NG Kerk Eros Preke
Woensdag, 21 Junie 2017 08:34

Verander 2017: Gesin

Geskryf deur

Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Teks: Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Tema: Bou wen gesinne vir Christus

Dinsdag, 13 Junie 2017 11:05

Verander 2017: Huwelik

Written by

Hierdie termyn fokus ons op aspekte in ons gemeenskap wat in ‘n stryd is - en wat die lewe, oorvloedige lewe gesteel, vermoor, vernietig word. Ons gaan soos Luther, wat 99 stellings kerk se deur vasgeslaan het met spykers, elke Sondag ‘n aspek vat en dit teen die deur vasspyker – en weerstand daarteen bied – om dit terug te wen, gesond, heel en lewendig te maak, dit te VERANDER - sodat ons samelewing, huise en werke dit wat Jesus gekom het om te bring - sal kry en ervaar – nl. die lewe – lewe in oorvloed

Ons kyk vanoggend na die Huwelik – en kyk na God se bedoeling daarmee – hoe dit ontwerp is + hoekom dit skeef loop (mense ongelukkig getroud is en daar 120 egskeidings per week op die rol is en 25% van ons hoogeregshof litigasies is egskeiding). Ajy na die statistieke kyk, lyk dit vir my dis nie so maklik om goed en gelukkig tot dood ons skei getroud te wees. Kan jy ‘n leeftyd met dieselfde persoon gelukkig gertroud wees? Ja, jy kan as jy die huwelik reg verstaan.

Sondag, 23 April 2017 08:50

Impak van die kruis op jou lewe

Geskryf deur

Perikoop      : Joh 20:19-31

Teks           : Joh 20:28

Tema          : Niks kan weer dieselfde wees nie, na die kruis

Johannes 20 vertel die verhaal van Jesus se verskyning na Sy opstanding uit die dood. Hy verskyn heel eerste aan Maria Magdalena waar sy buite die graf gestaan en huil het (verse 11-18). Daarna verskyn Jesus aan die dissipels waar hulle in ‘n vertrek sit agter geslote deure, want hulle was bang (19-25), belangrik om op te merk is dat Thomas , wat ook Didimus genoem was, een van die dissipels nie by hulle was nie. Wanneer Thomas wel later by hulle was dan se hulle hom dat Jesus leef en opgestaan het. 

Sy reaksie was as volg:” As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie”. n Baie sterk reaksie van Thomas, gelaai met baie emosies.

Dan 8 dae daarna terwyl die dissipels weer bymekaar was agter geslote deure en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Dan nooi Jesus Thomas om te kom doen dit wat hy gese het naamlik: eers as hy, Thomas, sienvoel en ervaardan sal hy glo. 

Donderdag, 20 April 2017 20:57

Oesfees 2017: My lewe is 'n dankie!

Geskryf deur
My lewe is ‘n dankie!
 
Soveel mense leef ‘n voorskriftelik “móét”-lewe – “ek moet gee en ek moet help”.  ‘n Lewe gedryf, gedruk en gejaag deur hulle eie selfgemaakte reëls en wette en skuldgevoelens, houtlepels en swepe!  Ek wonder wat sal die vrug van ons “gee” wees as die wortel daarvan skuldgevoel, dwang of manipulasie is?
 
Ander skop weer vierkantig vas by ‘n voorwaardelike “maar ás”-lewe – “as jy hierdie vir my doen of as ek ‘n ander werk kry of as ek in Australië kan gaan bly… – DAN!” ‘n Lewe gedryf deur ‘n algehele  onvergenoegdheid, ontevredenheid en aanhoudende behoefte en tekort.
Woensdag, 05 April 2017 16:34

Anders: Soli Deo Gloria 2

Geskryf deur
Matt 16:24-25 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg” en  “Wat help dit ʼn mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?” Die Message vertaling: “Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What good would it do to get everything you want and lose you, the real you?”
1 Kor 4:4 “I care very little if I am judged by you or by any human court; indeed, I do not even judge myself. It is the Lord who judges me. . . He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God. Do not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?”
Bladsy 1 van 51

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer