://drive.google.com/file/d/1CrTXEqdl_eVV6V_LemT9Tpstb_NyFoZX/view?usp=sharing  

Sondag, 11 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Leef ‘n Godvresende lewe

Geskryf deur

Sondag  11 November 2018

Job 1:8; "En Jehovah het vir Satan gesê: “Het jy jou hart op my kneg Job gerig, dat daar niemand soos hy op die aarde is nie, ’n onberispelike en regskape man, wat God vrees en afwyk van die kwaad?”

Ps 4:4;  "Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep"

Lukas 12:4-6; “Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. 5Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm moet julle vrees. 6“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie."

 

Hoe voel jy as dit vir jou voorkom asof iemand jou sonder respek behandel? Of watter gevoelens kom by jou op wanneer iemand jou nie respekteer nie? Was jy al in so ‘n situasie en hoe het dit jou laat voel?

Sondag, 04 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Sonde maak dood

Geskryf deur

Sondag 4 November 2018


Psalm 38:1-12, 19, 22-23

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie. 9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn. 10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie. 11My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. 12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,en my bure kom nie naby my nie.

19Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my.

22Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! 23Maak tog gou om my te help, Here, my Redder!

Sondag, 28 Oktober 2018 09:00

HOU UIT 2018: Tiendemaand

Geskryf deur

Sondag 28 Oktober 2018

‘n Dief vat dit, wat nie aan hom behoort nie. Ons sê mos “optelgoed is “vat” goed, maar dit bly diefstal. Die Here sê in die agtste gebod van die 10 gebooie in Eksodus 20:15: "Jy mag nie steel nie."

Hoekom nie?

Want dit is nie joune nie en as jy iets vat van iemand anders dan maak dit hulle baie seer en ongelukkig.

Dit veroorsaak dat hulle skade ly en as gelowiges is dit nie wat ons aan ander moet doen nie, maar inteendeel word ons geroep om ander se goed te respekteer. Maar steel is ook om dit wat jy het net vir jouself te hou en nie met ander te deel nie.

In Luk. 12 lees ons van die ryk dwaas wat alles net vir homself gehou het en net meer wou gehad het in plaas daarvan om met ander te deel. Die uiteinde is dat hy sterf, omdat hy nie by God ryk was nie. Om alles te hou wat aan ander behoort is ook steel, want sien, God deel ryklik geskenke uit.

Bladsy 4 van 10

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer