NG Kerk Eros Preke
Sondag, 14 April 2019 09:00

DIEPER 2019: Volharding

Geskryf deur

Sondag: 14 April 2019

Hoekom sukkel jy so om met goeie en regte goed aan te hou en om met die verkeerde en slegte goed te stop?

Dit is oor een ding. Daar is een ding wat jy nodig het om te verander, een ding wat noodsaaklik is om sukses en resultate te bereik, te vermag, te slaag, te oorwin, en te wen? En daar is ook net een ding wat nodig is om met noodsaaklike goed te stop en op te hou? Dis dieselfde ding. Daar is baie komponente wat belangrik is om suksesvol te wees (intellek, ervaring, vaardighede, gawes, passie, wilskrag, opoffering, dissipline, harde werk). Tog is daar net een ding wat nodig is om altyd goeie resultate te bereik. En as jy hierdie een ding nie het nie, sal jy altyd misluk. Wat is hierdie een ding? Wat is die een ding om te verseker dat jy noodsaaklike voortsettings en noodsaaklike bedienings kan bereik? Een woord: VOLHARDING. Dis die vermoë om aan te hou, om uit te hou en vol te hou tot die einde toe selfs te midde van swaarkry.

As jy ophou, stop, opgee, handdoek ingooi en tou opgooi beteken alles wat jy mee begin het, alles wat jy wou bereik en vermag het, net mooi niks. Maak nie saak hoe goed en mooi dit ook al is nie.

Die redes waarom mense opgee, ophou, stop, handdoek ingooi, tou opgee – is omdat . . .

 • jy voel jy kan nie meer nie, jy is klaar en gaar en dat dit net te moeilik is.
 • die beloning of uitkoms nie is wat jy gedink het dit sal wees nie.
 • die uitkoms of resultaat belangriker is as die proses. As dit swaar en moeilik raak dan “quit” jy.
 • die kool nie sous werd is nie, dus dat dit nie die moeite werd is nie.
 • jy ongeduldig en gefrustreerd raak, omdat jy nie dadelik resultate, vordering, groei sien nie.
 • jy ’n fout gemaak het om daarmee te begin en dit te doen, dit te “engage”.
 • jy twyfel in jouself en oor die wie jy is en kan doen. Jy glo nie in jouself nie.
 • jy terugslae, probleme, moeilikhede, ‘stumbling blocks’ ervaar en moedeloos en moeg word.
 • jy foute, verkeerde besluite en keuses maak en dan gekonfronteer word met die gevolge en konsekwensies daarvan.
 • jy mislukkings ervaar.
 • jy gekritiseer word, probeer jy so hard, maar jy voel jy kan niks reg doen nie.
 • jy iemand anders se siening, plan en wil vir my lewe uitleef in plaas van jou eie.
 • jy skuldgevoelens ervaar vanweë jou aandeel in gemors, seer, moeilikheid en dan is dit makliker om te “quit”.
 • jy ding uitstel, beloftes verbreek, van voorneme afsien, geen aksie toon nie tot jy geheel alles afstel.
 • jy jouself met ander vergelyk wat jou moedeloos en skaam maak en selfs laat opgee.
 • jy nie ondersteuning, hulp het nie en alleen is en geen verantwoording hoef te doen nie of ’n mentor het nie.
 • jy die verkeerde mense in jou oor het en jy na hulle verkeerde raad luister, versterk en verlei hulle jou, moedig jou aan om te “quit”. Dan maak hulle jou negatief en sinies.
 • jy paniekerig en gestres is, ongemak ervaar of ongemaklik is, is dit makliker om te “quit”.
 • die norm vandag is om te “quit”. “Almal doen dit” so raak “tough”.
 • jy klomp skuld het, opponeer jy ander, is in kompetisie met hulle, maak moeilikheid, steek ander in die rug of begin steel.
 • jou lyding, seer, pyn wat mense jou aangedoen het, te veel is dan regverdig jy jouself en jou optrede.
 • jy ongelukkig is, omdat dinge nie uitwerk nie, voel jy asof jy nie goed genoeg is nie.
 • jy uitgevang word en in die moeilikheid kom, “quit” jy eerder voor jy jammer sê of straf as gevolg van die gevolge.
 • alle vrese, bekommernisse, moeilikhede, terugslae vir jou groter word as God, val jy uit jou geloof uit.
 • jy ambisie, innerlike oortuiging en dryfkrag verloor, maar dit begeer word jy met ander woorde die “hoekom dinge skeefloop”, die rede.
 • jy jou visie verloor, die prentjie van ambisie.
 • jy dryfkrag en wilskrag verloor, dus die uiterlike aksies, “commitment”,  “ when the going gets tough”, sweet, vasbyt, volhard, “sacrifice”, selfdissipline, geroetineerdheid, selfbeheersing, opstaan stof/afskud/aangaan.

Maar aan die ander kant is daar goed wat jy moet stop en mee moet ophou. Goed wat vir jou sleg en skadelik is en waarmee jy nie mee moet aangaan nie. Waarmee jy moet stop. Dinge waarmee jy moet volhard sodat jy kan op hou met . . .

 • Goed wat jou gesondheid skade doen – goed waarmee jy moet ophou.
 • Goed wat jou beloftes of “commitments” negatief beïnvloed, wat pyn, seer, moeilikheid bring.
 • Goed wat moreel of eties verkeerd is en jou in die moeilikheid gaan bring.
 • Goed wat jy in die geheim doen wat skuld, vrees en veroordeling tot gevolg het.
 • En wat jou verhouding en saak met God verkeerd beïnvloed en sonde tot gevolg het.
 • Wat jou emosioneel en psigies aftakel en beskadig.

Wat moet jy doen as jy sukkel om met goed op te hou waarmee jy moet ophou, waarmee jy sukkel? En as jy wil handdoek ingooi, ophou, opgee of wil stop met goed waarmee jy moet aanhou en volhard?

Die volgende vier vrae help ons hiermee:

 1. Hoekom het jy dit begin doen waarmee jy nou wil stop? Hoekom moet jy met goed ophou wat nie vir jou goed is nie?Kyk na ambisie, visie, dryf-en wilskrag.
 2. Wat is die redes hoekom jy wil ophou en stop? Wat is die redes hoekom jy wel moet stop en mee moet ophou?
 3. Wat het jy gedoen om te volhard en nie te stop nie? Wat het jy gedoen om op te hou met goed waarmee jy moet stop?
 4. Wat gaan jy wen as jy stop? Wat gaan jy verloor as jy stop met dit waarmee jy moet aanhou en mee moet volhard? Met ander woorde, wat gaan die gevolge wees op jou en op ander? Het jy al kosteberekening gedoen? Wat gaan jy verloor as jy nie stop nie? En wat gaan dit jou baat as jy met jou slegte gewoontes ophou?

Wat help mense om te volhard, deur te druk, deursettingsvermoë te hê, aan te hou, uit te hou, vol te hou (2018), op te staan en stof en sweet met ’n handdoek af te vee in plaas van handdoek ingooi? En wat sal jou help om met die slegte goed en gewoontes op te hou en te stop? Regte ambisie,  innerlike dryfkrag en wilskrag  vir dit waarvoor jy geskep en gemaak is, waarvoor jy hier op aarde is en as jy daarmee stop mis jy jou skeppingsdoel.

Heb. 10:36 “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.”

Duidelike visie – helder eind prentjie van God se wil en doel met jou. Uiterlike aksies soos “commitment”, vasbyt, deur druk, opoffering, harde werk, sweet, selfbeheersing, roetine en selfdissipline. God is by my, ek is nie alleen. God se krag en heerlikheid is teenwoordig in my. Ek glo dit en vertrou daarop en maak daarop staat. Soos met Daniel is die 4de persoon in die oond saam met my as dit “tough” gaan, wanneer dit warm, moeilik, swaar, seer en onuithoudbaar raak in die oond sal die vlamme jou nie skroei en die rivier jou nie meesleur nie – Jes. 43 “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”.

Romeine 8 en Fillipense 4 sê vir ons dat al voel jy jy kan nie meer nie, kan jy!

“Ek is meer as ‘n oorwinnaar deur J se opstandingskrag” Rom 8:37 en “Ek is tot alles instaat deur JX in my wat my krag gee” Fil 4:13.

Die proses is belangriker as die uitkoms, bereiking of belonging, want in die proses en deur die swaarkry en “toughness” lê die geskenk naamlik, geloof en hoop. Ons lees in Romeine 5 daarvan wat jou weerhou daarvan om op te gee:

“Verheug jou in swaarkry, want dit kweek volharding - kweek geloof – kweek hoop” Rom 5:3

 Geloof en hoop op ‘n God maak jou innerlik sterk en vasberade om aan te gaan, want jy glo Hy sal die klippe wegrol dat jy nuwe geleenthede en dinge sal sien. Dan sal jy soos Marta en Maria....

Geduldig en lankmoedig wees omdat jy glo en weet...

Die reis belangriker ag as die einde of voltooiing van die reis, want in dit lê daar groei en verandering. Daarin lê die leer en ontwikkeling van jou karakter en geestelike rypwording

Jak 1: 4 “En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”

Sagaria 13:9 “Ek sal hulle met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal My aanroep, en Ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.” 

Het mense wat jou help, ondersteun, bystaan en optel en behandel soos die Barmhartige Samaritaan. Onthou jy is nie alleen nie.

Die regte mense wat in jou OOR is, jou versterk en bemoedig jou om te volhard.

 Reis lig, vergewe en los wat mense aan jou gedoen het agter jou want jy is nie so belangrik nie en jy het OOR JOUSELF EN DIE EINDE VAN JOU GEKOM – wat ook beteken dat jy God se vergifnis vir jou foute, sonde en gemors vat en vry, skoon en los van die skuldlas van jou gewete lewe. Jy lewe vry van jouself. Jy lewe jou eie lewe, nie wat ander vir jou vertel nie. Jy lewe nie hulle prentjies nie en jy vat verantwoordelikheid vir die keuse wat jy maak van hoekom en waarvoor jy lewe. Al raak dit hoe swaar het Victor Frankel gesê, solank jy ‘n ‘hoekom’ het. dan kan jy dit deur enige ‘hoe’ maak. “You will cope with any HOW’s if you have and know your WHY”.

Om op te hou met die verkeerde en slegte sal jou vry maak van vrees, skuld, skandes en skaamtes. Dit sal jou gesonder maak en nader aan mense en God bring. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus nie gestop het nie, nie handdoek ingegooi het nie en nie opgegee het nie? Hy het geweet wat die vader se wil en begeerte/ambisie vir Hom was.

Joh 6:38 “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Jesus se visie van wat Hy op aarde kom doen het, was helder en duidelik nl. om sondaars te red 

Luk 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”        

Luk 5:31 “Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.”

Hy was gehoorsaam. Sy lyding het Hom gehoorsaamheid geleer inplaas daarvan om moedeloos, negatief en krities soos Elia, Petrus, ens te word.

 “Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.” HEB 5:8 + 2 Tes 3:5 “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!”

Ons lees van die Parfuum van Maria in Johannes 12:

Joh 12: 3 “Toe het Maria 'n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

In Jesus se ergste lyding het Hy haar parfuum geruik en daaraan gedink dat sy alles wat sy gehad het gegee het, sodat Hy alles, selfs Sy laaste asem sou gee om te volhard en deur te druk vir dit waarvoor Hy gekom het nl om te sterf sodat mense vry, vergewe en versoen met God kan lewe. Dat Sy parfuum so op ons lewens en in ons harte sal kom sodat ons ook met die reuk daarvan sal begin vasbyt. Sodat ons in alle lyding, swaarkry, pyniging, spot, verwerping, komplot en afpersing jou  nie op jouself sal laat opgee op jou visie nie en nie sal tou opgooi nie, maar sal handdoek vat,  jou gesig afvee en die reuk van sweet sal ruik saam met die reuk van Sy bloed (wyn) en Sy Liggaam (brood) jou sal laat volhard.

Heb 12 “Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.”

Ek weet nie waarmee jy voel jy mee wil stop nie (beloftes, “commitments”, voornemens, besluite,  alledaagse plig, roetine, verantwoordelikhede, probleme, moeilikheid, lyding, God en geloof of net op die lewe dus selfdood... Hoor God se stem vanoggend wat vir jou sê “moenie quit nie”. . .

Rom 8: 3

Hoekom sukkel jy so om met goeie en regte goed aan te hou en om met die verkeerde en slegte goed te stop?

Dit is oor een ding. Daar is een ding wat jy nodig het om te verander, een ding wat noodsaaklik is om sukses en resultate te bereik, te vermag, te slaag, te oorwin, en te wen? En daar is ook net een ding wat nodig is om met noodsaaklike goed te stop en op te hou? Dis dieselfde ding. Daar is baie komponente wat belangrik is om suksesvol te wees (intellek, ervaring, vaardighede, gawes, passie, wilskrag, opoffering, dissipline, harde werk). Tog is daar net een ding wat nodig is om altyd goeie resultate te bereik. En as jy hierdie een ding nie het nie, sal jy altyd misluk. Wat is hierdie een ding? Wat is die een ding om te verseker dat jy noodsaaklike voortsettings en noodsaaklike bedienings kan bereik? Een woord: VOLHARDING. Dis die vermoë om aan te hou, om uit te hou en vol te hou tot die einde toe selfs te midde van swaarkry.

As jy ophou, stop, opgee, handdoek ingooi en tou opgooi beteken alles wat jy mee begin het, alles wat jy wou bereik en vermag het, net mooi niks. Maak nie saak hoe goed en mooi dit ook al is nie.

Die redes waarom mense opgee, ophou, stop, handdoek ingooi, tou opgee – is omdat . . .

 • jy voel jy kan nie meer nie, jy is klaar en gaar en dat dit net te moeilik is.
 • die beloning of uitkoms nie is wat jy gedink het dit sal wees nie.
 • die uitkoms of resultaat belangriker is as die proses. As dit swaar en moeilik raak dan “quit” jy.
 • die kool nie sous werd is nie, dus dat dit nie die moeite werd is nie.
 • jy ongeduldig en gefrustreerd raak, omdat jy nie dadelik resultate, vordering, groei sien nie.
 • jy ’n fout gemaak het om daarmee te begin en dit te doen, dit te “engage”.
 • jy twyfel in jouself en oor die wie jy is en kan doen. Jy glo nie in jouself nie.
 • jy terugslae, probleme, moeilikhede, ‘stumbling blocks’ ervaar en moedeloos en moeg word.
 • jy foute, verkeerde besluite en keuses maak en dan gekonfronteer word met die gevolge en konsekwensies daarvan.
 • jy mislukkings ervaar.
 • jy gekritiseer word, probeer jy so hard, maar jy voel jy kan niks reg doen nie.
 • jy iemand anders se siening, plan en wil vir my lewe uitleef in plaas van jou eie.
 • jy skuldgevoelens ervaar vanweë jou aandeel in gemors, seer, moeilikheid en dan is dit makliker om te “quit”.
 • jy ding uitstel, beloftes verbreek, van voorneme afsien, geen aksie toon nie tot jy geheel alles afstel.
 • jy jouself met ander vergelyk wat jou moedeloos en skaam maak en selfs laat opgee.
 • jy nie ondersteuning, hulp het nie en alleen is en geen verantwoording hoef te doen nie of ’n mentor het nie.
 • jy die verkeerde mense in jou oor het en jy na hulle verkeerde raad luister, versterk en verlei hulle jou, moedig jou aan om te “quit”. Dan maak hulle jou negatief en sinies.
 • jy paniekerig en gestres is, ongemak ervaar of ongemaklik is, is dit makliker om te “quit”.
 • die norm vandag is om te “quit”. “Almal doen dit” so raak “tough”.
 • jy klomp skuld het, opponeer jy ander, is in kompetisie met hulle, maak moeilikheid, steek ander in die rug of begin steel.
 • jou lyding, seer, pyn wat mense jou aangedoen het, te veel is dan regverdig jy jouself en jou optrede.
 • jy ongelukkig is, omdat dinge nie uitwerk nie, voel jy asof jy nie goed genoeg is nie.
 • jy uitgevang word en in die moeilikheid kom, “quit” jy eerder voor jy jammer sê of straf as gevolg van die gevolge.
 • alle vrese, bekommernisse, moeilikhede, terugslae vir jou groter word as God, val jy uit jou geloof uit.
 • jy ambisie, innerlike oortuiging en dryfkrag verloor, maar dit begeer word jy met ander woorde die “hoekom dinge skeefloop”, die rede.
 • jy jou visie verloor, die prentjie van ambisie.
 • jy dryfkrag en wilskrag verloor, dus die uiterlike aksies, “commitment”,  “ when the going gets tough”, sweet, vasbyt, volhard, “sacrifice”, selfdissipline, geroetineerdheid, selfbeheersing, opstaan stof/afskud/aangaan.

Maar aan die ander kant is daar goed wat jy moet stop en mee moet ophou. Goed wat vir jou sleg en skadelik is en waarmee jy nie mee moet aangaan nie. Waarmee jy moet stop. Dinge waarmee jy moet volhard sodat jy kan op hou met . . .

 • Goed wat jou gesondheid skade doen – goed waarmee jy moet ophou.
 • Goed wat jou beloftes of “commitments” negatief beïnvloed, wat pyn, seer, moeilikheid bring.
 • Goed wat moreel of eties verkeerd is en jou in die moeilikheid gaan bring.
 • Goed wat jy in die geheim doen wat skuld, vrees en veroordeling tot gevolg het.
 • En wat jou verhouding en saak met God verkeerd beïnvloed en sonde tot gevolg het.
 • Wat jou emosioneel en psigies aftakel en beskadig.

Wat moet jy doen as jy sukkel om met goed op te hou waarmee jy moet ophou, waarmee jy sukkel? En as jy wil handdoek ingooi, ophou, opgee of wil stop met goed waarmee jy moet aanhou en volhard?

Die volgende vier vrae help ons hiermee:

 1. Hoekom het jy dit begin doen waarmee jy nou wil stop? Hoekom moet jy met goed ophou wat nie vir jou goed is nie?Kyk na ambisie, visie, dryf-en wilskrag.
 2. Wat is die redes hoekom jy wil ophou en stop? Wat is die redes hoekom jy wel moet stop en mee moet ophou?
 3. Wat het jy gedoen om te volhard en nie te stop nie? Wat het jy gedoen om op te hou met goed waarmee jy moet stop?
 4. Wat gaan jy wen as jy stop? Wat gaan jy verloor as jy stop met dit waarmee jy moet aanhou en mee moet volhard? Met ander woorde, wat gaan die gevolge wees op jou en op ander? Het jy al kosteberekening gedoen? Wat gaan jy verloor as jy nie stop nie? En wat gaan dit jou baat as jy met jou slegte gewoontes ophou?

Wat help mense om te volhard, deur te druk, deursettingsvermoë te hê, aan te hou, uit te hou, vol te hou (2018), op te staan en stof en sweet met ’n handdoek af te vee in plaas van handdoek ingooi? En wat sal jou help om met die slegte goed en gewoontes op te hou en te stop? Regte ambisie,  innerlike dryfkrag en wilskrag  vir dit waarvoor jy geskep en gemaak is, waarvoor jy hier op aarde is en as jy daarmee stop mis jy jou skeppingsdoel.

Heb. 10:36 “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.”

Duidelike visie – helder eind prentjie van God se wil en doel met jou. Uiterlike aksies soos “commitment”, vasbyt, deur druk, opoffering, harde werk, sweet, selfbeheersing, roetine en selfdissipline. God is by my, ek is nie alleen. God se krag en heerlikheid is teenwoordig in my. Ek glo dit en vertrou daarop en maak daarop staat. Soos met Daniel is die 4de persoon in die oond saam met my as dit “tough” gaan, wanneer dit warm, moeilik, swaar, seer en onuithoudbaar raak in die oond sal die vlamme jou nie skroei en die rivier jou nie meesleur nie – Jes. 43 “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne”.

Romeine 8 en Fillipense 4 sê vir ons dat al voel jy jy kan nie meer nie, kan jy!

“Ek is meer as ‘n oorwinnaar deur J se opstandingskrag” Rom 8:37 en “Ek is tot alles instaat deur JX in my wat my krag gee” Fil 4:13.

Die proses is belangriker as die uitkoms, bereiking of belonging, want in die proses en deur die swaarkry en “toughness” lê die geskenk naamlik, geloof en hoop. Ons lees in Romeine 5 daarvan wat jou weerhou daarvan om op te gee:

“Verheug jou in swaarkry, want dit kweek volharding - kweek geloof – kweek hoop” Rom 5:3

 Geloof en hoop op ‘n God maak jou innerlik sterk en vasberade om aan te gaan, want jy glo Hy sal die klippe wegrol dat jy nuwe geleenthede en dinge sal sien. Dan sal jy soos Marta en Maria....

Geduldig en lankmoedig wees omdat jy glo en weet...

Die reis belangriker ag as die einde of voltooiing van die reis, want in dit lê daar groei en verandering. Daarin lê die leer en ontwikkeling van jou karakter en geestelike rypwording

Jak 1: 4 “En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”

Sagaria 13:9 “Ek sal hulle met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal My aanroep, en Ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.” 

Het mense wat jou help, ondersteun, bystaan en optel en behandel soos die Barmhartige Samaritaan. Onthou jy is nie alleen nie.

Die regte mense wat in jou OOR is, jou versterk en bemoedig jou om te volhard.

 Reis lig, vergewe en los wat mense aan jou gedoen het agter jou want jy is nie so belangrik nie en jy het OOR JOUSELF EN DIE EINDE VAN JOU GEKOM – wat ook beteken dat jy God se vergifnis vir jou foute, sonde en gemors vat en vry, skoon en los van die skuldlas van jou gewete lewe. Jy lewe vry van jouself. Jy lewe jou eie lewe, nie wat ander vir jou vertel nie. Jy lewe nie hulle prentjies nie en jy vat verantwoordelikheid vir die keuse wat jy maak van hoekom en waarvoor jy lewe. Al raak dit hoe swaar het Victor Frankel gesê, solank jy ‘n ‘hoekom’ het. dan kan jy dit deur enige ‘hoe’ maak. “You will cope with any HOW’s if you have and know your WHY”.

Om op te hou met die verkeerde en slegte sal jou vry maak van vrees, skuld, skandes en skaamtes. Dit sal jou gesonder maak en nader aan mense en God bring. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus nie gestop het nie, nie handdoek ingegooi het nie en nie opgegee het nie? Hy het geweet wat die vader se wil en begeerte/ambisie vir Hom was.

Joh 6:38 “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Jesus se visie van wat Hy op aarde kom doen het, was helder en duidelik nl. om sondaars te red 

Luk 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”        

  Luk 5:31 “Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.”

Hy was gehoorsaam. Sy lyding het Hom gehoorsaamheid geleer inplaas daarvan om moedeloos, negatief en krities soos Elia, Petrus, ens te word.

 “Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.” HEB 5:8 + 2 Tes 3:5 “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!”

Ons lees van die Parfuum van Maria in Johannes 12:

Joh 12: 3 “Toe het Maria 'n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

In Jesus se ergste lyding het Hy haar parfuum geruik en daaraan gedink dat sy alles wat sy gehad het gegee het, sodat Hy alles, selfs Sy laaste asem sou gee om te volhard en deur te druk vir dit waarvoor Hy gekom het nl om te sterf sodat mense vry, vergewe en versoen met God kan lewe. Dat Sy parfuum so op ons lewens en in ons harte sal kom sodat ons ook met die reuk daarvan sal begin vasbyt. Sodat ons in alle lyding, swaarkry, pyniging, spot, verwerping, komplot en afpersing jou  nie op jouself sal laat opgee op jou visie nie en nie sal tou opgooi nie, maar sal handdoek vat,  jou gesig afvee en die reuk van sweet sal ruik saam met die reuk van Sy bloed (wyn) en Sy Liggaam (brood) jou sal laat volhard.

Heb 12 “Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.”

Ek weet nie waarmee jy voel jy mee wil stop nie (beloftes, “commitments”, voornemens, besluite,  alledaagse plig, roetine, verantwoordelikhede, probleme, moeilikheid, lyding, God en geloof of net op die lewe dus selfdood... Hoor God se stem vanoggend wat vir jou sê “moenie quit nie”. . .

Rom 8: 31 “Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Moenie tou opgooi nie, want die deurbraak is om die draai. Ruik die volharding in die sweet en parfuum van Jesus in die handdoek. So toe soos die graf was vir die dissipels, soortgelyk aan waarin jy jou bevind, so sal God die klip ook wegrol (soos vir die 2 Maria’s: Maria Magdalena en die ander Maria – Kleopas se vrou of prostituut of een wat Jesus met olie gesalf het) en die lig van Sy Heerlikheid en glans van energie en bonatuurlike besoeke van engele sal nuwe geleenthede vir jou gee. Jy moet aanhou glo dat God uitkoms sal gee, jou sal help om aan te hou. As die 2 Maria’s nie aangehou het om in ‘n baie donker en teleurstellende, krisis tyd te volhard en na die plek te gaan waar hulle Jesus se liggaam gesit het nie, sou hulle nooit die wonder gesien het dat die klip weg is en dat Hy opgestaan het nie. Dit beteken dat die uitkoms, dit waarvoor jy hoop en wag en droom en te bid, daar is as jy aanhou en volhard, Moenie nou stop en dit mis nie – gaan aan – druk deur met God  en met Sy Woord

Ps 119: 92 “As u Woord vir my nie soveel blydskap gebring het nie, het ek al lankal moed opgegee. So lank as wat ek leef, sal ek u voorskrifte in my hart bêre, want hulle het my laat volhard”

“Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Moenie tou opgooi nie, want die deurbraak is om die draai. Ruik die volharding in die sweet en parfuum van Jesus in die handdoek. So toe soos die graf was vir die dissipels, soortgelyk aan waarin jy jou bevind, so sal God die klip ook wegrol (soos vir die 2 Maria’s: Maria Magdalena en die ander Maria – Kleopas se vrou of prostituut of een wat Jesus met olie gesalf het) en die lig van Sy Heerlikheid en glans van energie en bonatuurlike besoeke van engele sal nuwe geleenthede vir jou gee. Jy moet aanhou glo dat God uitkoms sal gee, jou sal help om aan te hou. As die 2 Maria’s nie aangehou het om in ‘n baie donker en teleurstellende, krisis tyd te volhard en na die plek te gaan waar hulle Jesus se liggaam gesit het nie, sou hulle nooit die wonder gesien het dat die klip weg is en dat Hy opgestaan het nie. Dit beteken dat die uitkoms, dit waarvoor jy hoop en wag en droom en te bid, daar is as jy aanhou en volhard, Moenie nou stop en dit mis nie – gaan aan – druk deur met God  en met Sy Woord

Ps 119: 92 “As u Woord vir my nie soveel blydskap gebring het nie, het ek al lankal moed opgegee. So lank as wat ek leef, sal ek u voorskrifte in my hart bêre, want hulle het my laat volhard”

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://www.dropbox.com/s/i9myr5ucpu26jty/01-190414_0909%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

Sondag, 07 April 2019 09:00

DIEPER 2019: Oesfees 2019

Geskryf deur

Sondag 7 April 2019

As jy na die dokter toe gaan, omdat jy aanmekaar siek word en geen energie het nie,  gaan hy/sy vir jou sê: “Vertel my alles, van jou slaapgewoontes, eet- en drinkgewoontes tot werk, stres, familie tot jou oefenprogram, want jy is nie net ‘n fisiese wese nie”. Al die kompartemente in jou lewe is verbind aan mekaar. ‘n Goeie dokter sal jou nie behandel as jy weier en sê “wat het die vrae met my siektetoestand te doen, ek gaan jou nie vertel nie”. As jy jou geestelike lewe wil verander of verbeter en jy met God wil verdiep, dan geld dieselfde. God sal met jou oor al die area’s van jou lewe praat en vrae vra oor jou tyd, werk, geld, verhoudings, jou gesondheid en jou emosionele welstand. Verstaan jy nou hoekom ons verlede Sondag Dr Jekyll en Mr Hyde behandel het? Dit was belangrik, want jou privaat - en geheime lewe, beïnvloed jou publieke lewe. Dan moet jy dat Jesus Christus jou Mr Hyde hanteer en daarmee afreken. Soos ‘n dokter wil God vanoggend met jou oor dié goed praat sodat Hy jou in jou geestelike lewe kan help.

2 Kor 9: 10-13  “10 God is baie goed vir ons almal. Hy verskaf die saad sodat daar elke jaar goeie oeste op die lande is en dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Net so sal Hy ook vir julle die regte soort saad gee om te saai en sorg dat dit baie vrug dra. 11 Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Wat ek bedoel, is dat God sal sorg dat al die goeie dinge wat julle doen ’n reuse-oes oplewer. So sal julle en ander mense selfs nog meer van die Here se goedheid in julle lewe beleef. God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Daarom sal julle geldelike bydraes tot gevolg hê dat daar sommer baie dankgebede na God toe opgestuur word. 12 Weet julle, hierdie geldelike offers waarmee julle die gelowiges in Jerusalem dien, gaan nie net help om hulle armoede te verlig nie. Dit natuurlik ook, maar julle bydraes sal maak dat God regtig gedank word. 13 Wanneer die gelowiges in Jerusalem sien dat julle bereid is om hulle met julle geld te dien, sal hulle God eer omdat julle so gehoorsaam is aan Christus. Hulle sal sien julle geloof is nie net lippetaal nie. Hulle sal God loof omdat julle so ’n groot klomp geld gee aan hulle en aan ander wat swaarkry om te wys dat julle een is voor God. Hulle sal ook vir julle bid, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was”

Die omstandighede waarin Paulus die woorde skryf, is soortgelyk aan dit waarin ons nou is verkeer nl.  droogte en onder ongewilde (Romeinse) beheer wat die volgende tot gevolg gehad het: slawerny, korrupsie, erge mishandeling, onreg, wanbalans, ongelykheid, lyding, vervolging, armoede en nou boonop nog droogte ook. In die vorige hoofstuk skryf hy dat hulle (die gelowiges) moet help met wat hulle het, naamlik hulpverlening en fondsinsameling en dat hulle moet aanhou help die wat gebrek ly sodat soos vers 13 sê “. . .daar ewewig sal wees” m.a.w. dat die gewigsverspreiding gelyk sal wees. Die V wat Hy vanoggend as tema oor met jou wil praat is, VRYGEWIGHEID

Met die aanhoor dink ons natuurlik dat dit oor geld gaan, want vandag is juis Oesfees fondsinsameling. Maar weet dit, Hy gaan jou verras! Alhoewel dit vandag oor die gee van geld gaan om die nood in die gemeenskap op te hef, gaan dit in vrygewigheid om baie meer en is die saak baie dieper. Die kerk moet op 2 terreine help en die ewewig herstel:

Eerstens in hul fisiese en materiële nood en gebrek sodat honger mense kos sal kry om te eet. Tweedens in hul nie-materiële nood en gebrek dus die senter van wat en waaroor menswees gaan, die doel en betekenis van die lewe en dit is God. Dit gaan om Hom te ken as goed, omdat Hy die een is wat ons alles gee soos die lewe, asem, verstand, talente, gawes, geleenthede, gesondheid en belangrik: tyd. Sodat ons Hom daarvoor sal erken, dankbaar sal wees en sal deel met ander sodat hulle ook God sal dien, eer en loof (v13) – wat die einddoel van vrygewigheid is. Dis briljant hoe Paulus geld met vel en tyd  verbind, of anders beskryf hoe hy vrygewigheid met diensbaarheid verbind. Want sien, die kerk is die enigste plek in die wêreld waar almal gelyk is. Hier is niemand hoër of belangriker of beter as die ander een nie. Hier in die kerk, is ons almal gelyk. Ons is almal sondaars wat hulp, redding, vergifnis en genade nodig het. Die kerk is die enigste plek waar mense dit dan verniet en vry ontvang om dan met ‘n nuwe en anderste ingesteldheid en motivering in die wêreld te gaan lewe. Om te dien en te help uit Vryheid en Vrygewigheid uit. Om uit regverdigheid, genadig, vergifnis, gelykheid, respek, mense te dien. Hierdie lewensingesteldheid het die hele Romeinse samelewing verander, want die gelowiges was anders en vreemd, maar baie aantreklik en beautiful dat hulle soveel mense tot God gekeer het, Hom leer ken het, gedien, gevolg en dit voortgesit het in vrygewigheid, dus om alles wat jy het en besit in God se hande te sit en om te gee waar nodig is en so fisiese gebrek te help. Die teenoorgesteld is om dit vas te hou en daaraan te klou. Diensbaarheid is om met vel en tyd mense met liefde en respek, omgee en bystand en hulp te dien. Geen eerste-eeuse gelowige sou ooit die vraag gevra het van “hoeveel moet ek gee?” of “wanneer is dit genoeg?” nie. Die lewensingesteldheid was eenvoudig net een van “soveel soos nodig is” en om in al die terreine van menswees te dien. Ons skema – Oesfees fondsinsameling – is om geld in te samel met ander woorde om Finansiële Vrygewigheid toe te pas. En dis reg, want ons het geld nodig om mense in nood en swaarkry te help, maar wat hulle ook nodig het om die ewewig te herstel is ons tyd en ons velle (onsself). Daarmee moet ons dieper gaan. Nie net met mense daarbuite wat hulp nodig het nie, maar veral en eerstens die in ons huis, familie, vriende, kollegas – in en met ons . . . 

Relasionele Vrygewigheid – leer ken, stel belang, is betrokke, aanvaarding identiteit, werk deur bagasie en vergewe, deel/praat/kommunikeer, luister, deernis, respek, vertroue, vergifnis, erken/belydenis, gesonde konflik, geduldig, respond vs expose, eerlik, vat nie persoonlik/take offence, ruimte, toleransie, geniet / doen moeite vs gewoond – ontplof, manipuleer, misbruik, straf, erken en aanvaar nie, onbetroubaar, ontrou, kannie vertrou word, oneerlik.

Emosionele Vrygewigheid – in touch emosies en gevoelens – wys affeksie, empaties, treur, laat ander goed voel, inspireer, positief, beter oor self, waardevol, NB, waardering, erkenning, komplementering, dankbaarheid.

Intellektuele Vrygewigheid – kennis, vaardighede, wysheid, ervaring.

Geestelike Vrygewigheid – seën, bid, getuig, vergewe, genade.

Ons kyk na 3 verhale in die Bybel: (1) Fariseër en Tollenaar, (2) Priester/Leviet en Samaritaan en (3) Die oudste broer van die verlore seun.

Mens sou dink dat die Fariseër, en die Priester/Leviet se saak met God reg was, maar tog sê Jesus dat die Tollenaar se saak met God reg was en nie die Fariseër nie. Al staan dit nie per sy in Lukas 10 nie, lees jy dit tog in die storie van die Priester en Leviet in die woorde van Jesus aan die wetgeleerde wat vra wat jy moet doen om die ewigheid of hemel te verkry. Die antwoord is “gaan maak jy ook so . . . Dien en gee om en help en gee vry wat jou naaste – naaste aan jou daai punt – nodig het”. Die oudste broer kon en het nie so gemaak nie en aan die einde van die storie bly hy alleen en kwaad buite staan terwyl die feesvieringe van die jonger broer binne die huis aangaan. Hoekom was hul saak nie met God reg nie? Hulle het nie gedoen wat hulle moes nie. Al vier weerhou vel en tyd weg, dus is hulle harte (emosioneel, relasioneel, geestelik) toe vir ander. Al is die Fariseër se beursie met sy 10de dalk tegnies oop en vrygewig maar nie radikaal vrygewig soos die radikale evangelie van Jesus Christus met sy radikale genade, vergifnis, vryspraak en versoening met God nie. Jy sien dit in die verbystap van jou naaste, in die neerkyk op hulle, in die selfsugtige denke waar jy net aan jouself dink, waar jy dink jy is beter, jy goed en ander sleg en waar jy nie tyd het vir ander nie en verseg om jou hande vuil te maak. In wese dien so iemand net homself, soos die Fariseër wat by homself bid: “O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie , sleg, verkeerd . . .” Met ander woorde, al gee hy sy 10de en volg die godsdienstige voorskrifte, en al doen die Priester/Leviet heilige tempeldiens, en al leef die oudste broer korrek en reg – is hulle saak met God is nie reg nie, want hulle gee nie om vir ander nie en help nie in die ander 4 terreine van vrygewigheid nie, van dit wat van hulle gevra word nie. Dit kan beteken dat ek jy kan werk, voorsien, sorg, betaal, reg lewe, vroom en eties korrek optree, maar dat jy in die ander 4 terreine in vrygewigheid nog moet groei in plaas daarvan dat jy die goed van ander verwag.

Relasionele Vrygewigheid – leer ken, stel belang, betrokke, aanvaarding identiteit, deel/kommunikasie, luister, deernis, respek, vertroue, vergifnis, erkenning/belydenis, gesonde konflik, geduldig, respond vs expose, dankbaar, erkenning, waardering, vat nie persoonlik/take offence, ruimte, toleransie, 

Emosionele Vrygewigheid – in touch emosies en gevoelens – deel/kommunikasie, wys affeksie, empaties, treur, laat ander goed voel, inspireer, positief, beter oor self, waardevol, NB

Intellektuele Vrygewigheid – kennis, vaardighede, wysheid, ervaring.

Geestelike Vrygewigheid – seën, bid, getuig, vergewe, genade.

Hoe begin jy hiermee? Dit begin as jy by die punt kom dat die lewe nie om jou gaan nie. Waar jy OOR JOUSELF KOM (daar is iets/goed wat elke mens in sy lewe moet oorkom) dat jy aan die einde van jou kom. Dat jy nie meer bekommerd is oor wat dink mense, of jy belangrik is, of hulle beïndruk is met jou, of dat jy nie so goed en reg is nie. Beide die beroofde Jood op die pad, die Tollenaar (belasting kollekteerder van die Romeine – skelm en korrup en harteloos), en rebelse jong broer kom aan die einde van hulleself. As jy oor jouself kom dan eers kan jy jouself aan God oorlewer en afhanklik van Hom leef soos Saggeüs. Hy het ook besef dat alles wat jy is en het ‘n geskenk is wat aan jou gegee is uit genade. Dit is daarom nie joune nie en maak jou nie belangriker en groter as ander nie. Dit is om ander daarmee te help. As jy hier op die punt  kom verstaan jy eers regtig waaroor die lewe gaan en hoekom jy hier is. Beteken dit jy skeep jouself af, jy let go? Nee, inteendeel, dan begin jy eers lewe!

Lukas 9:25 “As jy net vir jouself leef, kan jy dalk die hele wêreld aan jou voete hê. Maar wat help dit alles? Want uiteindelik beland jy in die hel. Dan het jy regtig alles verloor: vir altyd.” 

Mark 8:35-37 “As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat Ek vra vir My te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. 36 Maar vra eers vir jouself die volgende vraag: Wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 37’n Mens kan nie vir jou ’n plek by God koop met al die geld in die wêreld nie.”  

As jy nie die punt bereik nie, bly jy hoogmoedig.

1 Pet 5:5 “Almal moet teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

Maar jy kan alleenlik op die punt kom, as jy op ‘n plek gekom het waar jy weet dat jy nie die geveg en spanning in jou op jou eie met Mr. Hyde kan hanteer nie. Dat jy hulp nodig het, omdat jy jouself nie kan red nie. As dit gebeur ontvang jy die lewe in oorvloed (geluk, vreugde, vrede, genot, tevrede) en jy kry dit net by God. Dis die hele punt van die Tollenaar se gebed naamlik nederig en afhanklik. Jy sien hulle was gehate mense, omdat hulle verraaiers was wat Romeinse belasting ingevorder het. Hulle was nie geliefd nie, want hulle het ander mense se goed gevat. By die Tollenaar gebeur daar iets: daar kom ’n punt waar hy besef stuff (posisie, geld, besittings, korrek leef) kan jou nie innerlike vul nie en dat hy net op God se genadige vrygewigheid kan staatmaak. Hy het niks om te bied nie, daarom bid hy “wees my arme sondaar genadig”. Lukas gebruik nie die normale Griekse woord vir genadig nie wat ELIOS is nie, maar hy gebruik ‘n baie besonderse woord naamlik HALASTRION wat “atonement” versoening beteken. Om die woord te verstaan moet jy iets van die Ou Testament se allerheiligste verstaan waar die ark was (die Shekinah die heilige teenwoordigheid van God in die 2 kliptafels van die 10 gebooie) bo op die deksel van die ark was daar ‘n goue betonblad, ’n “mercy seal” waarop die Hoëpriester een maal per jaar mag ingegaan het om bloed daarop te sprinkel vir die vergifnis van die volk se sonde. Net een keer per jaar kon die hoë priester daar ingegaan het. Daar bang en vol vrees vir God se heiligheid, tree hy in vir die volk op YOM KIPPUR (die groot versoendag). Die Tollenaar se gebed is ‘n belydenis: Hy sê hy dat hy die dood verdien weens sy sonde en foute. Ten spyte daarvan maak hy staat op genade, op die Een wat in sy plek vir hom sal intree, naamlik die Lam wat geslag sal word as sondebok vir my ongeregtigheid. Hy vertrou dus met sy hele wese op die geskenk van vergifnis en genade wat vry van God ontvang word vir die wat niks het om te bied nie. Met die gebed plaas hy homself op die ‘mercy seal’. Wat gebeur, is dat dit ‘n omkeer teweeg bring in hom. Die ewewig word herstel: as jy voor God kniel en buig uit diep afhanklikheid, kom daar innerlike harmonie, balans, heelheid, geheelheid en gesondheid. Sy gebed om HALASTRION is ‘n bewys dat hy die prys betaal om hom op te gee en nederig te word. Dit is wat ware vrygewigheid is: ‘n prys en koste om jouself op te gee en nederig en afhanklik van Jesus te wees.

En dit kom as jy ontdek dat, net soos jy nie jouself kan red en lewe nie,  jy ook nie net vir jouself moet lewe nie maar met HALASTRION vir die een wat HALASTRION gee as ‘n geskenk vir ander. Soos met Saggeüs wat viervoudig teruggee wat hy van ander gevat het, sê Jesus “vandag het daar vir die huis redding gekom”. Hy kry HALASTRION en bied HALASTRION vrygewig. Hy gee dit vry, want hy het dit vry ontvang. Dit is wat elke christen se plig is om te doen.


LUK 17:10 “Is dit nodig om daardie werker te smeek om elke dag in die tuin te werk of om die kos te maak? Moet julle heeltyd op julle knieë staan en hom soebat? Nee, natuurlik nie. “So gaan dit ook met julle wanneer julle My dien. Wanneer julle alles gedoen het wat Ek vir julle gesê het om te doen, hoef Ek mos nie ’n sertifikaat vir goeie diens aan julle te gee nie. Nee, julle is mos in my diens. Julle moet doen wat Ek sê. Al wat julle van julle kant af hoef te sê, is: ‘Ons is so gelukkig dat Jesus ons gekies het om sy dienaars te wees. Ons verdien dit nie. Daarom is dit ons plig om alles te doen wat Hy sê.’”

“Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen”

As jy in Jesus glo staan jy is Sy diens doen jy wat jy verplig is om te doen nl. om te help en om te dien, soos die Een wat gekom het om te dien en te help oral waar dit nodig is, met geld, tyd en vel in, met alles.

Relasionele Vrygewigheid - Emosionele Vrygewigheid - Intellektuele Vrygewigheid - Geestelike Vrygewigheid

Finansiële Vrygewigheid - Barnabas doen wat die ryk jongman nie wou doen nie - Luk 18:18.  Hy verkoop sy stuk grond en gee die geld vir die kerk – Hand 4:37

Is dit hoe jy lewe? Met HALASTRION?

Jy gee dit vry – relasioneel, emosioneel, geestelik, intellektueel en finansieel-  vrygewig?

Amen

Druk op die skakel indien u na die preek wil luister:

https://www.dropbox.com/s/kos74q63hd765sm/Fourie%207%20April%2001-190407_0828%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

Sondag 31 Maart 2019

Ons praat die termyn oor verandering en om dieper met God te gaan. Die V’s wat ons vandag hanteer is: Voed en Voer. Ons gaan kyk na hoe om in hierdie tye gemotiveerd te bly. Robert Louis Stephenson se ’n klassieke storie The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, gaan oor die gerespekteerde Dr. Jekyll wat ’n middel ontdek wat sy persoonlikheid verander en van hom ’n ander persoon, Mr. Hyde, maak. Deur sy uitvinding geskok en tog ook gefassineer, gee hy toe aan die versoeking om in die nag Mr. Hyde te word, wat allerlei misdade pleeg, selfs moord. Gedurende die dag is hy die sagmoedige Dr. Jekyll en in die nag is hy ’n moordenaar en ’n gewelddadige skurk. So gaan dit ’n tyd lank aan, totdat hy een oggend wakker word en tot sy ontsteltenis bemerk dat hy Mr. Hyde se hande behou het.  Eers was dit moeilik om Mr. Hyde se persoonlikheid aan te neem, maar gaandeweg was dit al moeiliker om weer terug te keer na die goedhartige Dr. Jekyll. Hy het al meer besef dat hy besig was om beheer te verloor oor sy goeie self en dat die slegter self die oorhand begin kry, want Mr. Hyde kruip nie meer weg in Dr. Jekyll nie, hy neem hom oor. Toe hy later verplig was om ’n keuse te maak, het hy besluit om eerder Dr. Jekyll te bly. Hy het so hard probeer om goed te wees, maar ongelukkig het die geneigdheid tot misdaad in hom so sterk geword dat dit by hom die oorhand gekry en hom uiteindelik vernietig het deurdat hy homself dood maak uit vrees dat die polisie hom gaan vang. Vroeër kon die polisie hom nie gevang het nie, omdat Mr. Hyde in Dr. Jekyll weggekruip het. Maar nou is Mr. Hyde Dr. Jekyll en sal die polisie hom kan vang. Die ‘evil’ van Mr. Hyde was so kragtig dat dit Dr. Jekyll vernietig het Toe iemand vir Stevenson vra waar hy die storie en die karakters gekry het, het hy geantwoord: “I found it in Romans 7.”  Hy het eerstehands belewe wat Paulus in Rom 7 bely, naamlik “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.”( vs19)  Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte.” V22 “Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?”

Na wat se doodsbestaan verwys Paulus? Luister eers na die volgende storie oor hondegeveg wat ons hiermee sal help. In ‘n Skandinawiese dorpie het mense hulle vermaak deur op honde wat baklei te dobbel. Die ou man wat buite die dorp gebly het, se eie honde het elke keer in die finaal teen mekaar geveg. Hy het self elke keer op die wen-hond sy geld geplaas. By nadere ondersoek het hulle gevind dat hy ‘n week voor die toernooi een hond vasgebind het en nie nie kos gegee het nie. Die hond wat kos gekry het, het die swakker een wat honger was, dan gewen. Die storie vertel iets van die dilemma van menswees, van die doodsbestaan waarin ons as mense ons bevind nl. dat daar ‘n innerlike stryd, konflik, geveg en spanning in ons is tussen goed en kwaad. Ons is nie net een mens nie, maar twee. Met ander woorde daar is eintlik twee nature in elke mens, ‘n dualiteit en tweeslagtigheid van donker en sleg teenoor die lig en goed. “There are two selves in you that torture you in a constant battle”. Romeine 7 praat van twee oorloë of gevegte waarin jy jou bevind:

Verse 7-13 beskryf die tyd voor Jesus Christus wanneer dit ‘n oorlog is wat jy nie kan wen nie.

Verse 14-25 beskryf weer die tyd na Jesus Christus wanneer dit ‘n oorlog is wat jy  nie kan verloor nie. Die oorlog en geveg wat jy NIE KAN WEN NIE, beroof jou daarvan om die lewe te kan geniet.  Inteendeel dit maak jou moedeloos en moeg, want al probeer jy hoe hard, jy kry dit net nie reg om als wat reg is te doen nie. Baie mense voel asof hulle dan moet opgee en ophou om te probeer, want hulle kan tog nie wen nie. Hulle kry dit in elk geval nie reg om te verander nie, ongeag of hulle by hul beloftes en voornemens bly of nie. Hierdie “aanhou doen wat jy nie wil doen nie”, lei daartoe dat jy jouself verag, verwerp en veroordeel. Dan voel jy of jy jou in ‘n doodsbestaan bevind van lyding, moeilikheid, probleme, konflik, ens. Wat is die oplossing?

Ons moet kyk na die Mr/Mrs Hyde in ons lewens en hoe hulle lyk? En onsself die vraag vra: Hoe gemaak met die Mr/Mrs Hyde in ons lewe? Met die donker “evil Mr Hyde” wat wegkruip in jou?

Vers 25 gee die antwoord en oplossing:  “Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.” Wat doen God? Hy oorwin en gee die oorwinning oor hierdie stryd en geveg. 1 Kor 15:57 “Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus”. Geen Israeliet kon Goliat oorwin het nie. Maar Dawid se oorwinning word elke Israeliet se oorwinning. Dit is soos wanneer die Springbokke wen. Dan voel jy asof jy gewen het. Dan sê ons selfs “ons het gewen” al het ons nie gespeel nie. Maar omdat ons ‘n ondersteuner is, voel dit vir ons asof ons gewen het. Netso as jy ‘n Christen is en Jesus volg, voel Jesus se oorwinning soos jou oorwinning. God kyk na jou deur die oorwinning van Jesus asof jy oorwin het. Sy oorwinning, verlos jou van die stryd en die gevoel van aanhoudende verloor en die dood deur jou vry te spreek.

Hoe? Iewers moet jy op ‘n punt en plek in jou lewe kom waar jy ontdek hoe donker, hoe sleg en hoe ‘evil’ Mr. Hyde in jou is. Hierdie is wel ‘n kritiese punt en plek, want as jy nie by die plek kom nie, en nie weet hoe sleg Mr. Hyde is nie, sal jy aanmekaar die geveg en oorlog verloor.

Maar as jy dit wel besef – bring dit jou op ‘n punt waar jy niks kan doen nie en waar jy hulp nodig het. In Romeine 6 (hoofstuk voor Romeine 7) vertel Paulus van die oplossing vir ons dilemma nl. dat Jesus dood gegaan het om ons vry te maak van die sonde en die geveg. In 2 Kor 5:21 gaan hy so vêr om te sê dat Jesus Mr Hyde word – “Hy word sonde”. Wat beteken dat as jy jou Mr. Hyde na Hom toe bring, Hy jou bevry van Mr. Hyde se houvas in jou lewe, Deur hom te oorwin en hom te bind (Op20:2), haal Christus sy angel uit (wat doodmaak - 1 Kor 15:55).

In Ps 62:8 word daar al gesê dat jy jou toevlug na God moet neem, dat jy jou aan Hom moet oorgee. Dit verwys na vier stede waarheen ‘n moordenaar kon vlug met al sy slegte en verkeerde dade en waar niemand hom daar iets kon aandoen nie. Dit was ‘n veilige plek van amnestie. Wanneer dit gebeur skuif die fokus skuif weg van Mr. Hyde (soos in die in die eerste oorlog waar jy net harder en meer moet probeer) na die tweede oorlog waar die fokus val op Jesus wat oorwin het aan die kruis en Sy opstanding. Dan verander hierdie oorlog wat jy NIE KAN WEN nie na een wat jy NIE KAN VERLOOR nie. Dit is die boodskap in Rom 6 (Dis baie belangrik om te Let dat Rom 6 voor Rom 7 geplaas word) wat handel oor die vryspraak van Christus.  Hy het ons vrygespreek en verlos van die mag van die sonde waarvan die uiteinde, die dood is.  Die sonde se mag oor ons is gebreek, ons is deel van Christus.  Ons is gedoop in sy dood, sodat ons ook kan lewe, soos Hy, vir altyd. Vir beide Dr Jekyll en Mr, Hyde het daar uitkoms gekom, naamlik die vergifnis en genade van Christus. Daarom sê Paulus moet ons rekening hou daarmee, moet ons ons gedagtes daarmee vul. Ons is nou in die domein van God, waar ons vir Hom kan lewe en ons nie net die belofte van ‘n ewige lewe het nie, maar ook die bewussyn van sy nabyheid en sy sorg en sy krag.

Die antwoord op die “Hoe”-vraag, is dus om oor jouself te begin dink as vrygespreekte, iemand wat vry is van die sonde en lewend is vir God. Jesus Christus bring die oorwinning. Jy moet jou gedagtes VOED/VOER wat Paulus in 1 Tm 4:6 sê "... voed jouself met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het.” Voed jou gedagtes met die wonderlike werklikheid van die vryspraak en vergifnis van Christus se genade – Filippense 4:8 gee hulp hoe om die nuwe mens wat jy in Jesus geword het te voed en dit word die motivering om in moeilike en swaar tye nie op te gee nie

Jy sien, mense word nie gemotiveer deur: dreigemente, vrees, skuld, verwerping of straf nie.  Wat mense wel motiveer is: intimiteit, verhouding, liefde, hulp, deernis, hoop, ‘n nuwe prentjie van jouself en die sekuriteit en veiligheid dat jy die geliefde van God is, deur Jesus Christus. Die tweede antwoord op die “Hoe”-vraag, is om te lewe in die kragveld van die Gees. In die volgende hoofstuk, na die dilemma en stryd waarin die mens hom bevind, word vertel dat vir die vrygespreekte en vrygemaakte daar geen veroordeling is nie, dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir diegene wat in die kragveld van God se Gees leef, gemotiveerd deur die liefde. In hoofstuk 7:6, maar meer volledig in hoofstuk 8, skryf Paulus dit reeds naamlik dat die geheim van die lewe is deur te lewe in die kragveld van die Gees. “Die werk van die Gees,” sê Coenie Burger, “is soos ’n kragveld. Dit is ’n dinamiese omgewing waarbinne jy bewus word van ’n ander krag as jou eie”. Een van die hindernisse vir ons om dit raak te sien, is natuurlik dat ons baie keer die Christelike lewe sien as ‘n eindpunt en nie genoeg as ‘n beginpunt nie. Vryspraak is nie die doellyn of die wenstreep nie.  Dit is die wegspringplek. Dit is soos die storie van ’n gradeplegtigheid, waar die studente hulle grade van die kanselier ontvang.  Terwyl hy hulle hande skud, sê hy met ‘n harde stem:  “Veels geluk!” En dan met ’n sagter, maar ferm stem vir elke gegradueerde:  “Hou so aan!” Dis ook God se woorde aan ons “Veels geluk, maar “hou so aan . . .” Die Christelike lewe is ‘n lewenstyl wat doelbewus ingeoefen moet word. Dis soos gholf: hoe meer jy jou gholfswaai oefen en oefen en oefen, hoe meer raak dit deel van jou “spiergeheue”, sodat jy later die gholfswaai uitoefen sonder dat jy bewustelik daaroor dink.  Maar as jy ‘n slegte gholfswaai het, dan raak jy beter met die slegte gholfswaai. As jy ‘n goeie gholfswaai het, dan raak jy al beter met die goeie gholfswaai. Ons moet ons dus inoefen om in die kragveld van die Gees te lewe. Dit is die gholfswaai wat ons moet inoefen! As jy die evangelie regtig verstaan, word dit die motivering om in die spanning en geveg aan te hou om die ligkant van jou lewe te voed deur in die kragveld van die Gees te lewe en Mr. Hyde te oorwin. Wat Jesus aan die kruis gedoen het word die motivering om nie in die spanning en geveg moed op te gee nie of jou geloof te versaak nie, want die feit dat jy jou toevlug tot God neem is nie ‘n versekering dat als nou net sal goed gaan nie, maar wel ‘n versekering dat Hy jou hart verander. Eseg 18 sê dat die OORWINNAAR in jou hart lewe en deur die GEES in jou lewe heers. 2 Kor 5: 17 “Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie – maar onder die liefde  . . . en word die wet die manier hoe jy God lief het”.

Jy kan dan natuurlik oordeel dat as gevolg van dit, jy dan maar kan lewe soos jy wil dus kan lewe uit jou vlees want jy het reeds die genade van Christus se oorwinning en vryspraak ontvang. Maar weet net dat God die bedoeling van jou hart ken en dat die uiteinde van so lewe die dood is, want die loon van die sonde bly die dood soos in die geval van Dr Jekyll. Dis dood in allerlei vorme: lyding, vernietiging, breek, pyn, hartseer ens. Maar aan God die dank – Hy red ons van die dood en gee jou lewe terug as jy na Hom draai met ‘n diep verlange en ’n behoefte na Sy redding en bevryding tot ‘n nuwe lewe in Christus.

Amen

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://www.dropbox.com/s/p3judr4n3wi3o1f/01-190331_0922%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

 

Sondag, 10 Maart 2019 09:00

DIEPER 2019: Verantwoordelikheid

Geskryf deur

Sondag 10 Maart 2019

Ons het Sondag se diens met die Nagmaal begin (Dis die imperatief oor God se karakter, dus wie Hy is en Wat hy vir ons kom doen en gee het, want . . .

As baba het God ook na jou toe gekom met jou Doop. Hy het Hom aan jou kom verbind. Ons praat van die inlywing in Sy verbond.

Dis ’n ooreenkoms van God se kant af na jou toe waar jy Sy eiendom word. Hy neem die verantwoordelikheid vir jou asook om betrokke te wees in jou lewe, om vir jou te sorg. Jesaja 43 sê dat al gaan jy deur vuur of riviere, is Hy by jou!  

By die Nagmaal kom versorg God jou deur jou te voed en te versterk. Dis ’n geestelike ete en dus nou ’n inblywing in die verbond. Die verbintenis word versterk deur die brood en wyn. Dis tekens wat sê dat God alles wat Hy met jou doop beloof het reeds gedoen het, naamlik dat Jesus die prys en koste reeds betaal het in die verantwoordelikheid wat Hy geneem het om Hom aan jou te verbind, in jou lewe betrokke te wees, jou te vergewe, te versorg, genade aan jou te gee en selfs aandag aan jou te skenk deur die Heilige Gees binne-in jou. Die nagmaalstekens wat jy gekry het toe jy vanoggend by die deur ingekom het, het jy verniet ontvang. Jy het niks daarvoor gedoen nie.

Kom ons lees Genesis 4: 1-16 asook Lukas 15:28

‘n Seilboot seil wanneer die wind deur die seile opgevang word. As ons ’n seilboot as metafoor vir die lewe gebruik, seil jou lewensseilboot wanneer dinge reg uitwerk en goed verloop. Maar soms gebeur dit dat jou lewensseilboot nie seil nie en tot stilstand kom. Dis wanneer dinge dan nie meer uitwerk nie, wanneer alles verkeerd is en skeef loop, wanneer problem opduik en niks reg is nie. Dan het ons ’n Marelize oomblik en ry ons spreekwoordelik in ‘n paal vas. Die probleem is nie omdat dit windstil is nie, want ons kan in elk geval nie wind maak nie hoewel desperate mense tog wel probeer wind maak.  Die probleem is dat die seile nie reg gespan is om die wind op te tel nie. Dan moet jy die seile van jou lewensboot reg draai om die wind te kan vang. Sedert die Wind in Genesis 1 (wat die Gees van God is) oor die waters gewaai het, het die Wind nog nooit ophou waai nie. Die Wind is altyd daar. Met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2:2 het die Wind in mense se lewens en binnestes begin waai sodat dit hul lewe kon voortdryf. Dit is net as jou seile reg gespan word om die Wind op te tel. Die woord waarna ons vanoggend kyk en wat hierdie konsep beskryf is die 6de V in ons reeks. Die ander V’s was mos: Verwarmde hart, Verwonderd, Vreugde, Vry en Vergeet.  Vanoggend se vraag is: “Hoe kan ons dieper met God gaan en hoe kry ons verdieping in ons geestelike lewens?”

Die antwoord kan saamgevat word met die woord VERANTWOORDELIKHEID.

Verantwoordelikheid is vandag ‘n vloekwoord. Dis glad nie gewild nie en mense hou nie daarvan om oor verantwoordelikheid te praat nie of om verantwoording te doen of verantwoordelik te wees nie, want in wese beteken dit dat wat jy alles van God ontvang het (in die indikatief) jy mee moet handel:

 1. Verbind – Jy moet verbind bly aan al die verbintenisse in jou lewe.
 2. ‘Engage’ – Jy moet aanhou om betrokke te wees met hierdie verbintenisse. Net soos God met jou doop verbind bly aan jou.
 3. Nakom – Jy moet jou verpligtinge nakom soos in Genesis 1:28 waar die mens opdrag gekry het om te heers. Hoe heers mens? Deur daaraan aandag te gee, om te sien, te versorg, daarna te kyk en dit te bewerk.
 4. Doen – Jy moet doen wat nodig is. ‘You must do what needs to be done to get the job done’. Dit vra opoffering. Daar is ‘n prys wat betaal moet word. Jesus se sterwe aan die kruis is DIE ultimate – ‘He got the job done’.

Die implikasies van om jou verbintenisse na te kom, is om dit nie te verwaarloos, na te laat, af te skeep, te ignoreer, niks doen of te los nie, maar om dit te verbeter, meer en mooier te maak. Dus die vermeerdering van talente. Kain in Genesis 4 en die oudste seun in Lukas 15 het dit nie gedoen het nie. Hulle het nie met verantwoordelikheid gelewe nie, hulle het nie meer geheers nie. Om te heers is om juis jou verantwoordelikheid op te neem. Om die seile te span. Verantwoordelikheid neem jou dieper met God, dieper in Sy blydskap in. Verantwoordelikheid is die seile wat die wind van die Gees opvang en ons voortdryf en laat wegseil van die diepe hartseer wat daar buite wag. God sê vir Kain om te heers oor die sonde wat jou daar buite  (weg van God) in wag om jou in sy mag te kry. Wat God hier ook sê is dat as jy nie heers of jou seile span nie, beland jy in ’n windstilstand. Dan begin jou lewe wegdryf van God af en in die mag van die sonde in. Wat is sonde? ‘ENTITLEMENT’.

‘Entitlement’ of betiteling beteken dat ek voel ek is geregtig op iets en ek het die reg om so op te tree. Betiteling is die teenoorgestelde van verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid is om toe te tree, iets te doen, te bestuur, te beheer, betrokke te wees, aandag te gee, om te sien, sorg te bied teenoor om terug te staan, niks te doen , te los, na te laat, te verwaarloos, te ignoreer, net te wag en te verwag dat ander iets moet doen, maar ek hoef niks te doen nie. Hoe weet ons dit was die geval met Kain? Die antwoord lê in sy broer Abel se offers wat aanneem is. Waarom neem God nie Kain se offer ook aan nie? Dit word nie eksplisiet in die teks verduidelik nie, maar dink ’n bietjie: Kain se optrede vertel ook iets van sy motivering vir die offer, want ’n mens doen wat jy dink of glo. Jy doen waaroor jy dink die lewe gaan en waarvoor jy hier is maw jou motivering dryf jou gedrag en optrede. Wat was Kain sin? Sy ma Eva sê sy het ‘n man, groot en belangrik in plaas van ’n kind in die wêreld gebring. Abel word daarenteen beskryf as net ‘n broer vir Kain.  Boonop beteken Abel nog asempie, briesie, kleintjie ook. ’n Mens lees al hier met geboorte ‘n meerderwaardige houding teenoor ‘n minderwaardige een. Kain offer die opbrengs van sy oes, terwyl Abel van die vetste eerstelinge uit sy kudde aan die God offer. Jy hoor hier iets van dat dit vir Kain om homself gaan – die man – en dat hy meer aan homself offer as aan God. Hebreërs 11:4 lees ons, “omdat Abel geglo het, het hy ‘n beter offer aan God gebring as Kain”. Kain sien neer op Abel en sy offer bevestig dit, want die offers wys die twee seuns se motiewe hulle geloof waarmee hulle geoffer het. Abel offer uit diepe eerbied en afhanklikheid aan God terwyl Kain met ’n meerderwaardige houding offer van myself en my reg en geregtigheid. Dit is hoekom hy so geweldig reageer as sy offer nie aangeneem word nie. Ook die oudste broer in Lukas 15 tree so op, want hulle lewe met ‘n ‘entitlement’ motivering. Omdat ‘entitlement’ die motivering vir die lewe is, word hulle kwaad as hulle nie hul sin kry nie, as dinge nie reg loop nie, nie uitwerk nie. Hulle mor in hul binneste oor die onreg, oor wat hulle voel hulle verdien en waarop hulle geregtig is. Dit lei daartoe dat hulle nie die seile span nie, nie heers nie. Heers is mos om iets te doen, om teëstand te bied. Om van die gedagtes en gevoelens van om ’n slagoffer te wees weg te seil. Daarteenoor sit hulle eerder in die windstilstand van selfbejammering en blamering. In die windstilte gee hy sy verantwoordelikheid op en doen hy niks, buiten om kwaad, ongelukkig, nors en bedruk te wees met ’n gesig wat hang. Dryf dit jou na die sonde wat vir jou daarbuite wag, weg van God af. En dis hoekom hy so optree en sy broer oorweldig en doodslaan, aaklig, né? Maar moenie te vinnig wees om hom te kritiseer nie, want dink maar aan soveel mense wie se motief in die lewe ook ‘entitlement’ is. Hoe lyk dit? Dan wil jy...

 1. die voorregte, voordele en lekker dinge van die lewe hê sonder om iets te doen of enige verantwoordelikheid te vat vir wat jy het, besit of aan verbind is.
 2. verdienste hê, want jy voel jy het die reg daarvoor.
 3. spesiale behandeling hê, want jy is belangrik en jou behoeftes is al wat tel. Terwyl Romeine 12:3 sê “jy is nie belangrik nie”.
 4. onthef en kwytgeskeld word van enige verantwoordelikheid. Jy voel dan dat verantwoordbaarheid nie op jou van toepassing is nie. Kyk maar na Kain: Op God se vraag aan hom, “Waar is jou broer?” antwoord hy met die vraag, “Is ek my broer se hoeder, moet ek my broer oppas?” Dit wys dat hy geen verantwoordelikheid vat teenoor ander nie. Vir hom is Godsdiens net ‘n saak tussen hom en God, terwyl Godsdiens ‘n saak is tussen jou en jou broer. Hoeveel kere voel ons nie ook so nie? Kyk maar hoe tree mense op wat voel hulle kry nie genoeg erkenning nie, dat hulle nie gewaardeer word nie, misbruik word, nie beloon word nie, alles moet doen en niks daarvoor kry nie. Tree ons nie baie keer so op nie? Net soos Kain word ons kwaad, is kwaai, sarkasties, negatief, klae, krities, ongelukkig en kinderagtig. Ons regverdig enige gedrag of optrede maak nie saak hoe sleg, lelik, verkeerd of dodelik dit ook al is nie. Soos Kain wat vir Abel doodmaak. Hoe baie doen ons nie dit nie? As ons nie kry wat ons verwag of op geregtig is nie (voel dis my reg, dit kom my toe, ek verdien dit) en jy kry dit nie, sit jy, doen jy niks, neem jy nie die verantwoordelikheid op om te heers nie. God wil op ’n mooi en vaderlike manier, met deernis vir Kain help om nie oorweldig te word met wraak, wrokke, woede of moord nie. Maar Kain span nie die seile nie, dryf na buitetoe. Dink aan ’n boot wat in gevaar in dryf teenoor een wat sy seile span en met die wind in sy seile weg seil van die gevaar af. Dit is wat dit beteken om met verantwoordelikheid te lewe. Dus om jou verantwoordelikheid op te neem. Romeine 14:12 gaan daaroor dat ons aan God rekenskap moet gee vir al die indikatiewe dus alles wat ons gekry het, wat ons besit en waaraan ons verbind is en hoe jy daaroor geheers het.

 HOE?

Om met verantwoordelikheid te leef begin eerstens by jouself.

 1. Om jouself te vergeet, want jy het nie die reg op enigiets nie. Jy het net voorregte, jy verdien niks nie. Jy het in elk geval baie meer as wat jy verdien. Stel jouself voor jy moet net hê wat jy verdien, anders as jy dit nie doen nie, gaan jy ’n slagoffermentaliteit hê, jouself bejammer en jouself regverdig.
 2. Om te heers en seile te span in al jou verbintenisse. Jou huwelik (ring), huis (sleutels) kinders (geboortesertifikaat), doopsertifikaat (geloof en geestelike lewe) ens. Jy moet daar betrokke raak, dit bestuur, versorg, aandag gee...Dis hoekom jy nie jou aan so baie goed soos take, dinge en mense moet verbind nie, want dit vra werk, aandag en sorg. Dit vra om die seile te span, sodat dit beter en mooier en meer kan word, weg van die mag wat jou wil vernietig.
 3. Om te heers en seile te span in al die implikasies van alles in jou lewe: jou gesondheid, jou gewete, jou geloof, vertroue, hoop, liefde, genot, selfbeheersing, rus en balans. In alles wat jy het – huis, kar, werk, finansies, werknemers, diere ens.
 4. Om verantwoordelik te heers dus om te doen wat nodig is om dit beter, mooier, gesonder, lekkerder, genotvoller te maak.

Hoe lyk dit as jy nie die seile span in al die area’s van jou lewe nie?

Liggaam - Ongesond oorgewig en onfiks – heers nie deur oefen en selfdissipline nie.

Geld – skuld – heers nie oor jy meer wil hê en wil bewys.

Huwelik – egskeiding - heers nie oor wellus en ontrouheid.

Kinders – hulle leef sonder morele waardes en is wild – jy dissiplineer hulle nie – jy los hulle om te doen wat hulle wil.

Werk – gespanne atmosfeer kantoor - of maak nie targets nie.

Samelewing – armoede, nood – los mense aan hulle eie heil oor.

Natuur – vullis, vuil - nie verantwoordelikheid vat vir die skoonhou of om te herwin nie.

Land – as jy dink dis net die regering se verantwoordelikheid of hulle sien nie dat dit hulle verantwoordelikheid is om te heers nie.

In kort: as jy dink die lewe gaan om jou (oor jou eie reg en wat jy verdien) en dit gebeur nie so nie, sit jy net, span jy nie die seile deur met verantwoordelikheid te heers nie. Jy dryf na buite waar die sonde se mag jou in wag en jou skade berokken. In wat se areas in jou lewe moet jy die seile span? Nie soseer omdat daar nie wind is nie, maar omdat die seile nie reggedraai word om die wind op te vang nie, begin jy net dryf. Jou gesondheid, geestestoestand, huwelik, kinders, werk, finansies, emosies, verhoudings. En wat is dit wat jy moet doen? Wat is dit waaroor jy moet heers deur die seile te span sodat die wind dit kan voortdryf? Nie te loop nie, maar te bly, want jy heers in al die verbintenisse van jou lewe. Jy moet betrokke wees, aandag gee, tyd, help, eerlik, getrou, hard werk om al die balle te vang, positief, vriendelik, hoopvol en vol respek te wees. Dit is nie ‘n ME-THING nie maar wel ‘n WE-THING. Die wind is God se Gees wat sedert pinkster nog nooit ophou waai het in die lewens van God se kinders nie. Die indikatief is dat God jou Sy kind maak en aanneem. Die implikasie (imperatief) is dat jy saam met Hom die “goeie werk wat Hy in jou begin het enduit (saam met jou) sal voltooi”

Slot – wind van die Gees in my gees teenoor net wat ek moet doen.

Sondag, 10 Februarie 2019 09:00

DIEPER 2019: Vergeet van jouself

Geskryf deur

Sondag 10 Februarie 2019

My oupa het my altyd met Monopoly gewen toe ek klein was. Dit was nie lekker nie. Ek het my voorgeneem dat ek hom eendag gaan wen, maar nie net wen nie, hom kaal uittrek. Toe op ’n dag, kry ek eerste kans om Eloff & Jan smuts strate te koop en breek sodoende my oupa. Sal nooit vergeet hoe lekker dit was om sy laaste noot te vat en te sien hoe hy bankrot is en ek hom vernietig nie. Maar ek sal sy woorde nooit vergeet nie: “Mooi so. Jy het gewen! Maar kom ons sit dit nou alles terug in die boks – al die huise, hotelle, ‘get out of jail’ kaarte, nutsmaatskappye (elektrisiteit) en al jou geld (wat ek alles so opgestapel het) Dit was nie joune nie, al het jy so gedink”.
Ek wou nie hê dat dit terug in die boks moet gaan nie. Ek wou dit so hou as ’n bewys dat ek gewen het en die meeste gehad het. Oupa het dit gesien en die volgende vir my gesê: “Die lewe werk ook so: alles wat jy bymekaar gemaak het en gedink het jy besit, gaan alles terug in die boks – titels, talente, CV’s, silwerware, dekorasies, huise, plase, karre, selfs jou liggaam gaan letterlik terug in die boks in.”
Ek lees onlangs die volgende wat by oupa se woorde aansluit: “Alles wat jy het gaan eendag op ‘n ashoop beland. Jy is net die middelman tussen wat jy het en wat stelselmatig op die ashoop gaan beland. Die enigste verskil tussen goedere in ‘n winkel en ‘n ashoop is TYD.” En elders: “If you want the formula, here it is: junk equals treasure or stuff plus time. Stuff is junk waiting to happen."

Ons is besig met die reeks Dieper met God. Sovêr het ons nog elke Sondag na ’n tema beginnende met ’n V gekyk soos: Verwarmde hart, Verwonderd, Vreugde en Vry. Vanoggend kyk ons na die V van VERGEET . . .
Ons het verlede week ook na 7 W’s gekyk wat geestelike verdieping met God verhinder en jou lewe met God oppervlakkig hou. Die 7 W’s is:
1. Woede, kwaad, ontplof, verloor jouself of jou humeur, woedestuipe. As dit nie hanteer word nie, lei dit tot:
2. Wrokke, grudges, verbittering, haat, grief, wrewel, afsydigheid.
3. Wreek, wraak, wreed, vergelding, straf.
4. Wen, meer, hê, gierig, kompetisie, jaloesie, afguns, bedrog, oneerlik, skelm, vergelyk.
5. Waarheid, reg, hoogmoed, narsis, hard, ongenaakbaar, vuur spoeg.
6. Wellus, begeerte, drang, selfsug, vraatsug, hebsug, bevrediging aptyt, plaasvervanging intimiteit.
7. Ween, seer, pyn, ongelukkig, onreg, gepreokkupeer, vertroetel, identiteit, manipuleer.

Vanoggend kyk ons na WEN en WELLUS en WAARHEID en WEEN

Luk 12: 13 “Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.”

Die man se vraag gaan oor sy erfdeel. Volgens hom is die boedelverdeling oor grond nie reg nie. Hierdie grond was al in sy familie sedert Josua die beloofde land ingeneem het. Hy en sy broer het dus die grond gekry. Nie een van hulle het daarvoor gewerk nie of dit gekoop nie. Hierdie ou kom na Jesus toe met sy ontevredenheid. Die Talmud sê duidelik dat ’n Rabbi nie wetlike gesag gehad het oor erfporsies en grondverdelings nie. Jesus kon dus nie ‘n uitspraak maak oor die boedel of die erfdeel nie. ’n Mens sou kon vra, hoekom hy na Jesus toe kom? Die rede daarvoor is, omdat hy godsdiens wil gebruik om sy sienings te regverdig en om dit wat hy soek te kry. Let op: Hy kom na Jesus nie om te vra wat Jesus hieroor te sê het nie, maar om Jesus se outoriteit as Rabbi te misbruik om te kry wat hy voel reg is naamlik, meer grond. En die ironie is dat juis dit is waarvan hy sy broer beskuldig. Jesus vertel dan ’n storie om te wys hoe maklik ‘n mens bedrieg en verblind kan word deurdat ons nie die werklikheid van wie ons innerlik in jou hart is, raaksien nie, want gierigheid is die een sonde wat jou maklik kan mislei en verblind vir die liefde en hartsbegeerte om te besit. Die een is soos ’n eien-aar met die liefde vir besittings teenoor ’n trustee wat bestuur. Daar is ’n groot verskil tussen die 2 soorte ingesteldhede. Dit is waaroor die storie van Jesus gaan, dus oor die innerlike, oor wat jou dryf en wat in jou hart is. Dit gaan dus nie soseer oor die verkeerdheid en die gevaar van rykdom in terme van geld en materiële besittings nie, maar oor ’n ingesteldheid en ’n gesindheid teenoor die lewe. En as jy so na die storie kyk is die eintlike opskrif nie die gelykenis van die RYK DWAAS nie, maar van die ARM DIER.
Kom ons kyk weer na die hele skrifgedeelte:

Luk 12: 15-21
Toe sê Jesus vir hulle: “Pas op en wees versigtig vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.” Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: “'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.”

Ek verduidelik: 'n Man se grond het goed gedra. Dit is nie oor iets wat hy self daaraan gedoen het nie. Dit is ‘n geskenk aan hom. Die man se rykdom is ʼn seën. Alles wat hy het is aan hom gegee, eintlik geleen. Soos in die speletjie Monopoly “Its all goes back into the box”. Die storie gaan dus nie oor die ryk man se rykdom, sy besittings en geld nie maar hoe hy daaroor dink en wat hy daarmee sal maak. Richard Quest van CNN sê “It’s not how much you have, It’s what you do with what you have. It’s not about more, but to make more with what you have”. Kom ons kyk wat was waar van die man in die storie in terme van sy ingesteldheid:

1. “Hy het toe by HOMSELF gedink”
By homself is ‘n ingesteldheid van EK – van MY – en MYNE. Die feit dat hy net by homself dink, wys al dat daar nie plek vir iemand anders in sy lewe is nie. Hy dink individualisties, terwyl die kultuur van destyds een was van kollektiwiteit veral in familieverband. Hulle het oor alles saam gedink en saam besluit, maar nie hy nie – hy dink by homself. Waaroor dink hy?


2. “Wat moet EK doen?”
Hy wonder wat hy met alles wat hy reeds het, moet doen? Is dit nie vanselfsprekend as jy in plek bly waar baie mense arm is en niks het nie, jy dan tog behoort te weet wat om met jou ‘baie’ te doen nie? Behalwe as jy op 'n manier jouself so geïsoleer het van die werklikhede en die probleme om jou dat jy vereensaam. Alles omdat jy nie in kontak met die noodkrete van die hongeres, die dakloses, en die wat uitgebuit is gebly het nie. Jy organiseer jou lewe so dat jy letterlik nooit in kontak kom met iemand wat in nood is en behoeftes het, skouer skuur nie. Daarom weet jy nie wat om met jou oorskot te doen nie, want jy lewe net saam met ander wat net soveel of meer het as jy. Omdat jy jouself heeltyd met ander vergelyk wil jy meer hê. Jy smag na wat ander het en wil selfs meer as hulle hê, want dit sal jou dan laat goed voel. Hierdie is ‘n ingesteldheid dat wat ek het, myne is omdat ek die eienaar is en nie ’n ingesteldheid dat wat ek het aan my gegee is of eintlik geleen word om iets mee te doen nie. So ’n ingesteldheid van “net myne” lei later tot ’n ontevredenheid met wat jy het en ’n begeerte om dan meer te wil hê, want dit wat jy het is nie genoeg nie - terwyl jy eintlik klaar nie weet wat om met alles te doen nie. Weet jy wat noem mens dit? GIERIGHEID! Dit beteken daar is meer vir my, want ek is belangrik en in die hoogste-senter. Dis wat gelei het tot die eerste moord en ons noem dit HOOGMOED. Volgens Cicero, ’n Romeinse wysgeer – is dit ‘n siekte van die gees of van die hart! Dis onsigbaar van buite, maar speel na buite uit. Dis presies die punt van Jesus se storie: “Pas op, wees versigtig, vir elke vorm van gierigheid”. In wese is gierigheid ‘n ingesteldheid en ’n gesindheid van om meer te wil hê. ’n Ingesteldheid vandat alles wat jy het, nie genoeg is nie. Dat jy nie tevrede is met wat jy het nie, maar dat jy ook nie weet wat om met dit wat jy het te doen nie. So baie mense het vandag dieselfde dilemma as die man in die storie: hulle skure is reeds vol (doen nie iets daarmee soos deel, of gee nie) en weet nie wat om met dit te doen nie. Daarom sê die man in die storie: “Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie”. Die lewe gaan vir hom oor om op te gaar, om meer te hê, om die meeste te hê en en om te wen. Dan sal dit hom laat goed voel, dat hy dit gemaak het, sy doel bereik het. Dan sal hy suksesvol wees deurdat hy voldoen aan sy eie maatstaf van om baie te hê, eintlik die meeste te hê. Maar hier is die werklike dilemma: Uiterlik is sy skure vol sodat hy nie meer plek het nie, omdat hy het te veel het. Daarom word hy beskou as ’n ryk man, maar sy binnekant is leeg. Sy lewe en sy hart is leeg. Dit is hoekom hy ‘n dwaas genoem word, want hy dink hy is ryk (uiterlik in ‘stuff’) terwyl hy innerlik arm is. Hy lewe nie met ‘n ryk ingesteldheid (om ryk by God te wees) nie, maar met ‘n arm ingesteldheid (arm by God). Sy ingesteldheid is dus verkeerd is of gerig op die verkeerde goed daarom kan meer daarvan hom nie help nie. As jy meer en meer van niks het, dan het jy maar net nog meer niks. Daarom is hy geestelik arm, al dink hy, hy is ryk. Maar hy is nie ryk nie. Al wat hy het, is baie van niks, want niks van die goed waarvan hy so baie van het, laat hom goed voel nie. Hy dink dat as hy uiterlik sy skure groter maak, dit hom innerlik sal laat goed voel. En dit is ook presies wat hy toe doen:
“Ek sal my skure afbreek en dit groter bou en my goed daarin opgaar.”

Dit wys sy verkeerde ingesteldheid van ten spyte van die reeds baie wat hy het, wil hy nog meer hê. Daarom breek hy af en maak groter, want meer sal hom mos goed laat voel. Nou waar voel ‘n mens goed? Tog hier binne, innerlik, diep in jou hart. En dit is sy probleem, want daar is niks. Hy is innerlik leeg en probeer met uiterlike goed, innerlik vol word. Hy dink hy kan sy innerlike leegheid vul met uiterlike goed. Is dit nie maar presies wat ons ook doen met die diep leegheid hier in ons binnekant nie? Ons vul dit met klomp uiterlike ‘stuff’. Ons gebruik TYD om sekere area’s in ons lewens nog groter te maak om sodoende nog meer rykdom te bekom. Daarom sê Jesus: “oppas vir elke vorme van gierigheid”. Vorme van gierigheid is: mags-gierig, beheer-gierig, posisie-gierig, aandag-gierig, versamel-gierig, applous-gierig, voordele-gierig, eer-gierig, erkenning-gierig, aandag-soek-gierig, komplimente-gierig, in-die-kollig-gierig, wellus-gierig, hulp/aas-gierig, lui/niks doen-gierig...

Gierigheid is ‘n dier wat jou van binne af opvreet en jou sonder rede en verstand laat optree. Om meer te kry en te wil hê, moet jy dit wat jy het eers afbreek om dit groter te maak. Hoe baie breek ons nie dit wat ons het af om meer te kry nie? Gesondheid (oorwerk, stres, ongesond), werk (on-eties) en verhoudings (skeep af, maak seer, stel teleur, ontrou). Jy breek dit wat jy het af om meer te kry en om uiterlik aan die buitekant, te vertoon dat jy gelukkig is en dat jy goed voel. Die realiteit is eintlik, dat jy aan die binnekant voel of jy leeg is of jy nêrens het om dit te bêre nie. Jy het nie vrede en vreugde aan die binnekant nie. Alhoewel jy baie besig is en vol en gelukkig lyk aan die buitekant, is jy aan die binnekant leeg en hoop jy soos die man in die storie dat jy eendag as skure groter is . . . en jy het meer . . .

3. “Dán sal ek vir myself sê ‘mens, jy het goed gedoen’”.
Die probleem met enige vorm van gierigheid is dat dit jou uit die NOU, uit die hede vat, want jy is in jou kop besig met hetsy die toekoms of die verlede. In die geval word die man se lewe iets wat wag om te gebeur en vat dit hom uit die nou uit. Hier in die nou is hy ontevrede, omdat hier nou, niks is nie. Daarom wil hy nie hier in die nou lewe nie, hy wil dáár lewe . . . by die AS DIT . . . DAN SAL . .

Sien jy nie iets van jouself hierin nie? Jy sukkel om in die nou te wéés, tevrede te wees, want jy is:

1. Vasgevang in ʼn verlede waarvan jy nie kan loskom nie. Daar het seer goed in die verlede gebeur en dit hou jou vasgevang. Om daaraan vas te klou en die seer te troetel, is dit nie nie op ʼn manier ʼn vorm van gierigheid nie? Meer bejammering, simpatie, empatie.

2. Vasgevang in ʼn toekoms wat jy idealiseer. “eendag . . . as dit … dan sal. Daar is altyd iets waardeur, waaroor jy eers moet kom. Iets wat eers afgehandel moet word. Skuld wat betaal moet word, iets wat ek nog moet kry, dan sal ek gelukkig wees. Wat gebeur toe?

God het vir die man gesê: “jou dwaas…. Dwaas is die Griekse woord “afron" met die stamwoord phred. Jy is die senter van jou lewe, passies, wysheid, asem – so dom soos dier. Dis soos om vir jouself te lewe sonder rede en verstand. Daarom word die lewe (ZOE) van hom teruggevat. Die Griekse woord “apoteio” beteken “dis vir jou geleen”. Dis nou die tyd om terug te gee, want jy doen nie iets goeds daarmee nie . . . “your life was on lone and I want your soul back”… Dit beteken dus dat jou rykdom asook jou siel en gees alles met mekaar verbind is. Wie jy is, jou siel en gees, en alles wat jy het, is aan jou geleen en word teruggeëis as jy dit net vir jouself hou en klou en opgaar.
"vandag sal jou lewe van jou teruggeëis word". Die woord lewe is die Griekse woord “Zoë” – eufron = euforia wat goeie lewe beteken. Nou noem Jesus die man jou afron- wat die teenoorgestelde van euforia is dus sonder geluk, passie, asem, lewe, Zoë want Zoë is: innerlike geluk, genot, vrede, tevrede, vreugde – Dis ‘n diep kwaliteit van lewe, lewe wat bevredig (en nie die woord ’bios’ wat fisiese lewe beteken nie), diep lewe, innerlike vrede en tevredenheid. Zoë is om te wees teenoor om te wil hê. Daarom is Zoë die afwesigheid en die opgee om te besit en om te wil hê. Dit is om tevrede te wees en met tevredenheid te lewe. En volgens die storie kan jy dit net word as jy jouself vergeet. In dit lê daar ’n diep rykdom nl. om eers arm en leeg van jouself te word, dus vry van jou belangrike lewe. ʼn Geestelike soeker het eendag in ʼn vêr land na ʼn guru toe gegaan en vir hom gevra dat hy hom moet help op sy geestelike reis. Die guru het in sy eenvoudige huisie verwelkom en vir hom tee aangebied. Toe die man die vol teekoppie by hom neem, het die guru nadergekom en nog tee uit die teepot in sy koppie geskink. En hy het net aangehou met gooi totdat die tee uit die koppie oorgeloop en op die grond geval het. Die man sê toe vir die guru: Oppas! Wat maak jy nou?” Die guru sê vir hom: hierdie koppie is jy. Jy wil geestelik groei, maar jy is nog te vol van jouself. Gaan word eers leeg, sodat jy kan vol word. Dis wat die guru gesê het, en Jesus sê: geseënd is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is jy as jy nie vrede soek by goed en ervarings wat nooit regtig vrede kan bring nie. Geseënd is jy as jy daardie begeertes kan laat gaan, as jy arm kan word, en net in die eenvoudigheid van die hier en nou oomblik kan wees. Want in hierdie oomblik hier en nou is daar ʼn onuitputlike rykdom. God self is hier. As jy hier kom, is jy ryk by God. Wat beteken dit? Dit beteken dat dit nie gaan oor hoeveel jy besit nie, maar of jy deur God besit word dus of jou hart deur God in besit geneem is?

Dan het jy Zoë in die nou en innerlik voel jy goed, tevrede-geseën en jy geniet wat jy het en doen jy ook iets meer daarmee en soek jy nog meer nie. So ingesteldheid teenoor die lewe verdiep jou met God, want jy het jouself vergeet en oor jouself gekom, Nou gaan dit om meer, oor wat jy doen met wat jy het asook om dit te geniet en aan te wend vir dit wat beter is nl dat die Koninkryk sal kom. Dit is wat ryk by God is: Om God te geniet in die oomblikke. Dat die lewe ’n spel is soos Monopoly, maar nie om te wen en die meeste te hê en op te gaar nie, want alles gaan weer terug in die boks in. Ryk is om die spel – die lewensspel – elke oomblik saam met die medespelers te geniet en om meer te maak vir ander met alles waarmee jy geseën is.

Is Zoë van jou teruggeëis? Dan weet jy wat om te doen om dit terug te kry.
Vraag is - is jy bereid om jouself te vergeet?

Amen

Bladsy 1 van 4

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer