Sondag, 05 November 2017 19:06

Vir Ander 2017: Help mekaar

Written by

Sondag was ons tiendemaand dank Sondag. Ons bring ons tiende sodat die Gemeente kan bly funksioneer.
Wat doen Eros gemeente en hoekom doen ons dit – al vir jare – terwyl als rondom ons verander het – het ons dit bly doen?

Ons doen die volgende om mense te Help nl. om God te ontmoet, te leer ken, dieper te groei in hulle verhouding met God, ouers se kinders mal oor God te maak en dat hulle Hom sal dien en liefhê, om in hulself te glo, vergifnis en vryspraak te bied, persoonlike en sosiale ontwikkeling, emosionele intelinsie te verbeter, kommunikasie vaardighede, gawes te ontdek, bedienings en dien geleenthede, regte koers en pad te wys, te verdwaal en verlore is, vermaan, raad en wysheid te gee, lewens vaardighede en gesonde gewoontes te kweek, met morele kwessies, saam te bid, te troos, te bemoedig, inspireer, trauma te behandel, hoop te gee, sakramente te bied, huwelikke te versterk, keer mense nie skei, as skei dit volwasse en ordentlik doen, mense te besoek siek is, en die sterf te begrawe, en sterwens begeleidingspad te loop, herstel en genesing te bring die seer het, mense nie sal ophou droomen hulle help beplan en uit te voer, verslawings van vry te kom, konflikte op te los, rasse verhoudings te verbeter, mense nie kos/verblyf/geld het te help, en om nie raadop en moedeloos te word, nuwe gemeente te Elisenheim te plant en te begin, publieke teologie – open en lei vergaderings / byeenkomste / seminare / sport, om mense weer te lag en die lewe te geniet ten spyte van . . . want . . .Mense – alle mense –het iewers in hulle lewe in een of ander area hulp nodig . . . want . . .

Mense kom in donkerte – raak nag – hulpeloos - kry swaar en sukkel: geld/ekonomie, verhoudings, werk, kids, gesondheid, gereg - probleme, nood, moeilikhede, pyn, hartseer, stress, slegte omstandighede + evil=boos- terreuraanvalle, oorloë + natuurampe mense in nood en krisis- vloede, brande, aardbewings, droogte, peste, siektes, ellendes en epidemies

Al wat donkerte wegneem – is lig – Ps 118 sê “My God gee lig as dit donker is om my” – as Jesus kom sê Hy “Ek is die lig vir die wereld” en . . . “Laat julle lig so skyn”. . . lig verwys na ‘n kers – en ‘n kers protes en protesteer teen die duisternis – dis ‘n geveg teen duistenis – Jesus is die son van geregtigheid wat ons verlig (sol iustitiae illustrated nos) en die donkerte wegneem. En dit is waartoe ons as gelowiges geroep word om te doen . . .

Dink wie die jaar – dalk onlangs – vir jou ‘n kers was en jou gehelp het en jou donkerte weggeneem het?

Dis hoekom jy as glowige geroep en beopdrag word dit te doen, nl.

1 Pet 4: 9 ”As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met ’n glimlag sonder om onderlangs te kla of te brom. 10 God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dit is julle wat so goed is nie. Nee, dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Soos iemand wat in ’n huis aangestel is om ander te bedien, moet julle in God se geestelike huis al die wonderlike gawes onder mekaar uitdeel wat Hy vir ons gegee het sonder dat ons dit eintlik verdien.”

1 Pet 5:5 “Julle moet mekaar help waar hulp nodig is sonder om te vra wat dit julle gaan kos. Moenie te veel van julleself dink nie, maar ken liewer julle plek. Daar staan mos geskryf: “God is nie aan die kant van mense wat te veel van hulleself dink nie; Hy is goed vir mense wat tevrede met hulleself is sonder om windmakerig te wees.”

Gal 6: 1-5 “Sien raak wanneer ander gelowiges swaarkry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immers sy wet dat julle mekaar moet liefhê.3 As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie. 4 Gaan kyk ’n slag goed na julle eie lewe. Wees tevrede met die goeie dinge wat God in julle lewe tot stand gebring het sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk.“

Paulus gee aan ons praktiese riglyne in hierdie gedeelte. Eers verduidelik hy wat ons moet doen: Dra mekaar se laste. Dan sê hy vir ons hoekom ons dit moet doen: Omdat Christus se liefdeswet dit van ons eis. Dis wat ons moet doen as gelowiges – ONS HELP MEKAAR

Want hulp gee uitvoering aan die wet – daarom vra God dit – want dis wat Hy in Jesus kom doen het en nogsteeds deur die HG doen . . . ook deur jou want God help mense swaar, nood, donkerte ook deur jou - jy is God se hande wat help – jy moet ‘n kers wee swat teen die donker baklei . . . stil stil vat dit donkerte weg met ‘n gesindheid van “I beg to differ”. Nie nie met groot brawade nie.

Vers 2 in die Grieks (baros) praat van ’n “las” en vers 5 (phortion) praat van ’n “pak.” “Las” in vers 2 verwys na ’n swaar pak wat iemand moet dra; iets wat vir iemand amper te swaar is om self te dra. Die woord “pak” in vers 5 verwys amper na iets soos ’n rugsak wat net jy op jou skouers kan neem. Dit was gewoonlik gebruik van ’n soldaat wat sy eie rugsak moes dra.

Daar is sekere laste in my lewe wat net ek kan dra; verantwoordelikhede wat ek nie na ander kan delegeer nie en wat ek self moet doen.
Maar daar is baie laste in die lewe wat ons sukkel om self te dra en wat ons mense mee kan help om dit vir hulle te dra. Dit is juis die wonder van die gemeenskap van die heiliges‚ dat ons wat mekaar ken‚ wat waarlik broers en susters vir mekaar is‚ mekaar se laste kan dra. As jy iemand nie ken nie‚ kan jy hom natuurlik ook nie help nie. Dit is juis hier waar die kerk hom van die wêreld moet onderskei – in die wêreld wil ons glad nie bymekaar betrokke raak nie‚ maar dit kan tog nie in die kerk nie.

Ons bely tog ek glo aan die gemeenskap van die heiliges en dan sê ons daarmee dat elkeen van ons verskillende gawes van die Here ontvang het en dat ons hierdie gawes nie net vir onsself moet hou nie‚ maar dat ons dit moet aanwend tot nut en voordeel van mekaar en in die proses gebeur die volgende ook:

God word gesien en kom die koninkryk – 1 Pet 4:11 “As iemand ’n ander persoon help wat hulp nodig het, moet hy dit doen uit die krag wat God hom sal gee. Op dié manier sal almal God se grootheid kan sien en sal Hy die eer vir alles kry, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om al hierdie dinge te doen. Almal sal Hom erken as die Een wat in alles groot en sterk is, nie net vandag nie, maar vir ewig en altyd. Daarvan kan julle seker wees.”

Om te help is Genade in vel – sigbaar

Dit bou Verhoudings - Barnabas doen wat die ryk jongman nie wou doen nie - Luk 18:18. Hy doen afstand van sy besittings om Jesus te volg en vestig daarmee ‘n reputasie as iemand wat vrygewig is. Daarmee vestig hy die beginsel van mededeelsaamheid / vrygewigheid wat die Christelike gemeenskap van alle tye sou beïnvloed. Barnabas se vrygewige grondverkoop transaksie lei tot die verspreiding van die evangelie – hoe die goeie nuus oor Jesus versprei is na ander Jode in Jerusalem, Judea, Galilea en Samaria sowel as Afrika (Etiopiese amptenaar) Sy vrygewige missie was die rede dat hy en Paulus leraars van die grensoorskrydende gemeente in Antiogië geword het - Hand 11:26 “In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.”

Dit bring blydskap mee - ook vir die een wat help Rom 10:1 “Niemand wat in God glo, sal ooit met leë hande wegstap nie.”12 Hierdie goeie nuus geld vir alle mense, vir Jode en ook vir nie-Jode. Die Here heers oor ons almal. Hy stort sy groot genade uit oor almal wat Hom om hulp vra. 13Elkeen wat uitroep: “Here, help my!” sal gered word, maak nie saak wie hy is nie.”

Daar is dankbaarheid Ps 66:19 “God het my gehelp. Skaars het ek Hom om hulp gevra, toe help Hy my. 20 God moet geprys word. Hy het my nie geïgnoreer nie. Hy was getrou aan my.”

Bring moed – Ps 118: 30 “U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my. 30Met u hulp loop ek 'n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie.”
Hoop, energie, en verligting – storie van die weduwee se kruik en Elia

Dit bemoedig Fil 1:7 “Liewe vriend, jou liefde vir mense het my baie bly gemaak en het my gehelp om nie moedeloos te word nie, want jy het die mense wat aan God behoort, weer bemoedig deur hulle te help”

Maar die heel belangrikste wanneer jy help – doen dit nie om iets te kry, beloon te word, of voordeel te trek of gesien te word nie. Jy doen dit net om te help.

Hoe? Deur ‘n Lig te wees – ‘n kers in ander se donkerte . . .

Dra mekaar se laste . . . beteken om betrokke te wees by mense deur: iets te rëel – of fisies iets te doen – of bystand te verleen – of saam dink, te beplan, wysheid, raad, kundigheid, en ervaring te deel. Maar weet dit sal tyd en opoffering kos . . .

Daarom sê die Bybel om iemand te help moet jy nederig wees. Hulp vra nederigheid – 1 Pet 5:5 “Almal moet teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

As jy help nie – is jy hoogmoedig – en ander se behoeftes nie NB - persoon is vir jou onbelangrik en jy gee niks om nie – want jy leef net vir jou self

Luk 9:25 “As jy net vir jouself leef, kan jy dalk die hele wêreld aan jou voete hê. Maar wat help dit alles? Want uiteindelik beland jy in die hel. Dan het jy regtig alles verloor: vir altyd.” + Mark 8:35 “As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat Ek vra vir My te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. 36 Maar vra eers vir jouself die volgende vraag: Wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 37’n Mens kan nie vir jou ’n plek by God koop met al die geld in die wêreld nie.”

Om te help beteken ook wel deur jou geld te gee en finansiëel vrygewig te wees: 1 Tim 6:18 “Praat mooi met die ryk mense. Vra hulle om hulle geld te gebruik om arm mense mee te help. Hulle moet nie suinig wees nie en moet graag met ander deel wat hulle het. 19 So sal hulle soveel goeie dinge doen dat hulle in die oë van God en die mense baie ryk sal wees, nie omdat hulle baie geld het nie, maar omdat hulle soveel goeie dinge gedoen het. So belê hulle eintlik in die bank van God. Dit is die beste belegging waaraan ’n mens kan dink, veral vir die toekoms. So sal die ryk gelowige ook die ware lewe by God hê.”

2 Kor 9:10 “God is baie goed vir ons almal. Hy sorg dat daar elke jaar goeie oeste op die lande is en dat daar altyd genoeg brood op die tafel is om te eet. Net so sal Hy ook vir julle die regte soort saad gee om te saai en sorg dat dit baie vrug dra. 11 Wat ek bedoel, is dat God sal sorg dat al die goeie dinge wat julle doen ’n reuse-oes oplewer. So sal julle en ander mense selfs nog meer van die Here se goedheid in julle lewe beleef. God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Daarom sal julle geldelike bydraes tot gevolg hê dat daar sommer baie dankgebede na God toe opgestuur word. 12 Weet julle, hierdie geldelike offers waarmee julle die gelowiges in Jerusalem dien, gaan nie net help om hulle armoede te verlig nie. Dit natuurlik ook, maar julle bydraes sal maak dat God regtig gedank word. 13 Wanneer die gelowiges in Jerusalem sien dat julle bereid is om hulle met julle geld te dien, sal hulle God eer omdat julle so gehoorsaam is aan Christus. Hulle sal sien julle geloof is nie net lippetaal nie. Hulle sal God loof omdat julle so ’n groot klomp geld gee aan hulle en aan ander wat swaarkry om te wys dat julle een is voor God”

Matt 5: 42 “Julle moet vrygewig wees. Deel julle besittings met mense wat julle vra om hulle te help.”

Wanneer?
As iemand hulp vra – maar ook as jy sien hulle sukkel dan help jy. Met ander woorde jy help nie net as jy kan nie – maar ook wanneer jy voel en dink jy kan nie en jy het nie en nie lus nie

In skaarste – HABAKUK 3: 17 “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.”

Ons moet selfs in ons gebrek vrygewig wees. Joyfully not out of duty. Dink aan die verhaal van die arm weduwee. Terwyl baie ryk mense baie geld ingegooi het, het ’n arm weduwee gekom en net twee muntstukkies ingegooi maar dit was meer werd . . .

. . . SAL EK IN DIE HERE JUBEL – SAL EK JUIG IN GOD MY REDDER . . .
Hoe juig en jubel jy? Deur te doen wat God vra, wat vra God? liefde – gee om . . . deur te dien – ‘n dienaar verheerlik God deur te help waar nood en donkerte is
Eerste vrugte beginsel – leftovers vs firstovers - Deut 26: 2 “Jy moet van elke eerste opbrengs van die oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy Naam daar te laat woon.”
Hoeke beginsel: Vrygewigheid het nie net met geld te make en om geld vrygewig te gee nie. Vrygewigheid is eerstens 'n natuurbeginsel wat met gewig te doen het. Die middelste gedeelte van die woord vryGEWIGheid dui dit tog aan. Om vrygewig te lewe beteken om die skaal weer in ewewig, gelyk te bring met dit wat God aan jou voorsien het en met wat jy van God gekry het
Die oproep van God vir jou en my is om vrygewig te wees, want vrygewigheid herstel
VRYGEWIGHEID …bring harmonie, balans, heelheid, geheelheid, gesondheid
VRYGEWIGHEID bring IN-LYN en IN-BALANS
Wat beteken dit om vryGEWIG te lewe?
Vrygewig beteken om nie van die hoeke van jou lewe te leef nie. "Wanneer jy jou lande afoes en jy vergeet 'n gerf op die land, moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit moet bly vir 'n vreemdeling of 'n weeskind” vlg Deut. 24:19 - Omdat Boas nie van die hoeke van sy land geleef het nie, maar dit vrylik beskikbaar gestel het kom God kos voorsien het die arme en honger Rut…
Elke mens se lewe en dit wat jy het is soos 'n koringland. Die beginsel van vrygewigheid is om nie alles wat jy het vir jouself te gebruik nie, maar om 'n gedeelte - die hoeke - te los, vry beskikbaar te stel sodat dit die balans en ewewig in die wêreld en in mense se lewens kan herstel. Vrygewigheid bring dit wat uit-lyn is in-lyn. Dit "align" as't ware die lewe. Soms gebeur dit dat jou lewe soos 'n kar se wiele ongebalanseerd en uit-lyn kom deurdat jy sukkel en swaar kry. Die gevolg is dat jou lewe soos 'n skaal na die een kant trek en skeef en ongebalanseerd raak.
Dit is hoekom God vir Jesus na ons toe gestuur het nl. om die gewigtigheid, die swaar las van sonde en skuld op Hom te neem sodat die skaal weer in-lyn sal kom en jy in 'n oop verhouding met God kan leef. Wat ook al die skaal in jou lewe skeeftrek, jy het iets van God ontvang om as jy gehoorsaam is weer die skaal in balans te bring.
Nou moet jy netso gaan maak deurdat jy dit wat jy ontvang het sal gebruik om die skaal in ander se lewe in-lyn en gebalanseerd te bring. Dit beteken om nie alles wat jy het vir jouself te gebruik, en aan vas te klou nie, want as jy dit doen trek jy dinge skeef en uit balans.
Die interessante is dat mense wat nie vrylik kan gee nie, maar wat vasklou en hou - het nooit genoeg en is ook nooit gelukkig nie al het hulle ook hoeveel. Die teenkant is so dat mense wat vrygewig is en vrylik gee deur nie van die hoeke van hulle lewens te leef nie, is vergenoegd, gelukkig, en het genoeg.

Help Wie?
Almal wat jou pad kruis. Dit begin by naby mense: familie, vriende, en kollegas
En dan die verder van jou af – ook randfigure en selfs jou vyande – Ex 23:5 “Wanneer jy iemand wat jou haat, se donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie; gaan help hom met sy vrag.”

Aan die begin is gevra – dink aan wie jou die jaar gehelp het . . . want
Jy wil gehelp word as jy sukkel / nood – as dit donker word jou lewe

Maar die GROOT VRAAG is – wie het jy die jaar gehelp?
Het jy ooit iemand gehelp? Verskillende maniere, geld, tyd, fisies in te staan?
Of het jy so baie verskonings gehad hoekom jy nie kan nie - jy te besig, nie tyd, lus, energie, verskonings – suinig wil nie geld weggee – net bloot LUI !!!
En jy regverdig dit omdat jy in die verlede gehelp het – en toe misbruik, gelieg, rat voor oë gedraai, vir ‘ride’ gevat, in jou gesig ontplof, jy moeilikheid gekry, ondankbaar - Nou is jy onwillig – wil nie help – oor regverdiging
Maar ongeag wat ook al – jy word geroep as volgeling en dienaar van Jesus – help mense – want jy word gehelp om ander te help
Jy God se hande – die lig – kers om teen iemand se donkerte te protes en te protester – silently . . . I beg to differ . . . want sometimes all you need is just a little bit of help . . .CLIP:

https://www.youtube.com/watch?v=HLyXepa-TyI
Groete,

Dr Fourie van den Berg

Read 542 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer