NG Kerk Eros Preke
Woensdag, 21 Junie 2017 08:34

Verander 2017: Gesin

Geskryf deur

Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Teks: Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Tema: Bou wen gesinne vir Christus

Sondag, 23 April 2017 08:50

Impak van die kruis op jou lewe

Geskryf deur

Perikoop      : Joh 20:19-31

Teks           : Joh 20:28

Tema          : Niks kan weer dieselfde wees nie, na die kruis

Johannes 20 vertel die verhaal van Jesus se verskyning na Sy opstanding uit die dood. Hy verskyn heel eerste aan Maria Magdalena waar sy buite die graf gestaan en huil het (verse 11-18). Daarna verskyn Jesus aan die dissipels waar hulle in ‘n vertrek sit agter geslote deure, want hulle was bang (19-25), belangrik om op te merk is dat Thomas , wat ook Didimus genoem was, een van die dissipels nie by hulle was nie. Wanneer Thomas wel later by hulle was dan se hulle hom dat Jesus leef en opgestaan het. 

Sy reaksie was as volg:” As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie”. n Baie sterk reaksie van Thomas, gelaai met baie emosies.

Dan 8 dae daarna terwyl die dissipels weer bymekaar was agter geslote deure en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Dan nooi Jesus Thomas om te kom doen dit wat hy gese het naamlik: eers as hy, Thomas, sienvoel en ervaardan sal hy glo. 

Perikoop : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Teks.        : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Tema.       : Solus Christus- Jesus alles en in almal, nie Jesus plus nie...Jesus is genoeg vir ons Saligheid....

In die Oertyd het mense die pyl en boog gebruik om te jag mee, en meer spesifiek die boesman bevolking. Vandag doen hulle dit nog, maar heel interresant het dit ook n moderne/fansy jag metode ook geword. Jy kry dus jag plase waar dit so bedryf word. Dit het ook verder ontwikkel as n sport naamlik: boogskut /archery. Kinders doen dit as sport privaat of die skole bied dit aan.

Donderdag, 26 Januarie 2017 18:47

Anders 2017: Miernes vir Christus

Geskryf deur
Perikoop : 1 Kor 12:1-31; Ef 4:15-16 (11-12)
Teks : Ef 4:15-16
Tema : Miernes vir Chrisus...gemeente. (Christus is die Hoof en ons die liggaam / Demokratisering van die kerk).
Hoe lyk die kerk van 1550:
Woensdag, 18 Januarie 2017 07:34

Anders: Reformasie 2017

Geskryf deur
Perikoop : Rom 1:16-17; Ef 2:8-9; 1 Petr 2:5; 1 Tim 2:5; 2 Tim 3;16 
Teks : Rom 1:16-17
Tema :  Kinders van die Reformasie : Anders, Verander, Vir Ander. 
 
Van jaar 500 honderd jaar gelede, 31 Oktober 1517, was die dag wat wereld van godsdiens en politiek dramaties verander het. Daardie dag toe Martin Luther 95 stellinge (Theses) teen die kerkdeur van die kerk in Witteberg gaan vas slaan het, het alles ANDERS (DIFFERENT) geword, het alles VERANDER (CHANGE), en het die kerk n kerk VIR ANDER (FOR OTHERS), vir die mense geword.
Bladsy 1 van 3

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer