Maandag, 06 Februarie 2017 18:53

Anders: Sola Scriptura - Lig in die donker

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg
Skriflesing: Ps 19
'n Psalm van Dawid.
 
2Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur aan die ander
en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde,
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld
en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin om sy baan te volg,
is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.
 8Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe. (gemeente)
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid. (gemeente)
9Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
dit bring blydskap. (gemeente)
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig. (gemeente)
10Die eise van die Here vir sy diens is goed:
dit staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg:
hulle is regverdig. (gemeente)
11Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud,
soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek.
12U dienaar laat hom daardeur leer.
Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
 13Wie sien sy eie dwalinge raak?
Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie.
14Weerhou my van opsetlike sondes,
laat hulle nie oor my heers nie.
Dan sal ek onberispelik wees
en vry van hierdie groot sonde.
15Mag wat ek sê en wat ek dink
tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
 
Ons vier die 500 jaar herdenking van die reformasie 1517 – was ‘n beweging gewees, nie revolusie/staatsgreep/betoging. Dit was ’n protes (protestant) beweging wat die mees geweldigste impak op die wêreld van tyd gehad het – dit het die rigting van die hele wêreld geheel en al verander – op polities, ekonomies, kerklike en sosiale vlak
 
Ma het jy geweet dat dit was die 2de reformasie was en nie die 1ste nie – daar was reformasie voor die een – een wat mense en die hele wêreld geheel en al verander het nog meer as die Luther een  – inteendeel die 1ste reformasie was die rede vir die 2de
 
Nou wat was die grootste rede vir die reformasie? Hoekom was daar ’n protes? In nie meer as 3 woorde? 
God was weg, God nie kerk, konnie God vind, God nie gésien, God nie gehoor, God was ontoeganklik – Rede? Hoekom? Kerk was vol van homself en nie vol van God. Kerk venster waardeur na God gekyk word – alles in kerk gebeur moet mense vir God wys – en dit was nie die geval– daar gordyn voor venster – God nie meer gesien was.
 
Fokus was op die kerk - Sola Ecclesia – die kerk alleen – op die sisteem, institusie, tradisies, rituale, ordes, ordenasies – en nie op God en is ‘n gordyn voor God getrek was Hy nie meer te sien, ontoeganklik en nie te vinde en te kenne
 
Was ‘n baie donker donker tyd – mense het in vrees, skuld, angs gelewe - arm want moes vir verlossing, vergifnis betaal - mense sondes afkoop, siele uit hel terugkoop 
Donker tyd omdat mense hulself as onheilig, nie goed genoeg - te sleg gesien het   
 
Dis die rede hoekom Luther na ’n genadige God gesoek het – nie die kwaai bose god van die kerk nie – en Hy vind toe so God – in die Bybel en skuif die gordyn oop - as hy lees enige mens het die reg tot en toegang tot God en dat God se genade jou vergewe en vry spreek – nie die aflaat of die mis of die pous nie – of om jou te kastaai met swaar belastings, verpligtinge, ontberings en allerlei vas-se
 
Reformatore het hierteen geprotesteer – lei tot die reformasie – en wat dit getrigger het was – DIE BYBEL – gewone mense het nie Bybels gehad ook in Latyns geskryf, net Priesters het – hulle het soos bemidelaars tussen God en mense opgetree want net hulle het met God kontak gehad het – mense toeskouers rituele en sakramnet – het gehoor wat priesters van God vertel – en vir baie jare het hulle dit nie gedoen nie
 
God was daar -  maar mense kon Hom nie sien nie want die kerk het Hom vir gewone mense ontbereikbaar en ontoeganklik gemaak –laat my dink aan:
Northern Lights, Aurora lights (fotos) is daar maar ’n kamera wys lig wat dans, wat nie so mooi met blote oog gesien kan word – kamera hoë ISO en lang shutter spoed
Europa/Skandinavia wat nou vir lang tye baie donker is – dik wolke hou son uit – as jy vliegtuig opstuig deur wolke breek – gryp die son en blou blou skoon lug jy eweskielik sien aan (fotos)
 
Die Woord – Romeine veral - het soos ‘n kamera God helder en duidelik vir Luther gewys – sien hy wat met die blote oog nie in die kerk gesien is nl. dat Jesus finaal vir sondes gesterf en betaal het en dat jy ogv Sy soenoffer regverdig voor God verklaar is en voor God mag verskyn en lewe – CORAM DEO – en die Bybel sê dit – en die Bybel het Luther tot die besef en oortuiging gebring dat die Woord die hoogste gesag en bron oor God en van God is – nie die pous of kerk of tradisie of rituele nie – dit is ondergeskik aan die Woord – want die Woord openbaar God.
 
Dis wat Ps 19 sê. Ps 19 is die gunsteling Psalm vir baie mense – mense soos John MacArthur + C.S. Lewis en Charles Spurgeon. Ps.19 dié mees gedenkwaardige Psalm in die ganse Psalmbundel is. C.S. Lewis  is the greatest poem with the greatest lyrics Charles Spurgeon noem dit, a delightful poem.
 Rede? dit vertel hoe God geopenbaar word – gesien – geken – geniet kan word
 
Psalm 19 kan in 3 dele verdeel word: 
·         God se Werke (1-7) die skepping en spesifiek die hemelruim - Alg Openbaring
·         God se Woord (8-12) - Spesifieke Openbaring
·         Toepassing:  God se Bemiddeling (13-15)
 
V2-7 vertel van God se heerlikheid.  Die sterre en die son en die uitspansel is só groots; só glansryk; só pragtig; só goddelik, en dat die Een wat dit geskep het, nog groter is, nog meer glansryk is. Jy so kyk weet jy dit kan nie anders dat daar ’n God moet wees nie, en dat Hy dit geskep het + dat Hy jou nog boonop soek – Hom te vind
 
V8-12 sê Lewis net soos wat die son die dag met sy strale regeer, net so regeer die Woord van God Sy kinders se lewens.  Beide die son en die Woord straal dus God se lig uit  – God wat self Lig is.  Niks kan weggesteek word van die strale van die son nie en ook nie van die Skepper Lig wat die son geskape het nie.
 
Want sien, die mensdom het ’n groot probleem – op aarde beleef ons donkerte en ook ons eie sonde verduister ons lewens, en het ons lig – lig is die Woord  - hoekom?
Verse 8-11 sê dat die Woord lewe gee (v.8a); dit gee wysheid (v.8b); dit dui die regte koers aan (v.9); dit bring blydskap (v.9) dit gee insig en vreugde (v.9) dit staan altyd vas (v.10) en omdat dit is altyd reg en regverdig (v.10).
 
Dis die Woord wat gelei tot die protes beweging – reformasie -  om die gordyn wat voor God getrek was, oop te ruk  – dat mense God kon sien – wie Hy is – hulle Hom kon vind en toegang tot Hom kry want Hy soek na mense om Hom te vind.
Dis wat Sola Scriptura is – die Woord/Skrif/Bybel alleen – nie kerk, tradisies, rituele, priesers en pous nie – hulle is ondergeskik aan die hoogste gesag – die Woord/Jesus – want die Woord is die enigste bron – insigne en info – die waarheid oor en van God gee – HY IS LIG – LIEFDE
 
Dit is wat Sola Scriptura beteken. Nou beteken dit dat jy niks anders, geen ander boeke of bronne mag lees of gebruik nie? Nee, jy kan natuurlik maar daar geld 2 reëls:
1.     as dit verskil met wat die Woord oor en van God sê dang lo jy dit nie, want
2.     die Woord is die hoogste gesag oor God
 
Dit is wat die reformasie tot gevolg gehad het nl. Bybel in die hand van gewone mense, in donker tye waarin mense hulle vir eeue in bevind het – het dit als verander – pous pos verloor, kerk het grond verloor en politiek en mag het geskuiwe
 
Dis wat ook1600 jr gelede gebeur het met die 1ste reformasie – toe Jesus ingebreek op aarde - was die tyd ook baie donker gewees agv die Judaisme die Joodse geloof met sy 613 wette in die penateug – ook toe - was God verberg en ontoeganklik en kon mense Hom nie vind of ken nie. Maar toe het Woord vlees geword onder ons en tussen ons kom woon. 
 
Joh 1: 1-5 1 “In die begin was die Woord/Jesus daar, en Jesus, die Woord was by God, en Jesus, die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Joh 8:12 Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”
Joh 9: 5 Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.”
 
Jesus het die donker wolk van Judaisme en institutionalisme weggetrek dat die lig die duisternis en donkerte verdryf het. Jesus was soos ’n kamera met hoë ISO wat God, wat nie gesien kon word, te wys in al Sy glorie en Heerlikehid en suiwer lig wat as dit in die donkerte van die mens inskyn – siel verkwik, vul – vrede, blydskap, vreugde,
 
Alle mense smag na hierdie lig iewers in hulle lewe want dis ’n feit dat elke mens donkerte beleef en dat jou lewe nag word – clueless, lost, seer, pyn – agv gebrek aan lig – liefde. Agter alle lyding sit verlies en gebrek van liefde. Mense smag en hunker na lig – na God – hulle noem dit net anders nl. soeke na enlightmnet, Nirvana, emansipasie, connection force, universe, verkwikking van siel – doen dinge soos: yoga, meditasie, spiritual pathways, kursusse, seminare, kole loop, persoonlikheids toets, ekspedisies, ultra events, MB, inner child
 
Maar die ironie – sadness – feit is dat jy dit nie self kan doen nie – lig bring -  en ook nie iets in jou realm nie – jy het dit van ‘n ander plek, van buite nodig om jou innerlike lig te bring – daarom moes die lig van die hemel aarde toe kom – maar die woord sê dat mense se aard en geneigdheid is om dit nie aan te neem – Joh 1: 8
 
Mense soek na die lig vir hulle donkerte - maar sal dit nie erken nie dat hulle na God soek. Hoekom? Mense vandag baie resistant vir kerk en godsdiens  - kry ons vandag nun Scriptura – geen skrif – geen lees bybel – REDE? Solo Scriptura – my intrepatation above all and no to all - fundamentalisties
 
Solo scriptura mense wat die Bybele verkeerd gebruik – wapen – straf en oordeel en skuldig bevind en verwerp vervloek, selfregverdig liefdelose en onmenslike gedrag
 
Ironie is dat waar die Woord die gordyn voor God weggeskuif het en tot die reformasie – bevryding – gelei het – is die einste Woord nou dit wat gordyn weer toetrek oor die soveel verskillende standpunte en sienings, mense confused oor verskille oor die Woord. Mnese wonder of die Bybel waar is? Kan dit gegko word? Is dit God se Woorde deur HG inspireerd? Is die Bybel genoeg en nie ouderweds en nie van toepassing vir ons tyd – ander goed en tekste word saam Bybel gelees, of nie eers gelees – wetenskap, neurologie-psigoterapie, sielkunde, filosofie, sumieiese geskrifte, taonisme, kabbalah en vele ander. Hoe moet jy die Bybel lees?
 
Ons leef ook in donker tye – want bo en behalwe die krisis rondom Skrifgesag – leef ons tyd - ek Skandinavia - waar God nie is – niemand praat oor of van Hom, niemand erken hulle glo in Hon en dien Hom. Sien niemand bid restaurant – asof God net weg is – gordyn en digte wolk oor Hom
 
En is dit asof die kerk hieraan meedoen as die kerk besig hou met die instansie, en in standhouding en institusionele goed, soos kerkorders en sinodes wat besluite neem hoe mense oor sake moet dink, besluit wat reg en verkeerd is – ipv met God - wys
 
Daar moet in die kerk net een reel geld nl. help di twat ons nou oor praat, bespreek en hanteer mense om God te sien en te vind? Maw trek dit waarmee ons besig is die gordyn weg sodat mense God kan ken? Indien nie, los dit!
 
Want sien, saar selfs in gemeentes kan die fokus weg van God wees – en nie om God te wys vir mense – dat mense God sal vind, Hom sal leer ken en in ‘n hegte lewendige real verhouding met Hom lewe – omdat die fokus en klem op ander dinge is – wel goeie dinge soos programme, byeenkomste, voedingskemas en kos projekte, sosiale projekte, opheffing, werkskepping, dienslewering, wegbreke, konferensies, kampe, etes, fokus/oesfees, fondsinsamelings. Maar dit kan gedoen word nie met die intensie en doel om God te wys.
 
Ons het 3de Reformasie vandag nodig – gordyn voor God – God van die Woord – wegtrek mense Hom sal sien, sal vind, sal ontmoet, sal ken, sal liefhe, sal dien en vertrou
 
Hoe?
 
Pixar – Steve Jobs – navorsing wat maak fliek treffer boxoffice is en Oscars kry? 2
 
·      Transedence – transedensie - transformasie – verandering bv bad een word good een – stout een word goeie een
·      Redemption – bevryding en vry kom van wat jou gevangene hou – vashou – iemand word gered en bevry hetsy uit gevangeniskap of verslawing
 
Dis presies wat die 3de reformasie moet doen – ons moet die gordyn van standpunte en verskille en veroordeling en haat en vyandskap en rassisime wegtrek – deur die woord/lig/liefde vlees maak – soos Jesus – en verander – mense moet kan sien ons het transformer – verander van dief na eerlik -  van arrogant en hoogmoedig na nederig - van rassis tot volkome aanvaarding en begrip - van humeurig en kwaai na liefdevol – van slegte na goeie huwelik  – ons elkeen het maar iets, leef en praat op sekere manier wat God laat verdwyn en nie wys – dit moet verander – donkerte wys wat dit is uit
 
Verder moet ons bevry word van goed  - goed jou vashou … mag, erkenning, looks, kar, ego, drank, slegte gewoontes, vloek, humeur, materialisme …..
 
Woord sê dat die wat Christus lig liefde gevind het, ontmoet het, leer ken het en dien en volg – ou mens dood en lewe nie meer – maar die nuwe + die ou dinge van vroeer hoe jy geleef is – is verby – nuwe mens – Kol 3:10, Ef 4:24, 2 Kor 5:17
 
Nadat Dawid Ps 19 beide God se algemene en spesifieke openbaring beskryf het, kom hy nou tot ’n slotsom wat beide hierdie temas betref.
Vers 11 som die waarde van God se openbaring pragtig op -  Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit ’n heuningkoek. 
Dawid sluit af deur homself nou toe te wy aan God deur ’n aangrypende gebed te bid. Hy bely en onderneem om homself te onderwerp aan God se Woord. En omdat mens nie die vermoë het om sy eie tekortkominge en selfs sy eie sonde raak te sien, of raak te wil sien nie, vra Dawid dat God hom sal wys en sal vergewe en hom sal help om onbesproke te wees, en om te verander
 
Dis wat donkerte doen – dit wys jou dinge wat nie reg is - om die goed wat nie reg is te wys en te verander en van bevry te word. As jy eerlik daaroor is en dit erken sal die lig die liefde wat deur deur die Woord in jou kom – jou lewe verander en sal jou gedrag en optrede anders wees en dan sal alles anders wees – ons TEMA VAN DIE JAAR
 
Vir dit om te gebeur moet jy in donkerte kom – daarom is die donkerte nie net sleg – want net in donkerte is die lig funksioneel en effektief – wys dit dinge uit en bring dit verandering en bevryding 
 
Maar vir die lig om in te kom moet die gordyn van jou lewe en siel weggetrek word + moet die skrif soos ’n kamera die dansende aurora ligte van ‘n awesome God se liefde vir jou wys – wat na jou soek – wat jou wil vind – dat jy Hom sal ken – as Vader, vriend, vertrooster – en dit gebeur net in die donkerte
Read 535 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer