NG Kerk Eros Preke
Sondag, 28 Oktober 2018 09:00

HOU UIT 2018: Tiendemaand

Geskryf deur

Sondag 28 Oktober 2018

‘n Dief vat dit, wat nie aan hom behoort nie. Ons sê mos “optelgoed is “vat” goed, maar dit bly diefstal. Die Here sê in die agtste gebod van die 10 gebooie in Eksodus 20:15: "Jy mag nie steel nie."

Hoekom nie?

Want dit is nie joune nie en as jy iets vat van iemand anders dan maak dit hulle baie seer en ongelukkig.

Dit veroorsaak dat hulle skade ly en as gelowiges is dit nie wat ons aan ander moet doen nie, maar inteendeel word ons geroep om ander se goed te respekteer. Maar steel is ook om dit wat jy het net vir jouself te hou en nie met ander te deel nie.

In Luk. 12 lees ons van die ryk dwaas wat alles net vir homself gehou het en net meer wou gehad het in plaas daarvan om met ander te deel. Die uiteinde is dat hy sterf, omdat hy nie by God ryk was nie. Om alles te hou wat aan ander behoort is ook steel, want sien, God deel ryklik geskenke uit.

Soos verlede week genoem, is daar 3 advertensies vir Christenskap, dus 3 dinge wat Christenskap mooi, aantreklik, goed en bevorderlik maak. Drie dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

 1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 + 1 Pet 1: 7. “As julle My liefhet, sal julle my gebooie uitvoer”.
 2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13: 35 - “As julle My liefhet sal almal sien en weet dat julle my dissipels is”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het. Gaan oor vergifnis, genade, restitusie, herstel – veral as dit skeefloop - teenoor die wêreldse manier van haat, konflik, aggressie, woede, vergelding, dagvaar skei.
 3. Deur mense wat in nood verkeer se behoeftes te ontmoet en te help waar jy kan en in watter vorm ook al.

Daar is 3 advertensies vir Christenskap

Anders gestel, daar is 3 dinge wat wys waaroor Christenskap gaan en hoe God geopenbaar en sigbaar word in ons lewens:

 1. Deur ’n persoon wat God liefhet – ‘n toegewyde lewendige verhouding met God deur Jesus Christus. Om sy gebooie te onderhou. (integriteit) Matt 5:15 - "ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis." &  1 Pet 1: 7 - "sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus."
 2. Deur goeie diep gesonde en gelukkige verhoudings wat bepaal word wanneer dit skeefloop (Joh 13:35 - as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”). Hierdie verhoudings is juis sigbaar teenoor die wêreldse advertensie van verhoudings wat skeefgeloop het.
 3. Deur mense in nood se behoeftes te ontmoet en te help in watter vorm ook al.
Sondag, 16 September 2018 06:43

HOU UIT 2018: Pyn

Geskryf deur

Sondag 16 September 2018

Ons is besig met die laaste termyn tema: UITHOU

Soms beland jy op die stoel (tandarts stoel) hetsy deur jou eie toedoen of deur ander mense of bloot as gevolg van omstandighede. En hierdie stoel verteenwoordig vir die meeste mense net pyn en seerkry.

Elke ding op aarde het ‘n prys – alles kos iets. Jy betaal of met sweet of met trane.

Ons gaan onder andere kyk na 2 Bybelkarakters, Josef en Dawid, oor hoe sweet en trane in hulle lewe uitgespeel het. Want ons praat oor karakter, oor wie jy rêrig en werklik is. Dit gaan oor wat en hoe jy dinge doen (lewensiening, uitkyk, ingesteldheid, gesindhede, motiewe, optrede en gedrag).

Sondag, 09 September 2018 09:00

HOU UIT 2018: Volharding

Geskryf deur

Sondag 9 September 2018

Ons begin met die laaste termyn tema: UITHOU

Ons gaan die beeld van ’n ultra atleet gebruik (2 Tim 4:7 “die lewe is wedloop wat jy end uit moet voltooi” + Heb 12:1d “hardloop die wedloop wat vir jou voorlê met volharding”) asook na aspekte kyk wat nodig, reg en in plek moet wees om klaar te maak. Aspekte soos:

 • Regte toerusting/gear - die stuff wat jy dra of mee deelneem;
 • Regte supplements/kos - die stuff wat jy inneem, saamneem;
 • Regte program - reg oefen, gewoontes;
 • Regte oefen partners - diegene saam en om jou;
 • Regte denke – motiewe, visie, gesindheid en ingesteldheid.

Vanoggend kyk ons na die regte denke wat nodig is om te volhard:

Bladsy 1 van 34

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer