NG Kerk Eros Preke
Sondag, 11 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Leef ‘n Godvresende lewe

Geskryf deur

Sondag  11 November 2018

Job 1:8; "En Jehovah het vir Satan gesê: “Het jy jou hart op my kneg Job gerig, dat daar niemand soos hy op die aarde is nie, ’n onberispelike en regskape man, wat God vrees en afwyk van die kwaad?”

Ps 4:4;  "Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep"

Lukas 12:4-6; “Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. 5Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm moet julle vrees. 6“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie."

 

Hoe voel jy as dit vir jou voorkom asof iemand jou sonder respek behandel? Of watter gevoelens kom by jou op wanneer iemand jou nie respekteer nie? Was jy al in so ‘n situasie en hoe het dit jou laat voel?

Sondag, 04 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Sonde maak dood

Geskryf deur

Sondag 4 November 2018


Psalm 38:1-12, 19, 22-23

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie. 9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn. 10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie. 11My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. 12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,en my bure kom nie naby my nie.

19Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my.

22Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! 23Maak tog gou om my te help, Here, my Redder!

Sondag 30 September 2018

Psalm 23:1-6

'n Psalm van Dawid.

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Joh 10:11

11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

 

Gasheer is die Bron wat ons laat aanhou, uithou en volhard in die Reis van die Lewe.

My hart gaan uit na mense wat deur sulke moeilike tye gaan. As ’n mens rondom jou kyk, dan sien jy hoe huise en ontwikkelings leeg staan, besighede toemaak, mense hulle motors verkoop, kinders gesteel en vermoor word. Dis moeilike tye, slegte tye. Dis tye waarin mense hul lewe neem, want alles raak net te veel, die druk raak te kwaai. Baie mense gooi handdoek in, verlaat sommer die kerk en is kwaad vir God.  Baie kom nie by die wenpaal uit nie. Dit laat ’n mens vra: “Onder die omstandighede hoe gaan ‘n mens aan of vorentoe?”.

Sondag, 23 September 2018 09:00

HOU UIT 2018: Selfhelp generasie

Geskryf deur

Sondag, 23 September 2018

 

Psalm 121:1-8

1 'n Pelgrimslied.

Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 3Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. 4Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. 5Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. 6Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. 7Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. 8Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.

Sondag, 19 Augustus 2018 09:00

HOU AAN 2018: Wedergeboorte

Geskryf deur

Sondag 19 Augustus 2018

Skriflesing

Johannes 3:1-11

1Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. 2Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”

3Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

4Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?”

5Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

9Nikodemus vra Hom toe: “Maar hoe is dit moontlik?”

10En Jesus antwoord hom: “Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? 11Dit verseker Ek jou: Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie.

 

Het jy kinders? Onthou jy nog daardie maande van swangerskap? Kan jy nog onthou watter soort kraamklere het jy gedra?

Kan jy nog onthou watter soorte snaakse cravings het jy/jou vrou gehad?  Kan jy die dag van die geboorte van veral die eerste kind onthou? 

Hoe het daardie kind/daardie nuwe lewe, jou lewe verander?

Nikodemus en Jesus is in ‘n ernstige gesprek oor die tema:”om gebore te word”. Die gesprek begin met Nikodemus, ’n Fariseer en lid van die Joodse raad.

Belangrik om te weet is dat die Fariseers niks van Jesus gehou het nie, Hom beskou het as ‘n dwaalleraar en vyandig gesind teenoor Hom was. Hy kom in die nag na Jesus toe, dit was ongehoord. Van die redes waarom hy in die nag na Jesus kom was omdat hy bang was dat ander hom sou sien by Jesus. Hy spreek Jesus aan as Rabbi, leermeester, onderwyser en dan gee hy erkenning dat Jesus van God af kom en die rede is dat net iemand wat van God kom, sulke wondertekens kan doen. Jesus se reaksie in vers 3: "Dit verseker ek jou as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God opgeneem word nie”. Nikodemus, het n probleem met die woord "wedergebore" en daarom vra hy: "hoe kan mens weer gebore word as hy al ’n ou man is?”. Hy dink aan die fisiese geboorte, die vleeslike geboorte, so vir hom maak dit nie sin nie.

’n Mens kan tog nie n tweede keer in sy moeder se baarmoeder in gaan en gebore word nie. Nikodemus is nou heeltemal deurmekaar. Dis verstaanbaar, want as ’n mens na die volstruiseiers kyk wat deur die kuns uitgestal is vanoggend, is dit leeg en die inhoud is al lankal, jare gelede verwyder. Nou is dit net leë doppe en goed genoeg om as aandenkings of ornamente gebruik te word.

As iemand nou sou reken dat daar uit die doppe ‘n volgroeide volstruis weer gebore moet word, dan sou dit vreemd klink want hoe kan ’n  volgroeide volstruis terug in die leë eierdop klim en weer gebore word? Dit is maligheid. So Nikodemus verstaan ook nie wat Jesus bedoel wanneer hy sê, ’n  mens moet weer gebore word nie. Dit maak fisies en logies nie sin nie. Jesus sien dat Nikodemus niks verstaan van wat hy bedoel nie en heel vleeslik en fisies hieroor redeneer. Daarom wys Jesus hom daarop dat Hy glad nie verwys na die normale fisiese swangerskap en vleeslike geboorte nie. Maar dat Hy van ‘n ander soort geboorte praat, ’n geestelike geboorte, ’n wedergeboorte uit die Gees.

Wat is ‘n wedergeboorte?

Wedergeboorte is ‘n geestelike proses waar God self die werk doen, dis die proses waar God ’n totale en 100% "make over" op jou doen. ‘n Nuwe jy. Nie soos Hannon, die Glam Guru se nuwe jy, nie. Hannon se "make over" lê net in hare was, knip, haarkleur en grimering d.w.s. die oppervlakte, dit wat mense kan sien.  Nee, God se "make over" is van diep binne, dis ‘n "complete make over from inside", van binne, dis die "make over" van die siel, hart en gees. Dit is ‘n ontmoeting, 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus. Dit is ‘n totale oorgawe en aanvaarding van Jesus Christus as Saligmaker. Wedergeboorte beteken God, rewire/herbedraad jou, doen jou hele bedrading oor, druk die "reset button" op jou lewe.

Hierdie "make over" beteken dat jou lewe nou om Christus draai en nie meer om jou en jou behoeftes nie. Jou lewe is nou geprioritiseer vanuit die verhouding.

Luister, as jy toelaat dat God jou "rewire" of herbedraad, dus die "reset button" druk, dan is niks meer dieselfde nie. Jy praat anders, jy dink anders oor die lewe, jy tree anders op onder alle omstandighede, jou gesindheid en benadering tot die lewe verander, jou vreugde is dieper. Dis nie meer swaar om God te dien nie want dis nou ’n vreugde, jy kyk nie meer op jou horlosie en wonder "ai kan die kerk nie net verdaag nie?", want jy luister met ’n nuwe oor na God se Woord. Jy sing nie meer net omdat ’n lied opgegee is nie, maar die sang kom uit jou hart. Want as God jou "rewire", dan kan niks meer dieselfde wees nie. Jou hart klop warm vir die Here.

Ek het ’n vriend paar jaar gelede ontmoet, sy naam was David. Die tyd toe ek hom ontmoet was hy omtrent kerkloos, rof en onbeskof, aggresief en wreed, bakleierig en ’n man wat sy eie "shebeen" bedryf het vanuit sy huis. Hy was vir niemand bang nie, maar almal in die woonbuurt was bang vir hom. Op ’n dag keer God hom voor en "rewire" sy hele lewe, en David gee oor. Sy lewe verander, hy word die lieflikste mens, hy maak die "shebeen" toe, gee sy wapen by die polisie in en kom werk voltyds vir die Here. Ek onthou hoe selfs sy musiek en taalgebruik verander het. Ek onthou hoe hy in sy motor net vir die Here gesing het, en hoe hy God gedien het.

Wedergeboorte is 'n  kruispad moment, waar Jesus se pad baie intiem en persoonlik met jou pad kruis. Dis anders as net ‘n blote godsdienstigheid wat gedryf word deur die by hou van wette, reels en regulasies.

By godsdienstigheid moet jy iets doen, daarom is alles swaar, dit roof jou vreugde en energie. Jy doen alles traag. Jy gaan byvoorbeeld, kerk toe wanneer jy skuldig voel of lus het.

Maar na wedergeboorte wil jy iets doen-daarom is alles ’n  vreugde en gee dit jou hope energie. Godsdienstigheid is ‘n lewe uit die vlees terwyl wedergeboorte ‘n lewe uit die Gees is.

Hoekom ’n  wedergeboorte/ ‘n make over ?

Hoekom laat ’n mens toe dat God ’n "make over" op jou doen? Wel nie soos partye denkskole wil leer dat jy ’n lewe van oorvloed en voorspoed kan beleef nie, sodat jou aardse lewe gemaklik kan wees nie. Daardie skole leer dat neem net die Here aan en al jou probleme verdwyn.

Nee, ‘n wedergeboorte is nodig sodat jy die ewige lewe kan kry en sodat jy in God se koninkryk kan in gaan.

Wedergebore kinders van God is nie kwytgeskel van swaarkry nie.

Hulle kry ook swaar, word getref deur siektetoestande en allerhande swaarkry. Kyk byvoorbeeld na die martelare:

  • Stefanus word met klippe doodgegooi
  • Johannes se kop word afgekap

Oor hierdie rede maak die kerkvader Tertulianus die volgende verklaring: “Die bloed van die martelare is die saad van die kerk”.

Almal het ’n wedergeboorte nodig. Jy kan nie se ek is gedoop, of ek is ‘n verbondskind daarom het ek dit nie nodig nie.

Doop is nie ‘n gratis kaartjie hemel toe nie. In die kategese word die vraag gevra: “Kan die sakramente jou red,” dan is die antwoord “nee sakramente kan nie”. Slegs as jy weer gebore word dan kan jy die ewige lewe be-erwe.

Daarom is voortdurende bekering belangrik, meen Martin Luther.

Is jy ‘n wedergebore kind van God? Het jy al ’n oorgawe aan Jesus gemaak? Was daar al die oomblik/moment in jou lewe dat jy Jesus aanvaar het as Saligmaker en Verlosser van jou lewe? Lewe jy jou lewe vanuit ’n intieme liefdesverhouding met Jesus? Definieer daardie verhouding jou lewe? Bepaal daardie verhouding hoe jy jou lewe inrig?

My kinders kan nie aanvaar dat slegs omdat hulle pa ’n dominee is en hulle in ’n kerklike omgewing grootgeword het, gedoop, sondagskool, belydenis klas, was dit nie hulle gratis kaartjie hemel toe is nie. Nikodemus hoor by Jesus dat godsdienstigheid nie die antwoord is nie, maar ’n geboorte uit die Gees.

Indien jy nog nie so ’n moment van wedergeboorte beleef het nie. Indien jy vanoggend slegs godsdienstig is, en nog nie deur God ge-rewire is nie, is dit nog nie te laat nie. Jy leef en daar is nog ’n kans.

Kom voor God net soos jy is: Hier is ek Here, ek kan nie so aangaan nie, ek het U nodig, Here rewire my vanoggend, druk die reset button op my lewe. Ek gee oor!

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:

https://drive.google.com/file/d/1H-da6inpCU5T23NNtxiQ_Pqa0OQNAJNd/view?usp=sharing    

Bladsy 1 van 5

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer