Vrydag, 21 Oktober 2016 06:08

Radikale Ritmes: Skuldbelydenis

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg

Skriflesing Ps 32 + Jak 5:16 “Erken en bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word?

Ons is besig met die reeks radikale ritmes deur te kyk na die liturgie in die tradisionele eredienste as stappe om ook die lewe aan te pak – 1. stil, voorberei, connect God, sien hom in jou dag en lewe + 2. wees dankbaar alles jou lewe loof God + 3. spieël en ondersoek jou lewe + 4. berou, voel hartseer, stukkend, spyt, jammer + 5. nou sê jy is jammer, erken, bely skuld – sonde, fout, verkeerde, opgefoeter het

Almal moes iewers sê ek is jammer, vergewe my, ek het gesondig, dis my skuld, 'n fout, verkeerd bely – vir party is moeilik en sukkel, ander weier, en party wat die maklik kan doen.
Hoekom is dit so? Hoekom so sukkel, kan nie, wil nie, moeilik, ongemaklik en bang te erken en te bely as jy iets verkeerd gedoen, gedink of gesê het?
• Hoekom is dit so dat as jy dit doen, jou skuld, sonde bely, en God vergifnis vra soos 1 Joh1: 9 sê – dat jy net nie vry en vergewe voel nie, en dat God se hand op jou rus? Ps 32: 4
• Hoekom is dit so dat jy God vergifnis vra, skuld bely – maar jy sukkel en kan jouself nie vergewe?
• Hoekom is dit so dat jy jammer sê wat jy teen iemand anders gedoen het – maar dit volgende week net weer doen? Hoekom is daar is nie groei en verandering nie? Soos tekste sê . . . vroeër was julle . . . maar nou . . . Ef 5:8, Rom 11:30, Tit 3:3

Die antwoord lê in, en kan gesien word...
Kyk bietjie na die volgende twee video clips en die verskil tussen die tipes skuldbelydenis:
Video clip: Hansie Cronje
Video clip: Donald Trump
JP Satre praat van jy is in 'n kamer en kyk deur gaatjie – kyk en sien wat mense doen en jy voel goed as die "unviewed viewer" want hulle sien jou nie – voel in beheer, in the driving seat. Maar dan hoor jy iets en sien gaatjie – besef iemand kyk jou ook – voel ongemaklik want wil nie hê mense sien jy doen nie = dehumanizing if someone else knows everything about you, your dark side, crap – we don't want to be uncoverded so we cover us to keep people from seeing who we really are – we cover ouserlves in fear of peoples opinion and rejection + if we are seen – if we are exposed in what and who we really are and do and think and say – we will be ashamed – therefore we hide and cover ourselves . . . Adam/Eva . . . defending, blaming, accusing, covering . . .

Want dis nie lekker, onveilig, onmenslik as iemand alles van jou weet – cover en hide – soos kind na den vlug vir veiligheid en troos – vlug ons na goed vir troos en om weg te kruip en bedek ons onsself– maskers en front . . . looks, sukses, status, gee voor happy getroud/family, ryk . . . sodat mense sal dink . . .

Bybel sê daar is oplossing vir die dilemma waarin elke mens sedert Adam/Eva hulle bevind nl cover and hide . . . nl. skuldbelydenis – ‘n deur na geluk, vreugde, vryheid, heelheid, herstel, genesing, intimiteit, complete wellness of being – Bybelse woord vir dit is Gesed – Geseend = Blessed . . .

Ps 32: 1 geseend, welgeluksalig is die een wie se sonde vergewe is – hoe word sonde vergewe? Tollenaar Luk 18: 13 op bors slaan en berou het, spyt, jammer . . . “wees my sondaar genadig” + Petrus op boot . . . “Here gaan weg van my ek sondige mens”
Belydenis, repentance, confession katolieke - lewens noodsaaklik – gebeur dit nie dra jy swaar, will be weighed down, siek Ps 32: 3 – as daar nie belydenis nie is en min krag en energie en lus vir die lewe krag soos water opdroog - vers 4 . .

Oorsaak vir alle hartseer, pyn, ongelukkigheid, probleme, konflik, rusie, spanning, skeiding, egbreek, opbreek . . . iemand of beide wat nie erken en bely, en nie fout of verkeerd kan sê - ek is jammer en was verkeerd.
Want dis 'n feit dat sekere mense net nie kan sê ek is jammer en kan erken dat hulle verkeerd is en verkeerd gedoen of opgetree het nie – daar is mense wat nie glo aan iets soos sonde – glo hulle is net te goed en reg en leef nie met konsep van skuld en belydenis nie – hulle dit nie nodig nie en erken nooit verkeerd of foute – confession booth te traumaties – vermy dit want dit ontbloot jou – expose jou – gaatjie waardeur iemand loer en sien wie jy werklik is en wat jy doen - dis te erg so cover en hide – sulke mense kan ook glad nie kritiek vat – ontplof en ontken + kan nie se jammer, ek verkeerd – twyfel in self, gebrek selfwaarde, aanvaarding, lae selfbeeld!!!
Dan is daar weer die teenoorgestelde mense wat weer te sleg voel oor alles wat hulle verkeerd doen – hulle het oordrewe sonde konsep en sien alle probleme, lydings en goed verkeerd in die lewe is soos krisisse, siektes, droogtes – as God se straf op hulle sonde – ek sleg – gebruik as verskoning - en verwag niks goed net sleg
En dan is daar mense wat weet en erken hulle verkeerd en het vergifnis nodig en dit vat en ontvang – en lewe met ‘n ‘profound fulfillment of love’ – so lewe behoort aan die vergeefdes sê Jesus Luk 7 dat wie baie vergewe is het baie liefde en wie min vergewe word het min liefde – REVOLUSIONER – dink daaraan almal probeer hulle foute cover en hide hulle sondes en kruip weg in den – soos Simon wat neerkyk na ‘n sondig en slegte vrou wat olie op Jesus gegooi het en dit met haar hare afgedroog het en Sy voete gesoen het – kritiseer Simon haar as ‘n sondige en slegte mens – kom sê Jesus as jy doen wat sy doen sa jy ‘n liefdevolle mense wees en liefde in jou lewe ervaar – Hoekom? as jy jou sondes bely maar as jy aanhou cover en hide sal jy min liefde ervaar en minder of geen liefdevolle mens wees. VERKEERDOM GOD –wie baie sonde baie liefde???
Skuldbelydenis is die key, dis die deur na liefde en geluk, vreugde, vryheid, heelheid, herstel, genesing, intimiteit, complete wellness of being – teenoor om te lieg, te ontken, te cover en weg te kruip – God se hand swaar op jou, siek, droog
Hoe werk skuldbelydenis?
Moet onderskei tussen ware en valse skuld
1. Valse skuld het nie kennis/insig mbt werklikheid – ware skuld het kennis/insig oor die werklikheid
2. Valse skuld het skewe perspektief – ware skuld het ‘n helder perspektief
3. Valse skuld het ‘n verkeerde den – ware skuld het die regte den
Verander en Kry nuwe insig/kennis, perspektief/uitkyk, den/wegkruipplek
Jy moet anders: dink, kyk, wegkruip + Nuwe: kop, oë, den

Valse skuld – mense wat wel jammer sê oor wat hulle verkeerd gedoen of gesê het, fout gemaak het, maar hulle doen dit oor hulle die gevaar van dit hulle gedoen het insien, doen dit oor die konsekwensies van fout/verkeerd – sodat dit nie moet gebeur
Maw hulle sê jammer en bely om nie in die moeilikheid te kom nie – om nie die gevolge en die skade te dra nie - het nie insig en sien dit nie werklik as verkeerd, as sonde daarom rasionaliseer dit, regverdig dit, verskonings, balmeer en beskuldig

Trump apology – ek is jammer oor ek gesê het – ek – nie julle
So vir wie sê sulkes, Trump eintlik jammer? Vir hulle self – om nie skade en moeilikheid te kry, en sodat die persoon net nie iewers in toekoms sal beskuldig dat jy nie erken en jammer gesê het nie. Maw jy doen wat gedoen moet word - verwag word
Ons kinders baklei soms en as jy se die een broer moet jammer se vir wat hy gedoen het, se hy dit net omdat hy moet, omdat dit die regte ding is om te doen, maar hy bedoel dit nie of erken nie sy skuld nie.
Dis die rede hoekom jy nie vry voel en God se hand op jou – want God weet wat die ware motief vir jou jammer is – Hy ken die mens se hart en weet wat daar binne aangaan want Hy ondersoek mense se harte Ps 139 – en dat jou belydenis en jammer net ‘n tool is en gebruik word om dinge nie verder te laat gaan en dat dit afgehandel moet wees
Al gehoor “ as ek jou te nagekom het is ek jammer” – is daar erkenning? Vat die persoon verantwoordelikheid vir wat hy/sy gedoen het? word dit bedoel? Nee!
Die woord belydenis=confession in Hebreeus en Grieks Homologein en Yawdaw = saam te stem en te erken – dis nie ‘n tool wat as jy dit gebruik dit outomoaties vergifnis bring nie – dis valse belydenis en dit bring nie vergifnis - sal later sien wat bring ware vergfinis en vryspraak – dit bring eerder verskonings oor hoekom dit gebeur het, regverding, blamering, beskuldiging
Skuldbelydenis kan as ‘n meganisme of tool gebruik om nie seer te kry deur die gevolge en konsekwensies van die daad – die straf en skade vry te spring wat sal volg
Dis die rede vir die verwysing na Donkie Ps 32: 7 wil links en jy wil regs dan skop jy donkie om nie links te gaan – na paar skoppe abide die donkie en gaan regs – wil die donkie regs gaan, gaan hy uit gehoorsaamheid regs? Nee, gaan om nie nog ‘n skop te kry, gaan oor hy nie pyn en seer wil kry nie – nie lank dan sal hy weer links wil gaan
Vb vrou man wil skei – wat doen verkeerd – sê jammer en belowe sal nie weer – want hy is bang sy los hom – maar na tyd hy lank al vergeet wat hy belowe het
So man het nie helder perspektief, sy perspektief blurr want hy sien nie wat sy aksies en dade in die ander persoon se lewe doen en tot gevolg het. Omdat hy nie dit kan insien is daar nie ‘n berou en jammer nie + perspektief play the movie – maw dit wat jy doen hoe speel dit uit EN as jy aanhou doen wat jy doen hoe gaan dit eindig? As jy dit insien, wat dit aan die persoon doen, sal hy verander het, opgehou het, gegroei het.
Rede hoekom jy weer en weer dieselfde sal doen – en nie sal verander, groei en met verkeerde goed ophou – want die rede vir die fout of wat jy verkeerd doen is waarin jy hide, jou den wat jou sekuriteit, waardevolheid gee en waarmee jy jou cover

Kom ek verduidelik –Satre sê omdat ons nie exposed wil wees – cover ons onself met goed soos looks of geld of image van happy family sodat mense net nie sal sien hoe en wie jy werklik is – jy hide in maer wees, hard werk, aanvaaring, erkenning, kinders prestasies – dit is jou den – jy vind jou troos en vertroosting in dit – daarom sal jy prooi wees om in dit waarmee jy jou cover en dit waarin jy hide aanmekaar foute te maak en verlei te word –
VB as jy jou met geld cover sal jy hide in geldmaak en heel moontlik skelm wees, oneerlik, dalk steel – uitgevang word sal jy eers beveg, dan se jammer om nie gefire te word, maar dit sal nie lank wees dan doen jy dit weer – dieselfde as jy vrouens se strokes soek . . .
Hide in jou lyf, werk, besittings, sukses – vind jou troos daarin–dis jou wegkruipplek – naamlik jouself – daarom sê jy jammer maar jy hide nie in God en in die kruis en bloed van Jesus – jou kruip weg van God en mense deur nie te erken en te belyplek is
Rede hoekom nie self kan vergewe – want jy probeer vergifnis verdien – huil gaan te kere – maar omdat dit oor jouself gaan voel jy dat jy God en wie ook al so teleurgestel oor wat jy gedoen het en wat hulle nou van jou dink – onthou as jy twyfel oor jouself is ‘n fout en verkeerddoen baie erger vir jou omdat dit jou te nakom en dit lei dat mense en God min van jou sal dink – nou bely jy om jou identiteit te behou– so jy bely maar dis vir jouself - jy hide as’t ware die verkeerde of fout (want jy sien dit nie as sonde) in jou belydenis – dis hoekom jy nie vry en vergewe voel, dit weer sal doen, en jouself nie kan vergewe
DAAROM MOET JY Nuwe insig en kennis van die werklikheid kry. Hoe?
Ware skuld is mense wat die waarheid – God se Woord – ken, glo, liefhet, doen, praat en haat – haat? Ja, die waarheid dat jy sondaar is wie se saak met God nie reg is nie en hulp nodig het itv vergifnis, vryspraak, versoening ogv God se genade en liefde. Hierdie nuwe insig/kennis van die waarheid dat wat ons verkeerd doen is sonde, en sonde vernietig en breek en skei en maak dood. Red stain sofa
Agv die insig - erken sulkes wat hulle doen en sê nie net as verkeerd, maar as sonde teen God. Hulle is nie net jammer daaroor nie, maar is in rou, berou daaroor want hulle sien in wat die effek daarvan in hulle verhouding met God is – Ps 32:5 gesondig teenoor U – nie net foutjie – sonde – breek soos Adam/Eva verhouding met God

Dis wat insig in die waarheid na lei - tot ‘n belydenis wat sê “Here ek kan my nie indink hoe dit wat ek gedoen/gesê het U hart moet breek nie. Here ek kan my indink hoe U moet voel, U wat my geskep het na U beeld en my gee lewensasem, liefde, geskenke, geleenthede, en dat ek U en u weg vergeet en wat U van my vra om te lewe ignoreeer en en ander goed bo U sit, ander goed dien en liefhê, beloftes maak en dit breek – kan nie glo dat U my tsv dit nog liefhet en vergewe en vryspreek

Nuwe perspektief
As jy insig het op jou sonde (nie foutjie, almal doen dit . . . minimaliseer, regverdig, verdedig) dis sonde en dis devasting in en op jou verhouding met God daarom bely jy, nie oor die gevaar van die fout, of oor die gevolge en konsekwensies van die fout nie, maar om die verhouding met God te herstel, om met God reg te maak, te reconnect, en om heel te word en genees te word geestelik + jy vra jouself af waarom/hoekom het jy dit gedoen? Wat sit agter dit? wat se behoefte het jy en wat se leeun glo jy?
Maar tweedens, hierdie insig bring nuwe perspektief mee op jou sonde, die fout of verkeerde itv die effek op mense, want jy styg uit jouself en klim en plaas, jou in die skoene van die mense teenoor wie jy verkeerd gedoen het – dan eers sien en beleef jy die effek, die pyn, die ongelooflike klomp probleme en hartseer wat dit wat jy gedoen het (jou dade, optrede en woorde) mee gebring het en tot gevolg gehad het in hulle lewens – en dit breek jou – want die fokus is nou nie meer op jou – effek jy ander het
Hansie Clip – iemand wat die effek, gevolg en konsekwensies (perspektief) van sy sonde, verkeerde aksie op ander sien – Trump net jammer hy gedoen het

Nuwe den, skuilplek
Dawid in vers 5 bely sy sonde en bely sy oortredinge en opstandigheid – hy bely dus die sondigheid van sy sonde – effek van sy dade op God en mense en rou daaroor - dit lei dat God dadelik en onmiddelik vers 5c sy sonde vergewe – dit sê nie God moet eers daaroor gaan dink, Nee wie so bely ontvang direk vergifnis en vryspraak vanGod
Hoe so? Hoekom? Hoe kan God dit doen?
Vers 2 God hou nie rekening met jou sonde, Hy tel nie als jy verkeerd doen op nie, Hy hou nie score nie – daarom vind Dawid sy den en skuilplek in God vers 7. Weird ne? want mens sou dink dat jy agv jou sonde van God moet hide soos Adam/Eva
Nee, hy hide nie sy sonde maar hide in God en nie van God nie. Hoe so? Want God vergewe sonde wat bely word in ware berou
Ps 132:16 sê profeties dat daar ‘n dag sal kom wat die wat hulle sonde bely gecover sal word met vergifnis en nie exposed sal wees
Watter dag? Dag toe Jesus aan die kruis gehang het – Kruisiging is die ultimate gaatjie want kruisiging was die uitimate exposure – naak, kannie toemaak, skaam vuil en vieslik, in die publiek, gespot, bespotting, stadig, lying en trane en urinasie was onmenslik vernederend Net sodat die wat dit glo en in Jesus glo nooit eposed sal wees agv sonde en gecover sal wees in en met die bloed van Jesus – 2 Kor 5:21
Moet mooi hoor – dis nie jou belydenis wat vergifnis bring, dis Jesus se kruisiging en sterwe wat dit bring vir die wat dit vra en vat uit en deur ware skuldbelydenis
Dis soos stroom water waaruit daar voortjie loop na jou hart – die stroom water vs vers 4 valse berou se krag droog op soos water – is die covering van Jesus se bloed aan die kruis – dis God se vergifnis vir alle mense se sondes - wie dit ontdek, besef en glo dit wat hy doen is sonde en het berou daaroor en het vergifnis nodig en dit vra deur skuldbelydenis,word die die sluisie van die stroom van Jesus se kruisiging, bloed en sterwe na sy/haar hart oopgemaak – en gaan die deur oop en breek daar ‘n nuwe lewe van vryheid, en genesing en heelheid aan, betree jy nuwe vreugde en
En word belydenis nie iets bang is en vermy en wegskram, maar die deur na beter lewe – deur na reconnection God en mense, versoening, heelheid, herstel, gesond . . .

Jak 5 bely jou sonde teenoor mekaar - iemand wat nie nuwe insig en perspektief het kannie en sal nie jammer sê, kannie erken fout gemaak en was verkeerd want dit sal jou expose – daarom hide jy agter trots en in dit waar jy jou troos vind en belemmer dit jou, blurred visie en perspektief op dit jy doen aan ander – daarom sal jy ontken nie kan sê jy verkeerd want jou image, identiteit sal exposed word – mense sal weet
Dis eers as jy die ultimate gaatjie van die kruis en Jesus se exposure besef en gecover word met Sy bloed, sal jy vry wees van dit waaragter en waarin jy hide en waarmee jy jouself cover – dan eers sal jy vry kom van die gaatjie in jou lewenskamer waardeur mense na jou kan kyk (soos begin preek) en nie worry wat hulle sien en van jou weet en dink – sal jy kritiek kan vat en ook kan sê jy is verkeerd en jammer, baie jammer oor die effek en gevolg van jou sonde met God en met ander
Hos 6 “Kom ons gaan terug na die Here, want Hý sal ons weer gesond maak. Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. 3Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.”
Ps 103 “Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.”

Ps 32 U het my skuld vergewe 1'n Gedig van Dawid.
Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word.
2Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. 3Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. 5Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie.
Ek het gesê:
“Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe.
6Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid; selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. 7U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Sela
8Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
9Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n dinkie wat met 'n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei. 10Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou,
dié omvou Hy met sy liefde. 11Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes.

Ef 5:8 “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.”
Rom 11: 30 “Vroeër was julle heidene, ongehoorsaam aan God, maar noudat julle gehoorsaam geword het, het God Hom oor julle ontferm”

Dr Fourie van den Berg

Read 396 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer