Sondag, 19 Augustus 2018 09:00

HOU AAN 2018: Wedergeboorte

Sondag 19 Augustus 2018

Skriflesing

Johannes 3:1-11

1Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. 2Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”

3Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

4Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?”

5Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

9Nikodemus vra Hom toe: “Maar hoe is dit moontlik?”

10En Jesus antwoord hom: “Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? 11Dit verseker Ek jou: Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie.

 

Het jy kinders? Onthou jy nog daardie maande van swangerskap? Kan jy nog onthou watter soort kraamklere het jy gedra?

Kan jy nog onthou watter soorte snaakse cravings het jy/jou vrou gehad?  Kan jy die dag van die geboorte van veral die eerste kind onthou? 

Hoe het daardie kind/daardie nuwe lewe, jou lewe verander?

Nikodemus en Jesus is in ‘n ernstige gesprek oor die tema:”om gebore te word”. Die gesprek begin met Nikodemus, ’n Fariseer en lid van die Joodse raad.

Belangrik om te weet is dat die Fariseers niks van Jesus gehou het nie, Hom beskou het as ‘n dwaalleraar en vyandig gesind teenoor Hom was. Hy kom in die nag na Jesus toe, dit was ongehoord. Van die redes waarom hy in die nag na Jesus kom was omdat hy bang was dat ander hom sou sien by Jesus. Hy spreek Jesus aan as Rabbi, leermeester, onderwyser en dan gee hy erkenning dat Jesus van God af kom en die rede is dat net iemand wat van God kom, sulke wondertekens kan doen. Jesus se reaksie in vers 3: "Dit verseker ek jou as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God opgeneem word nie”. Nikodemus, het n probleem met die woord "wedergebore" en daarom vra hy: "hoe kan mens weer gebore word as hy al ’n ou man is?”. Hy dink aan die fisiese geboorte, die vleeslike geboorte, so vir hom maak dit nie sin nie.

’n Mens kan tog nie n tweede keer in sy moeder se baarmoeder in gaan en gebore word nie. Nikodemus is nou heeltemal deurmekaar. Dis verstaanbaar, want as ’n mens na die volstruiseiers kyk wat deur die kuns uitgestal is vanoggend, is dit leeg en die inhoud is al lankal, jare gelede verwyder. Nou is dit net leë doppe en goed genoeg om as aandenkings of ornamente gebruik te word.

As iemand nou sou reken dat daar uit die doppe ‘n volgroeide volstruis weer gebore moet word, dan sou dit vreemd klink want hoe kan ’n  volgroeide volstruis terug in die leë eierdop klim en weer gebore word? Dit is maligheid. So Nikodemus verstaan ook nie wat Jesus bedoel wanneer hy sê, ’n  mens moet weer gebore word nie. Dit maak fisies en logies nie sin nie. Jesus sien dat Nikodemus niks verstaan van wat hy bedoel nie en heel vleeslik en fisies hieroor redeneer. Daarom wys Jesus hom daarop dat Hy glad nie verwys na die normale fisiese swangerskap en vleeslike geboorte nie. Maar dat Hy van ‘n ander soort geboorte praat, ’n geestelike geboorte, ’n wedergeboorte uit die Gees.

Wat is ‘n wedergeboorte?

Wedergeboorte is ‘n geestelike proses waar God self die werk doen, dis die proses waar God ’n totale en 100% "make over" op jou doen. ‘n Nuwe jy. Nie soos Hannon, die Glam Guru se nuwe jy, nie. Hannon se "make over" lê net in hare was, knip, haarkleur en grimering d.w.s. die oppervlakte, dit wat mense kan sien.  Nee, God se "make over" is van diep binne, dis ‘n "complete make over from inside", van binne, dis die "make over" van die siel, hart en gees. Dit is ‘n ontmoeting, 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus. Dit is ‘n totale oorgawe en aanvaarding van Jesus Christus as Saligmaker. Wedergeboorte beteken God, rewire/herbedraad jou, doen jou hele bedrading oor, druk die "reset button" op jou lewe.

Hierdie "make over" beteken dat jou lewe nou om Christus draai en nie meer om jou en jou behoeftes nie. Jou lewe is nou geprioritiseer vanuit die verhouding.

Luister, as jy toelaat dat God jou "rewire" of herbedraad, dus die "reset button" druk, dan is niks meer dieselfde nie. Jy praat anders, jy dink anders oor die lewe, jy tree anders op onder alle omstandighede, jou gesindheid en benadering tot die lewe verander, jou vreugde is dieper. Dis nie meer swaar om God te dien nie want dis nou ’n vreugde, jy kyk nie meer op jou horlosie en wonder "ai kan die kerk nie net verdaag nie?", want jy luister met ’n nuwe oor na God se Woord. Jy sing nie meer net omdat ’n lied opgegee is nie, maar die sang kom uit jou hart. Want as God jou "rewire", dan kan niks meer dieselfde wees nie. Jou hart klop warm vir die Here.

Ek het ’n vriend paar jaar gelede ontmoet, sy naam was David. Die tyd toe ek hom ontmoet was hy omtrent kerkloos, rof en onbeskof, aggresief en wreed, bakleierig en ’n man wat sy eie "shebeen" bedryf het vanuit sy huis. Hy was vir niemand bang nie, maar almal in die woonbuurt was bang vir hom. Op ’n dag keer God hom voor en "rewire" sy hele lewe, en David gee oor. Sy lewe verander, hy word die lieflikste mens, hy maak die "shebeen" toe, gee sy wapen by die polisie in en kom werk voltyds vir die Here. Ek onthou hoe selfs sy musiek en taalgebruik verander het. Ek onthou hoe hy in sy motor net vir die Here gesing het, en hoe hy God gedien het.

Wedergeboorte is 'n  kruispad moment, waar Jesus se pad baie intiem en persoonlik met jou pad kruis. Dis anders as net ‘n blote godsdienstigheid wat gedryf word deur die by hou van wette, reels en regulasies.

By godsdienstigheid moet jy iets doen, daarom is alles swaar, dit roof jou vreugde en energie. Jy doen alles traag. Jy gaan byvoorbeeld, kerk toe wanneer jy skuldig voel of lus het.

Maar na wedergeboorte wil jy iets doen-daarom is alles ’n  vreugde en gee dit jou hope energie. Godsdienstigheid is ‘n lewe uit die vlees terwyl wedergeboorte ‘n lewe uit die Gees is.

Hoekom ’n  wedergeboorte/ ‘n make over ?

Hoekom laat ’n mens toe dat God ’n "make over" op jou doen? Wel nie soos partye denkskole wil leer dat jy ’n lewe van oorvloed en voorspoed kan beleef nie, sodat jou aardse lewe gemaklik kan wees nie. Daardie skole leer dat neem net die Here aan en al jou probleme verdwyn.

Nee, ‘n wedergeboorte is nodig sodat jy die ewige lewe kan kry en sodat jy in God se koninkryk kan in gaan.

Wedergebore kinders van God is nie kwytgeskel van swaarkry nie.

Hulle kry ook swaar, word getref deur siektetoestande en allerhande swaarkry. Kyk byvoorbeeld na die martelare:

  • Stefanus word met klippe doodgegooi
  • Johannes se kop word afgekap

Oor hierdie rede maak die kerkvader Tertulianus die volgende verklaring: “Die bloed van die martelare is die saad van die kerk”.

Almal het ’n wedergeboorte nodig. Jy kan nie se ek is gedoop, of ek is ‘n verbondskind daarom het ek dit nie nodig nie.

Doop is nie ‘n gratis kaartjie hemel toe nie. In die kategese word die vraag gevra: “Kan die sakramente jou red,” dan is die antwoord “nee sakramente kan nie”. Slegs as jy weer gebore word dan kan jy die ewige lewe be-erwe.

Daarom is voortdurende bekering belangrik, meen Martin Luther.

Is jy ‘n wedergebore kind van God? Het jy al ’n oorgawe aan Jesus gemaak? Was daar al die oomblik/moment in jou lewe dat jy Jesus aanvaar het as Saligmaker en Verlosser van jou lewe? Lewe jy jou lewe vanuit ’n intieme liefdesverhouding met Jesus? Definieer daardie verhouding jou lewe? Bepaal daardie verhouding hoe jy jou lewe inrig?

My kinders kan nie aanvaar dat slegs omdat hulle pa ’n dominee is en hulle in ’n kerklike omgewing grootgeword het, gedoop, sondagskool, belydenis klas, was dit nie hulle gratis kaartjie hemel toe is nie. Nikodemus hoor by Jesus dat godsdienstigheid nie die antwoord is nie, maar ’n geboorte uit die Gees.

Indien jy nog nie so ’n moment van wedergeboorte beleef het nie. Indien jy vanoggend slegs godsdienstig is, en nog nie deur God ge-rewire is nie, is dit nog nie te laat nie. Jy leef en daar is nog ’n kans.

Kom voor God net soos jy is: Hier is ek Here, ek kan nie so aangaan nie, ek het U nodig, Here rewire my vanoggend, druk die reset button op my lewe. Ek gee oor!

Amen

 

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres:

https://drive.google.com/file/d/1H-da6inpCU5T23NNtxiQ_Pqa0OQNAJNd/view?usp=sharing    

Published in Ds Zack Pienaar
Sondag, 02 September 2018 09:00

HOU AAN 2018: Kind van die Koningkryk

Sondag 2 September 2018

Skriflesing

Markus 10:13-16

13Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. 14Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. 15Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” 16Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.

Hierdie verhaal is vanaf die vroegste tye deur die christelike kerk in die doopliturgie opgeneem. Met goeie rede, want dit waaroor dit in hierdie gedeelte gaan is ook presies waaroor dit in die kinderdoop sowel as die hart van die evangelie gaan.

Eerstens. Markus vertel ons dat ouers hul kinders na Jesus gebring het sodat Hy hulle sou aanraak.

Published in Ds Johann Serfontein
Sondag, 09 September 2018 09:00

HOU UIT 2018: Volharding

Sondag 9 September 2018

Ons begin met die laaste termyn tema: UITHOU

Ons gaan die beeld van ’n ultra atleet gebruik (2 Tim 4:7 “die lewe is wedloop wat jy end uit moet voltooi” + Heb 12:1d “hardloop die wedloop wat vir jou voorlê met volharding”) asook na aspekte kyk wat nodig, reg en in plek moet wees om klaar te maak. Aspekte soos:

  • Regte toerusting/gear - die stuff wat jy dra of mee deelneem;
  • Regte supplements/kos - die stuff wat jy inneem, saamneem;
  • Regte program - reg oefen, gewoontes;
  • Regte oefen partners - diegene saam en om jou;
  • Regte denke – motiewe, visie, gesindheid en ingesteldheid.

Vanoggend kyk ons na die regte denke wat nodig is om te volhard:

Published in Ds Fourie van den Berg
Sondag, 15 April 2018 09:00

HOU KOP 2018: Laat Die Lig Wees

Sondag 15 April 2018

’n Erediens is soos om by jou vriend se huis te gaan kuier. Hy nooi jou, jy daag op, word ontmoet en gegroet en na binne genooi om diep saam te kuier, te gesels, gemeenskap te hê wat jou versterk en groei voor hy jou groet en in die wêreld instuur.

So groet God jou vandag en nooi jou in om saam Hom te kuier:

Jesaja 60:1-3, 19-20

“Kom Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir jou ‘’n ewige lig wees en jy sal roem in jou God. Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, jou dae van smart is verby.”

Het jy al oor die wonderlike kwaliteite, eienskappe en voordele van fosfor nagedink  . . . Dit is 'n multivalente, nie-metaal chemiese element van die stikstofgroep en word dikwels gevind in anorganiese fosfaatrotse asook in alle lewendige selle. Vanweë sy hoë reaktiwiteit, word dit nooit in die vrye onverbonde vorm in die natuur gevind nie. Dit straal 'n gloed uit wanneer dit aan suurstof blootgestel word en gloei as dit donker is. Fosfor is 'n noodsaaklike element vir alle lewendige organismes.

Published in Ds Fourie van den Berg
Dinsdag, 13 Februarie 2018 18:44

HOU KOP 2018: Kop verloor

Perikoop    : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tekste         : Dan 9:3, 15-19; Eks 4:6-7; Lukas 15: 17-19; Matt 7:3-4
Tema          : En as jy kop verloor het, hoe kry jy jou kop weer terug?
  (Introspeksie)
Het jy al kop verloor? Ek het al, die dag toe ek my seun se lyk moes optel. Ek het van my kop afgeraak. Ek het kop verloor. Ek was in staat om te moor, dood te maak ongeag die konsekwensies daarvan.

Published in Ds Zack Pienaar

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer