NG Kerk Eros Preke
Woensdag, 19 September 2018 06:43

HOU UIT 2018: Pyn

Geskryf deur

Sondag 16 September 2018

Ons is besig met die laaste termyn tema: UITHOU

Soms beland jy op die stoel (tandarts stoel) hetsy deur jou eie toedoen of deur ander mense of bloot as gevolg van omstandighede. En hierdie stoel verteenwoordig vir die meeste mense net pyn en seerkry.

Elke ding op aarde het ‘n prys – alles kos iets. Jy betaal of met sweet of met trane.

Ons gaan onder andere kyk na 2 Bybelkarakters, Josef en Dawid, oor hoe sweet en trane in hulle lewe uitgespeel het. Want ons praat oor karakter, oor wie jy rêrig en werklik is. Dit gaan oor wat en hoe jy dinge doen (lewensiening, uitkyk, ingesteldheid, gesindhede, motiewe, optrede en gedrag).

Verlede week het ons gekyk hoe karakter gevorm word: hetsy buite-binne (skaduboom: publieke profiel, perfeksie- wat jy soek) of binne-buite (boom: liefde, wat jy reeds het, proses).

Vandag kyk ons na 2 dinge wat karakter help ontbloot of sigbaar maak.

Dis ook die 2 dinge wat karakter vorm en bou – hetsy ten goede of ten slegte. Eerstens harde moeilike swaar tye waar jy onder druk en spanning verkeer en tweedens pyn en seerkry.

‘n Prof het gesê “Success is a terrible & lousy teacher”.

Daar is 1 vaardigheid wat jou die gelukkigste mens op aarde sal maak as jy dit regkry ongeag wat met jou gebeur. Maar as jy die vaardigheid nie regkry nie, sal die swaar, harde, moeilike, seerkry, pynlike ervarings nog seerder en harder wees en sal jy ‘n verbitterde, siniese mens word. Wat is hierdie vaardigheid?

Dis die vaardigheid en kuns om verliese te hanteer, want in hierdie lewe sal jy dinge verloor en dit maak die lewe harde, moeilik, swaar, pynlik en seer.

Niemand word verliese gespaar nie:
• Jy verloor op die gebied van jeugdigheid – jy word oud en verloor gladde vel, hare, gehoor, sig...
• Jy verloor fisies – jou biologiese/fisiologiese sisteme word uit balans uit en jy word siek of het ’n verlies van krag;
• Jy verloor finansieel – jy verloor jou geld, jou werk of jou kliënte en plaas jou onder druk;
• Jy verloor emosioneel – jy verloor die intimiteit in verhoudings, dinge loop skeef en verhoudings breek;
• Jy verloor intellektueel – jy verloor jou drome en geheue en dis geweldig frustrerend;
• Jy verloor psigies/geestelik – jy maak foute en mislukkings en voel skuldig en verwag straf;
• Jy verloor korporatief en politiek – jy verloor mag en beheer in jou land, of op jou grond.
Al hierdie verliese veroorsaak pyn en seer, dat ons swaar kry soos in ULTRA MARATON.

Pyn kan of veroorsaak word deur iets wat met jou gebeur soos in Josef se geval of iets wees waarvoor jy self verantwoordelik is soos in Dawid se geval. Pyn en swaarkry is goed vir jou. Dis ‘n geskenk!

Nowen skryf “Pain is our greatest gift”, maar net as dit reg hanteer word. Dit hang af hoe jy daarna kyk en hoe jy dit hanteer as dit in jou lewe kom. Dus as jy in die tandartsstoel van die lewe kom. As jy die swaarkry, moeilikheid, pyn en seer reg hanteer sal jy ‘n nuwe lewe anderkant die pyn vind, want daar is geen groei...

Daarom moet ons deur pyn gaan al is dit nie lekker nie. ’n Tandarts moet jou mond doodspuit om die gaatjie te stop – dis seer maar jy stap met ’n nuwe tand daaruit.

As jou blindederm bars moet jy ’n operasie kry! Anders versprei die gif in jou lyf en sterf jy dalk nog. Sommige kankers kan uitgesny word, sodat dit nie versprei nie.

Oefening is moeilik en pynlik, maar dit help jou om jou liggaam te ontwikkel en ’n gesonde lewe te lei.
Getroue huiswerk byvoorbeeld soos wiskunde is regtig pynlik, maar lewer goeie resultate. Fisio is erg pynlik, maar dit maak dat jy beter heel.

Dr. Paul Brand kom in sy werk en teologie met betrekking tot pyn op die volgende gevolgtrekking uit:

As jy dit reg hanteer van binne na buite, sal dit jou karakter vorm en verander sodat God se belofte uitspeel in jou lewe, maar as jy dit verkeerd hanteer van buite na binne sal dit jou karakter verrot.

As jy van Buite na Binne leef, dus waar jou uiterlike goed is, maar innerlik net moeilikheid en seerkry, sal jy een van 2 reaksies openbaar: VEG of VLUG VEG: kwaad, ontsteld, aggressief oor die onreg;
VLUG: onttrek, isoleer, kruip weg (Adam/Eva) bejammer, beskuldig, verkwalik, verbitterd.

Beide reaksies van veg of vlug speel in die hand van die vyand. Dit bou en vorm nie jou karakter beter nie en doen jou niks goed nie. Inteendeel dit verdeel (dryf uit mekaar, verwyder en sny af) en ons is juis geskep vir konneksies. Dink byvoorbeeld aan waarom Babel nie gebou kon word nie. Want daar was verdeeldheid. Verdeeldheid kom in jou binneste waar God jou karakter vorm en verwyder jou nie net van Hom nie, maar ook van mense. Konneksies met mense is ook ’n instrument van God jou mee te vorm. Om jou karakter te vorm na gelang van die liefde – Goddelike karakter – moet jy reg werk met pyn, seerkry, moeilikheid en swaarkry.

Jy moet van binne na buite handel en so die regte vaardighede aanleer, aanwend en dit so gebruik dat dit groei, verander, verbeter, want sê die Bybel nie . . .

Of jy dit nou glo of nie, dis ‘n feit dat net God pyn, probleme, swaarkry, seer en moeilikheid kan verander dat dit ’n goeie en positiewe gevolg kan hê.

Hoe?

In die storie sien ons hoedat 'n mens verliese wat seer en moeilik is, moet hanteer naamlik deur dit te verwelkom! Jy moenie dit veg, vermy of ontken nie, want dit kan jou baie duur te staan kom. As jy nie tandarts toe gaan nie, omdat jy bang is vir pyn, gaan jy baie seerder en sieker word.

Of nie dokter toe gaan nie omdat jy pyn of probleme ontwyk, kry jy net groter probleme.
Of as jy nie betyds jou probleem met die bankbestuurder bespreek nie, kan jy dalk alles verloor.
Of as jy nie betyds met jou vrou/kinders gesels oor julle probleme nie, kan jou huwelik of gesin in die slag bly!
Of as jy nie jou huiswerk doen nie, sal jy dalk nie na die volgende graad toe kan gaan of keuring kry nie.
Ons is egter almal in ’n mindere of meerdere mate bang vir pyn en probeer om pyn en probleme te vermy. Dis normaal, maar dit kan jou Pootjie!
Carl Jung skryf:

Hoe doen jy dit nie?
• Jy erken dit – ek het seer, ek het iets verloor en dis pynlik – Jesus vra haar uit en sy vertel vir Hom.
• Jy is eerlik oor wat die pyn aan jou doen en met jou maak soos byvoorbeeld "dis seer" of "ek is kwaad".
• Jy aanvaar dit – jy identifiseer jou verlies. Met die dood is dit makliker om dit te identifiseer maar met drome, verhoudings, emosioneel, ensovoorts is dit moeiliker. Dinge is nie meer soos dit was nie en jy verloor jou realiteit met die waarheid.
• Jy omarm, omhels en bevriend dit - Jy voel jou pyn en jou verlies, maar moet dit nie probeer verstaan nie. Ons wil dit probeer verstaan sodat ons dit kan beheer. Ons dink dit gaan die pyn wegvat, maar dit doen dit nie.
• Jy gee uitdrukking aan jou emosie – Jy huil daaroor, want trane produseer vreugde. Trane is ’n geskenk van God om te genees en heel te maak. Die vroeë Christene het selfs daarvoor gebid! Hulle het gebid vir die genade om te kan huil.
Jy verbaliseer dit – Jy deel dit met iemand soos Maria dit met Jesus gedeel het. Jy verwoord die pyn en praat met iemand daaroor. ’n Menslike klaagmuur kan jou veilig laat voel in plaas van eensaam.

Die een by wie jy die veiligste is om bogenoemde mee te deel en doen is die Een wat self dit ervaar het en dit ken nl. Jesus.

Hy het pyn geken. Hy het bitterlik swaar gekry, gesweet, gehuil en was verlaat en alleen. Hy het selfs uitgeroep: “My God My God waarom het U my verlaat?” Dit was alles sodat jy nooit verlaat en alleen sal wees in jou pyn nie. Sodat jy nooit gestraf word deur die verliese, pyn en seer nie. Nee, Jesus is in jou plek, vir jou en as die verkeerde Een gestraf. Jy vind God in pyn, seer en trane en wanneer jy treur en huil, want dis waar Hy is. Hy het Sy lewe verloor sodat jy iets nuuts kan kry, in die plek van wat jy verloor het.
Ons lees in Matteus 11:

Ek sal julle rus gee. Die griekse woord vir rus is ANAPOW en kan vertaal word met refresh, renew, new creation. Dis die Christelike HOOP, ‘n lewende hoop sê Petrus. Iets nuuts word alleenlik in die hantering en die ingaan van pyn en seer gebore om ’n nuwe lewe te verseker.

Verlies is pynlik en seer maar dis die begin van iets nuuts en anders, want jy ontmoet God in pyn en seer. So word daar hoop gebore, ’n nuwe lewe anderkant pyn, want sien God wil iets in jou, deur jou, en vir jou doen. Daarvoor moet jy deur dit werk en nie vlug of veg nie. God transformeer pyn in iets goed vir jou, deur jou en in jou.

Josef se broers is die oorsaak van sy swaarkry en pyn, maar tog bring dit hom by God se belofte aan hom. Hy betaal eers die prys met Potifar se vrou deur “nee” te sê vir die versoeking en dan kom die “genot” agterna. Deur te sweet bring dit hom in die roeping wat daar in God se belofte vir hom was.
Ons lees in Genesis 45:

Die verliese, moeilikheid, swaarkry en pyn verander Josef van ’n arrogante ou na iemand wat mense help, iemand met ’n goeie hart. “His pain was transformed for the glory of God” en nie vir sy eie belang nie. Dawid aan die anderkant geniet eers die “genot” met Batseba en betaal daarna die prys met trane. So word God se belofte nie vir hom waar nie. Inteendeel dit maak dat hy iets vat wat aan iemand anders behoort. Totdat hy op die grond lê en deur die trane, seer en pyn werk. Vir die nuwe om gebore te word, moet jy leer om te laat gaan, om te “let go”. Dis soos Jesus vir Maria sê “moenie My vashou nie”.

Ons moenie verliese vashou nie, maar dit laat gaan, want dit sal nooit weer wees soos dit was nie en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Ons wil dit soms dieselfde hê, maar dit kan nie. Deel van die kuns en vaardigheid om deur verliese te werk is om dit wat was, te laat gaan, te los en dit nie saam te dra nie. Jy moet afskeid neem. Dis hoekom dit so seer is om totsiens te sê, want dis deel van die rouproses. Jy doen dit net deur vergifnis, dus om jouself of ander te vergewe.

Maria sien Jesus as ’n tuinier. Die eerste tuinier Adam het ons paradys verloor en ons verwyder en afgesny van God. Hy het 'n swaar lewe gelei. Hy het gesukkel, geswoeg, gesweet, ge-struggle, pyn verduur, seergekry, lyding verduur en gesondig. Nou is Jesus die 2de Tuinier, die 2de Adam wat kom regmaak, vernuwe en iets nuut in jou tuin laat gebore word.

Pyn, seer, swaarkry en moeilikheid is die begin van iets nuuts as jy reg met verlies omgaan en daardeur werk. Doen jy dit nie, hou jy aan om te sukkel, word jy negatief, verbitter, sinies en self fisies siek. So sal hoop nooit in jou hart gebore word nie. Jou karakter sal eerder slegter as beter word, omdat jy die swaar en moeilike tye, die seer en pyn probeer troos of verbind met klomp goed wat sleg is. Jy verdrink en verdoof dit met werk, besittings, drank, dwelms...

As jy nie treur, ween en leer om te laat gaan nie, sal jy nie ’n heel mens word nie. Heelheid, hoop en karakter word gevorm deur die hantering, en erkenning van pyn en seer tot op die punt om dit te laat gaan. Dan word die kettings gebreek, ’n nuwe lewe breek aan en word die liefde in ‘n nuwe hart gebore.

Amen

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:
https://drive.google.com/file/d/1ywzqid3PGoRIgRthM_L-4iFRc4n3RmMc/view?usp=sharing 

 

Dinsdag, 13 Februarie 2018 18:44

HOU KOP 2018: Kop verloor

Geskryf deur

Perikoop    : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tekste         : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tema          : En as jy kop verloor het, hoe kry jy jou kop weer terug?
  (Introspeksie)
Het jy al kop verloor? Ek het al, die dag toe ek my seun se lyk moes optel. Ek het van my kop afgeraak. Ek het kop verloor. Ek was in staat om te moor, dood te maak ongeag die konsekwensies daarvan.

Maandag, 20 November 2017 12:43

Vir Ander 2017: Vreugde

Written by

God word in die Midrash (Joodse geskrifte) voorgestel as Deus Ludens – die spelende en laggende God – wat uit genot die aarde skep en Sy skepping geniet. Mens sou metafories kon sê dat God sy diepste vreugde oor die skepping en herskepping spelend uitdruk – Matt 11:19 “The son of man came, enjoyig life”
As gelowige is jy dus ook versonderstel om ‘n spelende mens te wees wat mede-skeppend aan die Koninkryk werk, saam met die spelende God (deus ludens) – Spr 8:30 “Wysheid is vir God soos ’n lieflingskind. Dag vir dag het Hy haar geniet. Soos ’n vrolike, huppelende kind het die wysheid die hele aarde vol gespeel.”

Sondag, 05 November 2017 19:06

Vir Ander 2017: Help mekaar

Written by

Sondag was ons tiendemaand dank Sondag. Ons bring ons tiende sodat die Gemeente kan bly funksioneer.
Wat doen Eros gemeente en hoekom doen ons dit – al vir jare – terwyl als rondom ons verander het – het ons dit bly doen?

Ons doen die volgende om mense te Help nl. om God te ontmoet, te leer ken, dieper te groei in hulle verhouding met God, ouers se kinders mal oor God te maak en dat hulle Hom sal dien en liefhê, om in hulself te glo, vergifnis en vryspraak te bied, persoonlike en sosiale ontwikkeling, emosionele intelinsie te verbeter, kommunikasie vaardighede, gawes te ontdek, bedienings en dien geleenthede, regte koers en pad te wys, te verdwaal en verlore is, vermaan, raad en wysheid te gee, lewens vaardighede en gesonde gewoontes te kweek, met morele kwessies, saam te bid, te troos, te bemoedig, inspireer, trauma te behandel, hoop te gee, sakramente te bied, huwelikke te versterk, keer mense nie skei, as skei dit volwasse en ordentlik doen, mense te besoek siek is, en die sterf te begrawe, en sterwens begeleidingspad te loop, herstel en genesing te bring die seer het, mense nie sal ophou droomen hulle help beplan en uit te voer, verslawings van vry te kom, konflikte op te los, rasse verhoudings te verbeter, mense nie kos/verblyf/geld het te help, en om nie raadop en moedeloos te word, nuwe gemeente te Elisenheim te plant en te begin, publieke teologie – open en lei vergaderings / byeenkomste / seminare / sport, om mense weer te lag en die lewe te geniet ten spyte van . . . want . . .

Sondag, 29 Oktober 2017 19:11

Vir Ander 2017: Reformasie

Written by

Perikoop : 2 Tim 3:10-17; Rom 1:16-17
Teks : 2 Tim 3:6
Tema : “Ecclesia Reformata et semper Reformanda - Leef nuut…”
Ons vier nou die 500 ste verjaarsdag van die Reformasie, dit wil se die gebeure toe Martin Luther die 95 stellinge teen die kerk deur van Wittenburg vas gespyker het. Daarna sou die kerk nooit weer dieselfde gewees het nie. Dit het die koers van die kerk verander. Die impak was groot. Dit maak dat hy vervolg word en uit die kerk geskop word.
Die vraag is na al die jare in die kerk, waarom so n drastiese stap, was dit omdat hy so intelligent was of het dit daaroor gegaan dat hy maar net n nuwe kerk, die protestantse beweging op die been wou bring. Wat laat dink hom nuut? Wat verander Luther se denke oor God en die kerk.

Bladsy 1 van 53

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer