NG Kerk Eros Preke

Sondag: 2 Desember 2018

Teks : Matt 2:1-12

1Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”
3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: 6“En jy, Betlehem, gebied van Juda,
jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.
Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." 7Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”
9Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

Mark 13:32-37
32“Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. 33Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. 34Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. 35Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie, 36sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. 37En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Bly waaksaam!”

 

Wat sien u op die verhoog? ’n Kersboom, ’n krip met die baba, sterre op die kruis, ens. Alles handel oor die geboorte van Jesus, van hoe Hy in die wêreld ingekom het. Dan weet ons ook dat die boom alreeds ‘n heenwysing is na Sy sterfte. Tog is die winkels met versierings opgemaak en oral speel Kersliedere. Mense doen groot inkopies en terwyl ander alreeds met vakansie is. Almal berei voor vir Kersfees. Die doel is dat ons die geboorte van Jesus herdenk.

Dis interessant dat alles tydens Kersfees gaan oor die herdenking van wat in die verlede gebeur het en wat Jesus in die verlede gedoen het. Ons self kyk ook meeste van die tyd na Jesus se geboorte as ‘n historiese gebeurtenis met die besonderse verhaal van Jesus wat in ‘n stal gebore is. Ons kyk na Kersfees amper op dieselfde manier as wat ons na ons verjaarsdae kyk: ons herdenk ons geboortedag en met Kersfees herdenk ons die geboortedag van Jesus. Met ander woorde dis iets wat gister en eergister gebeur het. Dit voel vir my of die historiese aspekte daarvan ons heel verblind en so daarvan weerhou om vorentoe te kan kyk. Alles en ook Kersfees gaan vir ons mense oor ‘n terug kyk en nie ‘n vorentoe kyk nie. Dis waar ons die fout maak. Kersfees behoort ‘n vorentoe kyk te wees. Te veel mense vier Kersfees net met ‘n terugkyk en meeste mense bly net daar vasgehaak. Vir hulle gaan Kersfees net oor families. geskenke en ontspanning. Hoor mooi, dis belangrik om die eerste Kersfees te vier, maar as dit net daar bly, dan is dit tragies. Dit is daarom wat Mariah Carey sing: "All I want for Christmas is you." Dit gaan net oor die nou en wat ek nou wil hê en kan kry. In plaas daarvan om te sing: ”You’re all I want”. Dit gaan oor die hier en die nou en my onmiddellike behoeftes wat bevredig moet word. Selfs die winkels beklemtoon en bemark slegs die onmiddellike tydens die feestyd. Hulle sê: koop nou want dis afslag. Die klem val op al die Kersfees winskope.

Vir die Bybel gaan alles oor ‘n vorentoe kyk. Daarom praat die Bybel van wat ek noem ‘n tweede Kersfees. Die eerste Kersfees is belangrik, want ons herdenk die eerste koms van Jesus na die wêreld, maar die tweede Kersfees is wat tel, want die tweede Kersfees wil ons laat vorentoe kyk, die tweede Kersfees vertel ons dat Jesus weer gaan kom. Met die tweede Kersfees gaan alles verander, want daarmee kom ‘n geskenk wat geld nie kan koop nie. Die tweede Kersfees (die Bybel gebruik die woord: wederkoms) beteken Jesus kom weer. Dit was bevestig alreeds by Sy hemelvaart. In Handelinge 1:10-11 staan daar: “Terwyl Jesus weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos wat julle Hom na die hemel toe sien opgaan het”.

Die verskil met tweede Kersfees is dat hierdie keer kom Jesus nie as ‘n pap, hulpelose babatjie wat daar in ‘n krip lê nie, maar hierdie keer kom Hy terug as Koning en Regter. Die goeie nuus is dat wanneer Hy kom, dan bring Hy die grootste geskenk ooit, naamlik die Nuwe Hemel. Dis daardie plek wat Hy spesiaal vir ons voorberei het, ‘n plek waar daar geen siekte, pyn en lyding sal wees nie. Dit is die ultimate, dit is daardie plek waar daar algehele vrede sal wees. Dit is die plek met ‘n lewe van oorvloed. Daarom moet ons eintlik leef vir die tweede Kersfees. Die goeie nuus is dat die tweede Kersfees aan die kom is. En die boodskap van die tweede Kersfees is dat dit wat ons op aarde gedoen het, nie niksseggend is nie. Al die armes wat jy gehelp het, die mense wat jy opgetel en bemoedig het, al jou goeie dade, jou dien van die Here in alle omstandighede heen, is nie verniet nie. Tweede Kersfees sê dat jy dan vir al jou goeie dade beloon sal word, beloon met die hemel en dit breek aan wanneer Jesus weer kom. Die tweede Kersfees gaan ‘n fees met groter vreugde wees. Daarom die oproep: Kom ons leef vandag op die eerste Advent met alles wat ons het. Kom ons leef vir die tweede Kersfees. Dis met die tweede Kersfees in gedagte dat die Bybel sê ons moenie ophou om goed te doen nie. Jou belonging wag vir jou op die tweede Kersfees wanneer Jesus weer terugkom met jou beloning, naamlik die Hemel die plek waar jy by God kan wees, daardie plek met die goue strate.

Natuurlik vriende, gaan die tweede Kersfees vir sommige net een bitter-fees wees, ‘n fees van trane en smart, van tande kners en vrees. Dit is die mense wat God nie liefgehad het nie, wat Hom nie met hart, siel en liggaam gedien het nie. Wat Hom verwerp het. Met die tweede Kersfees breek die hel (die plek van Godverlatenheid) aan vir ander.
Die Bybel sê die tweede Kersfees het egter nie ‘n datum en tyd en seisoen nie, d.w.s. dis anders as die eerste Kersfees waar daar ‘n dag, maand en datum en plek was. Die tweede Kersfees weet niemand watter dag, tyd, maand, jaar en plek dit sal wees nie. Inteendeel, die enigste aanduiding van tyd wat ons het, is dat dit onverwags sal wees, soos ‘n dief in die nag, wanneer ons dit die minste sal verwag. Daarom is die voorbereiding belangrik. Ons moet eintlik sê dat die voorbereidingstyd eintlik aangebreek toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Ons leef nou in voorbereidingstyd. Vanweë die feit dat ons nie die tyd, uur, jaar en plek van die tweede Kersfees ken nie en omdat dit enige tyd mag plaasvind, is dit so belangrik om voorbereid te wees. Daarom moet ons wegbeweeg van die nou af, weg van terugkyk na vorentoe kyk. Ons moet leef vir die tweede Kersfees. Al ons energie moet daarin gaan. Dit is die moeite werd om vir die tweede Kersfees voor te berei. Die tyd waarin ons nou is, is egter ‘n aktiewe wagtydperk waar ons gereedmaak en voorberei soos vir ‘n groot wedloop. Dis ’n tyd waar ons voorberei vir die tweede Kersfees wat op pad is. So elke viering van die eerste Kersfees moet eintlik ‘n "wake up call" wees wat uitroep: Is jy gereed, is jy wakker vir die tweede Kersfees?

Hoe berei n mens voor vir die tweede Kersfees? Slegs op twee maniere:
1. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit beteken om Jesus aan te neem as Saligmaker en Verlosser. Om God te dien en so Sy getuie te wees. Om ander na Jesus te lei deur Sy Gees tot bekering.
2. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken om jouself en van jouself te gee inplaas daarvan om net te ontvang nie. Soos Jesus Homself gegee het vir ander.
• Gee van jou besittings met hulle wat nie het nie.
• Gee jou tyd vir mense wat emosioneel stukkend is.
• Gee jou talente vir hulle wat nie weet hoe om verder te gaan nie.

So kom ons vier Kersfees, maar met ‘n fokus op die toekoms, op die tweede Kersfees, die wederkoms. Is jy gereed? Is jy voorbereid?

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres: 

https://drive.google.com/file/d/1wIoaA4bY31lYghjmGLgvmSG3qsye35aA/view?usp=sharing

 

Holy Night

https://drive.google.com/file/d/1eb-ofn79R3nyKjabvkeOWLaSY4-mjME-/view?usp=sharing 

 

Published in Ds Zack Pienaar

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer