Sondag, 29 Oktober 2017 19:11

Vir Ander 2017: Reformasie

Written by

Perikoop : 2 Tim 3:10-17; Rom 1:16-17
Teks : 2 Tim 3:6
Tema : “Ecclesia Reformata et semper Reformanda - Leef nuut…”
Ons vier nou die 500 ste verjaarsdag van die Reformasie, dit wil se die gebeure toe Martin Luther die 95 stellinge teen die kerk deur van Wittenburg vas gespyker het. Daarna sou die kerk nooit weer dieselfde gewees het nie. Dit het die koers van die kerk verander. Die impak was groot. Dit maak dat hy vervolg word en uit die kerk geskop word.
Die vraag is na al die jare in die kerk, waarom so n drastiese stap, was dit omdat hy so intelligent was of het dit daaroor gegaan dat hy maar net n nuwe kerk, die protestantse beweging op die been wou bring. Wat laat dink hom nuut? Wat verander Luther se denke oor God en die kerk.


Nee vriende , sy kruispad kom, sy denke word vernuwe, sy uitkyk op die lewe word verander doodgewoon deur die Woord van God. Die Bybel swaai sy lewe om. Luther word n totale nuwe mens. Wanneer Paulus lees oor Christus Jesus, oor genade, oor geloof en oor die Woord, dan is hy in vervoering.
Sy ontmoeting met die God van die Bybel keer sy lewe om, verander sy oortuigings soveel so dat hy bereid was om as gevolg daarvan alles verloor, en selfs sy loopbaan, sy lewe. En was hy nie vervolg nie. Maar tenspyte van alles bly hy staan.
Vandaar die slogan:
”Ecclesia Reformata semper Reformanda est secundum verbum Dei”
The reformed church must always reforming according to the Word of God. Dus die enigste manier om te verander, nuut te word , waarde tot jou lewe te voeg is die Skrif.
Dit is ook die Paulus se gesprek met Timotheus. Timotheus waarvan ons gelees het: was n dissipels van Paulus, Paulus was sy mentor, sy geestelike vader. So in die gedeelte gee Paulus sy laaste opdragte aan Timotheus.
In vers 10 verwys hy na die ongelooflike toegewydheid van Timotheus eintlik hoe trots en tevrede hy is oor die manier hoe Timotheus hom nagevolg het naamlik in :
sy leer / my teaching
Lewenswandel / my conduct
Lewensdoel / my purpose in life
Geloof / my faith
Geduld / my patience
Liefde / love
Volharding / endurance
Maar dan herinner hy hom net weer daaraan dat hy soveel vervolging beleef het omdat hy in ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus gehad het. Dis asof hy vir hom wou se dat n keuse om Jesus te volg nie maklik is nie dit gaan gepaard daarmee dat jy nie so populer is nie, dat jy onaanvaarbaar is, dat jy verwerp word en dat jy self fisies mishandel word.
Dit gebeur met elkeen wat Jesus Christus wil navolg. Dit is die werklikheid. Dit is die realiteit. Inteendeel, die kerk word vervolg tot vandag toe. Dit is in die wereld waarin ons leef nie altyd maklik nie. Dan beskryf hy die wereld waarin christene moet leef en nuut leef. In die wereld sal bedriers en goddelose mense net voortgaan van kwaad na erger. Hulle mislei ander en word self ook mislei. Die wereld waarin ons leef en die bose het die vermoe om jou te verlei, maak dat jy afvallig word. Die mense in die laaste dae, die wereld is (vers 1-9):
Selfsugtig
Geldgierig
Grootpraterig
Verwaand
Beledigend teenoor hulle medemens
Ongehoorsaam aan hulle ouers
Ondankbaar
Ongodsdienstig
Liefdeloos en onversoenlik
Kwaadpraters
Wreed
Sonder liefde vir die goeie
Verraaiers
Roekeloos
Liewer vir genot as vir God

Hoe survive jy in die wereld.
Dan gee hy sy opdrag aan Timotheus naamlik:
Bly by wat jy geleer het.
Bly by wat jy vas glo.
Bedoelend bly by wat jy geleer het in die Skrif.
Hoekom die Skrif ? Want as jy net genoeg in die Skrif wandel dan:
het die Skrif die krag om jou te verlos /salvation.
ondderig dit jou dws gee jou ware kennis. / teach you the truth
bestry dwaling / beskerm jou./ rebuke error
stel verkeerdhede reg /correcting faults
kweek dit n regte lewenswyse / giving instruction for right living / cultivating
Berei dit jou voor / prepare
Rus dit jou toe /equipped
In short, the Word of God if you allow it in your life will give you a complete, extreme makeover..., better than the Hannon make overs.
Die Gereformeerde kerk mag nooit se nou het ons gearriveer nie,
Eerder dis n kerk wat haarself voortdurend in die Skrif spieel en die Woord toelaat om haar te reformeer/verander/vernuwe (refresh, renew, purify).
Ons soek nie n nuwe lewe buite om die Skrif nie of ander metodes van verandering mag nie
voor die Skrif om gebeur nie.
Verandering/ vernuwing vir die gereformeerde/enige mens begin by die Woord dws by God.
Dit begin nie by:
Net heeldag blare eet
Jou oor n mik oefen nie
Heeltyd by die nuutste modes bly nie
Heeldag in Spa’s spandeer nie
Jou heeltyd botoks en afsny en byvoeg nie.
Jy kan die wonderlikste tricks in die book try om n gemeente meer doeltreffender te maak. Jy kan die beste bestuursvaardighede implimenteer om te meen nou gaan ons n beter gemeente wees. Jy sou kon die beste strategiese beplanning doen en aksie planne, visies en missies formuleer. Jy sou kon personeel vervang en verander.
Maar change/ verandering in n kerk begin nie daar nie. Nie by hoe goed die slides of beligting is nie.
Gemeentes wat verander / vernuwe is gemeentes wat hulleself voortdurend spieel in die Woord en hulle organisasie daarop bou. Mense wat verander/vernuwe is mense wat hulleself voortdurend spieel in die Woord en hulle organisasie daarop bou.

Al die ander goed voeg tydelike waarde by, maar nie n ewige waarde nie.
Die Skrif bring n anderse nuutheid, n anderse vreugde en n anderse varsheid.
Vraag is: watter waarde het die Skrif vir jou? Watter rol speel die Skrif in jou lewe?
I dare you-to spend more time with God Word and your life will never be the same again.
Daarom my Woord aan elkeen bly by wat jy geleer het en vas in glo.
I dare you : spandeer vir die volgende dae en maande baie tyd met die Skrif en leef dit, dan sal jou lewe nooit weer dieselfde was.
Dit is interresant hoe die Bybel die jongmense se lewens verander het en hulle Godbeeld gevorm het. In ons onderhoude het ons aan die jongmense gevra: Waar het hulle die eerste keer van God gehoor en almal het gese in die huise hulle mamma’s en pappa’s het vir hulle uit die kinderbybel verhale gelees. Dit het n groot impak op hulle lewe gemaak.

AMEN!!!
SOLA SCRIPTURA!!!
Ecclesia Reformata semper Reformanda est secundum verbum Dei
The reformed church must always reforming according to the Word of God
Die Gereformeerde kerk mag nooit se nou het ons gearriveer nie
Eerder dis n kerk wat haarself voortdurend in die Skrif spieel en die Woord toelaat om haar te reformeer/verander/vernuwe.
Ons soek nie n nuwe lewe buite om die Skrif nie of ander metodes van verandering mag nie
voor die Skrif om gebeur nie.
Verandering/ vernuwing vir die gereformeerde begin by die Woord dws by God.
Dit begin nie by :
Net heeldag blare eet
Jou oor n mik oefen nie
Heeltyd by die nuutste modes bly nie
Heeldag in Spa’s spandeer nie
Jou heeltyd botoks en afsny en byvoeg nie.
Jy kan die wonderlikste tricks in die book try om n gemeente meer doeltreffender te maak. Jy kan die beste bestuursvaardighede implimenteer om te meen nou gaan ons n beter gemeente wees. Jy sou kon die beste strategiese beplanning doen en aksie planne, visies en missies formuleer. Jy sou kon personeel vervang en verander.
Maar change/ verandering in n kerk begin nie daar nie. Gemeentes wat verander/vernuwe is gemeentes wat hulleself voortdurend spieel in die Woord en hulle organisasie daarop bou.
Al die goed voeg tydelike waarde by, maar nie n ewige waarde nie.
Die Skrif bring n anderse nuutheid, n anderse vreugde
Vraag is: watter waarde het die Skrif vir jou? Watter rol speel die Skrif injou lewe?
I dare you-to spend more time with God Wordand your life will never be the same again.

Ds Zack Pienaar

Read 453 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer