Donderdag, 20 April 2017 20:57

Oesfees 2017: My lewe is 'n dankie!

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg
My lewe is ‘n dankie!
 
Soveel mense leef ‘n voorskriftelik “móét”-lewe – “ek moet gee en ek moet help”.  ‘n Lewe gedryf, gedruk en gejaag deur hulle eie selfgemaakte reëls en wette en skuldgevoelens, houtlepels en swepe!  Ek wonder wat sal die vrug van ons “gee” wees as die wortel daarvan skuldgevoel, dwang of manipulasie is?
 
Ander skop weer vierkantig vas by ‘n voorwaardelike “maar ás”-lewe – “as jy hierdie vir my doen of as ek ‘n ander werk kry of as ek in Australië kan gaan bly… – DAN!” ‘n Lewe gedryf deur ‘n algehele  onvergenoegdheid, ontevredenheid en aanhoudende behoefte en tekort.
 
Ons sterf aan ons VOORskriftelike en VOORwaardelike lewens soos ons besef Wie ons lewe VOORaf en VOORuit gaan... 
 
-       ‘n Dankbare lewe is een wat geDRING word, nie geDWING nie!
-       Dankbaarheid is die antwoord op wat God eerste vir jou gedoen het, ‘n spontane aangee van God se gee! 
-       Dankbaarheid is die momentum wat ons sien soos wat die Gees van God iemand se lewe in beweging bring! 
-       Dankbaarheid is ‘n “ek kan nie anders as om te”-lewe – ‘n OORborreling van ‘n OORvloedige lewe!
 
Omdat my sonde wat baie is, vergewe is, daarom is my lewe ‘n dankie!   (Luk.7:47)
 
Ek sê nie dankie nie – ek lééf my dankie!  Alles wat ek doen word ‘n geleentheid om my dankie te wys!  Of dit is om my kinders se kosblikke te pak, om vir iemand plek te maak in die verkeer of my parkeerplek af te staan, om iemand te help oor die straat of die ou agter my se tolgeld te betaal, om ‘n ekstra broodjie te pak vir iemand of ‘n ekstra myl te stap. 
 
2 Kor.8:9 “Gaan wys nou hoe dankbaar julle teenoor Hom is deur julle besittings (en lewe!) met ander te deel.”
 
Maar hoe kan my lewe ‘n DANKIE wees - in ‘n tyd soos waarin ons ons bevind?
 
Daar is 80 milj landmyne op 220 000v/km onder grond weggesteek – elke 20min word landmyn afgetrap – ons bevind ons elke dag mynveld – trap self daarop en hoor ‘click’ - of word getref deur ander dit aftrap - ontplof
 
Die tyd waarin ons lewe – in ‘n tyd van klomp landmyne wat afgetrap word en waarop ons trap – dan hoor jy ‘click’ en jy kannie jou voet afhaal – anders gaan dit opblaas. Veral op ekonomiese terrein bevind ons ons op ‘n landmyn met SA se rommelstatus- hoë wisselkoers – beleggers onttrek – hoë rentekoerse – likwiditeits cash probleem – mense betaal nie skuld – banke leen nie maklik en hoë rente – kom uit droogte – nie werk – besighede sukkel en maak toe – betaal mense af – retrence – eiendoms/motor mark dood
 
Hoe lewe jy met ‘n voet op landmyn (huwelik, huis, werk, $) - wat doen jy?
 
Die film “mine” is van ‘n VSA soldaat en vriend – wat landmyn aftrap en vir 52 ure daarop staan – abnormale – face/fight demons – werk deur goed – maak vrede klomp goed verander da wa hy staan
 
Landmyn – dwing hom tot waaroor gaan die lewe – wat om te doen moeilike en slegte tye/situasie – hallusineer sien mense dinge regmaak + klein dogtertjie hom water gee net om uit te vind sy is deur landmyn doodgeskiet terwyl sy besig was om landmyne te ontkoppel–maar sy help hom te bly staan, want
 
Om op ‘n landmyn te trap is om in nie lekker plek te wees – dit kan jou huwelik wees, verhouding met jou kind, jou gesondheid, werk, gedld. Wat doen jy as jy met jou voet ‘n landmyn aftrap?
 
1. Normale en natuurlike reaksie is dat jy agv paniek - Spring – maar dit ontplof en verloor jy jou been
 
Die normale reaksie op landmyn bevind is om daarvan te wil wegkom, daaruit te ontsnap...
 
· Die uiterste hiervan is, om paniekerig te spring – en van alles ontslae te raak, alles te verkoop en ‘n heenkome elders te gaan soek..., op ‘n nuwe plek, selfs in ‘n ander land.
· of jy staan maar is kwaad en maak jou oë vir die werklikheid toe, en jou emosioneel daarvan losmaak..., gelate raak daaroor - ‘n houding van “hoop-maar-vir-die-beste”..., ‘n fatalisme!
· of ‘n ander manier van ontsnapping is om jou terug te trek in ‘n verlammende bondeltjie
vrees..., toegegooi onder wanhoop, met geen uitsig op die toekoms nie, ophou leef en
geestelik doodsmoor – die houding van ‘n pessimis wat negatief is – gal braak!
 
2. Of bly jy staan – byt vas – face klomp stuff da wa jy staan (fliek) tot iemand kom help - verander
 
Wat Lindie sê nl. dankie lewe met voet op die landmyn – is verkeerd-om – want – en jy moet weet . . .
 
Ons God is verkeerd-om – Hy werk nie normaal soos mense anders nie God – vandag Palm Sondag – verkeerd-om – mense wil na God gaan – God kom na ons in Jesus – meng met die verkeerd-om mense bo/onder, 1ste/laaste en vat straf mense op Hom verkeerd-om en sterf – vra van Sy volgelinge om verkeerd-om te leef
 
Die volgende storie verduidelik dit – hoekom ons juis MOET leef met my lewe as ‘n dankie:
 
Jeremia (32) bevind hom in erger tyd ons – was ‘n verskriklike donker tyd vir die volk van die Here, ‘n tyd van onrus, vrees en politieke onstuimigheid! Nebukadneser, die koning van Babel, het 10 jaar gelede, Jerusalem binnegeval..., en ‘n groot deel van die volk, veral die leiers en vernames, in ballingskap weggeneem – en nou het Nebukadnesar se leërmagte teen Jerusalem opgeruk! Hulle het reeds die stad omsingel/beleër! Dit is net ‘n kwessie van tyd voor Jerusalem geplunder gaan word..., en nog Jode in ballingskap weggevoer gaan word! Wat erger maak is dat die profeet Jeremia in aanhouding geplaas is – Jeremia is tegnies in die tronk
 
Dit is in hierdie hooplóse tyd dat Ganamel (neef) na Jeremia toe kom met die versoek om sy grond in Anatot te koop vir 200g silwer – ‘n plekkie, paar kilometer buite Jerusalem - volgens die lossingsreg. Die lossingsreg het beteken: wanneer iemand in finansiële moeilikheid kom en hy moes sy grond verkoop..., dan het ‘n naaste familielid die eerste opsie gehad om te koop. Jeremia se neef het die tekens van die tyd goed gelees. Hy het geweet – een van die dae, as Nebukadneser oorvat, is grond niks werd nie. Die Babiloniërs sal alles platslaan en
verwoes. Daarom soek hy iemand wat dom genoeg is om dit vir 200g silwer te koop!
 
Anatot is simbolies van landmyn – dis nie lekker plek om in te wees nie.
Wat doen Jeremia? Te midde van hierdie situasie, koop Jeremia die grond met geld hy nie het.  Grond waarop die Babiloniese weermag waarskynlik op daardie stadium uitgekamp het.  Grond wat eintlik reeds oorgeneem is.  Grond, wetende dat die volk in ballingskap weggevoer gaan word.
 
Wat sou ek en jy gedoen het...? Verontwaardig vra: “grond koop...?” gelag het – wie sal onder sulke omstandighede grond koop? Verkoop Ja - Moenie dink ek is mal nie!” dis abnormal en verkeerd-om!
 
En tog is dit wat Jeremia doen – hy kóóp die grond!
 
Wat ‘n absoluut gekke ekonomiese daad is dit nie – om ‘n stuk nikswerd grond, waarop hy in alle waarskynlikheid nooit ‘n boom sal plant, of wingerde sal snoei of ‘n huis sal bou nie – wat hy dalk nooit eers weer sal sien nie – te koop! Want koning Sedekia het voor dit vir Jeremia, gesê “So sê die Here: Ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel. Hy sal hom verower... En as julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die neerlaag ly...”
 
Jeremia het dus presies geweet wat die omstandighede is . . . en nogtans koop hy!
 
Baie van ons sal ons kan vereenselwig met die tydsomstandighede waarin Jeremia opgetree het – vol landmine, onsekere, onveilige en uitsiglose tyd. Die tyd waarin ons tans leef op persoonlike, sosiale, politieke en ekonomiese vlak, is só ‘n tyd! Voet op landmyn – versoeking is om te spring deur alles te “verkoop”..., weg te hardloop – fisies en emosioneel, ‘n ander heenkome te soek! Nee duisend maal NEE, dis nie nou verkoop-tyd nie, maar grond koop-tyd in Anatot! – dit is wat die Here sê!
 
Om grond te koop - is om met jou voet op die landmyn deur te bly staan – en nie om te probeer spring. HOOR - hierdie vreemde eiendomstransaksie het ‘n baie sterk simboliese betekenis!
 
Dit is ‘n simbool van hoop!... Dis hoekom God sê hy moet die grond koop
Dit bring ‘n sterk boodskap van hoop te midde van die skynbaar hopelose omstandighede bring!
Want om grond te koop, beteken dat jy belê in die toekoms... daar ís ‘n toekoms!
 
En hy doen dit oor . . . klein dogtertjie (in die flim “mine” help soldaat) van geloof - Vers 15 God sê hom om die grond te koop, en Hy is ook dié Een wat sê: “daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word”. Grond en huise en wingerde was die mees algemene elemente van die ekonomie destyds. Dus, die ekonomie sal weer herstel, daar sal weer nuwe lewensmoontlikhede kom. Die ballingskap (en sy verwoesting) sal nie die laaste woord oor God se volk hê nie...!
 
Geloof, klein geloof, maak hom so hoopvol, so oortuig is hy dat daar ‘n toekoms is; dat daar lewe ná die doodsheid van die ballingskap is – dat hy die grond koop!
 
En nie omdat hy ‘n optimis of ‘n opportunis is nie. Hy het nie ‘n houding van: “ag, môre gaan dit dalk weer beter nie”. Nee, hy handel op grond van sy geloof in God! Jeremia sien nie net ‘n toekoms nie, hy sien die God van die toekoms, want uit die geskiedenis ken hy die God: Hy is dié Here wat in die verlede ingegryp en dinge verander het - Hy weet God kan die onmoontlike doen!
 
Daarom sit hy sy geld ... waar sy geloof is … in God self!
Geloof is om jou geld te sit in wat jy glo – jou geld en wat jy daarmee doen wys wat jy glo!
Dit wys wat jy op hoop - want jy koop eintlik met jou geld bv. As jy kosmetika koop, hoop jy, en koop jy jeugdigheid. As jy kos koop, hoop jy en koop jy gesondheid. As jy kar koop, koop jy eintlik status en image. As jy vakansie koop, hoop jy en koop jy ervaring nie om te rus nie
 
Jy koop hoop met jou geld. en hoop is di twat jy go. En di twat jy glo is waarop jy vertrou
 
Om in God te glo, om Hom te vertrou onder alle omstandighede, is nie 'n natuurlike ding nie – dis as’t ware verkeerd-om want ons kan God se beloftes en liefde nie altyd sien en bewys nie. Geloof in God is nie 'n sommetjie wat ons kan maak en aan die einde kan optel en bewys dis waar nie. Geloof in God is eintlik nie 'n ding van die kop nie, maar van die hart. . .  en die hart gaan oor vertroue
 
Die eintlike vraag wat God vanoggend vir jou en my kom vra is dieselfde as vir Jeremia: Vertrou jy my? Vertrou jy My op landmyn? Vertrou en glo jy dat Ek altyd by jou is? Vertrou jy my ook in Anantot? Vertrou jy My as Ek sê dat Ek jou liefhet? Hou jy aan My vas in slegte tye, maar ook wanneer alles klopdisselboom gaan? Vertrou jy My as ek sê dat Ek al jou skuld aan die kruis betaal het en jy nie verlore sal gaan nie? Vertrou jy My?
 
As jy my vertrou – staan – bly - Ons mag nie nou net aan onsself dink en hoe om beter uit die omstandighede te kom – mag nie nou spring en probeer wegkom en vlug of self hou/klou en in die proses skiet ons beweging skrapnel in alle rigtings en beseer en vermink mense om ons.
 
Al die projekte Imago Dei projkete is agv mense wat swaar kry en sukkel – oor landmine wat afgetrap is of oor mense wat van landmine probeer afspring het – en in die proses almal om dit vermin het.
 
Wat ons nou nodig het is mense wat op die landmyn en in Anatot STAAN en BLY – in die gewone goed van ons lewe betrokke sal raak – nou intrepeneurskap nodig –– betrokkenheid – positiewe woorde en gesprekke – deel te raak van oplossings  – dat koppe sal draai weg van NEGATIWITEIT NA POSITIEWE DENKE + WOORDE. 
 
NOU NODIG DAT JESUS VOLGELING
 
- hul kundigheid sal gebruik om ‘n bedeling van eerlikheid en regverdigheid op ekonomiese en politieke terrein te vestig
- voort sal gaan om vir stukkendes te wys hoe kosbaar mense se lewens in God se oë is deur alle mense met respek te behandel.
- ons kinders respek te leer vir gesag (ouers / onderwysers /owerhede)...
- betrokke sal raak by die behoeftes in die begeenskap, skool, kerk
- hard sal werk en te leer om jouself en jou kinders goed te bekwaam om die aarde te bewerk en op te pas – op mediese-, tegniese- en onderwysgebied, die produksie van kos, voorsiening van behuising, om saam te werk teen aardverwarming, nie rommel te strooi nie, elektrisiteit spaarsamig te gebruik!
Martin Luther was once approached by a man who enthusiastically recently become a Christian. Wanting desperately to serve the Lord, he asked Luther, “What should I do now?” Thinkin Luter would say, become a minister or a traveling evangelist, or a monk. But Luther asked him, “What is your work now?” “I’m a shoe maker.” Much to the cobbler’s surprise, Luther replied, “Then make the best shoes, and sell it at a fair price.”
 
Het ons rede om te hoop op ‘n toekoms...? Ja, duisend maal meer as die Jode! Want sien, jare later is dieselfde grond weer gekoop – met die geld wat Judas gekry het omdat hy Jesus Christus verraai het (Hand. 1) Daardie stukkie grond is eintlik met Jesus se bloed gekoop! Daarom is die plekkie “Akeldama”, Bloedgrond, genoem!
Oënskynlik was alle hoop daardie Vrydag verby..., toe die Hoop aan die kruis gespyker is. Maar Sondag het óók gekom – toe Christus opgestaan ... en daardeur vir ewig ‘n grens gestel het aan hooploosheid en wanhoop!
 
So het “Akeldama”, op ‘n verkeerd-om manier, die klein begin van hoop geword – simbool dat God die hele aarde uit die verwoestende hande van die bose bevry...en as’t ware weer teruggekoop het vir Homself!
En oral waar hierdie boodskap gelowig aanvaar word, word die aarde, stukkie vir stukkie, deur God se koninkryk teruggeëis!
 
Koop grond, waar jy ook al woon en werk! Bly daar waar jy is, want daar is God se toekoms!
Marten Luther het op ‘n keer gesê: al weet ek, ek sterf môre, plant ek vandag ‘n boom –
so oortuig was hy van God se toekoms – daar waar hy geleef het belê in God se toekoms!
 
Is jy bereid om ons geld te sit waar jou geloof is...?!
 
Dit is nie verkoop-tyd nie, maar koop-tyd! Want daar is hoop, op beter toekoms. En daar is werk..
Groete, 
Dr Fourie van den Berg
Read 558 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer