Saterdag, 21 Oktober 2017 11:51

Vir Ander: Dankie!

Written by

“Your life is God’s gift to you.
What you do with your life is your gift back to God”

Die 11 woorde wat die meeste op sterfbeddens gesê word:
I LOVE YOU. PLEASE FORGIVE ME. I AM SORRY. THANK YOU.
En die 7 woorde wat mense se lewens verander en smag om te hoor:
JAMMER. ASSEBLIEF. REG. MOOI. GOED. HELP. DANKIE
Albei bevat die woord: Dankie


Kyk vandag na die goeie ding mense nodig het nl. bedanking, erkenning en waardering. Bloot om net dankie gesê te word. Dit kom en vloei alleenlik uit ‘n dankbare persoon. Om dankbaar te wees vloei uit ‘n ingesteldheid en gesindheid van dankbaarheid – “attitude of gratitude”
1 Tes 5: “Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag” Griekse woord salo=reg deur die jaar
Ef 5: “Laat die Gees julle vervul, 19en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.”
Ps 50: 23 “Die belangrikste offer wat Ek wil hê van die mens wat My eer, is dat hy vir My dankie moet sê vir alles. Jy moet dankie sê vir alles.”
DANKBAARHEID gee God die eer – “Gratitude Glorifies and magnifies God” – Ps 69: 30 Praise God’s name in song by glorifying and magnifying him with thanksgiving.” Maak God groot!
Een van die geheime van ‘n gelukkige lewe is dankbaarheid. As ek en jy dit kan reg kry om met dankbaarheid te leef, verander dit die wêreld vir ons. Begin ons verby die dinge kyk wat die lewe vir ons moeilik maak en sien ons die seën wat ons het raak. Kyk ons verby die donker wolke en begin ons die silwer randjie raaksien. Dankbaarheid word ‘n realiteit in ons lewe as jy genade verstaan – die besef dat alles wat ons het ‘n geskenk van God is, om gesond te wees, te kan werk, familie te hê – teenoor verdien en verwag dit, neem vanselfsprekend aan
Iemand wat met dankbaarheid lewe besef die waarde van goed (jou lewe, wat jy het, mense) is erkentelik van wie en waar dit kom – lewe met gesindheid van ek verdien niks – alles in my lewe is ‘n geskenk – ek is bevoorreg – dit maak jou nederig, daarom waardeer jy dit en is opgewonde daaroor – betoon hulde aan mense wat iets reg/goed doen – sê dankie

Hoekom moet ons dankbaar wees en dankbaarheid bewys aan ander?
Oor wie God is – en omdat Hy dit vra en verwag – want sien:
God is nie evil, haatlik/vol, kwaad, wil jou straf, manilulerend, "vicious, distant, malicious"
God is goed – (“kind” barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde – Ps 103:8) Hy die gewer van goeie dinge – Hy seën mense – God great – Alles wat jy het het God vir jou gegee -Ps 145:3 Die Here is groot. Hy verdien om baie gedank en geprys te word
God is onvoorwaardelik lief vir jou - niemand kan en sal jou ooit meer kan liefhê as God nie – Ps 107: 8 “Sê vir die Here baie dankie vir sy liefde. En loof Hom vir die wonderlike dinge wat Hy doen.”

Vir wat God vir jou gedoen het – jou geskep/gemaak Ps 148:5 “Laat almal die naam van die Here prys want Hy het bevel en hulle is geskep” – jou gered Ps 18:20 “Die Here het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat Hy my liefhet.” Kol 2:13 God het julle egter gered en saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.” God betaal lening af - beantwoord jou gebede Ps 118:21 “Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het” – sorg vir jou as Vader – lover - vriend

Oor God se beloftes – meer as 7000 beloftes in die Bybel – om dit nie te lees is soos iemand wat ‘n versekeringspolis en lewenspolis het maar nie weet wat se voordele jy het en nooit gebruik – Ps 12: 7 “Wat die Here sê, dit bedoel Hy. Sy beloftes is eg. Hulle is soos goud wat in ’n vuurwarm oond skoongebrand is. ’n Mens kan daarop reken.”

Oor wat dankbaarheid aan jou doen EN ook as iemand vir jou dankie sê, erkenning en waardering uitspreek – vul dit jou met vreugde, meer energie en lus – iemand wat met dankbaarheid lewe is: “Gratitude creates good feelings, cheerful memories, better self-esteem, feeling more relaxed and more optimistic”
Dankbare mense is Happier/gelukkiger – gesonder – leef ligter – minder stress/meer energie – hypotalmus ‘reward neurotransmitter” skei dopamine af –
Dit verdiep verhoudings – meer vriendskappe – seen ander – word in proses geseën – “All of these emotions creates a pay it forward and “we’re in this together” mentality in the workplace, which in turn, makes your organization more successful. Plus, the dopamine effect will encourage a continuous cycle of recognition if everyone participates.”
Maar hoekom doen ons dit so min as dit so kragtig is?
Hoekom sukkel ons (Christene) so om dankbaar te lewe? Ons het soveel om voor dankbaar te wees en soveel om voor te lewe? Hoekom is dit asof ons al God se goedheid opgebruik sonder dat dankbaarheid regtig sigbaar is in ons lewe? Dit is tog ons dankbaarheid wat ‘n verskil in die wêreld moet maak...en tog doen dit nie want:
Not paying attention – lewe nie attentive en intensioneel met attensie – is nie by en bewustelik in elke oomblik – sien nie die “not so obvious” raak
Selfgesentreerde gesindheid – selfsugtig – lewe self - narsistes – soek dit maar bied nie
Hoodmoedig – ‘Entitledment’ + jy is geregtig + aanvaar vanself sprekend
Ondankbaar = acharistos – teenoorgestelde eucharistos= dankbaarheid – nagmaal
Ondankbaar: ontevrede, klae, murmereer, ongelukking, negatief, kwaad

Kyk wat veroorsaak dit? Wat die resultaat en gevolg nie doen?
Mense onproduktief – lui – ongemotiveerd – kwaad
Geen vertroue – spoed af en koste op – produseer/produksie en performance minder
Ongelukkig – negatief - ongeduldig - dislojaal – onderstrominge/onenigheid – skinder – rugstekery - voortrekery
Disrespekvol – ondankbaar – 10 melaatses – vat net, besef nie waarde, erkentelik – verbruikers mentaliteit – veroorsaak – ongelukkigheid IPV waar as dankie gesê was sou daar vreugde en blydskap en gevoel van ek beteken iets – iemand sien raak – erkenning, waardeer
Om ons dankbaarheid lewendig te hou moet ons, onsself voortdurend herinner aan alles wat ons voor dankbaar kan wees. Om dit te doen moet jy besluit of jy werklik dankbaar wil lewe... want ss dit van ’n dankbaarheidsgevoel afhanklik moet wees sal daar nie veel van kom nie.
Dankbaarheid is egter nie net ‘n emosie nie, maar gaan altyd oor tot aksie – en dit begin met ‘n doelbewuste besluit wat jy neem – jy kies om elke dag dankbaar te lewe - kom-wat-wil jy kies om by jou besluit te bly. Besluit om:

Hoe doen jy dit?
Te Sing – Ps 147: 7 “Kom sing ’n lied om vir die Here dankie te sê. Sing vir ons God ’n lied met musiekinstrumente.” + Kol 3:16 “Met dankbaarheid in julle harte moet julle God prys”
Te bid – Ps 105:1 “Julle moet vir die Here dankie sê, julle moet sy Naam sê en tot Hom Bid!”
Te doen wat God vra – gehoorsaam Sy voorskrifte – Aksies - Hebreërs 12:28 “Laat ons wat ’n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit vra”
Dankbare mense is vrygewige mense en vrygewige mense is dankbaar. Dankbaarheid en vrygewigheid nie van mekaar losgemaak. Daarom praat ons ook van dankoffer of offer van dankbaarheid. In 2 Kor 9:5 “Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as ’n werklike offer van dankbaarheid, en nie as iets wat afgepers is nie.”
Vrygewigheid lei ook tot dankbaarheid by ander teenoor God. 2 Kor 9:12 “want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee.”
Tiende is ‘n goeie riglyn - Gee jou tiende – Dankbaarheid inspireer my om my geloof uit te leef, iets van die baie wat ek ontvang, terug te gee met my tiende, en elke dag met vreugde te leef! As jy iemand lief het – gee jy hom/haar geskenke soos tyd, aandag, wat nodig het, graag wil hê – as jy dit nie doen nie het jy nie die persoon lief
Jy pas wat jy het op - teken van waardering en dankbaarheid – aanvaar en maak vrede met jou lewe – omstadighede – het ens want jy vertrou God . . .
Dankbare mense is mense wat baie dink en gedurig selfondersoek doen. Selfondersoek is ’n tyd van stilword in God se teenwoordigheid: tyd van dink. Hoofdoel van selfondersoek is ’n dankbare bewuswording van God se werking in jou lewe en hoe God jou lewe beïnvloed.
Leef ‘attentive' – bewustelik intentioneel in die oomblik – sien raak wat mense reg doen en vir jou doen en meer doen – dan sê jy dankie – gee erkenning en waardering – beloon en beloning
Groete,

Dr Fourie van den Berg

Read 873 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer