NG Kerk Eros Preke

Sondag 24 Maart 2019

Teks           : Joh 21:15-19

15 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” 16 Jesus vra hom weer 'n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.” 17 Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. 18 Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.” 19 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!”

Tema          : Hoe lief het jy vir Jesus of het jou liefde grense…

Hoe sal jy voel as jou lewensmaat of life partner vir jou moet vra: Het jy my baie Lief? Miskien sal jy sê: “Ja, jy weet dit mos!”. Maar hoe sal jy voel as jou lewensmaat dan ‘n tweede keer vir jou vra: “Het jy my baie lief?” Miskien sal jy sê, “Ja, ek is, maar is daar dan iets verkeerd?”. Maar wat as jou lewensmaat jou ‘n derde keer vra: “Het jy my lief?”. Wat dan? Wat sal jou reaksie wees? Miskien sal jy antwoord: “Skat, wat wil jy hê, maar onthou my liefde het grense.”

Kom ek vat julle terug na die verlief wees jare. Ken julle daardie vraag: “Liefie as jy my lief het dan sal jy...”. Dit is dodelik gevaarlik. Baie manne se beursies het al seergekry en baie meisies het die volgende dag gehuil: “As jy my lief het, dan sal jy...”. Die vraag laat jou wandel op paaie waar jy jy nooit gedink het jy sal gaan nie. Jy doen dinge wat jy nooit sou gedoen het nie. Daardie sin veronderstel dat liefde met dade gepaard gaan. Mense raak nogal moeg vir lippetaal, want hulle wil liefde sien, voel en deur jou woorde en dade ervaar. Dit is net so of hoe?

Jesus praat hierdie keer met Petrus oor liefde en vir Petrus is dit ‘n ontstellende gesprek in die sin dat Jesus hom na al die jare konfronteer met die vraag: “Petrus het jy My lief?” Wat natuurlik verder ontstellend is, is dat Jesus alhoewel hy ‘ja’ geantwoord het, hom vir ‘n tweede en derde keer gevra het: “Het jy My lief?” Natuurlik by die derde keer raak Petrus so bedroef, want ek dink hy besef dat die vrae kom teen die agtergrond dat hy Jesus verloën en ontken het toe die druk van mense op hom was. Want sien, daardie dag het Petrus se liefde grense gehad en wou hy nie eers ter wille van Jesus sy eie lewe in gevaar stel nie. Daarom vra Jesus hom die vrae, want hoe moet Jesus aangaan met iemand wie se liefde grense het? Interessant dat Jesus in sy vrae twee keer die Griekse woord agape en een keer die Griekse woord fileo gebruik.  Beide die twee woorde kan vertaal word as “liefde”.  

Die fileo liefde verwys:

 • na die liefde van ‘n vriend;
 • daana om te hou van iemand dus vra Jesus: ‘Petrus hou jy van My?’.
 • Na ‘n gewone vriendskaplike liefde, algemene liefde.

Wanneer Jesus vir Petrus vra “Het jy my lief?”, dan antwoord hy met die fileo woord: “Ja Here, ek hou van u”. Jesus gebruik verder ook die woord agape, wat ‘n baie dieper woord met ‘n dieper betekenis is. Agape is om lief te hê met die liefde van God. Jesus bewys Sy liefde aan die kruis. God praat nie net liefde nie, maar bewys Sy liefde. Ons lees in Johannes 3:16: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê”. God praat nie net liefde nie, Hy bewys dit in Sy Seun wat mens geword het, bespot is, beledig en gemartel is, wat sterf soos ‘n misdadiger met ‘n spies deur Sy sy en ‘n doringkroon op Sy hoof. Die kruis-verhaal vertel nie net hoe lief God ons het nie, maar dit is ‘n bewys van Sy liefde. Dit vertel van die agape liefde, daardie liefde wat:

 • Bereid is om ‘n prys te betaal;
 • Wat kan vergewe;
 • Wat versoen;
 • Wat ander se belange op die voorgrond plaas;
 • Wat die tweede myl stap;
 • Wat bereid is om opofferings te maak.

Dis hoe God lief het. ‘n Liefde wat gepaard gaan met dade: laat my lammers wei; Pas My skape op en laat my skape wei. Die lammers verwys daarna dat hy na die swakkes en weerloses moet omsien en hulle moet versorg. Skape dui daarop dat hy na die gelowiges en ongelowiges moet omsien. Dit wil sê dat Hy diegene wat soos skape ronddwaal na God se kraal toe moet terugbring en die wat reeds in die kraal is, moet Hy versorg ek kyk dat hulle geestelik reg is. Nadat Petrus vir Jesus verraai het, herstel Jesus hom weer as apostel. En kon hy toe weer aangaan. Vroeër het hy Jesus verraai deur te ontken dat hy ‘n apostel van Jesus was. Nou is hy weer deel van Jesus se span en kan hy aangaan om skape na die kraal toe terug te bring. Daarom roep die kruisverhaal die woorde uit: “As jy God lief het dan sal jy-agape. Dit wil se dan sal jy:

 • God so lief hê;
 • Ter wille van God enige prys betaal en enige opoffering maak;
 • Dan sal jy jou lewe ook aan die God gee soos Hy Sy lewe aan jou gegee het;
 • Dan sal jy vir die welsyn van ander mense jouself agter toe plaas;
 • Dan sal jy ander se belange soek;
 • Dat jy mense sal vergewe wat teen jou gesondig het bv. jou besigheidsvennoot; kollega, jou eie ouers, kinders of jou huweliksmaat.

Die vraag is: Het jy God so lief? Het jy God lief met die liefde van die kruis? Sal jy die toets deurkom? Hoe beantwoord jy die liefde van God? Hoe lief het jy vir God? So as jy God lief het, aanvaar dan jou opdrag om na die lammers en skape om te sien. Die opdrag beteken om na die gelowiges om te sien en hulle te versorg dws na die wat siek en gewond is en om die wat buite die kraal is in te bring dat hulle Jesus ook kan lief kry en Hom volg. Dit beteken ook om die swakkes, die lammers te beskerm en hulle te leer van Jesus se liefde.

Kan jou liefde vir God in jou dade gesien word? Mag ons in lydenstyd net weer herinner word aan God se opofferende liefde en mag die kruis ons lei om deur die Gees net weer onsself opnuut toe te wy aan God en te getuig: “Ja Here, ons het u lief”. Die kruis, ja inderdaad vertel dit die verhaal van God se liefde wat so sterk was, dat dit oor enige grens sou gaan selfs die dood van Sy Seun, Jesus Christus. Maar die kruis vra ook: En jy, hoe lief het jy my? Het jy My so lief dat jy enige grens ter wille van die Koninkryk sal oorsteek?”.

Die vraag is hoe lief is ons vir Jesus? Of het ons liefde ook grense deurdat dit net tot so ver gaan en nie verder nie? Dit beteken my liefde vir Jesus gaan net tot op ‘n punt, wanneer dit te veel vra of inmeng in my program, dan gaan dit te ver...

Amen

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://www.dropbox.com/s/8bxumcp244batdn/Zack%20Preek%2024%20Maart%202019%2001-190324_0922%20%28online-audio-converter.com%29.mp3?dl=0

 

Sondag: 2 Desember 2018

Teks : Matt 2:1-12

1Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”
3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: 6“En jy, Betlehem, gebied van Juda,
jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.
Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." 7Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”
9Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

Mark 13:32-37
32“Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. 33Wees op julle hoede; wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. 34Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. 35Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie, 36sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. 37En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Bly waaksaam!”

 

Wat sien u op die verhoog? ’n Kersboom, ’n krip met die baba, sterre op die kruis, ens. Alles handel oor die geboorte van Jesus, van hoe Hy in die wêreld ingekom het. Dan weet ons ook dat die boom alreeds ‘n heenwysing is na Sy sterfte. Tog is die winkels met versierings opgemaak en oral speel Kersliedere. Mense doen groot inkopies en terwyl ander alreeds met vakansie is. Almal berei voor vir Kersfees. Die doel is dat ons die geboorte van Jesus herdenk.

Dis interessant dat alles tydens Kersfees gaan oor die herdenking van wat in die verlede gebeur het en wat Jesus in die verlede gedoen het. Ons self kyk ook meeste van die tyd na Jesus se geboorte as ‘n historiese gebeurtenis met die besonderse verhaal van Jesus wat in ‘n stal gebore is. Ons kyk na Kersfees amper op dieselfde manier as wat ons na ons verjaarsdae kyk: ons herdenk ons geboortedag en met Kersfees herdenk ons die geboortedag van Jesus. Met ander woorde dis iets wat gister en eergister gebeur het. Dit voel vir my of die historiese aspekte daarvan ons heel verblind en so daarvan weerhou om vorentoe te kan kyk. Alles en ook Kersfees gaan vir ons mense oor ‘n terug kyk en nie ‘n vorentoe kyk nie. Dis waar ons die fout maak. Kersfees behoort ‘n vorentoe kyk te wees. Te veel mense vier Kersfees net met ‘n terugkyk en meeste mense bly net daar vasgehaak. Vir hulle gaan Kersfees net oor families. geskenke en ontspanning. Hoor mooi, dis belangrik om die eerste Kersfees te vier, maar as dit net daar bly, dan is dit tragies. Dit is daarom wat Mariah Carey sing: "All I want for Christmas is you." Dit gaan net oor die nou en wat ek nou wil hê en kan kry. In plaas daarvan om te sing: ”You’re all I want”. Dit gaan oor die hier en die nou en my onmiddellike behoeftes wat bevredig moet word. Selfs die winkels beklemtoon en bemark slegs die onmiddellike tydens die feestyd. Hulle sê: koop nou want dis afslag. Die klem val op al die Kersfees winskope.

Vir die Bybel gaan alles oor ‘n vorentoe kyk. Daarom praat die Bybel van wat ek noem ‘n tweede Kersfees. Die eerste Kersfees is belangrik, want ons herdenk die eerste koms van Jesus na die wêreld, maar die tweede Kersfees is wat tel, want die tweede Kersfees wil ons laat vorentoe kyk, die tweede Kersfees vertel ons dat Jesus weer gaan kom. Met die tweede Kersfees gaan alles verander, want daarmee kom ‘n geskenk wat geld nie kan koop nie. Die tweede Kersfees (die Bybel gebruik die woord: wederkoms) beteken Jesus kom weer. Dit was bevestig alreeds by Sy hemelvaart. In Handelinge 1:10-11 staan daar: “Terwyl Jesus weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos wat julle Hom na die hemel toe sien opgaan het”.

Die verskil met tweede Kersfees is dat hierdie keer kom Jesus nie as ‘n pap, hulpelose babatjie wat daar in ‘n krip lê nie, maar hierdie keer kom Hy terug as Koning en Regter. Die goeie nuus is dat wanneer Hy kom, dan bring Hy die grootste geskenk ooit, naamlik die Nuwe Hemel. Dis daardie plek wat Hy spesiaal vir ons voorberei het, ‘n plek waar daar geen siekte, pyn en lyding sal wees nie. Dit is die ultimate, dit is daardie plek waar daar algehele vrede sal wees. Dit is die plek met ‘n lewe van oorvloed. Daarom moet ons eintlik leef vir die tweede Kersfees. Die goeie nuus is dat die tweede Kersfees aan die kom is. En die boodskap van die tweede Kersfees is dat dit wat ons op aarde gedoen het, nie niksseggend is nie. Al die armes wat jy gehelp het, die mense wat jy opgetel en bemoedig het, al jou goeie dade, jou dien van die Here in alle omstandighede heen, is nie verniet nie. Tweede Kersfees sê dat jy dan vir al jou goeie dade beloon sal word, beloon met die hemel en dit breek aan wanneer Jesus weer kom. Die tweede Kersfees gaan ‘n fees met groter vreugde wees. Daarom die oproep: Kom ons leef vandag op die eerste Advent met alles wat ons het. Kom ons leef vir die tweede Kersfees. Dis met die tweede Kersfees in gedagte dat die Bybel sê ons moenie ophou om goed te doen nie. Jou belonging wag vir jou op die tweede Kersfees wanneer Jesus weer terugkom met jou beloning, naamlik die Hemel die plek waar jy by God kan wees, daardie plek met die goue strate.

Natuurlik vriende, gaan die tweede Kersfees vir sommige net een bitter-fees wees, ‘n fees van trane en smart, van tande kners en vrees. Dit is die mense wat God nie liefgehad het nie, wat Hom nie met hart, siel en liggaam gedien het nie. Wat Hom verwerp het. Met die tweede Kersfees breek die hel (die plek van Godverlatenheid) aan vir ander.
Die Bybel sê die tweede Kersfees het egter nie ‘n datum en tyd en seisoen nie, d.w.s. dis anders as die eerste Kersfees waar daar ‘n dag, maand en datum en plek was. Die tweede Kersfees weet niemand watter dag, tyd, maand, jaar en plek dit sal wees nie. Inteendeel, die enigste aanduiding van tyd wat ons het, is dat dit onverwags sal wees, soos ‘n dief in die nag, wanneer ons dit die minste sal verwag. Daarom is die voorbereiding belangrik. Ons moet eintlik sê dat die voorbereidingstyd eintlik aangebreek toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Ons leef nou in voorbereidingstyd. Vanweë die feit dat ons nie die tyd, uur, jaar en plek van die tweede Kersfees ken nie en omdat dit enige tyd mag plaasvind, is dit so belangrik om voorbereid te wees. Daarom moet ons wegbeweeg van die nou af, weg van terugkyk na vorentoe kyk. Ons moet leef vir die tweede Kersfees. Al ons energie moet daarin gaan. Dit is die moeite werd om vir die tweede Kersfees voor te berei. Die tyd waarin ons nou is, is egter ‘n aktiewe wagtydperk waar ons gereedmaak en voorberei soos vir ‘n groot wedloop. Dis ’n tyd waar ons voorberei vir die tweede Kersfees wat op pad is. So elke viering van die eerste Kersfees moet eintlik ‘n "wake up call" wees wat uitroep: Is jy gereed, is jy wakker vir die tweede Kersfees?

Hoe berei n mens voor vir die tweede Kersfees? Slegs op twee maniere:
1. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit beteken om Jesus aan te neem as Saligmaker en Verlosser. Om God te dien en so Sy getuie te wees. Om ander na Jesus te lei deur Sy Gees tot bekering.
2. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken om jouself en van jouself te gee inplaas daarvan om net te ontvang nie. Soos Jesus Homself gegee het vir ander.
• Gee van jou besittings met hulle wat nie het nie.
• Gee jou tyd vir mense wat emosioneel stukkend is.
• Gee jou talente vir hulle wat nie weet hoe om verder te gaan nie.

So kom ons vier Kersfees, maar met ‘n fokus op die toekoms, op die tweede Kersfees, die wederkoms. Is jy gereed? Is jy voorbereid?

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres: 

https://drive.google.com/file/d/1wIoaA4bY31lYghjmGLgvmSG3qsye35aA/view?usp=sharing

 

Holy Night

https://drive.google.com/file/d/1eb-ofn79R3nyKjabvkeOWLaSY4-mjME-/view?usp=sharing 

 

Sondag, 11 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Leef ‘n Godvresende lewe

Geskryf deur

Sondag  11 November 2018

Job 1:8; "En Jehovah het vir Satan gesê: “Het jy jou hart op my kneg Job gerig, dat daar niemand soos hy op die aarde is nie, ’n onberispelike en regskape man, wat God vrees en afwyk van die kwaad?”

Ps 4:4;  "Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep"

Lukas 12:4-6; “Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. 5Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm moet julle vrees. 6“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie."

 

Hoe voel jy as dit vir jou voorkom asof iemand jou sonder respek behandel? Of watter gevoelens kom by jou op wanneer iemand jou nie respekteer nie? Was jy al in so ‘n situasie en hoe het dit jou laat voel?

Sondag, 04 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Sonde maak dood

Geskryf deur

Sondag 4 November 2018


Psalm 38:1-12, 19, 22-23

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie. 9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn. 10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie. 11My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. 12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,en my bure kom nie naby my nie.

19Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my.

22Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! 23Maak tog gou om my te help, Here, my Redder!

Sondag 30 September 2018

Psalm 23:1-6

'n Psalm van Dawid.

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Joh 10:11

11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

 

Gasheer is die Bron wat ons laat aanhou, uithou en volhard in die Reis van die Lewe.

My hart gaan uit na mense wat deur sulke moeilike tye gaan. As ’n mens rondom jou kyk, dan sien jy hoe huise en ontwikkelings leeg staan, besighede toemaak, mense hulle motors verkoop, kinders gesteel en vermoor word. Dis moeilike tye, slegte tye. Dis tye waarin mense hul lewe neem, want alles raak net te veel, die druk raak te kwaai. Baie mense gooi handdoek in, verlaat sommer die kerk en is kwaad vir God.  Baie kom nie by die wenpaal uit nie. Dit laat ’n mens vra: “Onder die omstandighede hoe gaan ‘n mens aan of vorentoe?”.

Bladsy 1 van 2

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer