Sondag, 23 April 2017 08:50

Impak van die kruis op jou lewe

Geskryf deur Zack Pienaar

Perikoop      : Joh 20:19-31

Teks           : Joh 20:28

Tema          : Niks kan weer dieselfde wees nie, na die kruis

Johannes 20 vertel die verhaal van Jesus se verskyning na Sy opstanding uit die dood. Hy verskyn heel eerste aan Maria Magdalena waar sy buite die graf gestaan en huil het (verse 11-18). Daarna verskyn Jesus aan die dissipels waar hulle in ‘n vertrek sit agter geslote deure, want hulle was bang (19-25), belangrik om op te merk is dat Thomas , wat ook Didimus genoem was, een van die dissipels nie by hulle was nie. Wanneer Thomas wel later by hulle was dan se hulle hom dat Jesus leef en opgestaan het. 

Sy reaksie was as volg:” As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie”. n Baie sterk reaksie van Thomas, gelaai met baie emosies.

Dan 8 dae daarna terwyl die dissipels weer bymekaar was agter geslote deure en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Dan nooi Jesus Thomas om te kom doen dit wat hy gese het naamlik: eers as hy, Thomas, sienvoel en ervaardan sal hy glo. 

Daarom nooi Jesus , Thomas met die woorde:”Bring jou vinger hier en kyk (dws-sien) na My hande; en bring jou hand en steek hom in My sy ( dws. voel en ervaar); en moenie langer ongelowig wees nie,maar wees gelowig”. By the way het die baste room gese Thomas was nie ongelowig nie, hy was net n sekuur man.

Toe Thomas die merke van Jesus se lyding en sterwe, sien met sy oe en voel met sy hande en die ervaring kry dat dit Jesus is. Toe gebeur daar iets. Thomas volgens my bars in trane uit, Thomas kan nie stil bly nie. Spontaan kom die kragtige woorde uit sy mond: ”My Here en my God”. Dit is meer as net woorde dit is n belydenis. Onthou nou as n mens die Bybel lees veral die Nuwe Tetsament dan word na Jesus verwys as:

·      Hy is die Seun van God;

·      Hy is Here

·      Hy is Rabbi en Leermeester;

·      Jy hoor nie rerag dat iemaand Jesus, God noem nie. Dat iemaand se dat Jesus ook God is,

·      Nie eers in die uiters belangrike belydenis van Petrus nie. Petrus se belydenis se: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Thomas bely dat Jesus ook God is. (En terloops as Jesus ook God is dan is die Christelike godsdiens die enigste weg tot saligheid. Ek glo dit in elk geval.) 

Maar wat beteken dit: My Heer en my God. Dit beteken dat die sien, voel en ervaar van die merke van die kruis, het Thomas se lewe getransformeer, verander. Hy was defnitief niemeer dieselfde mens as voorheen nie. Die kruisverhaal, die verhaal van die opstanding was niemaar net n mooi vooruitsig van Jesus nie, dit was nie net n mooi storie en vee verhaal van n Prins wat sal kom om sy bruid te kom haal nie. Nee die opstandings verhaal en die merke van Jesus het n lewensveranderde impak op sy lewe gehad. Sy lewe sou nooit weer dieselfde gewees het nie. Die lewe was nie vir home en van ja alles het nou gebeur,nou is dit maar Bussiness as usual, ons gaan maar aan asofniks gebeur het nie.

Nee, My Heer en My God beteken hy, ja, hy Thomas het sy lewe her toegewy aan Jesus. My Heer beteken, I surrender it all. Beteken my lewe is nou 100% onder die heerskappy van Jesus, elke deel daarvan. Watter powerfull belydenis dat niemaand anders sy God is nie ,maar Jesus. Niks en niemaand sal hy voor buig en aanbid nie, slegs Jesus is sy enigste en ware God. Ja nou verander hy, van ongelowig na een wat glo. Watter impak het die merke van die kruis op sy lewe. Van wankelend en wisselend na: My Here en my God. 

Was dit nie ook die impak op die lewe van die Romeinse soldaat wat toe Jesus Sy laaste asem uitblaas, uitroep waarlik Hy is die Seun van God. 

Sien soos in die lewe van die Romeinse soldaat en die lewe van Thomas, was dit na alles(kruis) nie maar business as usual nie. Want sien as jy gesien, gevoel en ervaar het dan kan niks meer dieselfde wees in jou lewe nie. Jy moet ver heen wees as jy gesien, gevoel en ervaar het en niks gebeur in jou lewe nie. Oepke Noordmaans skryf:”Die Paas-Evangelie het die krag om treurendes te troos en twyfelende mense vastigheid te gee”. 

Maar dit bly opvallend hoe die storie van die kruis in baie mense se lewe net n storie is. Dit bly verbasend hoe die verhaal geen impak het in mense se lewens nie. Dit is maar net deel van die kalender. Dat mense nie weet dat as jy die opgestaande Jesus ontmoet, sien,voel en ervaar niks meer dieselfde sal wees nie.

Want die impak van Sy lyding, sterwe en opstanding is as volg:

·      Dit verwyder sonde en skuld

·      Verwyder die torn van God oor jou lewe

·      Verwyder vervreemding van God en bring versoening met God

·      Bevry ons uit die gevangenisskap deurdat Hy Sy lewe gee as losprys.

·      Magte van die duisternis oorwin dat ons nie onder daai juk kan wees nie

·      Hy neem ons se straf op hom dat ons kan vry wees.

Wat is die impak van die merke op jou lewe? 

Kan jy Jesus sien ,voel en ervaar in jou lewe?

Die probleem is ons sukkel om Jesus te sien wanneer die moeilike dae kom in ons lewens,my huwelik, met my kinders, in ons werk, in ons land en buurlande en in die wereld. As jy mooi kon kyk sou jy sien jy sou dit nooit op jou eie kon maak nie, kyk net terug sien, voel en ervaar dan sal jy ook nie anders kan as om uit te roep: My Heer en My God!!!

Mag die Here ons geestes oe oop maak dat ons die merke kan sien, voelen ervaar in ons alle daagse lewens dan sal niks meer dieselfde wees of business as usual, nie (vers 31b, dan sal ons die lewe-zoe, he).

Vriende dis hoekom ek is wat ek is n christen , n kind van die Here . Toe ek maar nog jonk was het mense, vreemde mense n opvoering kom hou. Ons was gedwing om dit te gaan kyk, ek sou seker nie uit my eie daar uit gekom het nie. maar ek was daar. Die toneel vertoon die verhaal van n identiese tweeling. Die een was so sag soos n lam, het n mooi voorbeeldige lewe gelei,maar die ander n moordenaar en krimineel. Laasgenoemde word deur die polisie gevang en vir sy dade ter dood veroordeel. Terwyl hy in die dodesel is en wag vir die vonnis om voltrek te word, rig die ander broer n laaste versoek aan die owerheid dat hy privaat n oomblik alleen saam met sy broer mag he daar in die dodesel,ure voor die voltrekking. Dit word toegestaan en in die sel vrahy sy broer om gou plekke te ruil en net uitgaan dank an hy gaan groet. Hulle het ongemerk klere geruil en die broer is toe uit na buite om vir n oomblik vry te wees. Toe word die vonnis voltrek en die onskuldige sterf in die skuldige se plek. En die toneel eindig so: en so het Jesus plekke met ons geruil. 

Toe ek dit sien, voel en ervaar was dit die impak dat ekmy lewe aan Hom gegee het.

En u…. Wat is die impak van die merke op jou lewe? Kan jy Jesus sien ,voel en ervaar in jou lewe?

Read 516 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer