NG Kerk Eros Preke
Dinsdag, 13 Februarie 2018 18:44

HOU KOP 2018: Kop verloor

Geskryf deur

Perikoop    : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tekste         : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tema          : En as jy kop verloor het, hoe kry jy jou kop weer terug?
  (Introspeksie)
Het jy al kop verloor? Ek het al, die dag toe ek my seun se lyk moes optel. Ek het van my kop afgeraak. Ek het kop verloor. Ek was in staat om te moor, dood te maak ongeag die konsekwensies daarvan.

Sondag, 29 Oktober 2017 19:11

Vir Ander 2017: Reformasie

Written by

Perikoop : 2 Tim 3:10-17; Rom 1:16-17
Teks : 2 Tim 3:6
Tema : “Ecclesia Reformata et semper Reformanda - Leef nuut…”
Ons vier nou die 500 ste verjaarsdag van die Reformasie, dit wil se die gebeure toe Martin Luther die 95 stellinge teen die kerk deur van Wittenburg vas gespyker het. Daarna sou die kerk nooit weer dieselfde gewees het nie. Dit het die koers van die kerk verander. Die impak was groot. Dit maak dat hy vervolg word en uit die kerk geskop word.
Die vraag is na al die jare in die kerk, waarom so n drastiese stap, was dit omdat hy so intelligent was of het dit daaroor gegaan dat hy maar net n nuwe kerk, die protestantse beweging op die been wou bring. Wat laat dink hom nuut? Wat verander Luther se denke oor God en die kerk.

Woensdag, 21 Junie 2017 08:34

Verander 2017: Gesin

Geskryf deur

Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Teks: Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Tema: Bou wen gesinne vir Christus

Sondag, 23 April 2017 08:50

Impak van die kruis op jou lewe

Geskryf deur

Perikoop      : Joh 20:19-31

Teks           : Joh 20:28

Tema          : Niks kan weer dieselfde wees nie, na die kruis

Johannes 20 vertel die verhaal van Jesus se verskyning na Sy opstanding uit die dood. Hy verskyn heel eerste aan Maria Magdalena waar sy buite die graf gestaan en huil het (verse 11-18). Daarna verskyn Jesus aan die dissipels waar hulle in ‘n vertrek sit agter geslote deure, want hulle was bang (19-25), belangrik om op te merk is dat Thomas , wat ook Didimus genoem was, een van die dissipels nie by hulle was nie. Wanneer Thomas wel later by hulle was dan se hulle hom dat Jesus leef en opgestaan het. 

Sy reaksie was as volg:” As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie”. n Baie sterk reaksie van Thomas, gelaai met baie emosies.

Dan 8 dae daarna terwyl die dissipels weer bymekaar was agter geslote deure en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Dan nooi Jesus Thomas om te kom doen dit wat hy gese het naamlik: eers as hy, Thomas, sienvoel en ervaardan sal hy glo. 

Perikoop : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Teks.        : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Tema.       : Solus Christus- Jesus alles en in almal, nie Jesus plus nie...Jesus is genoeg vir ons Saligheid....

In die Oertyd het mense die pyl en boog gebruik om te jag mee, en meer spesifiek die boesman bevolking. Vandag doen hulle dit nog, maar heel interresant het dit ook n moderne/fansy jag metode ook geword. Jy kry dus jag plase waar dit so bedryf word. Dit het ook verder ontwikkel as n sport naamlik: boogskut /archery. Kinders doen dit as sport privaat of die skole bied dit aan.

Bladsy 1 van 4

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer