Dinsdag, 14 Maart 2017 18:57

Anders: Solus Christus - Jesus is alles en in almal

Geskryf deur Ds Zack Pienaar

Perikoop : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Teks.        : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Tema.       : Solus Christus- Jesus alles en in almal, nie Jesus plus nie...Jesus is genoeg vir ons Saligheid....

In die Oertyd het mense die pyl en boog gebruik om te jag mee, en meer spesifiek die boesman bevolking. Vandag doen hulle dit nog, maar heel interresant het dit ook n moderne/fansy jag metode ook geword. Jy kry dus jag plase waar dit so bedryf word. Dit het ook verder ontwikkel as n sport naamlik: boogskut /archery. Kinders doen dit as sport privaat of die skole bied dit aan.

So vriende dit gaan oor die middelpunt van di target. Iemaand sing 'n pragtige lied:"Jesus at the centre of it all , the centre of my life, the centre of the church". Dit is wat Solus Christus beteken, dat Jesus die middelpunt, die bulls eye van ons lewens wees, dat Jesus alles in ons almal moet wees, Hy moet rede vir ons bestaan wees, dit waar oor ons lewens gaa en soos die song se:" nothing else matters". 

Die Bybel stel dit so, hoor hoe stel die Bybel Jesus as die Bulls Eye, die centre, die middelpunt, die kern voor:

1. Handl 4:12:" Hy bring die verlossing en niemaand anders nie. Daar is geen ander Naam op die aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. 

Petrus is in Gevangeniskap en verskyn voor die Joodse Raad, juis oor Jesus dan hy aan hulle wie Jesus is, Hy is nie maar die vaal seun van Josef en Maria nie. Jesus is die Enigste wat verlossing sal bring, Hy is die Mesias. Hy is waaroor die lewe gaan, die belangrikste klip in die gebou.

2. Joh 14:6:" Jesus het vir Thomas gese:" Ek is die Weg, die Waarheid, en die Lewe. Niemaand kom na die Vader behalwe deur My nie". 

Dis asof ek Jesus hoor se:" Ek is die Bulls Eye van die bord van die lewe, dis of Ek of niks". Jesus se as Hy nie in die centre van jou lewe is nie sal die Hemel nooit n werklikheid word nie.

3. 1 Tim 2:5:"Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en mens en Sy Naam is Jesus Christus". 

Jesus is die Bulls Eye.

4. Kol 3:11:" Hier is Christus alles en in almal".

En so kan ons aangaan as jy die hele Bybel lees dan word Jesus voorgestel en verkondig as die centre, middelpunt van die lewe. Hy is waaroor die lewe gaan, Hy is waaroor elke mens se lewe behoort te gaan.

Maar in sommige mense se lewens is:

1. Hy die centre, die Bulls Eye

2. in ander se lewens is hulleself, hulle Belange in die centre, die bulls eye, en Jesus is maar net iewers

3. In ander mense se lewens is Jesus glad nie in die sirkel nie.

·      Islam

·      Hindoeisme 

·      Budisme

·      Judaiste

4. Dan heel interresant is daar nou al hoe meer die bewegings van Jesus is die Bulls Eye van my lewe, maar Hy is net nie genoeg nie, daar kort nog iets, ek noem dit die die Jesus plus bewegings bv:

o   Terug grype na die joodse kultuur. Die kritiek teen Paulus was was dat Hy nie mense die volle pad van verlossing laat loop het nie. Daar moes nog iets by sy boodskap gekom het naamlik dat nadat mense Jesus aangeneem het, Dan moes hy se hulle moet hulle laat besny en begin om die joodse feeste by te woon. Bv. Soos Abraham wat nadat hy geglo het hom laat besny het.

o   Nogsteeds terug grype na ons voorvaders 

o   Geseende Olie, olie kan nie red, net Jesus

o   Moet nou in die Jordaan gedoop word

o   Afgelope tyd, spyt mense met doom, Dan word jy genees, want Jesus is nie genoeg nie

o   Ander pastoor het mense laat gras eet want Jesus is nie genoeg nie.

Adrio Konig:" Jy kan nie by Jesus iets byvoeg en dink jy behou Hom nie. Dis net Christus of nie Christus nie . Waar om? Omdat jy Hom nie net misverstaan as jy dink Hy is nie genoeg nie, maar omdat jy Hom onteer (Terug na die Ou Testament. 2014:50)".

Christus is groter as ....

§  Die engele 

§  Moses

§  Josua 

§  Die priesters 

§  Christus bring n groter en beter verbond 

§  Christus bring n groter offer

§  Christus bring Sy offer in n groter tempel 

So wat gebeur as Jesus- Solus Christus-Bulls Eye van jou lewe is? 

o   Jou lewe verander soos Paulus sin 360 grade

o   Jou uitkyk op die lewe verander

o   Jou lewens visie en missie verander

o   Jy kry n nuwe roeping 

o   Jou denke en taal verander

o   Jy hanteer krisisse anders

o   Jy kry n vreugde wat nie deur omstandighede of satan gesteel kan word nie

o   Ons kerk se visie so to speak is:" Christus alles en in almal". Is Hy dit in jou lewe? Net jy weet dit vanoggend, is Hy Solus Christus vir jou. Kyk maar net na jou lewe, waar in die sirkel is Hy. Is Hy die Bulls Eye van jou lewe?

Jy alleen ken die antwoord of ten minste jy en Jesus ken die antwoord. Kyk maar net hoe jou lewe ingerig is. Pas jou lewe by Jesus in of moet Jesus by jou lewe inpas.

Waar is Jesus in jou lewe. Maak seker dat Hy die Bulls Eye van jou lewe is.

Kom ek stel dit aan u my geliefdes, Jesus is die Weg en die Waarheid. 

Solus Christus....

Amen!!!

Om oor na te dink:

Wat gaan jy nou anders doen as jy hieruit gaan?

hoe gaan jy die preek gaan hand een voete gee?

Read 567 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer