Maandag, 31 Julie 2017 13:44

Verande 2017: Godsdiens

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg
Wat se beelde kom by jou op as jy aan die woord GODSDIENS dink vanuit ‘n persoonlike belewenis, maar ook vanuit die media – tv, koerant, sos media?
 
Is dit goeie beelde of slegte beelde? Maak godsdiens die wêreld beter of slegter? Orals hoor jy mense sê ons wêreld sal beter plek wees SONDER godsdiens – veral as jy aan sekere vorme van godsdiens dink soos:
Ekstremiste – bomme, terreuraanvalle – oorloë en moorde gedryf deur godsdiens – Isis – fanatici – publieke onthofings, tronkstrawwe breek gods reels, banale strawwe – toordokters, kultusse, belaglike goed soos doom/slange pik – godsdienstige pedofiele/verkragtings/homo, gods leiers bedrog, seksueel – fundamentalisme en wettisisme lei tot selfmoord of veroordeling/verwerping, woede, haat, rassisme, klassisme, ekskluwisme ( slegte . . . ISMES)
 
Wat dink jy doen sulke godsdiens aan mense, samelewing? Wat is die effek van hulle dien van God op ander?
 
Maar dink nou wat doen aan jou godsdeins = dien van God = jou geloof – aan jouself en aan ander  mense om jou? Maak dit hulle lewens beter/mooier/ligter of slegter/leliker/swaarder?
 
Die groot vraag is dus: Wat doen jou geloof – gods-dien van God – aan jou lewe?
 
SO die vraag is – is godsdiens goed of sleg?
 
Dit het goed begin tuin van Eden – maar sleg uitgedraai – Kain se moord was godsdiens gemotiveerd – het godsdiens slegte effek gehad
 
Hoe het dit wat veronderstel was om goed te wees - so sleg geraak?
 
Tot en met 1500 was daar net een kerk – en na die reformasie het verskeidenheid van denominasies ontstaan - in die helfte van die 20ste eeu het daar 3 prominente filosowe kritiek gelewer teen godsdiens en sedert dan het die aanvalle en negatiwiteit al groter en heftiger word – soveel so dat mense vandag hulle self eerder beskryf as spirituele agnostici as godsdienstig. Baie mense verseg om kerk toe te gaan – kerk bywoning is ‘n vreemde gewoonte vir baie en ‘n plek waar hulle nie na toe gaan, oor verskei redes soos alreeds genoem (*) + meer nader aan ons -  kerbywoning word gesien as ouderweds en argaies en konserwatief (ons is nie meer so dom soos vroeër en het nie ’n God nodig om dinge te verklaar en te verstaan agv die wetenskap en wat so ontwikkel het en ook die dinge wat ons ontdek het, het gemaak dat ons nie meer vir God nodig het)  Baie sien godsdiens as sleg vir jou intellektule, sosiale,  en persoonlike ontwikkeling. Verder word goedsdienstige-en kerkmense gesien as skynheilig en veroordeel almal en alles en is baie hard op mense wat foute maak, beskinder en sê sekeres gaan hel toe en dat slegte dinge God se straf, of jou voorvaders of die duiwel is. Laastens stry godsdienstige mense oor teologie en sakramente – wat maak dat mense baie negatief is oor godsdiens en kerk toe gaan – die groep REM se liedjie ‘Losing me religion’ som die dillema wat ons vandag het baie mooi op.
 
Kom ons kyk vervolgens na die redes vir hierdie dilemma:
 
Ons begin by wat God self van ’n sekere manier van om Hom te aanbid sê:  Jes 1: "Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; die bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. 12 As julle kom om voor My teverskyn, wie het julle gevra om my voorhowe te kom vertrap? 13 Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie: Ek het 'n afsku van julle wierookoffers. Nuwemaansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae: Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. 14 Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat Ek. Hulle is vir My 'n las, Ek is moeg daarvoor. 15 As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek."
 
Amos 5:21 "Ek haat, Ek verafsku julle feeste, Ek het niks aan julle feestye nie. 22 Al bring julle vir My brandoffers en graanoffers, dit is nie vir My aanneemlik nie, en Ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. 23 Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie!"
 
En hoor wat sê Jesus oor godsdiens - “Wee julle . . . en ellende wag vir julle . . . ” uitsprake:
 
Mat 23: 1 "Toe het Jesus die menigte en sy dissipels toegespreek 2 en gesê: “Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. 3 Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. 4 Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. 5 Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en die tossels aan hulle klere groot. 6 Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye, en van die voorste plekke in die sinagoges 7 en om op straat deur die mense begroet en as ‘rabbi’ aangespreek te word. 23 “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. 24 Blinde leiers! Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. 25 “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. 26 Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. 27 “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is. 28 So is julle ook: van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet.”
 
Jesus sê ‘n boom kannie goeie en slegte vrugte gelyk dra + jy gooi nie nuwe wyn in ou wynsakke nie + nie almal wat ‘Here Here sê sal in die koningkryk van God ingaan nie want ek ken jou nie’ het Jesus gesê.
 
Hoekom is die Bybel en spesifiek Jesus so negatief en teen godsdiens in ‘n vorm, en ‘n sekere en bepaalde manier van dien van God? Wat is die rede dat iets soos geloof en dien van God (soos $ en seks en huwelik) wat goeie goed is – sleg raak? 
 
Ons kyk vervolgens na drie 20ste eeuse filosowe ons te help – want jy het nodig om te verstaan waarvoor iets design is:
 
Sigmund Freud: God het nie die mense geskep, maar die mens het God geskep as antwoord op skuld en vrees – VB dogtertjie stout wil gevang word, gebruik haar ouers se streng reels as manier om haar skuld te betaal – koop haar los – so gebruik ons godsdiens met sekere verse om onsself te regverdig – godsdiens self regverdiging en beloon te word 
 
Karl Marx: sosiale regverdiging – gebruik God om reg te wees en ander verkeerd te bewys en uit te sluit – to exclude others be superior – eien die reg om hulle te exploit, enslave, violent behavior, punishment and even killing – oorsaak alle oorloë
 
Fredrich Nietsche: gaan oor mag – power . . .  to reign over and abuse others through the supernatural. Godsdienstige mense sê maklik dat godsdiens en die lewe gaan oor liefde – maar leef hulle, en word hulle gemotiveerd (aksies en gedrag) deur die liefde? Sy antwoord is nee – hulle word gemotiveerd deur selfsug en egoisme en narsisme. “Religion is using God to get to power through your own performance resulting in self justification and exclusion and abusing others by way of power and control”
 
Het jy geweet dat Jesus verwys na godsdiens as Hy sê “Kom na my almal wat moeg en uitgeput en uitgebrand is” Die Message vertaal dit as volg: “if you are burned out because of religion . . . come to me”
 
Dit is wat slegte godsdiens tot gevolg het – dit vernietig jou en ander – en die kern van die problem (weereens) is selfsug en die ego wat God gebruik om te kry wat jy soek. Hy moet jou beloon vir jou dienste (verdienste) + jou beskerm teen die slegte. Dit veroordeel mense wat anders glo en dink en lewe brutal. Slegte godsdiens is ‘n swaar en harde las (agv skuld en vrees en woede en haat en angs en twyfel en onsekerheid) vs Jesus se lig en sag (genade, vergifnis, vryspraak, versoening) juk.
 
Slegte godsdiens speel uit op die uiterlike – vorm van reëls en wette en seremonies met die doel om beloon te word en die goeie lewe en die ‘cherry’ op die koek is om hemel te gaan as jy sterf. Die gevolg is dat mense met verkeerde motiewe kerk toe kom nl.
 
·      Uit gewoonte – ons so groot geword – met die gebruik van kerk toe gaan – 1uur
·      As gevolg van jou gewete en skuldgevoel
·      Om ammunisie te kry – bevestig jy reg en ander verkeerd – Bybel wapen ander te skiet met veroordeling en beswaddering – oorsaak vir die moeilikheid trouble
·      Pitkos – toebroodjie vir die week – weereens net vir jou en waarvan jy hou en soek – verbruikersmentaliteit – nie van hou – challenge – dan waai ek en kry ‘n ander plek waarvan ek hou – nie boat rock – jou sus
·      Ontvluging van slegte mense en wreede en bose wêreld – kerk so tipe van ‘n cloud
·      Te hoor hoe sleg jy is en wat jy moet doen – wette en reels – om God se guns en sy seeninge te kry sodat jy kan goed voel en beter oor jouself te voel oor ander
 
Die woord Godsdiens kom van die woord – religio af – waarvan ligament kom – dit beteken dat Godsdiens se essensie en wese is om te verbind en te reconnect. God met jou en jy met ander – dis hoekom dit nie ‘n vorm-ding is nie maar ‘n beweging. Jesus se beeld van godsdiens is die van genesing/heling – die wat siek is het ‘n dokter nodig
 
Jesus sê nie volg die wet en daai reel. Hy sê VOLG MY (nie staan op vir My nie) volg my. Dit is ‘n beweging in verhouding met ander, en dis hoekom Hy sê dat die wat toe Hy honger en naak en dors en in nood en tronk was – die Hom en andere help – die koninkryk laat kom en in sal gaan
 
Godsdiens is dus ‘n innerlike harts-ding is (binnekant) en sê Jesus dit maak nie saak wat in liggaam ingaan maar daar uit kom, en wie daarbinne heers is wat sal uitkom
 
Die dien van God is om jou met Hom te verbind deur Jesus se sterwe aan die kruis, sodat daar ‘n konneksie met God sal wees. Maar om dit te doen moet daar eers ‘n diskonneksie in jou hart plaasvind met jouself –jou  ego.
 
Die lewe gaan dus om van jouself, die eie ek, bevry te raak sodat daar ‘n nuwe verbintenis en konneksie en ligament van beweging met Jesus in die Gees deur jou sal wees. Hierdie skep ‘n nuwe siening en motief om God te dien nl. jy ontvang seen en genade van God ogv Jesus en dit vloei deur jou sodat ander di took kan ontvang (die dooie see is dood omdat die water stilstaan en geen uitvloei, maak dit vrot en brak en laf – dis die effek van slegte godsdiens op ander)
 
Maar as daar ‘n diskonneksie en nuwe konneksie/verbintenis en beweging kom is dit mooi en goed en maak jou lewe mooi en goed – met die doel om ander se lewens mooi en goed te maak. Godsdiens en kerkgang gaan om te kry (uit genade sonder jy dit verdien) en deur jou na ander te vloei
 
So dien van God het ‘n geheel en al ander motief vir erediens bywoning - kom kerk toe oor:
 
·      God – daarom gaan die erediens primêr oor Hom en om te hoor wie Hy is en hoe Hy is
·      God te aanbid deur Sy naam te besing en groot te maak
·      God te ontmoet en Hom te ervaar/beleef – kontak
·      Sy Woord – wat jou laat groei en verander + hoop en bemoediging, troos, versterking gee
·      Om te hoor wie jy is –JY IS SYNE – SY KIND daarom dien jy Hom omdat Hy Hom met jou reconnect – wat oorloop en uitvloei na ‘n beweging na buite/ander – te bied en te gee wat jy ontvang het nl. genade (vergifnis, vryspraak, versoening), geloof, hoop, en liefde
 
Die eenvoudige verskil tussen godsdiens (vorm) en Christenskap (verhouding) is twee eenvoudige woorde: JA en NEE – Godsdiens sê dat God NEE sê – NEE nie genoeg/nie reg/nie aanvaarbaar – terwyl Christenskap sê God sê JA vir jou wat Jesus aangeneem het en in glo – Ja jy is myne/kind/jou lief/vergewe/nog ‘n kans/hoop –
 
Daar is 7 457 beloftes in die Bybel – dis 7 457 JA’s van God oor Jesus. “All God's 7 457 promises are His YES for you in Jesus, and that's the yes you and I are invited to live in every day. God says, "Yes, yes, yes!"
 
Dit gaan dus oor wat jy 1ste sit. Godsdiens sit ‘performance’ en wat jy moet doen en rëels 1ste dan kom God se JA/seen. Terwyl christenskap sit wat God in Jesus gedoen het nl. genade 1ste en dan gehoorsaamheid aan rëels en wat jy moet doen 2de as uitvloeisel van dankbaarheid wat uitspeel soos die tekste aandui
 
Amos 5” 24 Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom.
 
Jes 1: 16 Was julle, reinig julle. 17 Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van die weduwees. 18 Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.
 
 
Miga 6: 6 Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? 7 Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tienduisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? 8 Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig/vry van jou ego sal lewe voor jou God. 9 Om die Here so te dien, dit is godsdiens – die pad - wysheid.
 
Maak jou godsdiens jou lewe goed of sleg? Mooi of lelik jou?
 
En wat doen dit aan ander?
 
Groete, 
 
    Dr Fourie van den Berg
Read 586 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer