Saterdag, 02 September 2017 18:19

Verander 2017: Denke

Geskryf deur Johann Serfontein
Skrifgedeeltes: Efes. 4: 23, 24; Rom 12: 1, 2; 2 Kor 10: 1-6 
 
'n Italiaanse neurochirurg het gesÍ dat hy in Desember 2017 die eerste kopoorplanting gaan doen.Die Russiese pasient ly aan motor-neuron siekte (soos Joost vd Westhuizen) en kan nie wag vir die operasie nie. Hy kan hom nie indink hoe  dit moet wees om 'n gesonde liggaam, sonder siekte, te he nie. 'n Chinese neurochirurg gaan assisteer. Hy het reeds die koppe van 'n duisend muise oorgeplant, maar almal het net 'n kort rukkie gelewe. Hy het ook al die kop van 'n
apie oorgeplant, maar die het ook nie lank gelewe nie. Hulle glo hierdie 36-uur operasie kan 'n sukses wees.Vir my is hierdie een van daardie artikels wat jou daaraan herinner om nie alles te glo wat jy op die internet lees nie.
Hoewel 'n kopoorplanting, selfs 'n breinoorplanting op hierdie stadium onmoontlik is, praat die Bybel wel oor so ’n moontlikheid. 
 
1. Dis duidelik uit die Woord dat gelowiges 'n nuwe kop op hulle lyf het. Hulle dink nuut, anders. Maar dit is nie 'n eenvoudige of maklike proses nie. Ons staan hierdie verandering teen soos stede hulself met bolwerke en mure beskerm om daarvan vestings te maak. Die natuurlike mens verskans en beveilig hom teen die Evangelie. Die rede is omdat die christelike geloof van jou vra om van jou troontjie af te klim en die Here die koning van jou lewe te laat wees. 
Ons wil dit nie doen nie, want ons wil in beheer van ons eie lewens wees. Ons wil self besluit, en die motiewe agter ons besluite is eiebelang en selfsug. Dis waarna Jesus o.a.verwys as Hy sÍ dat die een wat nie bereid is om sy kruis op te neem en Hom te volg nie, nie werd is om Sy dissipel te wees nie. Ons verwaande denke en selfsug moet totniet gemaak word. Dis vir ons 'n ondenkbare gedagte, maar dit is juis die kruis wat ons moet opneem. Daarom moet elke gedagte nou in hegtenis geneem word en aan Christus onderdanig gemaak word (2 Kor 10:5).  
 
2. Daarom moet hierdie vestings afgebreek word; nie met gewone wapens nie, maar met die kragtige wapens van God waarvan ons in Efesiers 6 lees. Die belangrikste van hierdie wapens is die Woord van God, want dit is soos 'n tweesnijdende swaard wat insny tussen murg en been. Herhaalde denkpatrone word gevorm amper soos leivore waarlangs ons gedagtes later amper automaties hardloop. Hierdie leivore moet stukkend gekap word om nuwe vore te kan bou, deur gereeld nuut te dink.
 
3. Dit beteken dat die ou kop met sy ou denke, sy ou skuldgevoelens, sy ou haatdraendheid, sy ou negatiwiteit afgele word. Dit le nou agter ons. Paulus se immers dat gelowiges mense is vir wie alles nuut geword het. Die oude is verby.
 
4. Dit beteken ook dat ons nuwe kop nuwe gedagtes sal dink, wat pas by die denkpatrone van Jesus self. Kom ons kyk na net drie van die verskeidenheid verrassende maniere waarop Jesus gedink het.
4.1 Hy het altyd die groot prentjie in gedagte gehou. Hy het vanuit God se koninkryk gedink en dit voor oe gehou, want Hy wou heeltyd hierdie koninkryk bevorder. Hy het hom nooit met nietighede besig gehou nie, maar was daarop ingestel om Sy Vader se wil te doen en Sy koninkryk uit te brei. (Bv. reiniging van die tempel, gesprek met die vrou by die put ens.) 
4.2 Hy was nooit op probleme as sodanig ingestel nie. Hy het altyd gedink hoe oplossings die situasie sou beredder. Ons is goed daarmee om probleme te identifiseer en te analiseer, maar nie goed in die soek na oplossings nie. 
(Bv. die vraag oor die betaal van belasting, vraag oor opstanding uit die dood ens.)  
4.3 Hy was altyd ingestel daarop om mense raak te sien en hulle te hoor. Van selfsug is by Hom geen teken nie. Sy oe kyk skerp en Sy ore is gespits vir dit wat mense aan Hom wil kommunikeer. (Bv. die blinde Bartimeus, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het ens.) 
 
5. 'n Ontmoeting met hierdie Jesus het altyd 'n totale denkverandering by mense teweeg gebring. (Bv. Daggeus, Paulus, Johannes ens.) In plaas daarvan om koppig te wees, word ons genooi om kop te gee en God toe te laat om ons denke  voortdurend te vernuwe.
 
 
 
Ds. Johann
Read 663 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer