NG Kerk Eros Preke
Sondag, 03 Februarie 2019 09:00

DIEPER 2019: Dieper met God

Sondag, 3 Februarie 2019

Soms is daar vog in jou liggaam wat as gevolg van infeksie opbou en akkumuleer in hetsy die buik (ons noem dit Askites), of in die hart (ons noem dit Perikardiale effusie) of as gevolg van ‘n oorreaksie van die liggaam om te help met herstel (ons noem dit effusie). Dit veroorsaak pyn, druk, ongemak, moeilikheid en probleme, want die liggaam funksioneer nie soos dit moet nie.

Die vog moet uit die aard gedreineer, afgetrek, afgetap, uitgetrek word of anders gestel, dit moet daarvan ontslae raak word. Die liggaam moet bevry word. Jy kry ook geestelike perikardiale effusie en askites wat weer lei tot geestelike infeksie en inflammasie.

Die uiteinde is dat dit jou geestelike verhouding met God benadeel sodat jy nie dieper met God kan gaan nie. Alles vanweë hierdie vog-infeksie wat ontstaan as gevolg van dinge wat met jou gebeur of as uitvloeisel van hoe jy lewe en optree wat daartoe lei dat jou verhouding met God beskadig word en jou siek maak.  Ons gaan na sewe sulke oorsake van vog en infeksie in jou gees kyk. Sewe oorsake van infeksie wat jou geestelik vergiftig en vernietig.

Die 7 geestelike effusies en askites wat verdieping met God verhinder, anders gestel is dit geestelike vernietigers:

  1. Woede dus kwaad word, ontploffing, jou humeur te verloor, woedestuipe ens. Die Here vra vir Kain “waarom is jy kwaad?” Jy moet oor dit heers  – Efesiërs 4:26 sê dat ons nie moet kwaad bly nie, moenie kwaad gaan slaap nie”, want dit lei tot:
  2. Wrokke, “grudges”, verbittering, haat, grief, wrewel, afsydigheid.
  3. Wreek, wraak, wreed, vergelding, straf.
  4. Ween, seer, pyn, ongelukkig, onreg, gepreokkupeer, vertroetel, identiteit, manipuleer.
  5. Wen, jaloesie, kompetisie, afguns, bedrog, oneerlik, skelm, huigelary.
  6. Waarheid, reg, hoogmoed, narsis, hard, ongenaakbaar, vuur spoeg.
  7. Wellus, vraatsug, bevrediging van aptyt, plaasvervanging van intimiteit.

Al 7 lei tot baie moeilikheid, probleme en siektes soos konflik, rusie, vyandskap, onvrede, verdeeldheid, hartseer, losbandigheid, drank, ontrouheid, bedrog, angs, bekommernis, vrese ens. Geestelike dreinering is nodig om daarvan ontslae te raak en dis krities belangrik. Die Bybel noem dit om VRY te WORD, te KOM, te WEES, te LAAT en om BEVRY te word.

Heb. 2: 14- 15:  14 Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig 15 en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry.”

Joh. 8:36 “Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklike vry wees.”

Joh. 8:32 “...en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak.”

Om vry te kom sal die waarheid jou eers moet ontstel en skok. Sien die meeste mense ontken, rasionaliseer, regverdig die 7 W’s in hulle lewe. Niemand dink nie dis waar van hom/haar nie. Die gevolg is dat dit in gevestigde gedragspatroon uitspeel wat jou beheer en verslaaf maak. Jy besef nie eers hoe skadelik dit vir jou en ander is nie. Maar as jy begin om eerlik te wees met jouself sal die waarheid en die werklikheid aan jou openbaar word en sal jy ontdek dat al die slegte dinge in jou lewe soos probleme, moeilikheid, konflik, finansiële skade, alles as gevolg van die effek van die 7 W’s is.  Die enigste oplossing is om daarvan ontslae te raak, vry te kom sodat dit nie infeksie veroorsaak wat vir jou skade berokken nie. Ons kyk vanoggend na woede:

Die Bybel se boodskap is aantreklik. Dit trek mense aan na ’n mooi God om nader en dieper in verhouding Woede ontstaan as iemand jou te na kom, jou skade berokken, hartseer maak, pynig, iets van jou vat, verliese, nie jou sin kry nie, iemand jou moeilikheid en probleme gee of veroorsaak, jou verneder, inkrimineer, verontreg, onregverdig, teleurstel, verneuk, ignoreer, verwaarloos, lelike en verkeerde goed aan jou doen of sê of net doen wat jou skok, jou straf, gewelddadig, ‘abuse’, verkrag, jou ‘shame’ – dit wat jou kwaad maak, toon wat vir jou belangrik is, toon jou waardes. As jy nooit kwaad word nie, wys dit dat niks vir jou saak maak nie. Kwaad word is dus nie die probleem nie, maar hoe jy optree as jy kwaad is. As woede nie gedreineer word nie, dan veroorsaak dit dat dit soos dinamiet in jou siel ontplof. Jy VLUG of VEG, want selfverdediging en oorlewing veroorsaak dat jy jouself gou of vining verloor en ontplof en dit veroorsaak skade aan:

  • Jouself, liggaamlik dus jou hart of bloeddruk. Jy verloor die vermoë om te dink en tree onnosel op, want jy reageer soos dwaas. Jy maak simpel keuses en besef dit eers as jy afgekoel het, dan skaam jy jou oor jou gedrag.
  • Ander mense en verhoudings. Dit maak seer en stukkend, dit verwond, beseer, isoleer en bring afstand - selfs die dood.

Woede wat nie hanteer word nie, gaan oor in wrokke, verbittering en uiteindelik tot wraak en wreek, soos Lameg “Ek maak ‘n man dood as hy my wond . . . Kain sal 7 maal gewreek word, Lameg 77 maal.” En die ergste is, dit verslaaf jou. Dit word as gevolg van ’n  chemise afskeiding in die brein ’n gewoontevormende patroon wat moeilik is om te breek en te verander. Dit is hoekom ons so sukkel om te verander en bevry te word van die vog en infeksie. Dis ‘n EK-ding, nie ‘n JY-ding nie. Dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar wat aan jou gedoen word en wat jy gemaak word. As die Gees van Jesus in jou lewe kom deurdat jy jou lewe vir God oopstel (when you come to Christ, opening yourself to Him), bring dit Verandering en Vryheid van die volgende:

Slawerny – die mag wat jou beheer (selfsug in W’s uitspeel) word gebreek en onder nuwe beheer van binne geplaas. Die nuwe Meester se beheer bring die lewe teenoor die dood, bring vreugde teenoor swaarkry en hartseer, bring vrede teenoor bang wees en moeilikhede.

Identiteit – dit verander van slaaf na kind. Dit beteken jou verlede word Sy verlede! Dis nie meer joune nie, met ander woorde dit kan nie teen jou gehou word nie.

Hoe? VERGIFNIS maak jou vry en skoon. Jesus se bloed was en reinig die vuil kolle in jou lewe af. Sy vergifnis maak jou skoon en bevry jou. Hoe kry jy vergifnis? Hoe word jy vergewe? Hoe werk vergifnis?

1 Pet. 2:1 DB ”Maak julle lewe skoon. Raak ontslae van slegte en oneerlike dinge.”

Jak. 4:8 Afr. 83“Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars en reinig julle harte, huigelaars.”

Jak 4:8 DB “Gee net vir God plek in julle lewe. Wees hartseer oor alles wat julle verkeerd gedoen het. Moenie dink julle verkeerde lewe is sommer niks nie.

Hoe werk dit? God vergewe as jy:

Erken – Dit beteken jy is eerlik en opreg in jou kop. Jy erken “Ek is kwaad en het woede”. Teenoor ontken – ‘denial’, maak verskonings, verduidelik om te regverdig, en ander te blameer. Erkenning lei tot INKEER.

Jak 5:16 DB “Erken dit openlik as julle dinge gedoen het wat God nie wou gehad het nie. Bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. God luister graag na mense wie se saak met Hom reg is.”

Berou – Dis ’n diep besef in jou hart van wat jy gedoen het en die implikasies daarvan. Dit maak jou hartseer oor wat die woede in jou, aan jou en deur jou gedoen het. Berou lei tot OMKEER.

Jak 5:16 Afr. 83 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”

Luk. 17:3 Afr. 83 “Pasop vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.

Spyt en berou verskil. ‘n Mens wat spyt is oor sy sonde dink gewoonlik net aan die nadelige gevolge van sy daad. Wie egter berou het, treur oor die daad self. Wie spyt is, kan sy hare uit sy kop trek oor die skade wat hy aan homself gedoen het. Wie egter berou het, wil sy knieë voor God deurkruip oor die oneer wat hy God aangedoen het. Wie spyt is, betreur die skade aan sy eie naam. Wie berou het, treur oor die skade aan God se naam. Wie net spyt is vind nog ruimte vir selfverdediging. Wie ware berou het, neem volledig en onvoorwaardelik skuld op homself. Sonder verskonings, sonder ‘n “ja...maar” of ‘n “ek kon nie anders nie”. Met ander woorde, wie ware berou het werp homself geheel en al op God se genade, barmhartigheid en liefde. Soos Dawid dit pragtig in die Psalm stel: “Wees my genadig, o God, in u troue liefde” (Ps 51:3).

Bely – Dit beteken daarom openlik uit te spreek, te voice. Dit is nie net kop of gedagte ding nie , maar gaan oor in dade en praktyk met woorde. Jy sê ek is jammer en vra dat dit gedreineer word. Bely lei tot TERUGKEER.

Jak 5:16 Afr. 83 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”

Dink aan Jesus waar ‘n spies in sy sy gesteek word. So is belydenis die spies wat ‘n weg open vir God se bloed om die infeksie te laat uitkom. Om vergifnis te vra en te gee is die dreinering en vrylating van die effusie en infeksie van woede. Dit bring verligting, heling, herstel en genesing in jou lewe. Dus, omdat jy deur God vergewe word, verniet en sonder verdienste, gee en bied jy vergifnis teenoor ander sonder dat die persoon dit verdien.

Luk. 7: 47 Afr. 83 “Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”

En dit beteken dat as jy iemand seer of kwaad gemaak het, jy jou fout erken en dat jy om verskoning vra. Soos die verlore seun wat as gevolg van die W’s van: wen, waarheid, wellus ens. in die varkhok beland. Gelukkig erken hy sy fout, het berou daaroor, bely dit teenoor sy pa, vra vir vergifnis en word bevry. Teenoor die oudste broer wat kwaad was vir sy jonger broer asook ook vir die pa se genadige optrede en vergifnis. Daar is vandag mense wat kwaad is vir die kerk (veroordeling, foute, hard of te sag, te veel genade, te veel akkommodering), of vir godsdiens (oorsaak alle skade, probleme, fights en sterftes), en selfs vir God (Hy is dan die oorsaak van al die bad stuff – Hy is kwaad en straf almal). Dis hoekom Jesus sê dat Hy, die WAARHEID self, sal mense vrymaak. Vry maak van wat? Godsdiens. Daar was 622 wette wat baie swaar op mense gedruk het. Dit was ’n  juk. Jesus sê “Kom na My almal wat moeg en uitgeput is” van die wet en die straf wat dit meegebring het. Waarvan sal ons vandag bevry moet word? Godsdiens? Dit het met ten minste 6 van 7 W’s te doen. Die oudste broer was verlore in sy godsdienstigheid en na sy oordeel sy goedheid, maar hy moes eintlik daarvan bevry word. Ons moet bevry word van godsdiens, want godsdiens is swaar.

Dis ’n uiterlike onderhouding van gewoontes, tradisies, rituele, wette wat jou laat dink jou saak met God is reg. Reg as gevolg van jou regte dade oor alles wat jy goed gedoen het. Dit bring ’n superior houding teenoor ander, jy oordeel en veroordeel. Daar is so baie mense wat hiervan bevry moet word. Hulle moet bevry word sodat hulle God innerlik lief kan hê en Hom met hart en siel te kan dien. Om vry te kom van vrees, oordeel en veronderstellings – in verhoudings. In sy diepste wese is Christenskap verhoudings. Dis gerig en word gedrewe deur die liefde.

Matt. 11:28 Afr. 83 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal julle rus gee.”

Die wonderlike gevolg hiervan is dat dit jou verhouding met God verdiep. Dit bring jou nader aan Hom.

Jou herstelde verhouding met Hom en met ander, selfs jou vyand, bring vreugde en blydskap. Dit bring vergifnis en om ander uit liefde te vergewe. Ons almal sit met woede in ons oor iets wat gebeur het of iemand wat iets aan jou gedoen het. Om daardie rede het ons almal God se vergifnis nodig, om vry te kom van die kwaad. Doen jy dit nie, veroorsaak dit effusie - infeksie - wat lei tot wrokke en verbittering. In die praktyk speel dit uit op wraak en moord soos Kain. Maar om daaroor te heers, is om te vergewe, om vry te kom, sodat jy kan liefhê. Kyk wat doen die liefde aan en met infeksie en effusie. Dit verander...

Woede, kwaad, ontplof, verloor jouself, humeur vining – NA geduld, stadig, onderhandeling.

Wrok, grudge, verbittering, haat, grief, wrewel, afsydig NA vergifnis, vry te stel, met kindness, soepel, sag optree.

Wreek, wraak, vergeld, straf NA genadig, gee reg op om te straf, restitusie.

Ween, seer, pyn, ongelukkig, onreg gepreokkupeer, vertroetel, identiteit, manipuleer NA heling, gesond, groei.

Wen, bedrog, huigelary, jaloesie, kompetisie, afguns NA mededeelsaamheid en  spanbenadering.

Waarheid, hoogmoed, narsis, reg, hard, ongenaakbaar, vuur spoeg NA begrip, ruimte, openheid, akkommodering, vriendelik, sagmoedig.

Wellus, vraatsug NA matig, beheersd, selfbeheersing.

Amen

Published in Ds Fourie van den Berg
Sondag, 29 Julie 2018 09:00

HOU AAN: Om altyd eerlik te wees

Sondag 29 Julie 2018

Storie van Pinocchio die houtpop – Sy maker het vir hom gesê: “Jy het nie idee wat innerlik in jou opgesluit is nie. Jy weet nie wat jy kan word en wees nie, of wat jy kan bereik en beleef nie. Jy weet nie hoe jy kan verander, verbeter, groei en mooier word nie. Daar is ‘n ander lewe wat wag vir jou.

’n Goeie, mooi en lekker ware mens-wees lewe. ’n Lewe van voel, ervaar, beleef, ruik, proe, huil en liefhê .  As jy eerlik kan wees in woord en daad . .

Hebreers 13:18 “Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons ‘n goeie (eerlike) gewete het, omdat ons in alles goed (eerlik) wil wandel.”

Aanhou om eerlik te wees –– in alle omstandighede.

Eerlikheid het te doen met ‘n verskeidenheid area’s en aspekte in die lewe soos: met jouself (kop, denke, gewete itv dade en woorde), in jou huwelik/teenoorgestelde geslag, gesin, familie, werk, vriende, besigheid, sport, landswette, sosiale media foto’s wys (digi-frenie – digitale skisofrenie) = dis net nie altyd so maklik om 100% eerlik te wees nie.

Dis moeilik want ons lewe in ’n kultuur waar eerlikheid nie nagestreef word nie en ons sien dit in omgewing/konteks: diefstal, omkoop, bedrog, skelm, verneuk. Dis so moeilik om “issues” te hanteer en daaroor te kommunikeer dus vermy ons dit eerder, praat ons nie daaroor nie en sê ons eerder niks. Dis ’n PSEUDO COMMUNITY– jy is  bang jy maak ander seer.

Redes vir oneerlikheid:

Vrees. Vrees vir die gevolge: moeilikheid, probleme, skade lei, bankrotskap, afdankings, egskeiding, ongewildheid... Dan sê ek goed sodat ander van my hou. Jy jok sodat mense ’n hoë dunk van jou sal hê, of jy jok om iets te beskerm of omdat jy bang is vir reaksies soos ontploffing, “lose it”, straf en verlies.

Wat is eerlikheid?

Hebreeus: Yosher=dit is van nature mooi, goed, reg + Emunah=regverdig

Grieks: Alethia=gelyk – skaal + Pistos=geloof, vertroue + kataros= rein, skoon, mooi

Matteus 5:8 “Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien."

Jesaja 29:13 “Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is vêr van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.”

Prakties eerlikheid VS oneerlikheid:

Eksodus 20: Gebooie 7-9:  7Jy mag nie egbreek pleeg nie, 8 jy mag nie steel nie, 9 jy mag nie vals getuienis gee nie.”

Om met integriteit te lewe: Praat en doen die waarheid teenoor leuens, lieg, jok (verloor kontak met realiteit – in jou eie wêreld – ontkenning – breek met jou binnekant.

Om met integriteit te lewe = respek, beskerm, werk, betaal wat jy skuld teenoor steel, diefstal, om iets te vat wat nie aan jou behoort nie, skelm, verneuk, bedrog, omkoop, vervals, betaal nie wat jy skuld/rekeninge, sosiale voyeurisme.

Om met integriteit te lewe = betroubaar, getrou, vertrou teenoor wantrou, onseker, kan nie staatmaak nie.

Om met integriteit te lewe = reg, akkuraat teenoor verkeerd, verneuk, wins, dik aan, vergroot en oordryf (vis – afstand skiet), manipuleer, beïnvloed mark/pryse/posisies en monopolie (in/uit sluit), bevoordeel self en sekeres.

Duiwel vader van die leuens - daarom sê God:

Spreuke 20:17 “Geld wat oneerlik verkry is, bring nie geluk nie. Dit is soos brood wat in jou mond grond word. Dit vernietig jou tande en veroorsaak pyn.”

Spreuke 20:21 “Besittings oneerlik verkry word, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie.”

Levitikus 19:35 “Moenie oneerlik wees wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie.

Eerlikheid is om die waarheid te weet en te erken met en teenoor jouself en met ander. Dit beteken jy is eerlik, opreg, eg teenoor agteraf, vals, oneg, oneerlik, bedrieglik. Die area waarin die meeste mense oneerlik is, is met hulSELF – ons lieg en bedrieg onsself baie maklik deur kontak met die werklikheid te verloor. Jy leef in jou kop en in jou gedagtes, in jou eie wêreld – meestal lewe jy dan in ontkenning:

“Ek is okay. Ek het nie ’n probleem nie. Ek doen niks verkeerd nie. Ek is reg en leef reg, ek is nie so “bad” soos ander my afmaak nie. Almal doen dit, dis nie so erg nie, niemand sal weet nie, niemand sal seerkry nie, ek het nie pyn/seer/woede/wraak/haat/foute/tekortkomings in my oor verwerping, of ’n tekort aan liefde of vertroosting nie”.

Jesaja 29:15 Ellende wag vir die wat dink hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here, hulle wat besig is om dinge In die donker te doen en dink: wie sien ons? Wie weet van ons?

Openbaring 3:15 – 18 “15Ek ken jou handel en wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was jy tog maar net koud of warm. 16 Omdat jy so louwarm is, nie warm nie en ook nie koud nie, is Ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. 17Jy sê: “Ek is ryk; ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie.” Jy besef nie dat jy ellendig en bejammerenswaardig is nie, armlastig, blind en kaal. 18Ek gee jou daarom die raad om by My goud te koop wat deur vuur gesuiwer is sodat jy ryk kan word; en koop vir jou wit klere om aan te trek sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie; en koop ook oogsalf om aan jou oë te smeer sodat jy kan sien.”

Om die rede is dit krities nodig om in die spieël wat onbekende Johari area’s wys – te kyk

Psalm 139:23 “O God, U moet diep binne my hart kyk. Kyk of ek eerlik is. Toets my gesindheid. Help my op die regte pad.”

Rede: Gen 2 Dit gaan oor die self – selfsug/egosentrisme/narsisme.

Dit verblind jou. Jy sien nie dat jy dinge sê en doen om voordeel daaruit te trek nie, om voorspoed te beleef, om te kry, te hê (mag, aanvaarding) en om te wil “score” nie. Jy sê en doen ook soms om goeie goed te verkry of om jouself te beskerm (dis nie my skuld nie) daarom projekteer en blameer jy, doen “damage control”.

Die rede waarom die Bybel so belangrik is, is omdat dit ‘n spieël is wat wys hoe jy lyk.  In die spieël maak jy jouself ook weer mooi.

Jacobus 1:23 “Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël kyk: hy bekyk homself gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het”

Eerlike gedrag en woorde lei tot: Pinocchio . . . .

Jy vind die ware jy (dit wat innerlik in jou opgesluit is, die ware-jy wat deur jou maker geskep is) alleenlik deur ‘n skoon en rein gewete, want eerlikheid bring ‘n gemoedsrus tot gevolg, vol vryheid, selfrespek, energie en groei. Dit bring ’n verdieping in jou verhouding met God.

Om met jouself eerlik te wees en dinge vir jouself te erken, is alleenlik die enigste wyse hoe jy eerlik in woord en daad sal kan optree.  Eerlike gedrag en woorde lei tot Heilsame verhoudings tussen jou en mense (huis, werk, vriende, besigheid).

TROU, diep intieme verhoudings, ‘n lekker klimaat, ‘n ontspannende omgewing, vrede, veiligheid, duidelikheid/grense – kan net gebeur as jou emosionele bankrekening vol is en in ‘n krediet lê. As dit egter in die rooi lê en bankrot is, kan die verhouding nie eerlikheid akkommodeer nie.

Efesiers 4:25 “Moenie vir mekaar lieg nie. Wees eerlik met mekaar, want ons speel mos almal saam in dieselfde span van God.”

Kolossense 4:1 “Behandel julle werkers regverdig en eerlik.”

Teenoor oneerlikheid:

Teenoor jouself. Dis soos om Pinocchio te wees. Dan ervaar jy skuldgevoelens, vrees en veroordeling.

Dit steel jou lewensasem en bind die ware jy vas. Dit verhinder die ware jy om na vore te kom en dus bly jy ’n houtpop wie se neus net aanhou groei. Die gevaar is dat jy jou gewete verloor, jou gewete dood leef, geen “remorse” het nie en hope skuldgevoelens ervaar. Jou siel funksioneer nie soos dit moet nie en jy het geen verhouding met God nie. Oneerlikheid het baie slegte en negatiewe gevolge/effekte op ander, soos: konflik, woede, gespanne omgewings en atmosfeer, onveiligheid, twyfel, onsekerheid, skade, probleme... Alles “blurr” en is onduidelik.

Enige vorm van oneerlikheid kan vergelyk word met die beeld van om ’n modder besmeerde gesig te hê, want jy kan nie die ware jy sien nie. Jy smeer ook jou modder op ander mense af sodat almal later vuil en onherkenbaar is, want oneerlikheid maak alles vol modder.

Dit is die rede hoekom God oneerlikheid haat - want dit WERK NOOIT nie.

Deut. 25:16 “Die Here jou God het ’n afsku van almal wat oneerlik is en ander bedrieg.”

Spreuke 14:2  ’n Mens wat eerlik lewe, respekteer en dien die Here, maar ‘n mens wat nie eerlik is nie, wys dat hy dink die Here is nie belangrik nie.”  

Spreuke 11:1 “Dit walg die Here wanneer besigheidsmense oneerlik is, wanneer produkte swak en pryse buitensporig is. Eerlike transaksies maak Hom gelukkig.”

Titus 1:2 “Want God self is eerlik – kan nie lieg en bedrieg nie”

God kan 100% vertrou en geglo word. God word dan die dryfveer en motivering vir eerlikheid, omdat Hy dit vra en die teenoorgestelde haat, is jy gehoorsaam al is dit moeilik. Omdat jy het Hom lief het, doen wat Hy vra. Dit is hoe jy nader aan God kom en hoe die ware jy na vore kom. Jy doen dit nie net OMDAT DIT ‘N WET IS NIE of vir die VOORDELE wat jy daaruit kan kry nie, want as jy eerlik is verheerlik jy God.

Dan leef jy eerlik, opreg, waarheid, integriteit, respek, betroubaar, openlik, eg, opreg met jouself, jou man/vrou, kinders, ouers, familie, vriende, werk, kollegas, sake/besigheid, sport, sosiale media ens.

Hoe moet ek eerlik wees met myself?

Erken jou oneerlikheid, bely en vra vergifnis dan sal die Heilige Gees jou verander en help om ’n skoon lewe te lei.

Teenoor ANDER: praat die waarheid, maar volgens 'n bepaalde manier: nie om seer te maak, te straf, te verneder, iemand te “downplay” nie, maar om die ander persoon te help, op te bou in plaas van om hom af te breek.

Jy kan dit net doen as die emosionele bankrekening in krediet is. So die “bottom line” is dat jy tyd en kwaliteit met mense moet spandeer sodat die verhouding die kapasiteit vir eerlikheid sal ontwikkel in plaas daarvan dat daar skok, ontsteltenis, woede, seer en haat is, die oomblik as die waarheid gepraat word. Want dan gaan jy eerder jok en vals optree as om eerlik te wees en iemand daardeur seer te maak.

Dan het jy nie lief nie, want liefde is openlik en gevul met waarheid.

Eerlike optrede/gedrag en woorde is net lekker, want dit is so mooi en goed en reg, dis H-EERLIK.  Waarheid en eerlikheid is die weg van ware lewe en dan ontdek en vind jy die ware jy.

Hoekom sal jy vir die nie-lekker, lelik, en sleg, verkeerd en seer pad kies?

Spreuke 16:8 “Dis beter om arm te wees en eerlik, as om ryk en oneerlik te wees.”

Jy en ek Pinocchio?

Om oneerlik te lewe bly jy ’n houtpop en verhinder jy die ware jy om na vore te kom. As jy eerlik, opreg en in die waarheid lewe verander jy in die ware mens wat in jou opgesluit is.

Amen

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:
https://www.dropbox.com/s/djivqhg87nm3pu8/29%20Julie%202018%20Fourie%2001-180729_0909.wav?dl=0

Published in Ds Fourie van den Berg

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer