Dinsdag, 13 Junie 2017 11:05

Verander 2017: Huwelik

Written by

Hierdie termyn fokus ons op aspekte in ons gemeenskap wat in ‘n stryd is - en wat die lewe, oorvloedige lewe gesteel, vermoor, vernietig word. Ons gaan soos Luther, wat 99 stellings kerk se deur vasgeslaan het met spykers, elke Sondag ‘n aspek vat en dit teen die deur vasspyker – en weerstand daarteen bied – om dit terug te wen, gesond, heel en lewendig te maak, dit te VERANDER - sodat ons samelewing, huise en werke dit wat Jesus gekom het om te bring - sal kry en ervaar – nl. die lewe – lewe in oorvloed

Ons kyk vanoggend na die Huwelik – en kyk na God se bedoeling daarmee – hoe dit ontwerp is + hoekom dit skeef loop (mense ongelukkig getroud is en daar 120 egskeidings per week op die rol is en 25% van ons hoogeregshof litigasies is egskeiding). Ajy na die statistieke kyk, lyk dit vir my dis nie so maklik om goed en gelukkig tot dood ons skei getroud te wees. Kan jy ‘n leeftyd met dieselfde persoon gelukkig gertroud wees? Ja, jy kan as jy die huwelik reg verstaan.

Genesis 2: 21 “Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. 2 En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens. 23 Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. 24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.”

Storie van die "Wedding Cup” - * onderaan - aangeheg

Die huwelik het te doen met lyne en dimensies – wat moet gebeur dat albei van die wyn gelyktydig kan drink? Hulle moet op dieselfde lyn/vlak kom – albei moet aanpassings maak – of op of af

Want die doel is om die wyn wat binne is (wyn simbool oorvloedige lewe itv liefde, vreugde, vreugde , vervulling, genot – Joh 2 Jesus wyn troue) saam te drink + om dit aanhoudend aan/op te vul en vol te maak– nie leeg/aanmekaar te kan drink – of om aan te val maar aan te vul

En die key hiervoor lê in die woordjie - EEN VLEES (Hebreeuse woord is basar= wat vertaal word met lewende organisme). Die huwelik is dus die formering van die eenwording tussen die 2 as een lewende organisme

Maar hoe gebeur dit?

Ef 5:21 “ Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig”

Verlede week het ons gesê ons is in ‘n stryd teen dief/vyand – die bose wat wil vernieting, moor en steel – ons as skape – maar gelukkig is die skaap-herder nie die enigste metafoor in Bybel vir God se verhouding met Sy kinders nie. Die sterker metafoor is . . . God as die bruidegom en ons as Sy bruid . . . Dis die beeld van die huwelik

Netsoos skape ‘n stryd voer teen diewe – so is die Huwelik ook in ‘n stryd – MAAR jy moet reg dink oor die stryd – meeste dink dis ‘n stryd teen mekaar – magstryd – veg en baklei teen en met mekaar – bloed/hare – en kan die hyuwelik die plek wees jy die meeste ongelukkig is en seer kry terwyl dit bedoel was dat jy juis tot jou volle self te kom omdat jy kompleet word in die huwelik – beste jy

Om die rede moet ons reg oor die huwelik dink en oor die stryd – Aramese woord vir huwelik is oorlog Maar nie teen mekaar. Eerstens is die stryd in die huwelik ‘n innerlike stryd – en tweedens is dit ‘n geestelike stryd – huweliksformulier verwoord dit so: wees daarop voorberei dat satan nie genoeë neem met wat mooi en goed is nie en probeer dit vernietig en lelik maak en breek en ‘n wig tussen man vrou indryf

Kom ons kyk eerstens na die Innerlike stryd waarin ons ons in die huwelik bevind:

Om een te word – is ’n stryd tussen EK/MY en die ONS/EEN - tussen Me en We

Ons word selfsugtig gebore en word so groot – ons trou ook om selfsugtige redes oa. die een met wie jy getrou het moet jou gelukkig maak en joiu lewe beter te maak – en as dit nie gebeur nie is daar erge ongelukkigheid en konflik. En word dit ’n proses om mekaar fix en te verander soos jy die persoon wil hê.

Hoekom? Want dit gaan oor MY/JOU ipv die ONS/EEN (bo ons nl. ons huwelik)

Wat is die EEN/ONS?

Meeste mense bly 2 (Wii) individue na die troue ipv om EEN/WE te word. Dit beteken dat hulle lewens na die troue net aangaan soos voor die troue – hulle deel dalk dieselfde bed en huis en geld maar die res is dit ek – my ambisie, loopbaan, werk, vriende, sport, ontspanning, begeertes, seining, opinie, gewoontes. Nooit stel jy hierdie goed onderdanig aan die EEN/ONS/WE – en jy meet dit nooit itv wat dit aan die EEN/ONS doen nie.

Vb - Spieël is glas en foilie – maar skei jy foil van glas –kan jy in foil en glas sien maar nie so mooi (raaiselagtige beeld 1 Kor13) as wanneer die 2 saam kom – dan sien jy duidelik – wys dit alles mooi as getroudes dus een/een(ek en jy) bly en net saam bly as getroudes – sal hulle nooit die mooi volle prentjie sien soos as wat hulle EEN/ONS word – waar jy verby die swakhede en foute van jou maat kyk maar dit wat mooi is diep daarbinne raaksien – lei tot gevoel van aanvaarding – as die EEN/ONS bo gestel word – kom hy/sy tot volle volkome potensiaal deurdat en hoe jy hom/haar liefhet – net goed/mooi in Cup

Sien as jy trou (voor God ‘n verbond met mekaar sluit – om te trou is NIE ’n vennootskap – omtrent alle vennootskappe misluk en breek op agv MY/EK) beteken dit eintlik ‘n afsterf van my/ek/jou - verlaat die ek – en kleef maat – word EEN - Vóór jou huwelik kies jy wie jy gaan liefhê‚ maar ná jou huwelik moet jy dié een lief hê wat jy gekies het. Dis ’n opdrag en gebod: Joh. 13:34! Wat net kan gebeur as jy “wees aan mekaar onderdanig” is – kan net as jy vorige lewe verlaat en die nuwe (ONS/EEN) aankleef

Toets jouself af deur te antwoord:

Het jy jou ouers, jou ou vorige lewe itv vriende, werk en leefstyl verlaat? Of gaan dit aan soos voor die troue?
Soek jy jou ouers en vriende se leiding oor groot besluite eerder as jou huweliksmaat s’n?
Het jy ‘n beter vriendskap met ander as met jou huweliksmaat? Kuier eerder saam hulle?
Hou jy kontak met vorige liefdes – op sosiale media fb WA of selfs deur fisies kontak?
Baklei jy en jou huweliksmaat baie oor jou ouers, vriende jou of werk itv prioriteite?
Meng jou ouers gedurig in jou huwelik of die kinders in?
Is jy finansieel afhanklik van jou ouers?
Voel jou huweliksmaat geïntimideer deur jou ouers? Is daar ‘n toutrekery aan die gang met jou huweliksmaat aan die eenkant, jou ouers aan die anderkant en jy in die middel?
Gaan jy dikwels sonder jou huweliksmaat op vakansie?
Blammeer jy jou huweliksmaat omdat jy nie sosiale lewe kan lei nie? ‘Jammer ons kan nie vir ete kom nie – my vrou wil nie hê ons moet kom nie’?
Voel jou maat dat jou ambisie en loopbaan, werk of geld belangriker as hy/sy is?
Ouers, het jy jou kind toegelaat om te verlaat? Toets jouself:

Is jy jaloers op jou kind se skoonouers: ‘Hulle sien die kleinkinders meer as ons!’
Hou jy nie van, of praat jy sleg/ lelik oor jou skoonkind?
‘Gang’ jy en jou kind saam op teen jou skoonkind?
Probeer jy in beheer wees van jou kind se besluite - manipuleer: ‘Waar hy/sy bly en werk, hulle die kinders skool toe stuur, wat hulle kinders se name moet wees, ensovoorts’?
Jy kan net kleef en EEN wees as jy volkome verlaat het – kleef is om onderdanig aan mekaar te wees wat beteken ek/jy staan onder (geskik) aan die EEN/ONS (nl. ons huwelik) wat bo en belangriker as ons elkeen is – die vrou aan die man=hoof met respek + die man aan die vrou deur lief te hê (ware liefde is sacrifice/opoffer/verneder) in die volgende 10 areas – toets jouself en vra is julle:

[1] GEESTELIK een: Bid saam, dien saam, lees saam Bybel, en wees saam betrokke in die kerk. Klaar en verstaan julle huweliksrolle – al is dit teen die normale en kultuur

[2] EMOSIONEEL een: Respekteer die feit dat jou huweliksmaat anders is as jy (1 Petrus 3:7). Moenie op hom/haar neersien omdat julle nie die selfde ‘gewire’ is nie. Wees geduldig en nederig om te erken as jy verkeerd was.

[3] KOGNITIEF een: Lees en groei saam – stimuleer en challenge mekaar.

[4] PEDAGOGIES een: in hoe julle kinderopvoeding sien. Besluit bv. vooraf wie die kinders moet tugtig, wat die Bybelse metode vir tug is, of die kinders lekkers mag eet, waar hulle moet skoolgaan, wat se reëls julle in die huis gaan hê, wat volgens júlle goeie en slegte maniere is. Ef 6:4 sê dat jy jou kinders moet opvoed “in die tug en vermaning van die Here.” Man en vrou moet saamwerk in die opvoeding van hulle kinders. Dis nie net een ouer se plig, omdat die ander ouer nooit by die huis is nie.

[5] FINANSIEEL een: Besluit hoeveel julle gaan gee vir die Here se werk. Gaan julle skuld maak? Gaan julle vir bedelaars geld gee? Wat glo julle oor versekering? Wil julle eiendom koop? As jy dit kan bekostig, sal dit goed wees as elkeen ‘n bedrag kry vir sakgeld; ‘n bedrag wat jy kan spandeer soos jy wil.

[6] SOSIAAL een: Moenie dat jou vriendskappe jou huwelik benadeel nie. Moenie soveel uit wees met jou vriende, dat jy nie genoeg tyd gee aan jou huweliksmaat nie. Moet verskieslik nie beste vriende maak met iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Maak eerder vriende met ander getroude paartjies.

[7] REALTIONEEL een: Jy kan soveel geld en stuff hê as wat jy wil maar as jou verhoudings nie gesond en lewendig is nie – sal jy nooit gelukkig en vervuld wees nie

[8] KOMMUNIKATIEF een in kommunikasie. Deel feite, emosies, drome, vrese, gedagtes, begeertes en jou eie geestelike groei met jou huweliksmaat.

[9] ONTSPANNED een: Gaan soms alleen uit met jou huweliksmaat (sonder die kinders). Gaan saam op vakansie. Beoefen stokperdjies saam (byvoorbeeld tuinwerk).

[10] FISIES een: Daar is nie iets of iemand tussen julle nie – geen plek vir 3de . . . nie beskikbaar

VERSTAAN MOOI – om ONDERDANIG aan die EEN te wees - is alleen moontlik as jy Ef 5:v21 met die voorafgaande vers van Ef 5 verbind – nl. vers 18: “moenie jou met drank vul … laat die Gees jou vervul …” dan sal jy onderdanig aan die EEN/ONS kan wees‚ as jy maw jouself elke dag onder beheer van die Heilige Gees te plaas. Laat ons dus nie in die eerste plek probeer om onderdanig te wees nie. Ons sal dit in elk geval nie regkry nie. Ons sondige aard dikteer vir ons die teenoorgestelde gesindheid. Laat ons ons eerder aan God oorgee‚ en Hy skep in ons die moontlikheid om onderdanig te weeste wees

Dit beteken in praktyk dat jy kopskuif maak van ek/my na ons - dit gaan dus nie oor wie is reg/verkeerd, wie wen/verloor tussen my en jou maar wat is reg en wen vir die ONS/EEN – vb’e as jy in die huwelik onder die EEN/ONS lewe dan vra jy die volgede in alle situasies en omstandighede af nl. wat sal my . . . ambisie, loopbaan, werk, vriende, sport, ontspanning, begeertes, seining, opinie, gewoontes – aan die ONS doen? Gaan dit die ONS/EEN skade doen? Indien so – dan los jy dit twv die ONS/EEN. Dis tuff want jy gee my (ek wil hê en wat vir my belangrik is) op vir die ons.

Dis hoekom die huwelik ‘n innerlike stryd is – teen jouself – teen jou selfsug/vlees/ego – en nie teen jou huweliksmaat – waar julle mekaar veg en raas en baklei en ongelukkig is oor wat jou maat doen/nie doen Dan word dit ’ gewoontes van kritiseer en aanval – en die gevolg is dat daar geen ruimte/toleransie vir foute is + albei voel hulle kan niks reg doen + en dat jy nie aanvaar word soos jy is nie.

Wat agter dit sit – is selfsug/ego itv om jouself teen pyn/seer te beskerm val/kritiseer jy ander een sodat hy/sy nie die verkeerde sal doen – en jy teleurgesteld/seer/pyn – gaan maar oor jou- om te BEHEER!!!

Om die wyn van die huwelik te drink – is die verlaat/afsak/dieselfde level/onderdanig wees aan die EEN/ONS – dan weeg jy alles wat jy doen en sê op itv wat dit aan die EEN sal doen – en dat wat jy doen en sê KLEEF tot gevolg sal hê – maw om die regte ding te doen, aan te hou doen, al voel jy wat! Betroubaar, getrou, eerlik, respekvol, eerbiedig, lojaliteit en integriteit – HOOR MOOI – agv en vir die EEN/ONS en nie agv die ander een – want anders kan jy soms voel die ander een verdien dit nie agv die foute en flaters van die ander een sal jy rede hê om dit nie te doen nie – maar as jy dit doen oor die EEN/ONS sal jy waaksaam wees en daarteen stry dat niks jy doen, së, optree wat die EEN/ONS sal skade doen, seermaak SKEI nie

Dit is en was dus nooit God se doel dat mense trou vir jou – en dat jou maat jou gelukkig moet maak nie – dis jou eie verantwoordelikheid - ander een kan bydrae tot jou geluk + die doel is ook nie om die ander een te fix en te verander soos jy hom/haar wil hê - doel is om een te word – submit - en dan die EEN/ONS lief te hê – die meeste mense dink dat jy net die ander een moet liefhê – terwyl ons elkeen die EEN/ONS moet liefhê - dis hoe ons mekaar lief het – dan kom God se bedoeling en doel tot verwesenliking nl. heilig – heiligmaking!!! Jesus afgekom op ons level-EEN/ONS - verbond

Kom ek maak dit prakties: die boek Hosea vertel van God wat met ons in ‘n ontroue huwelik is Hy God alle rede het om ons te los/skei maar dit nie kan doen nie oor – Sy liefde wat te sterk vir die EEN/ONS (verbond) brand – daarom sê Hy in Hos 14:6 “Ek sal vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos ’n lelie en hy sal so vas staan soos die Libanon”

Wanneer jy waarlik EEN/ONS is beteken dit dat ons in die huwelik vir mekaar soos die dou is. Hoor mooi - dis maw nie ‘n groot taak nie. Dit sê nie jy moet reën en son wees nie. Wees maar net ’n paar klein druppels dou vir jou huweliksmaat‚ en dit is genoeg. Dan blink ons huwelik soos die gras vol dou in die môreson.

Wat beteken dit om vir die EEN/ONS soos die dou te wees? ’n Mens kan dit net verstaan as jy die rol van dou in Palestina reg verstaan:

Eerstens - dou is die getrouste ding in Palestina - of dit Januarie of Julie is - of jy dit nou raaksien of nie – of daar wolke is of nie‚ kom die dou vin die nag en is dit in die oggend daar. Net so getrou soos die dou moet ek ten opsigte van my huweliksmaat wees – getrou in die kleine en in die grote‚ getrou aan ONS/EEN – soos ons voorheen gesê het – doen nie soseer oor die ander een/individu per sy – maar vir en aan die EEN/ONS – anders het jy soms rede om dit nie te doen nie . . . .

Die tweede belangrike punt van dou in Palestina is dat dit alles laat groei. Daar val op sekere plekke byna géén reën nie‚ en tog staan die bome in die somer boordevol vrugte en die struike armsvol blomme – omdat die dou wat val‚ dit laat groei en bloei.

Jou huwelik word ’n fees: as ons vir mekaar soos die dou is en mekaar laat uitgroei en laat opbloei tot die vrye en blye mense wat God ons oorspronklik bedoel het om te wees. Dis ook daarom dat God ons as huweliksmaats by mekaar bring‚ sodat ons ménse van mekaar kan maak – mense wat heilig word – en dis jou grootste roeping en taak in die huwelik – G Thoms - . . . not to become happy but holy

Dis hoekom die Huwelik geestelik is – maw nie net ‘n burgerlike ooreenkoms /vennootskap – jy sluit ‘n geestelike verbond as jy trou en proses om EEN te word en mekaar heilig te maak uit eerbied vir Christus Dit is hoekom die 2de stryd in die huwelik ‘n geestelike stryd is wat met geestelike, en nie menslike wapens, geveg moet word – jy kan die verkeerde geveg veg en ook met die verkeerde een veg

Fliek - WAR ROOM

Die vyand en dief – is uit om jou oorvloedige lewe en vreugde in jou huwelik te steel, geloof vir julle huwelik te moor/smoor en die verwagting en volhoubaarheid van saam gelukkig oud te word, te vernietig. Jy kan so maklik die verkeerde geveg veg en ook die verkeerde een veg ipv om die een agter die ander een te veg + in die geestes realm met die wapens van gebed en die Woord teen die dief/vyand te veg deur vir mekaar te bid, te vergewe, en genade te bewys ipv kritiek en veroordeling en raas, baklei, net die foute en verkeerde raak te sien–

Ons Sluit af met die volgende twee vrae: Eerstens aan die mans: Is jou vrou ’n blommende lelie (Hosea 14:6) Nie? – dan sal jy jou die hand in eie boesem moet steek en moet erken dat hierdie lelie sonder dou moes leef. Gee dit aan haar.

Tweedens aan die vroue: Is jou man standvastig soos die berg Libanon (Hosea 14:6) Nie? – dis die dou wat van jou kant ontbreek. Begin weer en wees vir jou lewensmaat dou. Sodoende sal jy die feesvure in jou huwelik aanblaas‚ die feesvreugde laat opvlam.

Read 625 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer