Maandag, 21 November 2016 18:56

Radikale Ritmes: Seen

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg

Veels geluk liewe maatjie . . . vandag se laaste ritme . . . mag die Here jou seen!

Waar word dit gesing? By ‘n partytjie - wonderlik – als mooi balonne, maatjies, opwinding, en . . geskenke – ek altyd gaan kyk – geskenke is sëeninge!

Seen in Latyn is benedictere: beteken praat en doen goed – met jou goed gaan - laat goed voel - maak mooi/reg/beter/gelukkig

Het jy geweet in hemel ook partytjie – wanneer iemand kind van God word – Jesus aanneem – bekeer – drink lewende water en eet hemelse brood – ontvang geskenk uit hemel onverdiend uit genade van Jesus ontvang – vrede

Daarom vroëe Christene mekaar met regter hand so op gegroet – wys jy nie wapen in jou veg hand – hand praat sonder woorde – sê ek kom ontwapen

Jesus sterf en 3 dae opstanding – gaan na bang dissipels en groet hulle Vrede! Wys sy hande – God vrede maak mense – vrede in mense se lewens wil in bring – vrede bring vreugde wat vervulling bring

Antieke kerk elke week partytjie gehou in kerk – wyn/brood

Groot opwinding en vreugde – hoekom? Geskenke – wat se geskenke? 3 V’s wat Vrede en Vreugde en Vervulling

Vader – Vriend – Vrou/trou

1. Vaderskap/kindskap – versoen – Rom 8:15-17; 9:26; Gal 3:26 - vader gee kind sekuriteit, veiligheid, geborgenheid, indentiteit, aanvaarding, nalentenskap, erflating - vrede

2. Vriendskap – vergewe – Joh 15: 13-15; Luk 12:4 - ken jou uniekheid en stick/staan by jou, beskerm jou, help jou, lojaal jou, maak lewe beter, geniet jou, spandeer tyd jou, vergewe jou – vreugde- vryspraak, vryheid

3. Gemeenskap – verdiep – Joh 14; Gal 4:6-7 - intimiteit, diep konneksie, naaktheid, onbeskaamdheid en gemeenskap - vervulling

As iemand jou sëen – ervaar jy liefde prakties, sigbaar, gedemonstreerd

Hoekom word jy gesëen? Hoekom sëen God?

Om ander te gaan sëen – met dit waarmee jy gesëen is

Gen 12: 2 + 49 kids

Moet dit aangee – nie hou en klou – soos mense in Matt 21:40

Mense soek en smag na liefde, na vrede, vreugde – skreeu as’t ware daarna

Waarna? Vader – Vriend – trou/Vrou

Vroëe kerk dit as hulle werk en opdrag gesien – om dit wat hulle mee gesëen is – hemelse geskenke – te gaan uitdeel – kersvader aan ander sodat hulle ook kan deel hê aan die partytjie – omdat hulle dankbaar is geskenke onverdiend gekry

Hoe het hulle dit gedoen? Rodney Stark – Rise of Christianity

1. Hande – gehelp siekes, armes; aanraking – lyftaal praat jy is NB, ek hou van jou

2. Monde – praat op, inspireer, motiveer, bemoedig, bou, sê lief

3. Oë – ek aanvaar jou, opgewonde en bly oor jou, stel belang in jou, glimlag “gee my jou oë”

Gebruik Oë - clip X-mast ad

Touching – sy hom haar oë gegee en geskenk

Gebruik Hande = Mond – fliek Queen of Katwe verander haar lewe - sëen haar

Gebruik Mond – Clip – Whats your’e centre?

Waarmee is jy gesëen? Om ander te sëen ???

Hoe jy ritme? Tandeborsel

Gebruik jou hand – oog te kyk – mond borsel

Mond vuil – voel nie lekker – lang vlug eerste ding wil doen en behoefte het om tande te borsel – voel goed en mens

Elke mens behoefte om goed en mens te voel – nie net mond/tandeborsel – in lewe – noem dit sëen – elke mens wil gesëen word – en die wat deur God gesëen word – kind, vriend, vrou – moet ander sëen deur: vader, vriend, vrou

Ons elkeen het iets in ons senter – wat jou uniek maak – spesiale wyse ander se lewens kan sëen – geskenke kan gee – partytjie daai mense se lewe aanbreek

Elke oggend en aand tandeborsel – dink hoe kan ek ander sëen vandag – en hoe het ek ander vandag gesëen

Gesëende kersfees!!!

Rom 8:15 “Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 17En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”

Rom 9:26 “julle sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees.”

Gal 3: 26 “Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God”

Joh 15: 14 “Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. 15Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het”

Luk 12: 4 “Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie.”

2 Kor 11:2 “Ek is soos ’n pa wat belowe het dat sy dogter met ’n man sal trou wat die pa vir haar gekies het. Daardie man is Christus. Ek wil hê dat julle soos ’n maagd moet wees, ek wil julle vir Christus gee, julle moet net aan Hom behoort.”

Ja, ek het as’t ware die verlowing tussen julle en Christus gereël. Daarom is dit ook my plig om julle eendag soos ’n bruid aan Christus af te gee. En ek wil julle soos ’n jongmeisie wat nog nie seksuele gemeenskap met ’n man gehad het nie, na haar bruidegom toe vat. Skoon en rein

Gal 5:27 “Christus het gesterf sodat die kerk sy bruid kan wees, ’n bruid wat baie mooi is.”

Joh 14: 23 “Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.” 14:27 “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. 28Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as Ek is. 29En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.”

Gen 12: 1 Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys.2 Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees.3 Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

Matt 21:40 ““As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?”

41Hulle antwoord Hom: “Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.”

Read 363 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer