NG Kerk Eros Preke
Dinsdag, 13 Junie 2017 11:05

Verander 2017: Huwelik

Written by

Hierdie termyn fokus ons op aspekte in ons gemeenskap wat in ‘n stryd is - en wat die lewe, oorvloedige lewe gesteel, vermoor, vernietig word. Ons gaan soos Luther, wat 99 stellings kerk se deur vasgeslaan het met spykers, elke Sondag ‘n aspek vat en dit teen die deur vasspyker – en weerstand daarteen bied – om dit terug te wen, gesond, heel en lewendig te maak, dit te VERANDER - sodat ons samelewing, huise en werke dit wat Jesus gekom het om te bring - sal kry en ervaar – nl. die lewe – lewe in oorvloed

Ons kyk vanoggend na die Huwelik – en kyk na God se bedoeling daarmee – hoe dit ontwerp is + hoekom dit skeef loop (mense ongelukkig getroud is en daar 120 egskeidings per week op die rol is en 25% van ons hoogeregshof litigasies is egskeiding). Ajy na die statistieke kyk, lyk dit vir my dis nie so maklik om goed en gelukkig tot dood ons skei getroud te wees. Kan jy ‘n leeftyd met dieselfde persoon gelukkig gertroud wees? Ja, jy kan as jy die huwelik reg verstaan.

Donderdag, 20 April 2017 20:57

Oesfees 2017: My lewe is 'n dankie!

Geskryf deur
My lewe is ‘n dankie!
 
Soveel mense leef ‘n voorskriftelik “móét”-lewe – “ek moet gee en ek moet help”.  ‘n Lewe gedryf, gedruk en gejaag deur hulle eie selfgemaakte reëls en wette en skuldgevoelens, houtlepels en swepe!  Ek wonder wat sal die vrug van ons “gee” wees as die wortel daarvan skuldgevoel, dwang of manipulasie is?
 
Ander skop weer vierkantig vas by ‘n voorwaardelike “maar ás”-lewe – “as jy hierdie vir my doen of as ek ‘n ander werk kry of as ek in Australië kan gaan bly… – DAN!” ‘n Lewe gedryf deur ‘n algehele  onvergenoegdheid, ontevredenheid en aanhoudende behoefte en tekort.
Woensdag, 05 April 2017 16:34

Anders: Soli Deo Gloria 2

Geskryf deur
Matt 16:24-25 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg” en  “Wat help dit ʼn mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?” Die Message vertaling: “Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What good would it do to get everything you want and lose you, the real you?”
1 Kor 4:4 “I care very little if I am judged by you or by any human court; indeed, I do not even judge myself. It is the Lord who judges me. . . He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. Do not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?”
Woensdag, 15 Februarie 2017 19:48

Anders: Sola Gratia - Weerstandige genade

Geskryf deur

Pous Leo X het geld nodig gehad om die St Perters kerk te bou. Om dit te doen het hy swaar boetes op mense gesit genoem die aflaat – gebruik waar mense by priester hul sondes gaan bieg het – hy dan bedrag bepaal ogv die graad van sonde – as jy betaal ontvang jy vergifnis van jou sondes en toekomstige sondes + jy kon ook bedrag betaal het om die siele van dooies om nie vaevuur sou gaan – as’t ware terugkoop van siele

Dan was daar die praktyk genaamd boetedoening – waar jy boete gekry het vir oortredings soos onthouding van die sakramente, die Onse Vader 100x opsê en om gemeenskap te werk – goeie werke te doen

Daar is geglo dat die ampte – pous, kardinale, priesters het bevoegdheid en mag van God gekry om sondes te straf, boetes vir redding en die vergifnis vir sondes te bied.

Jy kan jou dus net indink wat die effek van so sisteem – soteriologie nl. die leer oor verslossing en vergfinis – op mense was: mense in vrees, angs en arm – aan kerk en ampte uitgelewer om van sonde ontslae te raak, deur vergifnis en redding te koop.  Alles uiterlike praktyke en handelinge – geen innerlike berou/skuldbesef

Toe Luther die Bybel lees hy gesien dat dit verkeerd is oor 3 woorde? Genade was gekoop, beskikbaar deur bieg/betaal/boete gedoen het – genade was weg. Tekste soos Ef 2 het Luther besef kerk was verkeerd: verkondig dwaaleer, mislei mense en hou hulle gevangene en arm

Maandag, 06 Februarie 2017 18:53

Anders: Sola Scriptura - Lig in die donker

Geskryf deur
Skriflesing: Ps 19
'n Psalm van Dawid.
 
2Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur aan die ander
en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde,
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld
en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin om sy baan te volg,
is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.
 8Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe. (gemeente)
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid. (gemeente)
9Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap. (gemeente)
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig. (gemeente)
10Die eise van die Here vir sy diens is goed:
dit staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg:
hulle is regverdig. (gemeente)
Bladsy 1 van 32

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer