Woensdag, 05 April 2017 16:34

Anders: Soli Deo Gloria 2

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg
Matt 16:24-25 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg” en  “Wat help dit ʼn mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?” Die Message vertaling: “Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What good would it do to get everything you want and lose you, the real you?”
1 Kor 4:4 “I care very little if I am judged by you or by any human court; indeed, I do not even judge myself. It is the Lord who judges me. . . He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. Do not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?”
Verlede week gesien dat God nie ge-eer is, want die kerk, die pous en priesters is geëer + ons het gekyk na wat God se eer is nl. die Shekinah – in jou is – en wat sigbaar en bevry moet word deur jou – God se liefde glans moet deur jou dade en gedrag skyn. Ons taak is om die regte goed te doen (behaviour) 'ZAO TO THEOS' ipv believe/geloof/woorde + doen in die klein en gewone goed vir God se eer en heerlikheid.
Kriks van preek vandag: is dat jy stuff God gekry het (gawes, talente, vermoeëns, begaafdhede, skills) om Hom mee te verheerlik – dan bevry/vertoon jy Shekinah – glow/shine God se heerlikheid – EN nie dat jy sal shine, in die limelight sal wees, of dat die son uit jou skyn
Eric Liddell Chariots of fire “I believe God made me for a purpose, but he also made me fast. And when I run I feel His pleasure.”
SOLI DEO GLORIA - Gaan oor God se eer/heerlikheid en Hom te verheerlik! Dan sal die Koninkryk SHINE
Nou hoekom gebeur dit nie – sien ons dit nie – doen ons dit nie?
Want ons word gedryf deur die EGO – die 2de self, die kunsmatige ek
Kom ons toets of die stelling waar is deur die volgende vrae eerlik te antwoord:
1. You measure your success by what you see and feel in the moment. (eg. If other’s don’t appreciate what you’ve done or your ministry isn’t flourishing, it must be a failure and not worth continuing.)
2. You are motivated and unmotivated in your work, friendships, church, etc., by the praise or lack of praise of those around you.
3. Your decisions are driven by what others will think.
4. You are easily discouraged, irritated, or angry when your efforts are not appreciated by others or when others receive credit for something you have done.
5. When others praise you, you begin to feel self-confident in your own abilities,
6. You are more drawn to the type of work and serving opportunities that will be noticed and praised by others.
7. You struggle with competitiveness and envy when someone else succeeds or is given praise + find joy if its going bad with tese people.
8. You feel good when people think your’e awesome – boast self + depressed if ignored or others more better you
9.  You complain and moan and share your’e troubles and pain so that you can get attention because of it.
10. Your emotions and how you feel about yourself are constantly swayed by what you assume others think of you
As jy op meer as 5 van dit JA geantwoord het, word jy deur die EGO gedryf. Die rede is hoe ons groot geword het:
Van kleins af kry/vang jy shine, die limelight – deur erkennimng, eer, beindruk, applous - deur jou performance, prestasie, sukses, besit, ry, doen, bly.
Die sad storie is dat jou identiteit in wen, sukses, presteer lê – en as jy misluk val jy inmekaar + jou lewe is vol vrees, twyfel, bekommernis, angs, woede, en selfgerigtheid 
Die EGO bring jou in kompetisie met ander vir die lig – vir jou om te shine moet jy dit van ander shine wegvat – verdoof/aftrek hulle sodat jy kan shine + vergelyk – dink son skyn uit jou as jy wen / meer en kompeterend – doen goed om meer as ander te hê – voel goed nie oor wat jy het/besit/vermag – maar dat jy meer/mooier/beter as ander het – het iemand anders meer jy – verloor jy pleasure
Richard Rohr "Christians are usually sincere and well intentioned people until you get to any real issues of ego, control, power, money, pleasure, and security. Then they tend to be pretty much like everybody else."  
Hierdie kwessie van SOLI DEO GLORIA  - gaan dus oor:
Identitiet
Wie is Jy wesenlik? Is jy jou lyf, gesondheid, jou geld, simbole van perfeksie, jou klere, besittings, grade, prestasies, leierskapsposisie, gewildheid, geskiedenis, invloed, gawes, talente, emosies ... IS DIT WIE JY IS? Is dit wat jou lewe bepaal? Jou EGO? 
Die selfgesentreerde ego is is vasgevang - en vereenselwig hom - met die sigbare en met vorm (lyf, posisie, eer, mag, besit, gewildheid) Ek is my lyf, ek is my werk, ek is my huweliksmaat, ek is my kennis – weet jy wat definisie van EGO is  – Egging God Out!
Want Weet die EGO bly altyd leeg en moet opgeblaas word – en dat dit maklik 'over inflated’ kan raak wat die Bybel hoogmoed noem 
Jy raak net van jou liggaamsdele/organe bewus – iets fout is – ‘it calls attention to it when something is wrong with it' bv. Dink nie tone, elboog, nier, pankraes net as hulle siek is – net so ‘draw the ego attention to it when there is something wrong with it and you have to prove yourself’  – twyfel hoe lyk ek, wat dink ander, hoe word ek behandel
Kyk prakties wat dit tot gevolg het:
Ø  Laat iemand nou net my selfgesentreerde ego aanvat, dan kom daar soveel vrees of woede!  Ek moet altyd reg wees...
Ø  Iemand jou standpunt aanvat: kwaad, aggressief, want ek is my standpunt!
Ø  Of iemand jou beskuldig: dadelik baklei want ek is my goeie beeld en ek maak nie foute nie. Die ander opsie is om soms projeksie te gebruik en ander aan te kla! Ek moet die gewildste wees...
Ø  Selfgesentreerde ego laat ons some net eenvoudig in ontkenning te leef. Olifant in kamer
Ø  Ek is my sukses daarom opoffer ek alles twv sukses en rasionaliseer dit. Ek moet die beste wees... iemand meer ek het - we lose all pleasure in what we had. That is because we really had no pleasure in it. We were just proud of it. Hoogmoed – goed NB voel – versoeking
Ø  Soms kan mens oneindigende spanning ervaar: oor welstand, reputasie, finansies ens omdat ons ons identiteit daarin alleen vind - en die ironie is dat die ego NOOIT versadig word – dis soos ‘n rot op wiel, wat nêrens kom nie! Moet moet moet... KROKODIL nooit vol-groot byt EGO altyd leeg
Ø  Die egotistiese / hoogmoedige lewenshouding keer ook ons geestelike groei want ons is nie oop vir verandering, groei nie want ek is mos reg net so.
Ø  Lewe gaan net oor my – narsis – jou behoeftes - praat oor self, lewe self – doen niks ander
Die goed (prestasie, sukses, ens) nie verkeerd – is goed - maar dis verkeerd as dit ‘the ultimate thing’ raak . . .  Want dan bring dit vrees, hebsug, bekommernis, woede, selfgerigtheid mee -
Dink net watter groot verskil dit sal maak as jou lewe eerder en ipv bepaal word deur wesenlike vrede, liefde, vryheid, hoop, inspirasie, kreatiwiteit en ‘n bewussyn van God???
In hierdie teks lei Jesus ons daarna en wys ons hoe dit plaasvind  – ironies – begin by wie is ek?  Jou Identiteit?
Hoe lyk ‘n boom? Of ‘n seilboot? Hoe beskryf  jy dit? Gewoonlik wat gesien kan word – bo - sigbaar
Maar wat bepaal egter ’n seilboot se rigting, spoed, stabiliteit of boom se lewe?  Interessant, dat dit wat ʼn seilboot se stabiliteit, rigting en spoed bepaal, nie gesien kan word nie: die kiel van die boot gee stabiliteit,  die roer bepaal die rigting en die wind gee energie!!! Alles onsigbaar. 
ʼn Booteienaar kan aan al die blink detail op die boot mooi poleer en die mooi hout versorg maar as daar nie wind is nie, is daar geen beweging nie.  As die kiel nie gereeld gediens word nie, sal die boot nie stabiel wees nie en die roer moet reg werk, anders sal die seilboot doelloos rond dobber!
Sien jy hoe speel die dieper onsigbare deel van jou lewe ʼn rol? Die  MEGANISME werk so:
jou selfgerigtheid veroorsaak vrees, woede, angs, onredelikheid en keer jou lewensgroei. Jou lewe bepaal word deur vrees, begeer, hebsug, mag, selfgerigtheid. Dit is uiterste gebondenheid!
Mense is selfs vasgevang in hulle gedagtes... dieper self jou bevry. Selfs jou persepsie word daardeur aangetas! Jy sien net die eksterne en die interne nie.
Of selfs vasgevang in jou emosies... VASGEVANG in jou emosies van vrees en angs en woede en skuld en selfverwerping!!!!
Hierdie gebondenheid lei tot keuses wat jy nie kan glo nie... as jy nie geïntegreerde keuses maak nie.  Nie Kongruent met jou binnekant nie.  Die gevolge van selfsug, woede, hoogmoed, hebsug, vrees lê soos wrakke in ons eie en ander se lewens...
Jesus kom wys dat identitiet is nie iets op jou maar in jou. Jou identiteit – is wat binne jou is – Shekinah – deur God geplaas –God se eer en heerlikheid (al God se euienskappe en kwaliteite) – waarmee Hy my gepackage het – hoekom?
Bring by waaroor die lewe gaan - Epistemologie
Om die Shekinah te bevry en te ontbloot – God se Heerlikheid sal skitter en vertoon sal word – met die effek van SHALOM – innerlike vervulling, vreugde – verhouding God – waaroor G
JESUS wys die weg hierna nl. bevryding! Bevryding van ego. Hy wys dit ook nie net aan ons nie, hy loop dit self en demonstreer dit aan ons!
Die pad wat hy wys lyk oënskynlik ook vreemd en uiters uitdagend!  Hy sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg” en  “Wat help dit ʼn mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?”
Message “Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What good would it do to get everything you want and lose you, the real you?”
Jesus wys die pad na bevryding en loop die pad vir ons vooruit! Nadat sy dissipels hom as die Messias/Christus bely vertel hy dadelik dat ʼn pad van prysgawe gaan wees: hy gaan ly, sterf en weer opstaan. Fil 2 beskryf dit so: “Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Xtus was: Hy het nie sy bestaan op Godgelyke wyse beskou as iets wat hy aan moet vasklou nie! Maar homself verneder deur gestalte van ʼn slaaf aan te neem...”
Jesus wys vir ons die gesindheid: Hy lê alles, soos sy posisie/bestaan op Godgelyke wyse af, liggaam, vriende, ook die aansien deur aan kruis die agterlikste manier om te sterf .... te sterf en dan op te staan en verheerlik te word! Starf the ego – feed the soul with what God says about you
Moenie bang wees vir die kruis wat dit meebring nie, die dieper wins van bevryding is totaal buite proporsie meer as die lyding.  Deur Jesus se neerlê van die eksterne twv die onsigbare, is hy geseën met heerlikheid en eer – shekinag ontbloot bevry – skyk innerlike glans SHALOM – verander EGO – Egging God Out NA Exalting God Only!!! Let the E-Go. E=me must go – remove the E and let it go - Die in the E – THEN  REAL YOU WILL GO
In Bybel loop dit soos ʼn goue pad as die pad na bevryding: Jy moet jouself verloën, ek moet minder word (Hy meer), tientalle kere word ons gewaarsku teen hoogmoedigheid = opblaas VS opgevul
Fil 3: 7  “Maar wat eers vir my 'n bate, NB was, beskou ek nou as waardeloos, onbelangrik ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry”
Gordon MacDonald – “your ego is wil be your greatest struggle until the end of your life”
Wat dit makliker maak – sien dit dat as jy jouselfverloën, jou die ware, eintlik jy ontdek. DUS dit gaan dus oor iets wesenliks: Die aflê van jou selfgesentreerde ego en aanneem van nuwe identiteit in Christus! Dit is die DIPESTE BEVRYDING! 
Dit beteken nie verwerping van jouself nie, maar die vind van die ware jy; jou diepste identiteit! Nie minder van jouself dink –jouself vergeet – blessed self forgetfulness - van die self bevry te word
As jy vryheid soek, sin en stabiliteit, lê jou selfgesentreerde ego af! jouself vergeet – blessed self forgetfulness – dink nie te veel/hoog of te min/lag van jouself – dink nie aan jouself – let go E maak nie saak wat mense van jou dink + jyself van jouself dink want veroordeel/verdict jou standaarde breek DAAROM Paulus sê ons moet plek kom – waar jy dink nie aan self – dit kan net as iets/iemand anders onsigbaar in jou lewe kom – Persoon Jesus – jou lewe SIEL vul
In die middel van die storm op die see van Galilea, leer Jesus vir sy dissipels dat hulle met ander oë moet kyk.  Hulle moet nie net die sigbare raaksien nie, maar Wie teenwoordig is in die kiel van die boot!!!  Geloofsoë kyk anders.
Die wonderlike is as jy op die onsigbare dinge fokus en storms kom is jou hoop nie op die eksterne sake om jou sin en rigting en veiligheid en vrede te gee nie, maar dieper waarde dat God daar is.
In die gedeelte net daarna kom twee manne aan waarvoor mense doodbang was wat vol bose geeste was na hulle aan.  Ek kan net dink hoe hulle skrik. Maar Jesus leer hulle weer anders kyk!  Moenie skrik vir die sigbare bedreigings nie. Jesus wys dat Hy mag het oor die onsigbare wêreld.
Die wese van ons bestaan is God se teenwoordigheid in ons. Fokus op dit – jou identiteit in Christus - die LIEFDE van God en sy Teenwoordigheid in jou lewe - wat meer weeg as alles wat sigbaar is.  Dit gee stabiliteit en rigting en seën
Wie is jy?  Jy is ten diepste Kind van God, God teenwoordig in jou, Bron van vrede – DOOP – geniet jouself – ipv self bewys – vergelyk – self straf oor standaarde nie nakom – meer meer
DIS fokus op BEING – in You – WIE JY IS ipv DOING – on You – WAT JY DOEN.  Nie shine ME shine. . . shine trough me - God is Bron van my Being! Shine Jesus shine ON me - In me
Maar dit vra BEVRYDING – nie soseer van demone en die bose – maar van die EGO – dinge doen om jou ego te stroke – goed te voel – NB te voel – STOP SHINE VANG. Let the E=ek GO! 
As dit gebeur - ontspring daar fonteine van energie en inspirasie – SHEKINAH - Jy kry meer moed en ervaar vryheid van mense en structure – want die ego dan nie GEFOKUS OP SELF maar op ANDER – ware nederige (teenoorgestelde hoogmoed) mens is wanneer hy/sy van jou weggaan jy goed oor self voel – persoon jou NB laat voel/behandel
Die belangrikste/gewigtigste in die lewe is die verlies van selfgesentreerde ego - Ego sluier oor Shekinah moet van bevry word - die BEVRYDING daarin is so groot – laat die koninkryk = shekinah – kom!!!
Ons is in Lydingstyd – tyd van refleksie – en sekere goed te vas. Vas elke dag van die ego – shine vir self vs ander te laat shine
Begin met paar oefeninge om jou selfgesentreerde ego te verhonger en voed jou identiteit in Christus!  Doen dit een keer ervaar die bevryding!
Praktiese Voorbeelde:
Ø  Vrees: kyk binne wat veroorsaak jou vrees/woede! Dit is baie keer vrees vir jou reputasie of vrees vir mislukking...
Ø  As iemand standpunt stel wat van jou verskil...luister, nie net praat!
Ø  Iemand wat anders as jy leef ...probeer nie veroordelend wees
Ø  As jy aangekla word, kyk eerlik en erken as jy wel fout gemaak het
Ø  As jy gefouteer het, erken dit eerlik... (geniet dit om te sien hoe daai egotjie bietjie pak kry maar ervaar ook die bevryding!)
Ø  When others praise you, you feel genuinely humbled, undeserving, and overwhelmed by God’s grace in your life.
Ø  You persevere in doing good and find joy in serving Christ, even when it isn’t glamorous and goes unappreciated.
Ø  You find pleasure in exercising the unique gifts that God has given you, no matter the outcome or level of success it brings. On the other hand, you are able to let these gifts go if the Lord chooses to allow it.
Ø  You do not feel the need to portray a certain type of life on social media and do not need a certain amount of likes, comments, shares, friends, or followers to feel good about yourself.
Ø  You do not feel threatened or intimidated by those who seem to have more than you, you are happy for them
Slot:
1 Kor 4:4 “Maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouens, ek beoordeel dit self nie eens nie. Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel.”
Groete
Dr Fourie van den Berg
Read 448 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer