NG Kerk Eros Nuus en Gebeure
Maandag, 21 November 2016 18:56

Radikale Ritmes: Seen

Veels geluk liewe maatjie . . . vandag se laaste ritme . . . mag die Here jou seen!

Waar word dit gesing? By ‘n partytjie - wonderlik – als mooi balonne, maatjies, opwinding, en . . geskenke – ek altyd gaan kyk – geskenke is sëeninge!

Published in Ds Fourie van den Berg
Vrydag, 21 Oktober 2016 06:08

Radikale Ritmes: Skuldbelydenis

Skriflesing Ps 32 + Jak 5:16 “Erken en bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word?

Ons is besig met die reeks radikale ritmes deur te kyk na die liturgie in die tradisionele eredienste as stappe om ook die lewe aan te pak – 1. stil, voorberei, connect God, sien hom in jou dag en lewe + 2. wees dankbaar alles jou lewe loof God + 3. spieël en ondersoek jou lewe + 4. berou, voel hartseer, stukkend, spyt, jammer + 5. nou sê jy is jammer, erken, bely skuld – sonde, fout, verkeerde, opgefoeter het

Published in Ds Fourie van den Berg
Donderdag, 13 Oktober 2016 08:54

Radikale Ritmes: Verootmoediging/ Berou

Perikoop        :  2 Kron 7:14; Ps 51:1-17; Dan 9:3-15 ; Jak 4:6; Luk  18:11-13

Teks               : Ps 51:1-17; Dan 9:3-11

Tema              : Verootmoedig-berou : Vraag: Noem drie dinge van die afgelope jaar waarvoor jy regtig jammer is?

“Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you.” – 1 Peter 5:6-7

Published in Ds Zack Pienaar
Maandag, 26 September 2016 06:10

Radikale Ritmes: Dank & Lof

Verlede week het ons gekyk na die ritme om te stop – stadiger te leef – en te fokus op God – Hom te ontmoet - bewus te raak van Sy teenwoordigheid – ingesteldheid en verwagting dat Hy jou gaan help – in die kerlike liturgie is dit voorbereiding en afwagting op God

Nou – die 2de ritme/oefening – nl. LOF – as reaksie op Votum – God se groet en seen

Luister hier na die preek: https://youtu.be/okqJmZR1ZeM

Published in Ds Fourie van den Berg
Dinsdag, 20 September 2016 08:58

Radikale Ritmes: Stop/ Rus

Luister hier na die preek: https://youtu.be/McpiVo8hYbY

Skriflesing:
Rom 12: 1 “En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”
“1. Ek wil nou ’n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan Hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. ’n Lewe wat voltyds afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan.

Published in Ds Fourie van den Berg
Maandag, 12 September 2016 08:17

Radikale Ritmes in die derde termyn

Die jaartema vir 2016 is RADIKAAL!  Jesus was anders, vars, verrassend, passievol en vernuwend en daarom volg ons vanjaar in Sy voetspore om te leer hoe ons ook soos Hy in vandag se tyd kan wees.  In die eerste termyn het ons Radikale Uitsprake van Jesus behandel, in die tweede termyn Radikale Helde in die Bybel en in die derde termyn gaan ons kyk na Radikale Ritmes.

Published in Nuus

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer