Dinsdag, 13 Februarie 2018 18:44

HOU KOP 2018: Kop verloor

Geskryf deur Ds Zack Pienaar

Perikoop    : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tekste         : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tema          : En as jy kop verloor het, hoe kry jy jou kop weer terug?
  (Introspeksie)
Het jy al kop verloor? Ek het al, die dag toe ek my seun se lyk moes optel. Ek het van my kop afgeraak. Ek het kop verloor. Ek was in staat om te moor, dood te maak ongeag die konsekwensies daarvan.

“Niks maak meer saak nie, ek worry nie. Nou maak ek soos ek wil ek traak nie”. Ek het ook vir die polisie gesê wat gaan gebeur, wat ek gaan doen met diegene wat verantwoordelik is, hulle weet mos waar om my agterna te kom kry.
Goed raak soms so swaar en ondraaglik dat ‘n mens by ‘n punt kom waar jy nie meer kop hou nie, maar juis kop verloor.
Die volk van die Here was ook op ‘n tydstip in hulle lewe waar hulle ook kop verloor het. Hulle het die pad heel verloor/byster geraak. Hulle het ‘n lewenstyl ingeslaan het wat God nie ge-“please” het nie. Hulle het van God weg gedraai, en hulleself en afgode gedien.
Maar dit was nie die eerste keer nie. Onthou u hoe hulle keer op keer kop verloor het bv. Toe hulle uit Egipte getrek het, oppad Kanaan toe as die water min geraak het, of as daar nie kos was nie – “ons verlang terug na die vleispotte van Egipte”. Onthou u hoe hulle kop verloor het toe Moses teen die berg op is-hulle bou vir hulle ‘n goue kalf, ‘n god om te aanbid een wat hulle kan sien, en voel.
Onthou julle vir Dawid wat die mooiste Psalms geskryf het en omtrent die meeste oorloë gewen het? Hoe hy kop verloor het daardie dag toe hy uit sy woning kyk en Batseba sien bad. Hy verloor sy kop, raak verlief op ‘n getroude vrou, pleeg egbreek en vermoor as’t ware die vrou se man.
Onthou julle die verhaal van die verlore seun, wat as gevolg van sy eie versoekinge en begeertes sy kop verloor het? Hy gaan teen die tradisie en kultuur in en eis sy erfporsie terwyl sy pa nog leef. Dit was ‘n groot belediging en vernedering vir sy pa, want eintlik sê hy vir sy pa, dat hy te lank vat om te sterf. Die seun verloor sy kop, want ’n mens vang snaakse goed aan as jy jou kop verloor. Hy verlaat ook sy pa.
Die vraag is natuurlik hoe het die volk hulle kop weer teruggekry? Hoe het Dawid sy kop weer teruggekry? Hoe het die verlore seun sy kop weer teruggekry? Want hulle het hulle koppe teruggekry, maar hoe het hulle dit gedoen?

* Daniel BID namens die volk ‘n gebed van erkenning, skuldbelydenis en rou. Vers 9: Maar U, Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U. Ons het volgens ons eie wil gelewe, ons het afvallig geword, ons het nie geluister nie, ons het gesondig.
* Dawid verloor sy kop toe hy Batseba sien bad, hy pleeg owerspel, pleeg moord. Maar hoe vind hy sy pad terug met Ps 51: Wis my oortredings uit, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, teen u alleen het ek gesondig…
* Verlore seun: Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, ek het gesondig teenoor pa en God, maak my soos een van u huurlinge.
Twee dinge is belangrik om op te let:
* Hulle begin by hulleself, aanvaar hulle skuld (steek hand in eie boesem)
* Hulle besef nie uit hulself nie, maar voor God en met God (hulle plaas dit op die altaar)
Dis net mooi die teenoorgestelde van hoe mense vandag hulle koppe wil terug/reg kry:
* Ons blameer ander vir ons gebrokenheid en probleme
* Ons “fix” dit self (in die proses verloor ons natuurlik ons koppe net verder).
So, het jy al jou kop verloor of sit jy vandag in die kerk en jy weet een ding verseker: jy is ver heen of in een of ander area het jy heeltemal beheer verloor (kop verloor).
Het jy dalk kop verloor in:
* Jou verhouding met God
* Jou verhouding met jou kerk
* Jou huwelik
* Jou gesin
* Jou familie
* Jou vriendekring
* In jou beroep
* Kop verloor as gevolg van die situasie in die land
* Kop verloor as gevolg van siekte, dood van familie
Jy het kop verloor en is jy by die punt om: op te pak, verbitterd, vol haat en wraakgedagtes, gee nie meer om nie, het koud geword en is verhard. ‘n  Gesindheid van:” laat Gods waters oor Gods akkers loop”.
Ons leef regtig in ‘n tyd waar ‘n mens maklik jou kop mag verloor.
Hoe kry jy jou kop terug?
* Begin by jouself, by EK en MY. Steek jou hand in eie boesem. Kyk eerlik na jouself/in jouself. Wees eerlik oor jouself.
* Doen introspeksie met ander woorde ‘n proses van:” waarneming van die eie innerlike; ondersoek en ontleding van eie gedagtes en gevoelens; selfwaarneming en selfondersoek”.
* Verwyder eers die balk uit jou eie oog.
* Stop die “blame game” (soos die verlore seun). As dinge verkeerd gaan in my huwelik dan is dit altyd die ander een se skuld, skoonouers se skuld, ouers se skuld, my vrou of man se skuld. Ek hop van die een kerk na ander kerk, want die fout lê elke keer by die vorige gemeente. Een van die groot redes hoekom mense kop verloor is, omdat dit altyd iemand anders se fout/skuld is.
* Verander jou gesindheid (Attitude) John Maxwell se Change your attitude and your world will change. Attitude have the power to lift up or tear down. Attitude determines success or failure. Die Bybel gebruik die woord:” Metanoia”: to change one’s life, one’s way- as the result of a complete change of thought and attitude with regard to sin and righteousness. Jou rug te draai, weg te stap van, weg te draai en na God te draai.
* Om in jou spoor om te draai en in die teenoorgestelde rigting te loop. Maar dan moet jy eers besef jy loop verkeerd.
* Om jouself in die spieël te kyk en jou “blind spots” raak te sien: want daar is kante van jouself wat jy nie ken nie en jy het nie die vermoë om dit raak te sien nie.
* Bely en laat staan. Lê dit op die altaar.
Ons kan nie dit op ons eie doen nie. Jy het nie die vermoë om dit te sien nie...
1. Jy het God nodig om deur die Heilige Gees dit aan jou te openbaar
2. Gaan na ‘n vriend, kollega, vrou, laat hulle jou sê.
Sjoe vriende, ek het my kop gevind toe ek na my kind se begrafnis weer moet begin preek en ek ontdek ek kan nie vir die wêreld sê “so se die Here: jy moet jou naaste lief hê soos jouself”. Ek moes voor God kom met my gebrokenheid en wraak en haat en dit op die altaar sit. Eers toe kon ek weer preek.
Ons het nodig om soos Dawid te sê: deurgrond my Heer, of soos Daniel: Luister tog, my God. Hoor ons tog, Sien tog ons verlatenheid raak. Hoor, Here. Vergewe Here. Soos die verlore seun sê, Vader ek het gesondig teenoor u, maak my soos een van u huurlinge.
As jy enigsins iets nuuts in jou lewe wil sien gebeur, as jy ontslae wil raak van gebrokenheid in jou lewe, as jy oor wil begin in jou verhoudinge dan moet jy by die punt kom om te se: Mea Maxima Culpa-ek het n groot fout begaan ek is skuldig - Mea Maxima Culpa .
* Daarom sal Sirië nie herstel nie, want niemand is bereid om te sê : Mea Maxima Culpa.
* Daarom sal lande nie herstel en heel word nie, want niemand wil sê: Mea Maxima Culpa
* Daarom sal kerke se verhoudinge nie reg kom nie, want niemand is bereid om te sê: Mea Maxima Culpa
* Daarom sal huwelike/gesinne/werksverhoudinge/vriendskapsbande nie regkom nie want niemand is bereid om te sê: Mea Maxima Culpa
* Mea Maxima Culpa- Aan God en Mekaar , bring heelheid, nuutheid, varsheid terug, bring ‘n verkoop kop weer terug.
Dan herstel God so n bidder, dan maak God heel. Soos Hy Israel herstel het, soos Hy Dawid weer opgelig het en die verlore seun ‘n nuwe lewe gegee het. Is jy nog by die blame game of kyk jy in die spieël en sê :” Mea Maxima Culpa”.
Amen

Read 822 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer